Annons

Starkt kvartal och helår – väsentligt förbättrad lönsamhet och tillväxt

  • Nettoomsättning 756,0 mkr (598,7), varav fjärde kvartalet 210,5 mkr (198,6)
  • Rörelseresultat 33,7 mkr (13,1), varav fjärde kvartalet 14,2 mkr (9,1)
  • Orderingång 760,3 mkr (604,4), varav fjärde kvartalet 225,9 mkr (213,0)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 51,7 mkr (38,4), varav fjärde kvartalet 47,6 mkr (37,0)
  • Föreslagen utdelning 1,50 kr/aktie (1,00)

Kommentarer till verksamhetsåret 2014

VD och koncernchef Anders Rothstein kommenterar: ”Koncernen presterade ännu ett starkt kvartal och dessutom ett starkt helår 2014. Vi levererar en väsentlig resultatförbättring, tillväxt och ett förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten. Efter de tre senaste årens arbete med renodling, fokusering och effektivisering, så är det numera en koncern som står på stabilare grund.”

2014 års fokus har varit lönsam tillväxt. Koncernens ackumulerade nettoomsättning och orderingång ökade båda med 26 procent, varav den organiska nettoomsättningen ökade med 5 procent och den organiska orderingången ökade med 6 procent. Med organiskt avses exklusive Fora Form, som förvärvades i början av oktober 2013. Under fjärde kvartalet ökade såväl nettoomsättningen som orderingången med 6 procent. Rörelseresultatet ökade i fjärde kvartalet med 56 procent och ackumulerat med 157 procent. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick i fjärde kvartalet till 47,6 mkr (37,0) och ackumulerat till 51,7 mkr (38,4). Soliditeten uppgick per den 31 december till 59,9 procent (56,3), medan skuldsättningsgraden uppgick till 0,25 (0,39), vilket innebar att koncernens finansiella ställning stärkts under året.

Utdelning

Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning med 1,50 kr/aktie (1,00).

Lammhult den 6 februari 2015

Lammhults Design Group AB

Anders Rothstein

VD och koncernchef

Frågor besvaras av Anders Rothstein, VD och koncernchef, telefon 0472-26 96 71, 070-883 98 98 eller Thomas Jansson, CFO, telefon 0472-26 96 72, 070–555 03 61.

Informationen är sådan som Lammhults Design Group AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 februari 2015 kl. 8.00.

Lammhults Design Group skapar positiva upplevelser genom moderna inredningar för en global publik. Konsumentinsikt, innovation, design management och starka varumärken är grunden för koncernens verksamhet.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Hela rapporten

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News
Vill du också synas med dina nyheter på DI.se? Läs mer om publicering på DI.se

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera