ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Pia Kinhult och Isabelle Wikner föreslagna som nya styrelseledamöter i Victoria Park

Valberedningen i Victoria Park AB (publ) föreslår att styrelsen utökas med två ledamöter genom nyval av förra regionstyrelseordföranden Pia Kinhult och Isabelle Wikner, VD i Fogelvik Holding AB.

Valberedningen föreslår även omval av styrelseledamöterna Luciano Astudillo, Henrik Bonde, Greg Dingizian, Bo Forsén, Anders Pettersson och Lennart Sten samt att Bo Forsén omväljs till styrelseordförande.

Pia Kinhult, född 1959. Strategisk rådgivare inom forskningsanläggningen ESS. Bachelor of science. Universitetsstudier i svenska och statsvetenskap. Lång erfarenhet från politiska uppdrag, bland annat som tidigare regionråd och ordförande i regionstyrelsen i Region Skåne. Styrelseledamot i Sveriges kommuner och landsting. Vice ordförande Øresundsinstituttet.

Isabelle Wikner, född 1974. VD i familjebolaget Fogelvik Holding AB som efter Victoria Parks nyligen slutförda förvärv av fastigheter i Eskilstuna har ett betydande ägande i Victoria Park. Teknikagronom och licentiatexamen från Statens Lantbruks Universitet. Omfattande erfarenhet från fastighetsförvaltning.

Utöver förslag avseende styrelseledamöter och styrelseordförande ska valberedningen, enligt beslut av årsstämman 2014, lämna förslag avseende val av revisor, arvoden till styrelse och revisor samt principer avseende valberedningen. Valberedningen avser att återkomma med förslag i dessa delar senast i kallelsen till årsstämman.

Valberedningen i Victoria Park består inför årsstämman 2015 av Johannes Efstratiadis på Greg Dingizians mandat, Gillis Cullin, ordförande, på Östersjöstiftelsens mandat, Dan Olofsson och Anders Pettersson på egna mandat samt styrelseordförande Bo Forsén.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gillis Cullin, telefon 0737 08 88 44, e-post gillis.cullin@bkanold.se
Bo Forsén, telefon 0706 32 86 50, e-post ab.forsiva@telia.com
Pia Kinhult, telefon 0721 79 23 39
Isabelle Wikner, telefon 0733 57 68 80

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Victoria Park AB (publ) ska offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 februari 2015 kl. 09.00.


Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag, inriktat på bostadsfastigheter, med affärsområdena förvaltningsfastigheter och livsstilsboende. Med ett långsiktigt förvaltningsarbete och social dimension ska Victoria Park skapa och förädla värden i en växande bostadsfastighetsportfölj i södra och mellersta Sverige.
Victoria Parks fastighetsbestånd uppgår till 711 000 kvm, fördelat på 634 000 kvm bostäder och 77 000 kvm kommersiella lokaler, till ett marknadsvärde om 5,7 Mdkr. Därtill äger bolaget byggrätter motsvarande 10 000 kvm BTA vid Limhamns kalkbrott i Malmö.
Victoria Park-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm Mid Cap.

Victoria Park AB (publ)
Box 2, 201 20 Malmö
Tel 040 16 74 40
Org nr 556695-0738, Säte Malmö
www.victoriapark.se

Följande bilagor finns för nedladdning:
Pressmeddelande (PDF)

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News
Vill du också synas med dina nyheter på DI.se? Läs mer om publicering på DI.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer