1515

Renoveringen av Nationalmuseum i full gång - Stor utmaning att förvandla ett byggnadsminne till modernt museum

Sedan 2008 har Statens fastighetsverk (SFV) arbetat med renoveringen av Nationalmuseum på Blasieholmen i Stockholm. Först med förstudiearbete och förberedelser och därefter, sedan sommaren 2014, på plats i byggnaden. Det borras och sprängs, schaktas, muras och byggs, allt för att Sverige ska få ett museum - likt det Stüler en gång ritade - men fullt modernt vad gäller klimat, brandskydd, säkerhet, arbetsmiljö och logistik. Idag bjöd SFV på Öppet bygge för att visa hur arbetet framskrider och berätta om de utmaningar projektet rymmer.

Sedan 2008 har Statens fastighetsverk (SFV) arbetat med renoveringen av Nationalmuseum på Blasieholmen i Stockholm. Först med förstudiearbete och förberedelser och därefter, sedan sommaren 2014, på plats i byggnaden. Det borras och sprängs, schaktas, muras och byggs, allt för att Sverige ska få ett museum - likt det Stüler en gång ritade - men fullt modernt vad gäller klimat, brandskydd, säkerhet, arbetsmiljö och logistik. Idag bjöd SFV på Öppet bygge för att visa hur arbetet framskrider och berätta om de utmaningar projektet rymmer.

I juli 2014 var det byggstart för ett av Sveriges just nu mest komplicerade och spännande renoveringsprojekt, Nationalmuseum i Stockholm. På tre år ska Friedrich August Stülers byggnad - som inte fått en genomgripande renovering sedan den byggdes 1866 - renoveras från grunden och förvandlas till ett fullt modernt, säkert och publikvänligt museum.

-       Det är komplext att renovera en byggnad som Nationalmuseum. Samtidigt som vi arbetar i ett 150 år gammalt byggnadsminne - och därigenom tar extra stor kulturhistorisk hänsyn - måste vi också leva upp till alla de krav som ställs på ett modernt museum idag. Det är hela tiden en balansgång och ett ställningstagande mellan att bevara och utveckla. En svår och spännande uppgift som passar oss, säger Harald Pleijel, utvecklingsdirektör på Statens fastighetsverk.

Innovativa idéer för osynliga lösningar

Den nya klimatanläggningen på våning fyra är ett bra exempel på utmaningar som Statens fastighetsverk brottats med i projektet. Här har Riksantikvarieämbetet uttryckt att den upplevda miljön ska prioriteras, det vill säga att installationerna inte får synas.

-       Detta har vi efter mycket fundering löst genom att placera anläggningen under golvet på våningen ovanför, och sedan låta ventilationsluften strömma ner från taket genom salens många takrosetter. Här gömmer vi även brandskydd i form av sprinklers, säger Cecilia Brännvall, projektchef vid Statens fastighetsverk.

Det här arbetet är i full gång och väl synligt när man idag går runt i byggnaden. Golvet är upptaget och i varje takkupol har SFV tagit upp hål för att förbereda för kommande installationer.

Ljuset åter i södra ljusgården

En av de mest iögonfallande förändringarna med renoveringen är att ljuset åter flödar in i museet genom byggnadens 300 fönster. Något som för besökaren kommer att förstärka upplevelsen av konsten men också byggnadens fina placering i Stockholm.

-       Det var när museet fick elektriskt ljus på 1920-talet som fönster efter fönster började sättas igen, till viss del för att skydda konsten från det starka solljuset. Idag finns specialglas som fångar farligt solljus. Det kommer vi att använda oss av. Vi kommer också att ha avancerade solskyddsgardiner som samtidigt som de filtrerar ljuset gör det möjligt att skönja såväl väder som miljön utanför, säger Cecilia Brännvall.

I den södra ljusgården är det just nu full aktivitet. Hörsalen, som tidigare var placerad här, är riven och de fönster som varit igensatta är framtagna i teglet. Mest aktivitet sker dock på marken. Här, liksom i norra ljusgården, pågår stora sprängningsarbeten i berget för att bereda plats för kommande klimatanläggningar.

Stor aktivitet på alla plan

Under renoveringens första nio månader har mycket hunnit hända, både i och runt byggnaden. På museets baksida har delar av annexet rivits och en vägg av stålrör slagits ner i marken. Detta för att göra plats och förbereda för en säkrare och bättre inlastning för konsten.

-       Det mesta av vårt arbete syns inte utifrån utan sker inne i byggnaden. Men nog märks det att vi är igång! Förutom allt markarbete på museets baksida har vi nyligen påbörjat fasadrestaurering och takarbete. På fasaden är det drygt tusen stenar som är så skadade att de måste bytas medan våra takarbeten bland annat rör tilläggsisolering och energieffektivisering, säger Cecilia Brännvall.

Invändigt handlar en stor del av arbetet just nu om att skapa plats för nya teknikrum och klimatlösningar, om fönsterrenovering men också om att bygga upp nya utställningsrum. Det rivs, byggs, muras och målas. Då och då hörs varningssignalen för sprängning.

-       Allt sprängningsarbete sker med stor försiktighet och under övervakning för att säkerställa att varken byggnaden eller den väggfasta konsten skadas, säger Cecilia Brännvall.

Renoveringen av Nationalmuseum beräknas pågå till slutet av 2017.

För mer information kontakta:

Harald Pleijel, utvecklingsdirektör Statens fastighetsverk, 070 239 41 67, harald.pleijel@sfv.se

Cecilia Brännvall, projektchef Statens fastighetsverk, 010 478 73 96, cecilia.brannvall@sfv.se

Åsa Carlberg, pressekreterare Statens fastighetsverk, 070 333 71 87, asa.carlberg@sfv.se

Pressbilder: http://news.cision.com/se/statens-fastighetsverk

Mer information om projektet: www.sfv.se

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News
Vill du också synas med dina nyheter på DI.se? Läs mer om publicering på DI.se


Innehåll från TakedaAnnons

Covid tydliggör vårdens reformbehov

Vatroslav Mateljic, vd på Takeda Sverige.
Vatroslav Mateljic, vd på Takeda Sverige.

Under pandemin har det svenska vårdsystemet på många sätt svarat upp väl mot de utmaningar det ställts inför. Samtidigt blev strukturella brister tydligare. Nu behövs ett ”nytt vårdtänk” där vårdens parter samarbetar för ett hållbart system med patienten i centrum.

Läkemedelsbolaget Takeda arbetar i Sverige framförallt med sällsynta sjukdomar, gastroenterologi, neurovetenskap och onkologi. För ett par år sedan presenterade Takeda sin vision ”Hållbar vård i partnerskap”. Målet är att förbättra patienternas livskvalitet och patientmedverkan genom sektoröverskridande samarbeten mellan privat och offentlig sektor, implementeringen av modern teknik som distansmonitorering och datadriven diagnostik och vård. Under pandemin har man på Takeda sett hur de omdaningsbehov inom vården som belystes i deras vision blivit ännu tydligare.

– Tyvärr har pandemin inneburit att vårdsystemet hamnat efter med diagnostisering av framförallt cancer samt kroniska och sällsynta sjukdomar. För många kommer sjukdomen att upptäckas försent och bli svårbehandlad. I vår vision pekar vi tydligt på behovet av en omfokusering mot innovativa digitala lösningar som möjliggör tidiga diagnoser och därmed en tidigt insatt vård för patientens bästa, säger Vatroslav Mateljic, vd på Takeda Sverige.

– Särskilt akut är situationen för de 400 000 personer i Sverige som idag lever med sällsynta sjukdomar och redan nu väntar åratal på diagnos. För dessa personer finns dessutom ett stort behov av en snabbare och mer jämlik tillgång till nya innovativa och mer precisa läkemedel. Den nyligen presenterade WAIT-rapporten från EFPIA visar att Sverige ligger långt ifrån toppen när det gäller tillgänglighet av nya innovativa läkemedel för denna grupp. För att lösa detta krävs en öppen dialog rörande dagens ersättningsmodeller, vilka i större utsträckning bör baseras på värdet läkemedlet tillför enskilda patienter och dess anhöriga, fortsätter han.

Takeda vill med sin vision driva på en förändring av vårdsystemet.

Läs mer om det nya vårdtänket i Sverige här.

– Läkemedelsbolag har ett mycket speciellt och stort ansvar. Vi måste tänka bortom de läkemedel vi tillverkar och samarbeta brett med alla aktörer inom hälso- och sjukvårdssystemet för att utveckla nya lösningar som bidrar till en framtida hållbar vård. Vi välkomnar alla att diskutera och delta i vårt visionsarbete framåt, avslutar Vatroslav Mateljic.

Om :

Takeda är ett globalt läkemedels- och biofarmaceutiskt bolag från Japan som har funnits i 240 år. I Sverige fokuserar Takeda framförallt på sällsynta sjukdomar, neurovetenskap, gastroenterologi och onkologi.

 Läs mer om Takeda här.

 

Mer från Takeda

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Takeda och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?