Annons

Bokslutskommuniké 2014

Fjärde kvartalet 2014 – Ytterligare ett starkt kvartal – hög förvärvsaktivitet

 • Försäljningen ökade med 21 procent till 2 331 MSEK (1 923).
 • Rörelseresultatet ökade med 19 procent till 382 MSEK (321), exklusive förvärvs-, integrations- och omstruktureringskostnader (Vigar). Inklusive dessa poster ökade rörelseresultatet till 344 MSEK (321).
 • Förvärvs-, integrations- och omstruktureringskostnader för förvärvet av Vigar beräknades till 38 MSEK.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 16,4 procent (16,7), exklusive förvärvs-, integrations- och omstruktureringskostnader (Vigar).
 • Resultat efter skatt uppgick till 248 MSEK (254).
 • Resultat per aktie uppgick till 7,21 SEK (7,38).
 • Det operativa kassaflödet ökade till 517 MSEK (398).
 • Förvärv av verksamheten VIGAR Rubber Compounding.
 • Förvärv av verksamheten i Portage Precision Polymers.
 • Avtal tecknat om att förvärva RheTech Thermoplastic Compounding.

Helåret 2014 – Stark utveckling – bästa året hittills

 • Försäljningen ökade med 11 procent till 8 919 MSEK (8 036).
 • Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 1 456 MSEK (1 255).
 • Rörelsemarginalen förbättrades till 16,3 procent (15,6).
 • Resultat efter skatt ökade med 13 procent till 1 048 MSEK (930).
 • Resultat per aktie ökade med 13 procent till 30,45 SEK (27,02).
 • Det operativa kassaflödet ökade till 1 676 MSEK (1 418).
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 12,00 SEK per aktie (9,00), en ökning med 33 procent.
 • Hög förvärvsaktivitet, fyra förvärv inom Polymer Compounding.

VD-kommentar

”Det fjärde kvartalet 2014 var återigen ett starkt kvartal för HEXPOL-koncernen. Volymutvecklingen var återigen positiv i samtliga geografiska regioner och glädjande var en fortsatt stark volymutveckling i NAFTA. Koncernens försäljning ökade med 21 procent. Vårt rörelseresultat ökade med 19 procent och det operativa kassaflödet var fortsatt mycket starkt.

2014 var vårt bästa år hittills med starka volymökningar på samtliga geografiska regioner och med stark resultatutveckling. Vårt resultat per aktie ökade med 13 procent till 30,45 SEK (27,02). Vår balansräkning är stark och med en nettokassa på 259 MSEK är vi väl rustade för fortsatt expansion.

Förvärvsaktiviteten har under 2014 varit hög. Vi har under andra halvåret genomfört fyra förvärv inom vårt fokusområde Polymer Compounding. Förvärven stärker våra marknadspositioner och ger oss kompetenser inom nya slutanvändarområden och material.”

Georg Brunstam, VD och Koncernchef

För mer information kontakta:

Georg Brunstam, VD och Koncernchef
Tel: 46 708 55 12 51

Karin Gunnarsson, Ekonomi- och finanschef/ IR-ansvarig
Tel: 46 705 55 47 32

HEXPOL är en världsledande polymerkoncern med starka globala positioner inom avancerade polymera blandningar (Compounding), packningar för plattvärmeväxlare (Gaskets) samt hjul i plast och gummimaterial för truck- och länkhjulsapplikationer (Wheels). Kunderna är i huvudsak OEM-tillverkare av plattvärmeväxlare och truckar, den globala fordonsindustrins- och verkstadsindustrins systemleverantörer, energisektorn samt tillverkare av medicinteknik. Koncernen är organiserad i två affärsområden, HEXPOL Compounding och HEXPOL Engineered Products. HEXPOL-koncernens försäljning 2014 uppgick till 8 919 MSEK. HEXPOL-koncernen har cirka 3 900 anställda i elva länder. Ytterligare information finns på www.hexpol.com.


Informationen är sådan som HEXPOL AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 februari 2015 kl. 12:00.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Bokslutskommuniké 2014

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News
Vill du också synas med dina nyheter på DI.se? Läs mer om publicering på DI.se

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera