1515

Delårsrapport för Duni AB (publ) 1 januari – 31 mars 2015

Starkt första kvartal

Starkt första kvartal

1 januari – 31 mars 2015

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 046 (921) MSEK. Justerat för valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 7,3 %.
  • Det operativa resultatet förbättrades med drygt 50 %, från 73 till 112 MSEK.
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,57 (1,09) SEK.
  • Förbättring inom alla affärsområden med undantag för Materials & Services där produktionen av hygienprodukter upphörde i slutet av kvartalet.
  • Nettoskulden fortsätter sjunka som ett resultat av positivt kassaflöde.
Nyckeltal
MSEK 3 mån
januari-
mars
2015
3 mån
januari-
mars
2014
12 mån
april-
mars
2014/2015
12 mån
januari-
december
2014
Nettoomsättning 1 046 921 4 374 4 249
Operativt resultat1) 112 73 514 475
Operativ rörelsemarginal1) 10,7 % 7,9 % 11,7 % 11,2 %
Resultat efter finansiella poster 99 69 467 437
Resultat efter skatt 74 51 342 319

1)För brygga till rörelseresultat (EBIT), se avsnittet ”Operativt resultat - jämförelsestörande poster”.

VD’s kommentar

”Första kvartalet är starkt och innehåller en historisk ökning av nettofakturering såväl som operativt resultat. Tillväxten uppgår till cirka 14 % med en nettofakturering om 1 046 (921) MSEK. Kvartalets operativa rörelseresultat ökar till 112 (73) MSEK och rörelsemarginalen förstärks till 10,7 % (7,9 %). Nettoskulden vid kvartalets utgång uppgår till 836 MSEK.

Sedan inledningen av 2013 har bolaget haft en positiv resultat- och försäljningstrend. Förbättringen har åstadkommits via strukturåtgärder (förvärv och avyttringar) och högre intern effektivitet.  Under perioden har vi även haft en volatil valutasituation med en svagare svensk krona, vilket påverkat resultatet positivt, och en allt starkare USD med negativ påverkan på våra råvarukostnader. Under det andra kvartalet 2015 är struktureffekterna avtagande i och med att hygienverksamheten avslutas. Från det tredje kvartalet blir sedan struktureffekten något negativ i förhållande till föregående år, förvärvet av Paper+Design har då varit en del av Duni i mer än tolv månader samtidigt som hygienverksamheten kommer att vara helt avvecklad.  

Leveransförmågan under kvartalet har varit god och samtliga affärsområden förutom Materials & Services visar tillväxt och resultatförbättring i relation till föregående år.

I Affärsområde Table Top ökar nettofaktureringen till 513 (477) MSEK. En relativt svag inledning på kvartalet följdes upp av en stark avslutning där bland annat ökad andel premiumförsäljning bidrog till en bättre produktmix. Västra Europa visar bra tillväxt samtidigt som försäljningen i Centraleuropa och Norden är i linje med föregående år. Rörelseresultatet ökar till 78 (64) MSEK och rörelsemarginalen förstärks till 15,2 % (13,3 %).

Affärsområde Meal Service fortsätter att växa starkare än marknaden i stort. Nettofaktureringen ökar till 136 (123) MSEK och rörelseresultatet till 2 (-1) MSEK. Bra tillväxt i Centraleuropa tillsammans med lyckade satsningar på kundunika och miljöanpassade produktkoncept har fortsatt positiv påverkan på både försäljning och resultat.

Affärsområde Consumer bidrar fortsatt till en betydande försäljningsökning beroende på förvärvet av Paper+Design. Kvartalets nettofakturering ökar till 276 (157) MSEK och rörelseresultatet till 24 (6) MSEK. Rörelsemarginalen förstärks till 8,6 % (3,6 %). Vid sidan av förvärvet ser vi en god utveckling i Dunis konsumentverksamhet. Till exempel visar viktiga marknader som Norden och Tyskland en tillväxt på mer än 10 % samtidigt som utvecklingen för våra designinitiativ generellt är mycket positiv.  

Inom New Markets utgör Ryssland en fortsatt utmaning även om viss stabilitet uppnåtts under kvartalet. Försäljningen var svag inledningsvis medan slutet av kvartalet når upp till samma nivå som föregående år, mätt i lokal valuta. Försäljningen för affärsområdet som helhet uppgår till 47 (43) MSEK och rörelseresultatet ökar till 3 (-3) MSEK.

Inom Materials & Services upphörde hygienproduktionen i slutet av mars och kommande kvartal innehåller endast mycket begränsad slutfakturering. Processen att koncentrera kvarvarande produktion till Skåpafors fortgår och övergången skall vara helt genomförd under årets fjärde kvartal. Kvartalets nettofakturering minskar till 74 (120) MSEK och rörelseresultatet till 4 (7) MSEK.      

Sammantaget innehåller kvartalet en rad förbättringar och den starka inledningen på året ger oss goda skäl att fortsätta satsa på ökad tillväxt, attraktivitet och effektivitet”, säger Thomas Gustafsson, VD och koncernchef, Duni.

::

För ytterligare information kontakta:
Thomas Gustafsson, VD och koncernchef, 040-10 62 00
Mats Lindroth, Finanschef, 040-10 62 00
Tina Andersson, Marknads- och kommunikationsdirektör, 0734-19 62 24

Duni är en ledande leverantör av attraktiva och funktionella produkter för dukning och take-away. Varumärket Duni marknadsförs på över 40 marknader och är marknadsledande i centrala och norra Europa. Duni har cirka 2 100 anställda fördelat på 18 länder, huvudkontor i Malmö och produktion i Sverige, Tyskland och Polen. Duni är noterat på NASDAQ Stockholm under kortnamnet ”DUNI”. ISIN –kod är SE0000616716.
www.duni.se 

Följande bilagor finns för nedladdning:
Delårsrapport för Duni AB (publ) 1 januari – 31 mars 2015

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News
Vill du också synas med dina nyheter på DI.se? Läs mer om publicering på DI.se


Innehåll från GetacceptAnnons

E-signering hör till dåtiden - det här är framtiden för B2B försäljning

E-signering kan verka nytt, men faktum är att det funnits och använts flitigt i över tio år av företag över hela världen. E-signering är ett enkelt och smidigt sätt att signera offerter och avtal på distans - men det hjälper dig inte att driva kunddialogen och affären framåt på det sättet som krävs i dagens säljklimat, säger Samir Smajic, vd och grundare på GetAccept.

E-signering är ofta inkörsporten för att påbörja en mer digital säljprocess, och många tror att det är tillräckligt för att digitalisera sin försäljning. Vad data från den digitala säljplattformen GetAccept visar är att 50 procent av avtalen som skickas med e-signering faktiskt inte signeras. 

– Det här säger mig att 50 procent av affärerna fortfarande behöver drivas på ett mer effektivt sätt digitalt, och där räcker inte endast den digitala signaturen, förklarar Samir Smajic. 

Att nå avslut i en affär handlar om samma sak som det alltid har gjort - tillit, personliga relationer och en smidig köp- och säljprocess. Det senaste året har presenterat utmaningar i hur man bibehåller den personliga upplevelsen och engagemanget, när den största delen av affären sker i en digital miljö. 

– Det finns sätt att engagera och sticka ut även i en digital säljprocess. Tänk dig att du öppnar upp ett avtal, och det första som dyker upp är en video där din säljare pedagogiskt förklarar avtalet för dig innan du dyker in i det. Därefter får du upp en chatt, där din säljare uppmanar dig att ställa frågor direkt i chatten om du behöver. Självklart kommer jag uppleva den processen annorlunda, och mer personligt anpassad till mig, jämfört med att öppna en PDF i ett mail, säger Samir. 

Förutom video och chatt så handlar det också om att underlätta för kunden att köpa. Med GetAccepts dokumentspårning kan du se vem, eller vilka, som har gått igenom ditt avtal. Du kan även se vad varje person har tittat lite extra på, så att du enkelt kan bemöta deras eventuella frågeställningar i nästa dialog. Du har också möjlighet att skicka dina dokument via SMS, samt automatiskt påminna mottagaren om avtalet inte signeras.

Kombinerar man de här olika engagerande funktionerna i sin digitala säljprocess så visar statistik från GetAccept att du ökar din hit-rate med upp till 75 procent, jämfört med att bara skicka ett avtal via mail för ren e-signering. Det är tydligt att en personlig interaktion som skapar engagemang har stor effekt på antalet avslut, även digitalt.

Hela 85 procent av all försäljning kommer ske digitalt inom bara några år, så det handlar om att redan nu skapa förutsättningar för att kunna hantera den ökade efterfrågan på smidiga digitala sälj- och köpprocesser, och därmed fortsätta vara konkurrenskraftig. 

– Hoppar man inte på tåget nu, kommer det bli tufft. Många företag ligger redan i framkant och tar man inte detta på allvar nu, så riskerar man sin affär, avslutar Samir Smajic. 

GetAccept är ett säljverktyg som är gratis att använda - skapa ditt konto idag och testa själv! 

Mer från Getaccept

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Getaccept och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?