1515
Annons

Intellecta Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2015

God inledning på året med solitt första kvartal

 • Bra organisk tillväxt, främst vad avser byråintäkter
 • Förbättrat rörelseresultat och marginal jämfört med Q1 2014
 • På god väg att infria koncernens långsiktiga finansiella mål samt prognos för 2015

God inledning på året med solitt första kvartal

 • Bra organisk tillväxt, främst vad avser byråintäkter
 • Förbättrat rörelseresultat och marginal jämfört med Q1 2014
 • På god väg att infria koncernens långsiktiga finansiella mål samt prognos för 2015

För koncernen som helhet ökade nettoomsättningen med 6 procent till 100,3 (94,8) MSEK. Byråintäkterna ökade med 10 procent till 87,1 (79,3) MSEK och utgjorde 87 procent av omsättningen. Rörelseresultatet förbättrades med 40 procent till 6,7 (4,8) MSEK och rörelsemarginalen i procent av byråintäkter ökade med 1,6 procentenheter till 7,7 (6,1) procent.

Affärsområde Digital fortsatte att leverera på sina mål om tillväxt på mellan 20-30 procent. Nettoomsättningen och byråintäkterna ökade med 35,4 procent respektive 26,7 procent. Affärsområdets byråintäkter som andel av koncernens totala byråintäkter är växande och utgjorde under kvartalet 46,4 (39,4) procent. Rörelseresultatet ökade till 5,7 (4,8) MSEK. Rörelsemarginalen på byråintäkter uppgick till 14,2 procent. Stora investeringar i sälj, marknadsföring och etableringar har genomförts under kvartalet för att ytterligare accelerera tillväxten under året. Under de senaste fyra kvartalen uppgår rörelsemarginalen i relation till byråintäkter till 16,1 procent vilket överträffar det kommunicerade målet om 15 procent på årsbasis.

Affärsområde Strategic Communications omsättning och byråintäkter minskade under kvartalet. Merparten av minskningen hänför sig till lägre volymer avseende inköp för kunds räkning samt att olönsamma erbjudanden har avvecklats. Rörelseresultatet och marginalen förbättrades trots minskad omsättning. Rörelseresultatet ökade till 4,9 (3,9) MSEK och rörelsemarginalen på byråintäkter uppgick till 10,5 (8,1) procent.

– Året har börjat bra med ett solitt första kvartal. Vi fortsätter att steg för steg implementera vår strategi för att nå våra finansiella mål. Genom förvärvet av Blink Reaction har vi kommit en bra bit på vägen, säger Yann Blandy, vd och koncernchef för Intellecta.

Efter kvartalets utgång har implementeringen av Intellectas strategi fortsatt för att infria de långsiktiga finansiella målen.

 • Blink Reaction är en del av koncernen sedan 1 april 2015.
 • Som ett led i koncernens strävan att växa organiskt öppnade Intellecta via Propeople kontor i både London och Los Angeles under april.
 • Fusionen mellan Propeople och Bysted i Danmark fortlöper enligt plan och beräknas vara helt slutförd den 1 juli 2015.

Intellectas tidigare kommunicerade mål för 2015 står fast. Med Blink Reaction inräknat under nio månader, kommer Intellecta under 2015 att närma sig en omsättning på 500 MSEK samt nå en intäktsmix och ett rörelseresultat, EBIT, enligt följande mot slutet av 2015:

 • Affärsområde Digital kommer att stå för cirka 60 procent av byråintäkterna, med en årlig tillväxt på mellan 20–30 procent och en rörelsemarginal på byråintäkter om cirka 15 procent på årsbasis.
 • Andelen byråintäkter av total omsättning kommer att närma sig 80 procent.
 • Andelen intäkter från internationella marknader ska närma sig 50 procent.
 • EBIT på byråintäkterna kommer att närma sig 10 procent.

FÖRSTA KVARTALET, JANUARI- MARS

-   Nettoomsättningen uppgick till 100,3 (94,8) MSEK, en ökning med 5,8 procent.

-   Byråintäkterna ökade med 9,9 procent till 87,1 (79,3) MSEK.

-   Byråintäkterna för affärsområde Digital ökade med 26,7 procent till 40,4 (31,9) MSEK.

-   Rörelseresultatet stärktes till 6,7 (4,8) MSEK.

-   Rörelsemarginalen uppgick till 7,7 (6,1) procent.

-   Resultatet efter skatt uppgick till 5,2 (4,0) MSEK.

Nästa rapporttillfälle: Delårsrapport Q2 (1 januari – 30 juni) lämnas den 24 juli 2015.

För delårsrapporten i sin helhet, vänligen besök: http://intellecta.com/investerarinformation/

För mer information, vänligen kontakta:

Yann Blandy, vd och koncernchef, 070-716 17 31, yann.blandy@intellecta.se

Zofia Hansson, ekonomidirektör, 070-948 05 50, zofia.hansson@intellecta.se

Lotta Boman, Informations-och kommunikationschef, 070-735 0702, lotta.boman@intellecta.se

Intellecta-koncernen omfattar de ledande konsultbolagen Blink Reaction LLC, Bysted AB, Bysted A/S, Hilanders Advertising AB, Intellecta Corporate AB, ISBIT GAMES AB, Propeople Group ApS, Rewir AB, River Cresco AB, Unreel AB och Wow Events AB. Koncernen har ca 550 medarbetare och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Nederländerna, Storbritannien, Tyskland, Österrike, Bulgarien, Moldavien, Ukraina, USA, Brasilien, Vietnam och Kina.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Release

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News
Vill du också synas med dina nyheter på DI.se? Läs mer om publicering på DI.se


Innehåll från SkandiaAnnons

Så spelar pensionskapitalet roll för att lösa planetens utmaningar

Helena Hagberg, hållbarhetschef på Skandia.
Helena Hagberg, hållbarhetschef på Skandia.

Skandia ska minska fossila innehav med 75 procent, samtidigt som gröna investeringar fördubblas. 

– Vi kan inte vänta, detta decennium är avgörande för om världen ska kunna uppnå Parisavtalets mål, säger Helena Hagberg, hållbarhetschef på Skandia.

Pensionsbolaget Skandia har omkring 800 miljarder kronor under förvaltning. Det är smått svindlande siffror och med stort kapital kommer också ett stort ansvar.

– Klimatfrågan är en av vår tids viktigaste frågor. Vi har ett långsiktigt förvaltningsuppdrag och här kan pensionskapitalet verkligen bidra till positiv förändring. Det behövs och spelar roll för att lösa de stora samhällsutmaningar vår planet står inför, säger Helena Hagberg.

Skandia kan bidra till klimatomställningen

För bara tio år sedan var det bolag inom fossil energi och råvaror som toppade listorna över världens högst värderade bolag. I dag har de ersatts av bolag inom teknik och innovation.

– Den globala ekonomin står inför en stor omställning. För att klara de mål som finns uppsatta behöver investeringarna vara en kraft i själva omställningen, där det verkligen behövs. Det gör att vi som pensionsbolag kan ge möjlighet till god avkastning samtidigt som vi bidrar till klimatomställningen, säger Helena Hagberg. 

Finansmarknaden är på väg att bli en viktig nyckel till omställningen mot en mer hållbar framtid. Bland Skandias ”framtidsinvesteringar” märks en lång rad spännande satsningar inom exempelvis höghastighetsfiber i Europa, digitaliserade tjänster, smarta elnät samt infrastruktur för att möjliggöra fortsatt utbyggnad av förnybar elproduktion.

– Vi har tack vare vår storlek på marknaden lång erfarenhet av både investeringar i infrastruktur och i nystartade onoterade bolag, så kallat venture capital. Att bygga för framtiden innebär allt oftare investeringar med tydligt hållbarhetsfokus, säger Helena Hagberg.

Skandia har sjösatt nya mål

För att möta och bidra till klimatomställning har Skandia sjösatt offensiva mål. Redan 2025 ska innehaven i fossil energi i pensionsportföljen ha minskat med 75 procent, samtidigt som gröna investeringar fördubblas. Dessutom har Skandia förbundit sig att investera ytterligare minst 40 miljarder kronor i klimatinvesteringar fram till 2030.

– Investeringar i det långa perspektivet måste göras nu. Vi har successivt minskat andelen tillgångar i fossila bränslen, som i dag utgör enstaka procent av vårt investerade kapital. Samtidigt växlar vi upp takten i investeringar som bidrar till klimatomställningen, berättar Helena Hagberg och avslutar:

– Det innebär inte att vi enbart kommer att investera i förnyelsebar energi och grön teknik – vår omvärld ser inte ut så. Omställningen är långsiktig och inbegriper många olika sektorer och går olika fort i olika delar av världen. Men vi har inte tid att vänta och agerar nu för att långsiktigt anpassa portföljerna och bidra till de globala klimatmålen.

Tänk på:
Tänk på att en placering i en försäkring med traditionell förvaltning är förenad med viss risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Överskott från vår kapitalförvaltning fördelas till försäkringen med en återbäringsränta. Beroende på resultatet i kapitalförvaltningen kan ditt försäkringskapital både öka och minska i värde. I en försäkring med traditionell förvaltning finns dock en garanti när det blir dags för utbetalning, vilket innebär att du inte kan få mindre än vad vi har garanterat dig. Garantin baseras på en viss del av den premie du betalar in. Informationen i artikeln är inte avsedd som rådgivning. Behöver du rådgivning utifrån dina personliga förutsättningar, kontakta gärna en rådgivare. 

Skandia Liv – tryck här för att komma igång och spara 

Mer från Skandia

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Skandia och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?