1515

EKN jan-dec 2014: Rekordvolym i garantier till SME

EKN:s satsning på små och medelstora företag har varit framgångsrik. Antalet affärer är rekordmånga och kännedomen om vårt erbjudande har ökat väsentligt. EKN tillför statskassan 2,3 miljarder kronor, vilket i huvudsak är hänförligt till den höga garantigivningen under finanskrisen.

EKN:s satsning på små och medelstora företag har varit framgångsrik. Antalet affärer är rekordmånga och kännedomen om vårt erbjudande har ökat väsentligt. EKN tillför statskassan 2,3 miljarder kronor, vilket i huvudsak är hänförligt till den höga garantigivningen under finanskrisen.

Garantivolymen för små och medelstora företag har ökat med 30 procent till 3,1 miljarder kronor 2014 och antalet garanterade affärer ökade från 575 till 753 under året. Kännedomen om EKN bland små och medelstora företag har ökat till 66 procent 2014, jämfört med 48 procent 2013.

– Det är glädjande att EKN:s satsning på små och medelstora företag nu genererar goda resultat. Satsningen är viktig för att öka företagens kunskap om hur EKN:s garantier kan stärka deras export, säger generaldirektör Karin Apelman.

Totalt garanterade EKN 1 529 affärer under året, vilket är något högre än föregående år. Den totala garantigivningen minskade med 40 procent till 26,7 miljarder kronor.

– Större utbud av kapital på de finansiella marknaderna och ökad riskaptit hos finansiella aktörer är huvudfaktorerna bakom minskingen av garantier till stora företag, säger generaldirektör Karin Apelman.

Efterfrågan under året har främst varit inriktad mot exportaffärer till tillväxtmarknader och utvecklingsländer.

Med facit i hand står det klart att rörelsekreditgarantierna var en framgångsfaktor för den svenska exporten under finanskrisen. Garantierna gjorde det möjligt för många svenska storföretag att fortsätta att exportera under den då rådande situationen på finansmarknaderna. När vi sätter punkt för år 2014 har vi avslutat och avräknat en stor del av dessa rörelsekreditgarantier. Förlusterna i satsningen har blivit lägre än förväntat, trots den långa och djupa krisen, och resultatet har stärkt kapitalet. EKN kommer att tillföra statskassan 2,3 miljarder kronor, en del av det totala överskottet som huvudsakligen är hänförligt till den stora garantigivningen under finanskrisen.

Vid periodens slut uppgick utestående garantier till 174,2 miljarder kronor.

Periodens resultat uppgick till 1,8 miljarder kronor vilket är i nivå med föregående år.

Periodens affärer 2014 2013
Offerter, antal 1 938 1 882
Offertvolym, mkr 54 243 45 042
Garanterade affärer, antal 1 529 1 518
Garantivolym, mkr 26 695 43 950
Periodens resultat, mkr 1 824 1 743
Utestående exponering och ackumulerat resultat, mkr 2014-12-31 2013-12-31
Utestående offerter 125 814 117 571
Utestående garantier 174 245 194 713
Reservering för risken i engagemanget 5 412 5 945
Eget kapital 25 075 23 262

EKN:s kontaktperson för media:

Carina Kampe, pressansvarig, 08-788 01 66

EKN är en myndighet med uppgift att göra fler exportaffärer möjliga och utveckla det svenska näringslivets internationalisering.
Vi försäkrar betalningar och delar risker med exporterande företag och banker. Verksamheten finansieras med försäkringstagarnas premier.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Release

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News
Vill du också synas med dina nyheter på DI.se? Läs mer om publicering på DI.se


Innehåll från Dynamic CodeAnnons

Smarta självprovtagningslösningar revolutionerar vården

Louise Nylén, VD för Dynamic Code.
Louise Nylén, VD för Dynamic Code.

Självprovtagning avlastar den traditionella vården och ger samtidigt patienten provsvar inom några dagar, säkert och helt anonymt. Genom en helhetslösning som sträcker sig från provtagning och labbanalys till kontakt med läkare effektiviseras vårdkedjan och patienten får en snabb, säker labbanalys och tillgång till läkare online.

– Hela processen tar bara ett par dagar och avlastar den traditionella vården. Vi vet att det idag, inte minst efter pandemin, finns en stor efterfrågan och tillit till självprovtagning. Kunden söker idag en trygg och tillgänglig vård och här har vi en bra lösning, säger Louise Nylén, VD för Dynamic Code.

Sedan 2011 har Dynamic Code utvecklat självprovtagningskit i syfte att forma morgondagens diagnostik och möjliggöra för människor att leva ett hälsosammare liv. Självprovtagningen kan idag göras inom områdena infektioner, könssjukdomar, kvinnohälsa, livsstil samt maghälsa. Dynamic Code har dessutom PCR-analys och antikroppstest för Covid-19 och har avtal med Folkhälsomyndigheten inom ramen för den nationella storskaliga testningen i Sverige.

Fokus att underlätta provtagning och väg till rätt behandling

Ett område som Dynamic Code fokuserar på är kvinnohälsa, vilket är ett väldigt underutvecklat område vad gäller tester och behandling. Ett exempel är bakteriell vaginos, en obalans i underlivet hos kvinnor som kan leda till besvär. Provtagningskitet för bakteriell vaginos från Dynamic Code är ett enklare och säkrare sätt att få ett testsvar, än det som används i vården idag. 

– Bakteriell vaginos skapar stora besvär för många kvinnor idag. Vårt test gör det enkelt att få ett snabbt och säkert provsvar och därmed rätt behandling, säger Louise Nylén.  

Tryggt, snabbt och säkert med självprovtagning 

Självprovtagningen bygger på en DNA-teknologi som letar efter DNA från virus, bakterie eller svamp. Hittas ett DNA är det en säker indikator på att det finns en närvaro av viruset, bakterien eller svampen hos provtagaren. Det analyssvar som hämtas kan sedan användas av läkare och ligga till grund för diagnos och behandling.

– Vi har analyserat över en miljon covid-19 PCR-tester under pandemin och ser att självprovtagning är här för att stanna. Att en majoritet känner sig trygga med självprovtagning är positivt och vi vill visa på att det finns många fler infektioner och sjukdomar som tryggt kan testas på samma sätt. Våra självprovtagningskit säljs direkt via vår egen e-handel, men finns även hos apotek och digitala vårdgivare, säger Louise Nylén.

Test, analys och digital vård på bara några dagar 

Dynamic Code har skapat en helt digital kundresa för diagnostik. Självprovtagningskiten beställs enkelt online och skickas hem till patienten som utför testet i hemmet. Provet skickas sedan till Dynamic Codes labb där det analyseras och provsvaren hämtas via en kod på webben inom några dagar. I anslutning till provsvaret finns även guidning till efterföljande vård och möjlighet till behandling via digitala vårdgivare. 

– Vi säkerställer att man får ett säkert testsvar och även hjälp till rätt diagnos och behandling hos vårdgivare. Genom att individen själv kan köpa ett test så finns möjligheten att snabbare få tillgång till rätt vård. säger Louise Nylén.

Om Dynamic Code
Dynamic Code erbjuder smarta självprovtagningslösningar både till vården och direkt till konsument. Våra produkter beställs enkelt online och kan utföras var du än befinner dig. Proven analyseras i vårt labb och provsvaret hämtas sedan digitalt. Vi erbjuder dessutom efterföljande vård och behandling via digitala vårdgivare. Vi har idag självprovtagningskit inom områden som infektioner, könssjukdomar, kvinnohälsa, livsstil samt maghälsa. 

Läs mer om oss på dynamiccode.com 

Mer från Dynamic Code

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Dynamic Code och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?