Annons

Opus Inspection tilldelas 20-årig bilprovningskoncession i Pakistan

Opus Inspection (Pvt) Ltd., ett dotterbolag till Opus Group, har vunnit en offentlig upphandling och har tecknat en 20-årig bilprovningskoncession för public service med Government of the Punjab (GoPb) Transport Department i Punjab-provinsen i Pakistan. Avtalet ger GoPb möjligheten att förlänga kontraktet under ytterligare två perioder om fem år vardera till en total koncessionsperiod om 30 år.  

Opus Inspection (Pvt) Ltd., ett dotterbolag till Opus Group, har vunnit en offentlig upphandling och har tecknat en 20-årig bilprovningskoncession för public service med Government of the Punjab (GoPb) Transport Department i Punjab-provinsen i Pakistan. Avtalet ger GoPb möjligheten att förlänga kontraktet under ytterligare två perioder om fem år vardera till en total koncessionsperiod om 30 år.  

Enligt bilprovningsprogrammet i Punjab skall Opus Inspection designa, bygga och driva ett program i Punjab för att erbjuda effektiv och opartisk bilprovning av hög kvalitet för allmänheten. Målet med bilprovningsprogrammet är att förbättra trafiksäkerheten och miljön för medborgarna genom förbättringar inom transportsektorn. Programmet kommer därför att omfatta både miljö- och säkerhetskontroll av fordon.

Bilprovningsprogrammet kommer att genomföras under två olika faser. Fas 1 som börjar 2015 omfattar ett stationsnätverk av minst 3 bilprovningsstationer för fordon inom public service i Lahore. Fas 2 som startar 12 månader efter fas 1 skall utvidga besiktningar av public service fordon till resten av distrikten i Punjab-provinsen. Fas 2 omfattar 12 ytterligare bilprovningsstationer plus mobila bilprovningsenheter. Bilprovningsprogrammet kan senare bli utvidgat och inkludera alla privata fordon i Punjab-provinsen.

Under 2013 hade provinsen Punjab cirka 511.000 kollektivtrafikfordon. 265.000 av dem var i staden Lahore. Antalet privata fordon uppgår till flera miljoner. Antalet fordon i Pakistan ökar med cirka 6 – 8 procent per år. Varje fordon i fas 1 och fas 2 ska enligt lag besiktigas varje halvår. Bilprovningspriserna kommer enligt avtal att uppräknas varje år för att kompensera för inflationen. Andelen besiktigade fordon garanteras att uppgå till minst 50 procent och förväntas öka successivt varje år.

Bilprovningskontraktet vanns i en offentlig upphandling med hög internationell konkurrens och har upphandlats under Private Public Partnership (PPP) regler som främjas av Världsbanken för att hjälpa till att utveckla infrastrukturen på tillväxtmarknader. Processen PPP är utformad för att ge enhetlighet, öppenhet och trovärdighet till upphandlande från regeringar.

De estimerade intäkterna från fas 1 och fas 2 uppgår till cirka 150 MUSD över den 20-åriga avtalsperioden. Projektet kommer att ledas och drivas av Opus Inspection (Pvt) Ltd., ett dotterbolag ägt till 90 procent av Opus Group AB.

“Vi är stolta över att ha valts som operatör av det nya bilprovningsprogrammet i Punjab-provinsen. Opus Inspection kommer att installera och driva ett bilprovningsprogram av världsklass här i Pakistan baserat på den senaste tekniken. Vi är särskilt tacksamma till Government of Punjab, Transport Department för deras förtroende för oss och vi ser fram emot en långvarig och ömsesidigt givande affärsrelation”, säger Lothar Geilen, divisionschef för Bilprovning.

”Detta kontrakt är ytterligare ett steg i att nå vårt mål att expandera vår bilprovningsverksamhet till nya geografiska områden. Vi ser ett stort behov av bilprovningstjänster i utvecklingsländer. Våra produkter och tjänster är väl lämpade för att tillgodose behoven hos många utvecklingsländer med snabbt växande fordonsflottor som orsakar föroreningar och hälsoproblem samt ökade trafikskador och dödsfall. Vårt uppdrag är att hjälpa dessa länder att förbättra trafiksäkerheten”, säger Magnus Greko, VD och koncernchef för Opus Group.

Med 185 miljoner medborgare, är Pakistan det sjätte folkrikaste landet i världen. Punjab-provinsen är den största provinsen i Pakistan med mer än 50% av befolkningen.

Mölndal 4 februari 2015

Opus Group AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Greko, VD och koncernchef
Telefon: 46 31 748 34 00
E-post: magnus.greko@opus.se

Peter Stenström, Investor Relations
Tel: 46 765 25 84 93 
E-post: peter.stenstrom@opus.se 

Om Opus Group AB
Opus Group är ett ledande företag inom bilprovningsteknologi och drift av bilprovning. Koncernen har två huvudsakliga affärsområden som består av bilprovning och utrustning. Opus Group är en av de ledande aktörerna inom bilprovning i USA och Sverige. Opus Bilprovning har 73 bilprovningsstationer i Sverige. Opus Inspection bedriver bilprovningsprogram i USA, Chile, Peru samt på Bermuda och är verksamt inom försäljning och service av emissionskontrollutrustning i Nordamerika och Mexiko. Genom dotterbolagen Opus Equipment och J&B Maskinteknik bedriver Opus Group utveckling, produktion, försäljning och service av kontrollutrustning för bilprovningsföretag och fordonsverkstäder. Opus Groups omsättning 2013 uppgick till ca 1 047 MSEK. Opus Groups aktier är noterade på Nasdaq OMX Stockholm.

FFFS 2007:17 (10 kap 11§) (SFSA rules) - Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs enligt bestämmelserna i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Release

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News
Vill du också synas med dina nyheter på DI.se? Läs mer om publicering på DI.se

Innehåll från SileonAnnons

Banker behöver växla upp tempot när BNPL-marknaden växer

I takt med konsumenternas ökande efterfrågan på flexibla betaltjänster växer marknaden för Buy Now Pay Later (BNPL) snabbt runt om i världen. Samtidigt är det många banker som halkar efter i utvecklingen och riskerar att tappa marknadsandelar om de inte agerar fort.

– Vi ser att bolag som kan erbjuda BNPL-tjänster växer och tar marknadsandelar från retailbankernas kaka där konsumentkredit är en viktig del av verksamheten. Det här gör att alla internationella banker, inklusive de svenska, nu måste börja agera på konsumenternas förändrade köpbeteenden och efterfrågan, och också börja erbjuda BNPL-tjänster, menar David Larsson, vd på Sileon.  

Det pågår ett tydligt skifte på betal- och kreditmarknaden där de yngre generationerna styr efterfrågan på den digitala och flexibla upplevelsen som BNPL-lösningar tillför. Enligt en rapport från Insider Intelligence i februari 2022 väntas marknaden för BNPL-tjänster nå ett transaktionsvärde på 680 miljarder dollar globalt redan år 2025*. Det innebär en fördubbling av den marknadsstorlek man prognostiserade för några år sedan. För att hänga med i trenden bör man dock agera snabbt, något som kan vara utmanande för banker.

– Svårigheterna för bankerna är att möta den här utvecklingen själva, då många av dem sitter fast i gammal, komplex infrastruktur. Det gör att det krävs stora resurser och tunga IT-investeringar för bankerna om de själva internt ska bygga upp en BNPL-plattform, säger David Larsson. 

Kort ”time to market”

Svenska Sileon, som verkar på den internationella marknaden, erbjuder sina kunder en flexibel och innovativ BNPL-plattform. Genom plattformen kan banker få tillgång till en fullt skalbar BNPL-funktionalitet i egen regi. 

– En BNPL-tjänst måste vara flexibel och det måste gå snabbt att få ut erbjudandet till marknaden. Med vår modulära SaaS-lösning kan bankerna lansera sitt BNPL-erbjudande på endast några veckor. Vår tjänst är enkel att använda, fullt skalbar och går att anpassa med olika erbjudanden till olika kundgrupper på olika marknader och i olika länder, förklarar David Larsson. 

Till skillnad från att bygga en BNPL-plattform internt, blir det oftast betydligt snabbare, enklare och billigare för banker att använda Sileons SaaS-lösning. Då BNPL-tjänsten är fullständigt modulär kan Sileons kunder välja om de vill använda delar av den för att utöka sitt eget betalerbjudande eller satsa på en helhetslösning.

– Vi är ganska ensamma om det här erbjudandet på marknaden. Väljer man Sileon får man även en framtidssäkring på köpet, då vi ligger i framkant och ständigt utvecklar tjänsten för att hela tiden möta konsumenternas ständigt föränderliga behov. Våra kunder kan känna sig trygga i att det är det här vi kan och som vi alla verkligen brinner för, avslutar David Larsson.  

Om Sileon

Sileon är ett globalt fintech-bolag som erbjuder en innovativ SaaS-baserad Buy Now Pay Later (BNPL) funktionalitet till banker, långivare och fintechs. Med Sileons modulära SaaS-lösning får kunder snabbt tillgång till en skalbar, kostnadseffektiv och API-baserad BNPL plattform – i egen regi.

Läs mer här 

*Statistik från Insider Intelligence, publicerad 3 februari 2022

 

Mer från Sileon

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Sileon och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera