Annons

Fortsatt alarmerande brist på sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor enligt Socialstyrelsen

Socialstyrelsens nya rapport om tillgång och efterfrågan på olika personalgrupper inom vården visar på fortsatt brist på både sjuksköterskor och barnmorskor. Mest allvarlig är bristen på specialistutbildade sjuksköterskor inom psykiatri, anestesi, intensivvård, geriatrik samt operationssjukvård.

Socialstyrelsens nya rapport om tillgång och efterfrågan på olika personalgrupper inom vården visar på fortsatt brist på både sjuksköterskor och barnmorskor. Mest allvarlig är bristen på specialistutbildade sjuksköterskor inom psykiatri, anestesi, intensivvård, geriatrik samt operationssjukvård.

– Precis som Vårdförbundet pekar Socialstyrelsen på de usla ekonomiska incitamenten för sjuksköterskor att specialistutbilda sig. Vi vill se Vårdförbundets modell med betald specialistutbildning inom ramen för anställningen, så kallad Akademisk specialisttjänstgöring, AST, i hela landet. Men det behövs också en god arbetsmiljö och löner som gör att våra medlemmar stannar kvar, säger Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet.

– Bristen på specialistsjuksköterskor har varit känd länge. Nu är det dessutom brist på sjuksköterskor med grundutbildning. Hälso- och sjukvården blir alltmer avancerad och vi kan rädda allt fler barn, ungdomar, vuxna och äldre. Vi har dessutom alltfler multisjuka äldre som är i stort behov av vård. Men hur ska vi kunna ge en trygg och säker vård när vi har ständig underbemanning? undrar Sineva Ribeiro.

Ett av vårdpolitikens måsten är att säkra kompetensförsörjningen. Vårdförbundet har fem förslag på lösningar:

  • Vi måste införa personcentrerad vård. Det innebär en övergång från dagens modell där patienten är det passiva målet för en medicinsk behandling till en modell där personen är aktiv i planering och genomförande av den egna vården. Arbetssättet ger högre kvalitet, bättre användning av resurser och en hälsosam vårdmiljö för våra professioner.
  • Det är nödvändigt med moderna arbetstider som gör att sjuksköterskor och barnmorskor får ett hållbart yrkesliv, stannar kvar och får möjlighet att utveckla vården.
  • Nyutexaminerade måste få en god yrkesintroduktion och handledning under lång tid. Annars finns det risk att de lämnar yrket efter ett par år.
  • Inför Akademisk specialisttjänstgöring, AST, det vill säga betald specialistutbildning inom ramen för anställningen, så att vi får fler specialistsjuksköterskor.
  • Lönekarriären ska vara tydlig. Ta till vara våra fyra professioners kunskap och värdera oss rätt.

– Bra lön, god löneutveckling, karriärmöjligheter och bättre arbetsmiljö leder till fler specialistsjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Det är inte svårare än så, säger Sineva Ribeiro.

Ta del av Socialstyrelsens rapport: http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2015februari/okatbehovavsjukskoterskorochspecialistlakare

Läs mer om Vårdförbundet idéer för säkrad kompetensförsörjning: https://vardforbundet.se/Agenda/I-fokus/2masten/sakra-kompetensforsorjningen/

Läs mer om Akademisk specialisttjänstgöring, AST: https://vardforbundet.se/Agenda/I-fokus/2masten/sakra-kompetensforsorjningen/akademisk-specialisttjanstgoring/

För mer information kontakta:
Alma Kastlander, pressekreterare, tfn: 070-088 67 98
alma.kastlander@vardforbundet.se
Sineva Ribeiro, ordförande, tfn: 070-564 21 25

VÅRDFÖRBUNDET, Adolf Fredriks Kyrkogata 11, 103 65 Stockholm

I Vårdförbundet samlas 113 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Tillsammans utvecklar vi vården, våra arbetsvillkor och våra professioner. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News
Vill du också synas med dina nyheter på DI.se? Läs mer om publicering på DI.se

Innehåll från Foyen advokatfirmaAnnons

Så görs bättre upphandlingar inom teknikintensiva branscher

Christoffer Löfquist och Oscar Wackling, advokater och partner på Foyen Advokatfirma.
Christoffer Löfquist och Oscar Wackling, advokater och partner på Foyen Advokatfirma.

Ska en entreprenadupphandling bli bra krävs juridisk kompetens – redan från start. 

Foyen Advokatfirma arbetar med teknikintensiva branscher och engageras ofta i komplicerade projekt.

– Vi vet var både möjligheterna och fallgroparna finns, säger Christoffer Löfquist, advokat och partner på Foyen.

Sverige går mot en lågkonjunktur och en ekonomi som tappar fart. Det finns risk för att färre projekt kommer att upphandlas, marginalerna blir mindre samtidigt som fler entreprenörer och leverantörer kämpar om kontrakten.

Genom att tidigt i upphandlingsfasen ta in rätt juridisk kompetens kan både en beställare och en entreprenör få en bättre affär.

– Vi bistår hela tiden olika klienter i upphandlingar och vet hur de ska genomföras för att bli så bra som möjligt. Detta blir särskilt tydligt vid projekt som enskilda beställare kanske genomför mer sällan men som vi hanterar dagligen, säger Christoffer Löfquist. 

Foyen har unik kompetens

Foyens branschfokus spänner över ett stort antal teknikintensiva branscher inom entreprenad, energi, fastighet och miljö, både för privata och offentliga aktörer.

Projekten som Foyen deltar i sträcker sig från några miljoner till flera miljarder kronor.

– När man tar in oss får man inte bara en upphandlingsjurist eller entreprenadjurist utan en samarbetspartner som har djup förståelse för projekten och branschen, säger Oscar Wackling, advokat och partner på Foyen Advokatfirma.

– Foyen tillhandahåller kvalitativa, kostnadseffektiva och resultatinriktade lösningar på de frågor som våra klienter ställs inför, avslutar Oscar Wackling.

Läs mer om Foyen Advokatfirma här 

Om Foyen Advokatfirma
Sedan 1987 har vi levererat juridiska lösningar och en absolut spetskompetens inom rättsområdena för våra branscher. Foyen har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö och är idag över 100 medarbetare. Vår omsättning har mer än fördubblats under den senaste tioårsperioden, från 90 miljoner kronor 2010 till över 210 miljoner 2022.

Läs mer på foyen.se

 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Foyen advokatfirma och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera