Annons

EKN jan-dec 2014: Rekordvolym i garantier till SME

EKN:s satsning på små och medelstora företag har varit framgångsrik. Antalet affärer är rekordmånga och kännedomen om vårt erbjudande har ökat väsentligt. EKN tillför statskassan 2,3 miljarder kronor, vilket i huvudsak är hänförligt till den höga garantigivningen under finanskrisen.

EKN:s satsning på små och medelstora företag har varit framgångsrik. Antalet affärer är rekordmånga och kännedomen om vårt erbjudande har ökat väsentligt. EKN tillför statskassan 2,3 miljarder kronor, vilket i huvudsak är hänförligt till den höga garantigivningen under finanskrisen.

Garantivolymen för små och medelstora företag har ökat med 30 procent till 3,1 miljarder kronor 2014 och antalet garanterade affärer ökade från 575 till 753 under året. Kännedomen om EKN bland små och medelstora företag har ökat till 66 procent 2014, jämfört med 48 procent 2013.

– Det är glädjande att EKN:s satsning på små och medelstora företag nu genererar goda resultat. Satsningen är viktig för att öka företagens kunskap om hur EKN:s garantier kan stärka deras export, säger generaldirektör Karin Apelman.

Totalt garanterade EKN 1 529 affärer under året, vilket är något högre än föregående år. Den totala garantigivningen minskade med 40 procent till 26,7 miljarder kronor.

– Större utbud av kapital på de finansiella marknaderna och ökad riskaptit hos finansiella aktörer är huvudfaktorerna bakom minskingen av garantier till stora företag, säger generaldirektör Karin Apelman.

Efterfrågan under året har främst varit inriktad mot exportaffärer till tillväxtmarknader och utvecklingsländer.

Med facit i hand står det klart att rörelsekreditgarantierna var en framgångsfaktor för den svenska exporten under finanskrisen. Garantierna gjorde det möjligt för många svenska storföretag att fortsätta att exportera under den då rådande situationen på finansmarknaderna. När vi sätter punkt för år 2014 har vi avslutat och avräknat en stor del av dessa rörelsekreditgarantier. Förlusterna i satsningen har blivit lägre än förväntat, trots den långa och djupa krisen, och resultatet har stärkt kapitalet. EKN kommer att tillföra statskassan 2,3 miljarder kronor, en del av det totala överskottet som huvudsakligen är hänförligt till den stora garantigivningen under finanskrisen.

Vid periodens slut uppgick utestående garantier till 174,2 miljarder kronor.

Periodens resultat uppgick till 1,8 miljarder kronor vilket är i nivå med föregående år.

Periodens affärer 2014 2013
Offerter, antal 1 938 1 882
Offertvolym, mkr 54 243 45 042
Garanterade affärer, antal 1 529 1 518
Garantivolym, mkr 26 695 43 950
Periodens resultat, mkr 1 824 1 743
Utestående exponering och ackumulerat resultat, mkr 2014-12-31 2013-12-31
Utestående offerter 125 814 117 571
Utestående garantier 174 245 194 713
Reservering för risken i engagemanget 5 412 5 945
Eget kapital 25 075 23 262

EKN:s kontaktperson för media:

Carina Kampe, pressansvarig, 08-788 01 66

EKN är en myndighet med uppgift att göra fler exportaffärer möjliga och utveckla det svenska näringslivets internationalisering.
Vi försäkrar betalningar och delar risker med exporterande företag och banker. Verksamheten finansieras med försäkringstagarnas premier.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Release

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News
Vill du också synas med dina nyheter på DI.se? Läs mer om publicering på DI.se

Innehåll från &franklyAnnons

Här är verktyget som skapar engagemang på arbetsplatsen

Jenny Slotte Hassel, Head of HR Sverige på PayEx.
Jenny Slotte Hassel, Head of HR Sverige på PayEx.Foto:Foto (t.v) Johanna Fond.

Genom att regelbundet mäta, analysera och agera på aktuell feedback från medarbetare kan en organisation styras mot högt medarbetarengagemang och därmed bättre resultat.

Det gjorde företaget PayEx – och nu belönas man med utmärkelsen ”Årets Engagemangsförebild”.

– Det känns fantastiskt, säger Jenny Slotte Hassel, Head of HR Sverige på PayEx.

Företag som har engagerade medarbetare är mer produktiva, mer lönsamma och presterar med bättre kvalitet, enligt olika studier. Engagerade medarbetare bidrar också till nöjdare kunder och en lägre sjukfrånvaro.

HR-tech företaget Simployer tillhandahåller pulsmätningsverktyget &frankly som är ett digitalt verktyg för att mäta engagemang och andra känslor och uppfattningar bland medarbetarna på en arbetsplats. 

Med de insikter som skapas kan ledningen snabbt få veta om något inte är bra för att kunna vidta åtgärder och därmed driva organisationen i rätt riktning. 

Dessa pulsmätningar når regelbundet hundratusentals användare, fördelade i Norden, inom och utanför Europa. En av användarna är företaget PayEx.

PayEx arbetar med betallösningar och har cirka 850 anställda i fyra länder varav cirka 600 i Sverige. Från att tidigare gjort mer traditionella årliga medarbetarundersökningar tog man för fyra år sedan in lösningen från &frankly.

– Vi valde &frankly för att de var tidigt ute på marknaden med pulsmätningar och för att de hela tiden utvecklas. Det har fortsatt att passa oss bra i takt med att vi själva utvecklas, säger Jenny Slotte Hassel.

&frankly är smidigt att använda

Rent praktiskt får medarbetarna genom &franklys verktyg svara på ett antal frågor, antingen fördefinierade av &franklys HR-experter eller formulerade av företaget självt. Man svarar på webben eller i en app i mobilen. Resultaten sammanställs och presenteras för ledningen som kan agera på insikterna.

Genom en målmedveten satsning på verktyget har man på PayEx en ständigt hög svarsfrekvens på 90 procent.

Vägen dit har varit att inte genomföra mätningarna för ofta då det kan trötta ut medarbetarna, men också ställa bra frågor. 

– Vi jobbar aktivt med frågeställningarna så att de är relevanta i rätt tid och vi ger också våra ledare förutsättningar att följa upp på resultatet från mätningarna, säger Jenny Slotte Hassel.

&frankly skapar en bättre organisation

Nyligen belönades man med utmärkelsen ”Årets Engagemangsförebild” i tävlingen Engagement Award 2022. I nomineringen skriver juryn bland annat att PayEx ”skapar mängder av egna frågor och cheferna jobbar nära sina team med egna pulsar. På så vis blir mätningarna relevanta – för alla”. 

– När våra medarbetare utmanar och vågar så kan vi göra saker bättre. Engagemang är grunden för att vi ska kunna vara ett företag som inte bara levererar utan också utvecklas varje dag. Verktygen från &frankly hjälper oss att uppnå detta, avslutar Jenny Slotte Hassel.

Läs mer på www.andfrankly.se 

 

Mer från &frankly

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med &frankly och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera