1515

Bokslutskommuniké 2014

God utveckling i Sverige, stabilt i Norge
Starkt kassaflöde under kvartalet
Oförändrad utdelning

God utveckling i Sverige, stabilt i Norge
Starkt kassaflöde under kvartalet
Oförändrad utdelning

Koncernchefens kommentarer
Vi förbättrar resultat och omsättning på helåret jämfört med 2013. I Sverige har förbättringen varit markant såväl i fjärde kvartalet som på helåret. Och detta på en oförändrad marknad. Samtliga verksamheter i Sverige visar en positiv utveckling. Störst förbättring står Managementbolagen, våra regionala bolag i Malmö och Design & Digital i Stockholm för. Den norska verksamheten visar fortsatt stabila och starka resultat. I Bergen har vi under 2014 stärkt vår position med nya erbjudanden och i Oslo är vi fortsatt starka inom offentlig sektor.

Satsningar kombinerat med åtgärder
Den finländska verksamheten påverkas fortsatt av en mycket svag marknad med prispress och hård konkurrens. Vårt fokus under perioden har därför legat på att ytterligare konsolidera verksamheten. Vi har bland annat stängt det ryska kontoret, anpassat
organisationen inom webbområdet för att minska de totala kostnaderna. Testverksamheten i Finland visar en fortsatt positiv utveckling tack vare ökat säljtryck och utvecklade erbjudanden.

Under kvartalet har vi genomfört ett flertal satsningar för att förstärka vår position, framförallt i Norge. Vi har förvärvat ett flertal mindre bolag med spetskompetens och närvaro i kundsegment som kompletterar den befintliga verksamheten. Vi har också startat bolag, i Oslo inom beslutsstöd och i Göteborg inom integration. Som ett led i att renodla verksamheten har vi under kvartalet avyttrat bolag inom drift i Norge och Sverige.

Ökat kundvärde
I allt större utsträckning strävar vi efter samordningsvinster mellan verksamheter med snarlik affärslogik. Vi har ökat samarbetet mellan enheter med verksamhet inom respektive webb och portallösningar, verksamhetsutveckling, beslutsstöd och systemutveckling. Detta nya synsätt kombineras med vår styrning på regionnivå. På så sätt utvecklar vi marknaden och skapar värde för kunder och ägare.

Nya kundbehov
Inköpen av konsulttjänster kommer allt oftare från kundens linjeverksamhet. Marknadsavdelningen köper tjänster inom digital kommunikation, HR-avdelningar tjänster för stödsystem och ledningsgrupper beställer utbildningar för agilt ledarskap. Knowit skapar unikt kundvärde genom att kombinera kompetens inom Management, It samt Design & Digitalt.

Tillförsikt
Det är mycket positivt att vi har en fortsatt bra utveckling i Sverige, att vi är starka i Norge och att vi vidtagit åtgärder i Finland. Jag känner stor tillförsikt till vår förmåga att med samverkande specialistenheter såväl driva, som att anpassa oss efter, kundernas behov och marknadens krav.

Knowit är ett bolag som inte bara utvecklar sina kunders affärer på ett nytt sätt, utan också skapar nya affärsmöjligheter i en komplex och snabbrörlig miljö.

Per Wallentin
Verkställande direktör och koncernchef

Per Wallentin, koncernchef och vd, Knowit AB (publ), 08-700 66 00,
eller
Patrik Syrén, informationschef, Knowit AB (publ), 08-700 66 00 eller 0730-746 630,
eller
Anna Jennehov, CFO, Knowit AB (publ), 08-700 66 00

Knowit AB är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att skapa kreativa lösningar med hjälp av stora kunskaper inom It, Digital & design och Management. Med entreprenörsdrivna enheter verksamma på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har i dag cirka 1 800 medarbetare representerade på 17 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Danmark, Estland, Finland och Tyskland. Knowit AB är noterat på Nasdaq OMX i Stockholm. För mer information om Knowit besök gärna knowitgroup.com.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Release

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News
Vill du också synas med dina nyheter på DI.se? Läs mer om publicering på DI.se


Innehåll från CadcraftAnnons

Hur digitalisering kan bidra till en mer hållbar utveckling

Med smarta verktyg som digitaliserar manuella processer kan idag mindre företag konkurrera med större företag. Digital teknik ökar ett företags tillgänglighet, snabbar på processer och minimerar både tid och materialspill. Detta bidrar till en effektivare produktion samtidigt som miljöpåverkan minskar.

– Vi är ledande på den svenska marknaden inom implementering av digitala processer, men vi skiljer oss från andra aktörer. För oss handlar det om att gå igenom kundens processer med utgångspunkt att uppnå långsiktig hållbar lönsamhet genom digitalisering, säger Martin Viding, Marketing Manager.

Effektivisering genom digitalisering

Cadcraft har funnits sedan 1985 och har historiskt sätt främst arbetat mot tillverkande industri, men satsar även stort på att hjälpa företag inom byggindustrin att digitalisera sin verksamhet med fokus på hållbarhet. Oavsett bransch är det huvudsakliga syftet att hjälpa företag inom och bygg- och tillverkningsindustrin att optimera och effektivisera sina processer genom att digitalisera och automatisera manuella steg.

– Oavsett vilken bransch vår kund är verksam inom bidrar vi med ökad hållbarhet genom integration av system, standardisering av metoder och produktkonfiguration. Med digitala lösningar kan företag exempelvis proaktivt optimera materialåtgången, minska produktionsfel och generera ett bättre och enklare samarbete, säger Emad Zohrevand, AEC Account Manager.

Hållbart och kostnadseffektivt med processoptimering 

Idag står byggindustrin för 21 procent av de totala utsläppen i Sverige. Här ser vi på Cadcraft att det krävs en förändring snarast. Tidigare har fokus legat på inomhusklimat och energisnåla byggkomponenter och den stora boven har försummats – nämligen materialet.

Med relativt enkla medel kan vi lyckas göra en positiv inverkan på miljön. Ett första steg är att se över processerna som berör design, konstruktion och produktion. Cadcraft erbjuder olika digitala hjälpmedel som kan upptäcka fel redan i projekteringsfasen. I stället kan ritningarna korrigeras och optimeras direkt i datorn för att undvika upptäckten av fel först vid färdigproducerade produkter eller prototyper. Denna processoptimering sparar både tid och pengar samt minskar materialspill.

Levererar digitala lösningar som gör stor nytta

Ett vanligt förekommande problem i byggindustrin är att det fortfarande finns mycket manuellt arbete som egentligen kan automatiseras. Exempel på detta kan vara data som omarbetas gång på gång av olika personer samt system och processer som skapar problem och dålig kommunikation. 

– Vi hjälper företag att se värdet i att digitalisera och dra nytta av data som redan finns. Det primära för oss är att se helheten hos ett företag och identifiera de områden där våra digitala lösningar kan göra störst nytta, säger Emad Zohrevand.

– Vi ser att det finns stor potential att göra en insats för miljön med hjälp av digitala verktyg som optimerar bygg- och tillverkningsindustrin och dess processer. Alla har en skyldighet att minska sin miljöpåverkan för en hållbar framtid och där spelar industrin en oerhört viktig roll, avslutar Martin Viding.

Om Cadcraft

Med över 35 år i branschen och som Autodesk-guldpartner lyckas vi med våra egenutvecklade mjukvaror och vår gedigna expertis effektivisera och digitalisera er verksamhet med utgångspunkt i CAD, BIM, PDM och PLM.

https://www.cadcraft.com/sv/byggnadsindustri/

 

Mer från Cadcraft

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Cadcraft och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?