1515
Annons

Delårsrapport januari-mars 2015

 • Försäljningen ökade med 38 procent till 2 951 MSEK (2 131).
 • Rörelseresultatet ökade med 36 procent till 495 MSEK (364).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 16,8 procent (17,1).
 • Resultat efter skatt ökade med 34 procent till 352 MSEK (262).
 • Resultat per aktie ökade med 34 procent till 10,23 SEK (7,61).
 • Det operativa kassaflödet ökade till 480 MSEK (287).
 • Förvärvet av RheTech Thermoplastic Compounding genomfördes.
 • Integrationen av de under 2014/2015 förvärvade enheterna (Kardoes, Vigar Rubber Compounding, Portage Precision Polymers och RheTech Thermoplastic Compounding) har löpt enligt plan.
 • Styrelsen föreslår årsstämman en aktiesplit 10:1 där varje aktie delas upp i tio aktier.

VD-kommentar

”Det första kvartalet 2015 var ett starkt kvartal för HEXPOL-koncernen - vårt bästa kvartal hittills. Koncernens försäljning ökade kraftigt, +38 procent, och vårt rörelseresultat ökade också kraftigt, +36 procent, samtidigt som det operativa kassaflödet återigen var starkt, 480 MSEK. Vi hade stark försäljningstillväxt främst tack vare våra (under 2014 och 2015) förvärvade enheter, positiva valutaeffekter samt förbättrade volymer i Europa och Asien och stabila volymer i NAFTA. Samtidigt har försäljningen påverkats av att priserna på våra huvudsakliga råmaterial varit lägre än såväl föregående kvartal som motsvarande kvartal föregående år. Vi har fortsatt att förbättra våra marknadspositioner och integrationen av de förvärvade enheterna har löpt enligt plan. Vår finansiella ställning är fortsatt mycket stark och med en nettoskuld på 232 MSEK är vi väl rustade för fortsatt expansion. I början av året slutfördes förvärvet av RheTech Thermoplastic Compounding, en ledande amerikansk leverantör av thermoplastic compounds och verksamheten har utvecklats enligt plan.”

Georg Brunstam, VD och Koncernchef

För mer information kontakta:

Georg Brunstam, VD och Koncernchef
Tel: +46 708 55 12 51

Karin Gunnarsson, Ekonomi- och finanschef/ IR-ansvarig
Tel: +46 705 55 47 32

HEXPOL är en världsledande polymerkoncern med starka globala positioner inom avancerade polymera blandningar (Compounding), packningar för plattvärmeväxlare (Gaskets) samt hjul i plast och gummimaterial för truck- och länkhjulsapplikationer (Wheels). Kunderna är i huvudsak OEM-tillverkare av plattvärmeväxlare och truckar, den globala fordonsindustrins- och verkstadsindustrins systemleverantörer, energisektorn samt tillverkare av medicinteknik. Koncernen är organiserad i två affärsområden, HEXPOL Compounding och HEXPOL Engineered Products. HEXPOL-koncernens försäljning 2014 uppgick till 8 919 MSEK. HEXPOL-koncernen har cirka 3 900 anställda i elva länder. Ytterligare information finns på www.hexpol.com.


Denna rapport kan innehålla framåtblickande uttalanden. När ord som t.ex. "förutser", "tror", "beräknar", "förväntar", "avser", "planerar" och "projicerar" förekommer i denna rapport är avsikten att de skall utvisa framåtblickande uttalanden. Dessa uttalanden kan innefatta risker och osäkerheter beträffande t.ex. produktefterfrågan, marknadsacceptans, effekter av ekonomiska förhållanden, påverkan från konkurrerande produkter och prissättning, valutakurseffekter samt andra risker. Dessa framåtblickande uttalanden avspeglar HEXPOL-ledningens syn på framtida händelser vid den tidpunkt uttalandena görs, men görs med förbehåll för olika risker och osäkerheter. Samtliga dessa framåtblickande uttalanden är baserade på HEXPOL-ledningens uppskattningar och antaganden och bedöms vara rimliga, men är i sig osäkra och svåra att förutse. Faktiska utfall och erfarenheter kan avvika väsentligt från de framåtblickande uttalandena. HEXPOL har inte någon avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtblickande uttalanden.

Informationen är sådan som HEXPOL AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 maj 2015 kl.12:00.


Följande bilagor finns för nedladdning:
Delårsrapport januari-mars 2015

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News
Vill du också synas med dina nyheter på DI.se? Läs mer om publicering på DI.se


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?