ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Victoria Park AB (publ) – Bokslutskommuniké 2014: Strategiska förvärv stärker intjäningsförmågan markant

1 JANUARI–31 DECEMBER 2014

  • Intäkterna ökade till 298 Mkr (129).
  • Driftsnetto uppgick till 128 Mkr (40).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 310 Mkr (419), motsvarande 1,50 kr (3,44) per aktie före utspädning, justerat för preferensaktieutdelning under perioden.
  • Det egna kapitalet per aktie före utspädning uppgick vid periodens slut till 6,40 kr (4,39).
  • Substansvärdet per aktie före utspädning uppgick till 7,32 kr (5,19).
  • Marknadsvärdet per kvadratmeter ökade till 8 045 kr (7 947).

PETER STRAND, CEO VICTORIA PARK, KOMMENTERAR:
- Victoria Park hade en stark avslutning på året. Under det fjärde kvartalet genomförde vi ett flertal strategiska affärer som tar oss vidare mot en renodlad verksamhet med fokus på miljonprogramområdena. Under 2014 har vi dubblerat bolagets storlek från 2,9 Mdkr till 5,7 Mdkr i fastighetsvärde och med markant stärkt intjäningsförmåga som följd. Vi avser att ta fortsatta viktiga steg mot vårt långsiktiga mål om en uthyrbar yta om en miljon kvm för att ytterligare effektivisera vår förvaltning, frigöra kassaflöde för uppgraderingar och därmed fortsätta skapa aktieägarvärde, säger Peter Strand, CEO för Victoria Park.

PRESENTATION IDAG KL 09.30
Idag kl 09.30 kommer bolaget ge en presentation, som följs via audiocast på bolagets hemsida. Från Victoria Park medverkar CEO Peter Strand och CFO Andreas Morfiadakis. Presentationen kommer att hållas på svenska. För att ställa frågor under presentationen, ring 08 505 564 74 eller skicka in via webben.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
CEO Peter Strand, telefon 070 588 16 61, e-post peter.strand@victoriapark.se eller
CFO Andreas Morfiadakis, telefon 076 133 16 61, e-post andreas.morfiadakis@victoriapark.se

BILAGA: Victoria Park AB Bokslutskommuniké 2014

Denna information är sådan som Victoria Park AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 februari 2015 kl. 07.30.

Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag, inriktat på bostadsfastigheter, med affärsområdena förvaltningsfastigheter och livsstilsboende. Med ett långsiktigt förvaltningsarbete och social dimension ska Victoria Park skapa och förädla värden i en växande bostadsfastighetsportfölj i södra och mellersta Sverige.
Victoria Parks fastighetsbestånd uppgår till 711 000 kvm, fördelat på 634 000 kvm bostäder och 77 000 kvm kommersiella lokaler, till ett marknadsvärde om 5,7 Mdkr. Därtill äger bolaget byggrätter motsvarande 10 000 kvm BTA vid Limhamns kalkbrott i Malmö.
Victoria Park-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm Mid Cap.

Victoria Park AB (publ)
Box 2, 201 20 Malmö
Tel 040 16 74 40
Org nr 556695-0738, Säte Malmö
www.victoriapark.se

Följande bilagor finns för nedladdning:
Hela rapporten (PDF)
Victoria Park Bokslutskommuniké 2014 20150212 pressmeddelande

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News
Vill du också synas med dina nyheter på DI.se? Läs mer om publicering på DI.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer