ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Opus Inspection har tecknat avtal om att förvärva Drew Technologies

Opus Inspection, Inc. har tecknat ett avtal om att förvärva Drew Technologies Inc., en ledande tillverkare av utrustning för fordonsanalys och diagnos för bilprovningsbranschen och för OEM fordonsindustrin. Köpeskillingen uppgår till 30 MUSD (cirka 254 MSEK) plus eventuell tilläggsköpeskilling om 4,4 MUSD (cirka 37 MSEK). Transaktionen förväntas slutföras inom 30 dagar.

Opus Inspection, Inc. har tecknat ett avtal om att förvärva Drew Technologies Inc., en ledande tillverkare av utrustning för fordonsanalys och diagnos för bilprovningsbranschen och för OEM fordonsindustrin. Köpeskillingen uppgår till 30 MUSD (cirka 254 MSEK) plus eventuell tilläggsköpeskilling om 4,4 MUSD (cirka 37 MSEK). Transaktionen förväntas slutföras inom 30 dagar.

  • Opus Inspection, Inc (Opus Inspection), ett dotterbolag till Opus Group AB (publ) (Opus Group) har tecknat ett avtal om att förvärva Drew Technologies Inc. (Drew Tech) för en köpeskilling om 30 MUSD (cirka 254 MSEK) på skuldfri basis plus eventuell tilläggsköpeskilling om 4,4 MUSD (cirka 37 MSEK). I förvärvet ingår en kassa om cirka 400 000 USD (cirka 3,4 MSEK). Därav värderas den förvärvade verksamheten exklusive kassa till cirka 29,6 MUSD (cirka 250 MSEK).

  • Efter Förvärvet kommer Drew Tech att bli ett dotterbolag till Opus Inspection. Bolaget kommer att fortsätta drivas som en fristående juridisk enhet med samma ledning som idag.

  • Drew Tech är en ledande tillverkare av On Board Diagnostic (OBD) utrustning för bilprovningsbranschen och för OEM fordonsindustrin. Drew Tech erbjuder verktyg för fordonsutveckling, slutkontroll vid fordonsproduktion, fordonsdiagnos och bilprovningsprogram.

  • Under 2014 omsatte Drew Tech cirka 13 MUSD (cirka 110 MSEK) med ett rörelseresultat före räntor, skatt, av- och nedskrivningar (EBITDA) om cirka 5,4 MUSD (cirka 46 MSEK). Under 2014 uppgick Drew Techs försäljning till Opus Inspection till 2,2 MUSD (cirka 19 MSEK).

  • Transaktionen finansieras genom 25 MUSD (cirka 211 MSEK) i kontanter, 5 MUSD (cirka 42 MSEK) i en riktad apportemission till säljarna av Drew Tech och 4,4 MUSD (cirka 37 MSEK) i tilläggsköpeskilling över fem år. Förvärvet förväntas bidra till nettovinst per aktie för Opus Group med start i mars 2015.

“Vi är entusiastiska över förvärvet av Drew Tech, ett ledande företag som fokuserar på fordonskommunikation. Företaget har med sin ledande position inom OBD-scanning utrustning samt mätutrustning för dataloggning en ljus framtid. Drew Tech kommer att fortsätta driva bolaget själva och fokusera på sina starka kundrelationer. På både kort och medellång sikt ser vi att Drew Tech och Opus Inspection passar väldigt väl ihop strategiskt sett då fordonskommunikation kommer att bli en betydande del av bilprovningsprogram”, säger Lothar Geilen, VD för Opus Inspection. ”Deras tekniska expertis inom OBD-teknik är företagets styrka. Jag vill speciellt varmt välkomna Drew Techs anställda, som har varit starkt bidragande till företagets framgång.”, fortsatte Geilen.
 

Bakgrund och motiv för förvärvet

Drew Tech med huvudkontor i Ann Arbor, Michigan, USA grundades 1996 och har utvecklats till en ledande leverantör av OBD-utrustning för fordonsanalys och diagnossystem till fordonstillverkare, verkstäder, bilförsäljare och bilprovningsstationer globalt. All produktutveckling, design och slutlig produktion sker i Ann Arbor. Företaget ligger i framkant inom den senaste OBD-tekniken som används för att besiktiga fordon för både miljö- och säkerhetskontroll av fordon.

Förvärvet innebär att Opus Inspection får tillgång till den viktiga OBD-tekniken som bolaget använder på flera marknader. Detta är en teknik som är av stor vikt för Opus Inspections framtida globala produkt- och tjänsteutbud, bland annat på den amerikanska bilprovningsmarknaden.

Förvärvet i korthet

Opus Inspection har ingått ett avtal om att förvärva Drew Tech. Köpeskillingen uppgår till 30 MUSD (cirka 254 MSEK) plus eventuell tilläggsköpeskilling om 4,4 MUSD (cirka 37 MSEK), en kassa om cirka 400 000 USD (cirka 3,4 MSEK), beroende på justering för rörelsekapital på balansdagen av Förvärvet. Företaget förvärvas på en skuldfri basis. Köpeskillingen exklusive kassa uppgår till cirka USD 29,6 MUSD (cirka 250 MSEK). Tillträde beräknas ske inom 30 dagar. I förvärvet ingår sedvanliga garantier av säljarna.

Drew Tech räkenskaper i sammandrag

Drew Tech omsatte cirka 13 MUSD (cirka 110 MSEK) under 2014 med ett rörelseresultat före räntor, skatt, av- och nedskrivningar (EBITDA) om 5,4 MUSD (cirka 46 MSEK). Under 2014 uppgick Drew Techs försäljning till Opus Inspection till 2,2 MUSD (cirka 19 MSEK). Drew Tech har haft en genomsnittlig årlig tillväxt på cirka 29 procent under de senaste sju åren med god lönsamhet. Förvärvet förväntas bidra till Opus Groups nettoresultat per aktie från början av mars 2015.

Finansiering av Förvärvet

Transaktionen finansieras genom 25 MUSD (cirka 211 MSEK) ur Opus Groups befintliga kassa, 5 MUSD (cirka 42 MSEK) i en riktad emission till ägarna av Drew Tech och 4,4 MUSD (cirka 37 MSEK) i eventuell tilläggsköpeskilling att betalas ut över fem år. Priset för aktierna i den riktade apportemissionen är baserat på den genomsnittliga aktiekursen i Opus Group under de 15 handelsdagar som föregick undertecknandet av förvärvsavtalet.

För mer information om Drew Tech besök www.drewtech.com/; och för Opus Inspection, besök www.opusinspection.com.

Rådgivare

Advokatfirman Vinge i Sverige och Ellis & Winters LLP i USA är juridiska rådgivare till Opus Group i samband med förvärvet.

Mölndal 13 februari 2015
Opus Group AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Greko, VD och koncernchef
Telefon: 46 31 748 34 00
E-post: magnus.greko@opus.se

Peter Stenström, Investor Relations
Tel: 46 765 25 84 93 
E-post: peter.stenstrom@opus.se 

Om Opus Group AB
Opus Group är ett ledande företag inom bilprovningsteknologi och drift av bilprovning. Koncernen har två huvudsakliga affärsområden som består av bilprovning och utrustning. Opus Group är en av de ledande aktörerna inom bilprovning i USA och Sverige. Opus Bilprovning har 73 bilprovningsstationer i Sverige. Opus Inspection bedriver bilprovningsprogram i USA, Chile, Peru, Pakistan samt på Bermuda och är verksamt inom försäljning och service av emissionskontrollutrustning i Nordamerika och Mexiko. Genom dotterbolagen Opus Equipment och J&B Maskinteknik bedriver Opus Group utveckling, produktion, försäljning och service av kontrollutrustning för bilprovningsföretag och fordonsverkstäder. Opus Groups omsättning 2013 uppgick till ca 1 047 MSEK. Opus Groups aktier är noterade på Nasdaq OMX Stockholm.

FFFS 2007:17 (10 kap 11§) (SFSA rules) - Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs enligt bestämmelserna i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Release

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News
Vill du också synas med dina nyheter på DI.se? Läs mer om publicering på DI.se
Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies