1515

Delårsrapport januari – mars 2015

SUBSTANSVÄRDET OCH LATOURAKTIEN

 • Substansvärdet ökade till 291 kronor per aktie jämfört med 250 kronor per aktie vid ingången av året. Ökningen motsvarar 16 procent jämfört med SIXRX som ökade med 15,8 procent. Substansvärdet per den 28 april uppgick till 304 kronor per aktie.[1]
 • Latouraktiens totalavkastning uppgick till 21,5 procent under perioden och överträffade därmed index (SIXRX).

INDUSTRIRÖRELSEN

 • Industriföretagens orderingång ökade med 16 procent till 2 144 (1 842) Mkr, innebärande en ökning med 1 procent för jämförbara enheter justerat för valutaeffekter.
 • Industriföretagens nettoomsättning ökade med 17 procent till 2 030 (1 730) Mkr, en ökning för jämförbara enheter med 1 procent justerat för valutaeffekter.
 • Rörelseresultatet ökade med 67 procent till 207 (124) Mkr, motsvarande en rörelsemarginal på 10,2 (7,1) procent, för kvarvarande verksamheter.
 • REAC träffade avtal om förvärv av en verksamhet i Polen som tillverkar komponenter för ställdon och tilt- och liftsystem. Verksamheten omsätter cirka 30 Mkr.

KONCERNEN

 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 889 (406) Mkr.
 • Koncernens resultat efter skatt inkluderat en realisationsvinst på 301 Mkr uppgick till 833 (376) Mkr, vilket motsvarar 5,22 (2,36) kronor per aktie.
 • Nettolåneskulden uppgick till 3 394 (2 164) Mkr vid utgången av mars, och motsvarar 6,8 procent av de totala tillgångarnas marknadsvärde.
 • Avyttring av samtliga aktier i Academic Work genomfördes i mars månad, med en realisationsvinst på 301 Mkr.

BÖRSPORTFÖLJEN

 • Börsportföljens värde ökade under kvartalet med 19,3 procent justerat för utdelningar. Jämförbart index (SIXRX) ökade med 15,8 procent.
 • Förvärv av 30,1 procent av aktierna i Troax, som introducerades på Nasdaq Stockholm strax efter förvärvet. Troax har en årsomsättning på cirka 900 Mkr.

[1] Substansvärdet den 28 april 2015 har beräknats på börsportföljens värde kl. 13.00 den 28 april, och med samma värden som 31 mars för den onoterade portföljen.

VD-ORD
”Det är tillfredsställande att kunna redovisa ytterligare ett resultatmässigt riktigt bra kvartal. Detta trots att volymutvecklingen fortsatt är ganska svag. Mars månad var emellertid betydligt bättre än januari och februari, och flera av våra verksamheter känner en större optimism om volymutvecklingen framöver.Överlag är det i Sverige, Norge och Danmark, samt Storbritannien och Irland som vi haft bäst utveckling. Även den viktiga tyska marknaden visade en stabilare utveckling mot slutet av kvartalet. Problemen i Östeuropa kvarstår dock.

För industrirörelsen kan vi summera ett första kvartal där såväl orderingång som fakturering växte med en procent justerat för valutaeffekter och förvärv. Inklusive förvärv och valuta var tillväxten 16 procent i orderingång och 17 procent i fakturering. I sammanhanget är det viktigt att förstå att valutapåverkan är hela 6 procent av den redovisade tillväxten. Orderingången överstiger faktureringen med över 100 Mkr. Samtliga affärsområden förutom Swegon redovisar organisk tillväxt i faktureringen. Allra bäst är Nord-Lock med en faktureringsökning med nära 8 procent justerat för förvärv och valuta. Med tanke på att marknaden överlag inte växer nämnvärt bedömer vi att Nord-Lock tar marknadsandelar från konkurrerande skruvsäkrings-lösningar.

Rörelseresultatet ökade med 67 procent till 207 (124) Mkr, motsvarande en rörelsemarginal på 10,2 (7,1) procent. I absoluta tal är det Latour Industries som står för den största vinstökningen från en tidigare låg nivå. Nord-Lock, Hultafors Group och Specma Group bidrar alla med betydande vinstökningar.

Vi ser fortfarande goda förutsättningar till att redovisa bra resultat även i en relativt svag marknadsutveckling. Trots att marknadsutvecklingen var positiv i slutet av kvartalet, är det svårt att tala om någon ihållande uppgång. Därför är det fortfarande svårt att förutse vilken hjälp vi kommer att få från konjunkturen.

Förvärvsaktiviteten i den helägda rörelsen var låg under första kvartalet. Det färre antalet affärer i kvartalet skall dock inte tolkas som att vi inte är aktiva inom förvärvsområdet. Vi har hög aktivitet och analyserar flera bolag som antingen kan adderas till befintliga områden eller avser helt nya affärer. REAC inom Latour Industries träffade under kvartalet avtal om att förvärva delar av Ergolet Group i Polen. Förvärvet stärker REACs marknadsposition inom området elektriska rullstolar. (Se mer information under Förvärv på sidan 3)

Flera av våra börsnoterade innehav rapporterar detta kvartal efter Latour, varför det är svårt att lämna något heltäckande omdöme. De bolag som har rapporterat har dock alla lämnat starka rapporter Vi är också glada att vi under kvartalet adderade ytterligare ett innehav till vår portfölj. I slutet av mars förvärvade Latour 30,1 procent av aktierna i Troax AB strax innan bolagets introduktion på Nasdaq Stockholm.

Börsportföljens värde har under kvartalet ökat med hela 19,3 procent, vilket är bättre än det jämförbara indexet SIXRX som ökat med 15,8 procent. Substansvärdet i Latour ökade under första kvartalet 2015 med 16 procent till 291 kronor per aktie.

Slutligen avyttrade Latour under kvartalet det 20-procentiga innehavet i Academic Work. Latour har varit delägare i Academic Work sedan 2006, när dåvarande SäkI AB förvärvade en minoritetsandel i Academic Work. Investeringen är ett bra exempel på där Latour kunnat bidra till ett bolags fina utveckling genom att stötta bolaget i ett expansivt läge. Försäljningen är dock ett naturligt steg i Latours strävan att vara huvudägare i de verksamheter vi investerar i.”

Jan Svensson
Verkställande direktör och koncernchef

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jan Svensson, VD och koncernchef, tel. 0705-77 16 40, eller
Anders Mörck, ekonomi- och finansdirektör, tel. 0706-46 52 11, alternativt 031-89 17 90.

Telefonkonferens
Investment AB Latour bjuder in till telefonkonferens med Jan Svensson och Anders Mörck idag klockan 11.00 där de tillsammans presenterar rapporten.
Nummer för att ringa in är +46 (0)8 566 426 62. Konferensen kommer att webbsändas.
För att följa webbsändningen vänligen besök vår hemsida, www.latour.se eller använd länken:

http://event.onlineseminarsolutions.com/r.htm?e=981028&s=1&k=EA3F1AD0B4F7CC88F1253628C23D3D17

Informationen är sådan som Latour är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april 2015 kl. 08.30.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Latour delårsrapport jan-mar 2015

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News
Vill du också synas med dina nyheter på DI.se? Läs mer om publicering på DI.se


Innehåll från Ikano BostadAnnons

”Det här förändringsarbetet kräver modiga chefer”

Mindre machokultur och ett öppnare klimat. Effektivare projekt och lägre produktionsbortfall. Medarbetarundersökningen som gjordes för en tid sen fick Ikano Bostad att påbörja en rejäl förändringsprocess – som har gett lika rejäla resultat.  

En högre grad av innovation, ett större engagemang och en sundare företagskultur. Plus lägre personalomsättning och en arbetsmiljö som upplevs som mer stimulerande. För Pirjo Unnerstad, Head of HR på Ikano Bostad, är jämställdhetsarbetet ett effektivt sätt för att nå en ökad konkurrenskraft. 

– Jag har jobbat hela mitt liv i byggbranschen och har många gånger varit frustrerad eftersom jag sett att vi, på grund av alltför homogena team, inte har kunnat leverera till max. Det säger ju sig själv, frågar du fem personer med liknande bakgrund om hur de vill lösa ett problem så får du fem liknande svar. Med blandade arbetsgrupper når vi både en starkare innovation och skapar de bästa förutsättningarna att möta våra kunder, som ju också är av blandade kön, åldrar och bakgrunder. 

Stark motivation

På Ikano Bostad har man sedan 2014 jobbat extra fokuserat på att öka jämställdheten bland medarbetarna. Då gjordes en mätning som visade att många tyckte att jargong och en del beteenden kollegor emellan var för hårda. 

– Det gav oss en tankeställare och gjorde att motivationen för att påskynda jämställdhetsarbetet ökade ytterligare. Och glädjande nog har medarbetarundersökningarna sedan dess visat på tydliga förbättringar. Till exempel har vi nått ett betydligt högre engagemang, vilket leder till effektivare projekt med lägre produktionsbortfall, säger Pirjo.   

Läs mer om lärlingsprogrammet för kvinnor som vill bli snickare 

Lärlingsprogram för kvinnor

Vägen mot en mer jämställd organisation har egentligen inte varit en – utan många. Man har jobbat med rekrytering, ledarskap och successionsplanering, men också med mer handfasta projekt som ett lärlingsprogram för kvinnor ute på byggarbetsplatserna. 

– Hentverkarna är ett lärlingsprogram där vi har tagit in 16 kvinnor som ska utbildas i tre år. Tanken är att vi genom en större jämställdhet ska få en arbetsplats som passar fler, både kvinnor och män. En studie av projektet som gjordes visar att arbetsmiljön faktiskt förändrades när det kom in fler kvinnor, precis som vi hade önskat. Klimatet blev mer öppet och mindre macho. 

En annan hörnsten för utvecklingen mot en större jämställdhet är förankring i ledningsgruppen och arbete för att ständigt utveckla ledarskapet. 

– Det får inte finnas någon som helst tvekan i ledningen om att detta är något som vi gör till 500 procent, för att utveckla vår organisation. Och jag brukar med en dåres envishet tjata om att detta förändringsarbete också kräver modiga chefer. Chefer som har modet att anställa någon som inte är som de själva och som systematiskt arbetar för att alla medarbetare ska bli sedda och förstådda, oavsett livssituation. 

Ni har vunnit en del priser för ert arbete, bland annat Unionens Guldstegen. Vad betyder det för er?

– Den allra största anledningen till att vi gör det här jobbet är som sagt för att vi vill öka vår konkurrenskraft och värdet i affären. Men att få priser är ju såklart också väldigt roligt! Det är ett pris som nomineras av våra Unionen-medlemmar, vilket gör det extra kul. Det visar att det vi gör uppskattas och blir ett erkännande för hela företaget. För det är verkligen vad det här arbetet är, ett enda stort team work. Om inte alla hade varit så engagerade hade vi aldrig kunnat nå så här långt, säger Pirjo. 

Här kan du lära känna Ikano Bostads styrelse och ledningsgrupp 

Mer från Ikano Bostad

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Ikano Bostad och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?