1515

Fortsatt tillväxt för Volkswagen-koncernen

  • Koncernchef Martin Winterkorn: ”Vårt mål för budgetåret 2015 är att koncernen ska fortsätta att växa vad gäller volym, försäljningsintäkter och rörelseresultat”
  • Volkswagens effektivitetsprogram har fått en bra start
  • Rörelseresultatet, inklusive joint ventures i Kina, ökade till nästan 18 miljarder euro under 2014

  • Koncernchef Martin Winterkorn: ”Vårt mål för budgetåret 2015 är att koncernen ska fortsätta att växa vad gäller volym, försäljningsintäkter och rörelseresultat”
  • Volkswagens effektivitetsprogram har fått en bra start
  • Rörelseresultatet, inklusive joint ventures i Kina, ökade till nästan 18 miljarder euro under 2014

Volkswagen-koncernen klarade tillväxtmålen för budgetåret 2014, trots viss svaghet på några marknader, instabila valutakurser och en osäker global ekonomi.
– Vi såg till att 2014 blev ännu ett framgångsrikt år. Sedan 2007 har vi skrivit en imponerande stadig framgångshistoria. Volkswagen-koncernen står för verkligt värde och tillförlitlighet i en osäker värld, kommenterade koncernchef Martin Winterkorn när företagets ekonomiska resultat för 2014 presenterades i Berlin torsdagen den 12 mars.

Winterkorn meddelande att koncernen siktar på att växa ytterligare i år:
– Under 2015 vill vi bli bättre i alla avseenden och ta nästa kliv mot toppen.

Enligt Winterkorn har Volkswagen-koncernen tre lönsamma hörnstenar i form av affärsområdena personbilar, kommersiella transportfordon/Power Engineering och finansiella tjänster samt tolv spännande varumärken. Koncernen har över 46 000 innovativa utvecklare och 10 000 IT-specialister att luta sig emot, nödvändig likviditet och robust finansiell ställning samt en strategi som har visat sitt värde även i svårare tider.
– Vi kommer att använda oss av dessa styrkor. Under 2014 spenderade vi 11,5 miljarder euro på forskning och utveckling, vilket är mer än något annat företag i världen, sa Winterkorn.

Han nämnde framtidsområdena elektrisk mobilitet och digitalisering som exempel. Redan idag har Volkswagen-koncernen bilindustrins största sortiment av elbilar, från helelektriska bilar som e-up! och e-Golf, via laddhybrider som A3 e-tron, Golf GTE, Passat GTE, Panamera E-Hybrid och Cayenne S E-Hybrid, till banbrytande teknikkoncept som XL1 och Porsche 918 Spyder. Ett annat exempel är automatiserad körning.
– Vi kommer att vara bland de första att lansera den här tekniken, med Audi och Volkswagen, sa Winterkorn.

När det gäller digitaliseringen siktar koncernen på att alla nya bilar ska ha mobil uppkoppling år 2020. Winterkorn påpekade att ”som koncern har vi redan den största mobilt uppkopplade fordonsflottan i världen”. Andra framtida nyckelområden inom digitaliseringen är uppkopplingen av ”Industry 4.0”, som drivs av koncernens anläggningar, exempelvis genom bruket av 3D-skrivare eller samarbete mellan människa och robot. Intelligenta IT-tjänster, från interna kundanalyser till innovativa affärsmodeller för allt som rör bilen, är ett annat exempel.

Effektivitetsprogrammet: möjligheter till förbättringar har identifierats

I en kommentar till effektivitetsprogrammet som förra året sjösattes för Volkswagen Personbilar, sa Winterkorn:
– Programmet har fått en mycket bra start. Vi har identifierat möjliga förbättringar som motsvarar ungefär hälften av målet på fem miljarder euro. Vi förväntar oss en vinst på en bra bit över en miljard euro för innevarande år.

Det globala utnyttjandet av fabrikerna kommer till exempel att optimeras, modeller som inte längre efterfrågas eller motsvarar förväntningarna läggs ner, konstruktioner som inte längre levererar ett verkligt mervärde kommer att reduceras och slutligen kommer intäktsalternativen att stärkas.
– Vårt ”Future Tracks”-program förbereder inte bara koncernen för morgondagens tekniska förändringar inom bilindustrin. Det lägger framför allt grunden för långsiktig ekonomisk framgång och för framtida Volkswagen-generationer. Med andra ord är ”Future Tracks” vår kompass för hållbarhet och lönsamhet – kort sagt, kvalitativ tillväxt, sa Winterkorn.

CFO Hans Dieter Pötsch var också nöjd med 2014.
– De senaste årens framgångar har gett oss en stark position på marknaden. Vi är väl rustade att hantera de globala bilmarknadernas varierande utveckling. Vi är medvetna om våra styrkor och vi arbetar ständigt på att utveckla dem. Här syftar jag särskilt på vår unika varumärkesportfölj, vårt breda modellsortiment med innovativa och miljöeffektiva koncept, vår närvaro på alla större världsmarknader och vårt omfattande utbud av finansiella tjänster.

Koncernens siffror för 2014

Leveranserna ökade med 4,2 procent förra året, till över 10,1 miljoner fordon (2013: 9,7 miljoner). Volkswagen-koncernens försäljningsintäkter ökade med 2,8 procent, till 202,5 miljarder euro (197,0 miljarder euro). Koncernens rörelseresultat ökade med 1 miljard euro till 12,7 miljarder euro.

Koncernens leveranssiffror inkluderar även fordon som såldes av joint ventures i Kina. Volkswagen sålde 3,7 miljoner fordon i Kina förra året, vilket är 12,4 procent fler jämfört med året innan. Däremot ingår inte kinesiska joint ventures i koncernens försäljningsintäkter och rörelseresultat. Deras verksamheter har alltid redovisats i det ekonomiska resultatet enligt kapitalandelsmetoden och ingår därför inte i koncernens rörelseresultat. Deras andel av rörelseresultatet ökade med över 20 procent, till cirka 5,2 miljarder euro (4,3 miljarder euro). Som koncern skulle det teoretiska rörelseresultatet, inklusive kinesiska joint ventures, uppgå till nästan 18 miljarder euro.

Förra årets ekonomiska resultat ökade till 2,1 miljarder euro (0,8 miljarder euro). Totalt uppgick Volkswagen-koncernens vinst före skatt till cirka 14,8 miljarder euro (12,4 miljarder euro). Vinstmarginalen före skatt ökade från 6,3 procent till 7,3 procent. Koncernen har därmed tagit ett tydligt steg mot målsättningen att generera långsiktig avkastning på försäljning med över 8 procent, enligt ”Strategy 2018”. Koncernens vinst efter skatt var 11,1 miljarder euro (9,1 miljarder euro).

Med tanke på företagets fortsatta framgångar kommer styrelsen och styrelseordförande att till årsmötet den 5 maj 2015, föreslå en ökning av utdelningen med 20 procent, till 4,80 euro (4,00 euro) per stamaktie och 4,86 euro (4,06 euro) per preferensaktie.

Avkastningen på investeringen för fordonsdivisionen var 14,9 procent (14,5 procent), vilket ligger en bra bit över minimiavkastningen på investering, som är 9 procent. Avkastningen på eget kapital före skatt inom avdelningen finansiella tjänster minskade till 12,5 procent (14,3 procent). Det här var främst ett resultat av högre kapitalkrav och tillhörande starkare kapitalresurser, samt ständig press på marginalerna.

Nettolikviditeten inom fordonsdivisionen förblev sund, med 17,6 miljarder euro i slutet av december 2014 (16,9 miljarder euro), till stor del på grund av ett högt nettokassaflöde på 6,1 miljarder euro (4,4 miljarder euro). Det här ger koncernen den finansiella stabilitet och flexibilitet som krävs för att behålla en lönsam tillväxt och fortsätta den systematiska implementeringen av Strategy 2018.

Förhållandet mellan investeringar i anläggningstillgångar och försäljningsintäkter för fordonsdivisionen ökade med 0,2 procentenheter till 6,5 procent. Volkswagen blir därmed kvar på en konkurrenskraftig nivå, inom målkorridoren på 6-7 procent. Förutom produktionsanläggningarna investerade Volkswagen främst i expansion och i miljöeffektiv teknik såsom elektriska drivsystem och modulära verktygslådor.

Varumärken och affärsområden

Volkswagen Personbilar genererade försäljningsintäkter på 99,8 miljarder euro (99,4 miljarder euro) under 2014, upp 0,4 procent jämfört med tidigare år. Rörelseresultatet påverkades negativt av lägre försäljning på den nedåtgående sydamerikanska marknaden, en minskad efterfrågan i Ryssland på grund av krisen, de sämre valutakurserna – särskilt under första halvan av året – och större investeringar i ny teknik. Rörelseresultatet minskade med 417 miljoner euro på årsbasis, till 2,5 miljarder euro (2,9 miljarder euro). Rörelseavkastningen på försäljningen var 2,5 procent (2,9 procent). Den positiva försäljningsutvecklingen och vinsterna för joint ventures i Kina är inte inkluderade i dessa siffror.

Audis försäljningsintäkter, 53,8 miljarder euro (49,9 miljarder euro), översteg föregående års siffror med 7,8 procent, främst på grund av den positiva försäljningsutvecklingen. Rörelseresultatet ökade till 5,2 miljarder euro (5,0 miljarder euro). Resultatet påverkades positivt av högre volymer och besparingar på materialkostnader, medan direkta investeringar i nya produkter och tekniker, samt utbyggnad av det internationella produktionsnätverket, fick negativ inverkan. Varumärket genererade en rörelseavkastning på försäljningen på 9,6 procent (10,1 procent).

ŠKODA genererade försäljningsintäkter på 11,8 miljarder euro (10,3 miljarder euro) under 2014, upp 13,9 procent jämfört med tidigare år. Volym- och mixeffekter samt en förbättring av materialkostnaderna ledde till en ökning av rörelseresultatet, till 817 miljoner euro (522 miljoner euro). Rörelseavkastningen på försäljningen ökade till 7,0 procent (5,1 procent).

SEAT genererade försäljningsintäkter på 7,7 miljarder euro (6,9 miljarder euro) under 2014. Rörelseresultatet förbättrades med 25 miljoner euro, till -127 miljoner euro. Resultatet påverkades positivt av mix- och volymeffekter samt en förbättring av materialkostnaderna, samtidigt som högre utvecklingskostnader för nya produkter fick en delvis motverkande effekt.

Bentley genererade försäljningsintäkter på 1,7 miljarder euro under 2014, och överskred föregående års siffror med 4,0 procent. Det positiva försäljningsresultatet motverkades delvis av negativa mix- och valutakurser, vilket innebär att rörelseresultatet bara växte högst marginellt, till 170 miljoner euro (168 miljoner euro). Rörelseavkastningen på försäljningen var 9,7 procent (10,0 procent).

Porsche genererade försäljningsintäkter på 17,2 miljarder euro (14,3 miljarder euro) under 2014, en ökning med 20,1 procent. Trots högre utvecklingskostnader för ny teknik, omfattande åtgärder för att minska CO2-nivåerna och högre fasta kostnader för utvecklingen av erforderlig infrastruktur för Macan, ökade rörelseresultatet till 2,7 miljarder euro (2,6 miljarder euro) till följd av volymrelaterade faktorer. Rörelseavkastningen på försäljning uppgick till 15,8 procent (18,0 procent).

Försäljningsintäkterna för Volkswagen Transportbilar nådde 2014 föregående års nivå, med 9,6 miljarder euro (9,4 miljarder euro). Rörelseresultatet ökade med 12,5 procent till 504 miljoner euro (448 miljoner euro), till följd av positiva mixeffekter och besparingar på materialkostnadssidan.

Scania genererade försäljningsintäkter på 10,4 miljarder euro (10,4 miljarder euro). Rörelseresultatet uppgick till 955 miljoner euro (974 miljoner euro). Ökad efterfrågan på service har haft en positiv effekt, medan volymer strax under föregående års nivå fick negativ effekt. MAN genererade försäljningsintäkter på 14,3 miljarder euro (15,9 miljarder euro), vilket gav ett rörelseresultat på 384 miljoner euro (319 miljoner euro). Ökningen beror till stor del på affärsområdet Power Engineering, som noterade projektspecifika beredskapsreserver från föregående år.

Volkswagen Financial Services genererade ett rörelseresultat på 1,7 miljarder euro (1,6 miljarder euro) under 2014. Divisionen tecknade 4,9 miljoner nya finansierings-, leasing-, service- och försäkringsavtal runt om i världen, en ökning med 15,6 procent.

Lovande start på 2015

Volkswagen-koncernen fick en lovande start på 2015. Under de första två månaderna levererades 1,5 miljoner personbilar och lätta lastbilar samt lastbilar och bussar över hela världen. Det här motsvarar en ökning med 1,6 procent på årsbasis.
– Vårt uttalade mål för budgetåret 2015 är att koncernen ska fortsätta växa både volymmässigt och i termer av försäljningsintäkter och rörelseresultat. Vi förväntar oss att leveranserna ska öka någorlunda under hela 2015, trots den fortsatt utmanande marknadssituationen, sa Martin Winterkorn med hänvisning till kommande produktinitiativ.

I år kommer Volkswagen-koncernen att lansera 50 nya modeller, uppföljare och uppgraderingar. Här ingår nyckelmodeller som nya Volkswagen Touran, Audi Q7 och Audi A4, Porsche 911 och Porsche Boxster Spyder, ŠKODA Superb och SEAT Ibiza, samt nya Caddy och nya T6 från Volkswagen Transportbilar.

Den svåra marknadssituationen, hårda konkurrensen, ränte- och valutakursernas instabilitet samt fluktuerande priser på råmaterial är utmaningar. Man väntar sig positiva effekter av det effektivitetsprogram som genomförs av samtliga varumärken och, i allt högre grad, från de modulära plattformarna.

Beroende på de ekonomiska förhållandena väntar sig Volkswagen att 2015 års försäljningsintäkter för koncernen och affärsområdena ska öka upp till 4 procent över föregående års siffror. Men den ekonomiska utvecklingen i Latinamerika och Östeuropa måste övervakas kontinuerligt.

I termer av koncernens rörelseresultat förväntar sig Volkswagen en rörelseavkastning på försäljningen med mellan 5,5 och 6,5 procent för 2015, på grund av den utmanande ekonomiska miljön. För divisionen finansiella tjänster kalkylerar koncernen med ett rörelseresultat på föregående års nivå.
– Vi är medvetet lite mer försiktiga – trots fina siffror har vi alltid ett bra grepp om verkligheten, sa Winterkorn, och tillade:
– Ni känner väl oss: vi är aldrig nöjda med att bara göra minsta möjliga. Vårt uttalade mål för budgetåret 2015 är att koncernen ska fortsätta växa både volymmässigt och i termer av försäljningsintäkter och rörelseresultat. Disciplinerad kostnads- och investeringskontroll samt kontinuerlig processoptimering är fortsatt integrerat i Volkswagen-koncernens Strategy 2018.

Är du journalist och önskar ytterligare information? Kontakta då Marcus Thomasfolk, Informationschef, 08-553 867 97 eller 070-35 896 57, marcus.thomasfolk@volkswagen.se

Volkswagen Group Sverige AB är Sveriges största bilimportör och marknadsför bilar av märkena Volkswagen, Audi, Skoda, SEAT och Porsche. Under 2014 sålde Volkswagen Group Sverige AB och dess märken totalt 81 000 personbilar och hade därmed en marknadsandel på 26,7 procent av den svenska personbilsmarknaden. Dessutom sålde man 13 000 lätta transportbilar vilket är 31 procent av transportbilsmarknaden. Volkswagen Group Sverige AB är ett helägt dotterbolag till Europas största biltillverkare Volkswagen AG, som sålde 10,1 miljoner bilar på världsmarknaderna under 2014.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Release som PDF
Pressrelease (eng)

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News
Vill du också synas med dina nyheter på DI.se? Läs mer om publicering på DI.se


Innehåll från HSBAnnons

Digitalisering ökar värdet på fastigheter

Fastigheter må bestå av trä, stål och sten, trots det kan det mesta digitaliseras. Men branschen är konservativ.

– Vi pratar ofta om HSB som en föregångare inom digitalisering, säger Hélène Barnekow, vd på Microsoft Sverige.

Läs mer om hur rätt fastighetsförvaltning gör skillnad 

Även om fastigheter är ohyggligt analoga till sin struktur påverkas även den sektorn av de makrotrender som driver digitaliseringen. Till exempel står fastigheter för en stor del av klimatpåverkan genom både byggnation, drift och renovering, men allt det här kan förändras med hjälp av digitalisering.

– Inom HSB har vi tittat på olika aspekter inom digitalisering i flera år, säger Jesper Josbrant, vd för HSB Affärsstöd, HSB:s egna företag för digitala tjänster.

– För mig är det viktigt att skilja på datorisering och digitalisering. Datorisering är att flytta saker från papper till filer, men digitalisering är att förflytta en hel affär. Det har skett inom film och musik, och det finns mycket vi kan göra även med fastigheter.

Ett exempel är den dagliga skötseln, där fastighetsförvaltare kan spara mycket tid och pengar genom att jobba datadrivet och serva huset när data visar att det faktiskt behövs snarare än vid bestämda tidsintervall. Ett annat är förvaltningen, där HSB undersöker hur man med hjälp av sensorer i fastigheten ska kunna känna av husets behov och därmed optimera långsiktigt underhåll och renovering.

– Samtidigt tittar vi på hur vi med hjälp av data och digitala tjänster ska kunna göra det lättare för våra bostadsrättsföreningars styrelser att enklare förstå fastighetens behov och på så sätt fatta mer informerade beslut som höjer fastighetens värde, säger Jesper Josbrant.

Möjliggör tester och utveckling i en riskfri miljö

Ett av de verktyg som HSB använder för att lära sig mer om digitaliseringens möjligheter är det världsunika HSB Living Lab – forskningshuset i Göteborg där människor bor samtidigt som forskarna utvecklar framtidens hållbara boende.

– Det finns så många smarta och innovativa produkter och tekniker i dag, men steget att testa dem i ett verkligt bostadsbestånd kan vara stort. Där ser vi HSB Living Lab som en frizon, en arena som uppmuntrar och möjliggör tester och utveckling i en riskfri miljö. Här kan vi testa innovationer skarpt i en helt verklig miljö innan vi implementerar dem i våra befintliga fastigheter säger Emma Sarin, projektledare för HSB Living Lab.

HSB Living Lab
HSB Living Lab

En av de saker som digitaliseringen har fört med sig som är aktuell i HSB Living Lab är det faktum att data i dag är högt värderad. Eftersom fastigheter och människorna som bor i dem genererar stora mängder data av olika slag pågår nu en rad olika projekt som jobbar med data för att göra bostäder och fastigheter både smartare och mer hållbara. 

– Det kommer vara spännande att följa utvecklingen kring hur man kommer att dra nytta av detta värdet framåt, säger Emma Sarin.

Digitalisering är mer än bara teknik

Att HSB har kommit långt i sin digitaliseringsresa bekräftas av Hélène Barnekow, vd för Microsoft Sverige och partner till HSB i arbetet med ny teknik.

– Många företag ser fortfarande digitalisering som en it-fråga, men HSB har varit modiga nog att inse att digitalisering inte bara handlar om teknik utan om allt från kultur till organisation till själva affären. 

Fördelen med HSB:s synsätt är att det gör det lättare att fortsätta även när förändringsarbetet blir jobbigt.

– Många organisationer sätter igång med försök till digitalisering men ger upp när det blir jobbigt, förklarar Hélène Barnekow.

– Men Pernilla Bonde, vd för HSB Riksförbund, och hennes ledningsgrupp har stått upp för vad de tror på, kommunicerat väl och varit proaktiva i sitt arbete. Det tror jag är en nyckel till att de har lyckats så väl.

Läs mer om hur rätt fastighetsförvaltning gör skillnad 

 

Mer från HSB

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med HSB och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?