Annons

Extra bolagsstämma i Aktiebolaget Fastator (publ)

Styrelsen för Aktiebolaget Fastator (publ) har beslutat att sammankalla aktieägarna till en extra bolagsstämma för att behandla förslag avseende val av ny styrelse, antal styrelseledamöter, arvode till styrelseledamöter, emission av teckningsoptioner, principer för ersättning till ledande befattningshavare, bemyndigande för styrelsen att emittera aktier av serie B samt beslut om kvittningsemissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Styrelsen för Aktiebolaget Fastator (publ) har beslutat att sammankalla aktieägarna till en extra bolagsstämma för att behandla förslag avseende val av ny styrelse, antal styrelseledamöter, arvode till styrelseledamöter, emission av teckningsoptioner, principer för ersättning till ledande befattningshavare, bemyndigande för styrelsen att emittera aktier av serie B samt beslut om kvittningsemissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Tid och plats

Den extra bolagsstämman kommer att äga rum måndagen den 14 december 2015 kl. 15.00 hos Advokatfirman Glimstedt, Strandvägen 7A i Stockholm.

Ny styrelse

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att styrelsen ska bestå av sju ledamöter, att Ulf Adelsohn, Mats Hulth och Svante Norrestad Bengtsson ska entledigas som styrelseledamöter i bolaget samt att Björn Rosengren, Anders Mossberg, Agneta Jacobsson, Pelle Törnberg och Carl Bildt ska väljas till nya styrelseledamöter i bolaget för tiden intill nästa årsstämma. Mats Lundberg och Joachim Kuylenstierna kvarstår som styrelseledamöter.

Teckningsoptioner till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emitterar högst 650 000 teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av högst 650 000 nya aktier av serie B. Teckningsberättigad är endast det indirekt helägda dotterbolaget Konyab 1 i Sverige AB som ska teckna teckningsoptionerna vederlagsfritt med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till bolagets ledningsgrupp. Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman godkänner att dotterbolaget överlåter högst 125 000 teckningsoptioner till envar av bolagets ledningspersoner Joakim Orthen, Fredrik Klerfelt, Erika Kveldstad och Daniel Hummel.

Principer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att rörlig ersättning till en ledande befattningshavare får maximalt uppgå till 200 procent av befattningshavarens fasta årslön. I övrigt ska tidigare antagna principer gälla oförändrade.

Emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier av serie B. Bemyndigandet får högst omfatta emission av aktier till en sammanlagd teckningskurs om 100 000 000 kronor.

Kvittningsemission

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att emittera högst 1 145 145 B-aktier till en teckningskurs om 27,66 kronor per tecknad aktie genom kvittningsemission. Teckningsberättigade är personer med fordringar hos bolaget, däribland styrelseledamoten Ulf Adelsohn. Förslaget innebär att bolagets aktiekapital ökar med högst 1 832 232 kronor genom utgivande av högst 1 145 145 nya aktier av serie B till en sammanlagd teckningskurs om högst 31 674 710,70 kronor. Teckningskursen motsvarar den volymviktade genomsnittliga stängningskursen för bolagets aktie på NASDAQ OMX First North, under de senaste tio (10) handelsdagarna före den 19 november 2015.

Kallelse och beslutsunderlag

Kallelse till bolagsstämman kommer att offentliggöras, i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen och bolagsordningen, senast måndagen den 23 november 2015. Fullständiga beslutsförslag och fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets hemsida från och med måndagen den 23 november 2015.

För ytterligare information kontakta:

Erika Kveldstad, t.f. VD, Tel: +46 (0) 70-339 99 99, e-post: erika@fastator.com

 
Fastator är ett svenskt fastighetsinvestmentbolag som investerar i entreprenörsdrivna fastighetsrelaterade bolag. Bolagets aktie handlas sedan den 24 september 2015 på Nasdaq First North Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 5030 1550. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Fastator ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 november 2015 kl. 08:30.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Pressmeddelande (PDF)

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News
Vill du också synas med dina nyheter på DI.se? Läs mer om publicering på DI.se


Innehåll från Bockasjö Logistic ABAnnons

Bockasjö bygger effektiva, energisnåla och miljövänliga logistikbyggnader i rätt lägen

Flygbild över hur Sörreds Logistikcenter på Hisingen kommer att se ut då fyra av de sex fastigheterna uppförts. Foto: Bockasjö AB
Flygbild över hur Sörreds Logistikcenter på Hisingen kommer att se ut då fyra av de sex fastigheterna uppförts. Foto: Bockasjö AB

Logistikbranschen växer och efterfrågan på stora moderna logistikfastigheter ökar. Moderna fastigheter där bolagen kan konsolidera tidigare utspridda hubbar till ett centra. Som möjliggör att man kan växa för framtiden och i lägen där man är nära sina kunder. 

Den växande e-handel driver idag på den utvecklingen som har setts inom logistikbranschen under de senaste åren. Där bolagen vill ha nyproducerade moderna logistikbyggnader i de rätta lägena. 

– Vi har under några år nu sett ett stort växande intresse för stora logistikbyggnader på 20 000 kvadratmeter och uppåt. Bland annat har många logistikbolag under sin tillväxtresa samlat på sig flera logistikbyggnader på olika platser och nu vill man konsolidera sin logistik till en modern, energisnål enhet, för att få till bättre resurs- och kostnadseffektivitet, säger Joakim Hedin, VD på Bockasjö.

Bockasjö insåg tidigt att det fanns ett ökat intresse hos logistikbolag att konsolidera sina logistikytor till en större anläggning med alla de positiva effekter det medför. För att bemöta den ökade efterfrågan förvärvades mark på rätt lägen i ett tidigt skede, exempelvis i Borås, Hisingen, Landvetter, Eskilstuna och Rosersberg. Lägen där det idag råder stor markbrist. 

– Vi skräddarsyr projekten ihop med kund och fastigheterna ingår sedan i vår förvaltningsportfölj.  Vi har under åren gjort projekt med bland annat DHL, PostNord, TPL, Ericsson och Schenker Logistics, berättar Joakim Hedin. 

Bockasjös fastigheter är antingen Green Building-certifierade eller certifierade enligt konceptet BREEAM.

För BREEAM är kraven mer omfattande. Sammantaget ger det ett minskat klimat avtryck samtidigt som det medför minskade driftskostnader för hyresgästen.

– Att miljöcertifiera logistikbyggnader enligt hög standard är ett måste i dagens marknad. I detta ingår även solcellsinstallationer, säger Joakim Hedin. 

Bockasjö offentliggjorde i april att man bildat ett JV bolag med det börsnoterade fastighetsbolaget Platzer i Göteborg. Det nya JV bolaget har förvärvat ca 300 000 kvadratmeter mark från Platzer beläget mitt på Hisingen utmed Sörredsvägen och med Volvos produktionsanläggningar som granne. Bockasjö agerar projektutvecklare och ansvarar för kontakter med potentiella hyresgäster och etableringar och allt som rör byggnationsprocessen. Området möjliggör byggnation av sex stycken logistikfastigheter med en sammanlagd uthyrningsbar yta om ca 140 000 kvadratmeter. Vi ser hyresgäster relaterade till fordonsklustret och e-handlare som potentiella hyresgäster i fastigheterna – säger Joakim Hedin, VD för det nya JV bolaget med Platzer. 

Markarbetena har påbörjats och den första logistikbyggnaden beräknas stå klar sommaren 2022.  

Hösten 2019 skapade Bockasjö ett JV bolag med Kilenkrysset som äger stora markområden bla i Rosersberg utanför Stockholm. I april månad i år tecknade JV bolaget ett Hyresavtal med Åhléns som innebär att JV bolaget uppför ett nytt logistikcenter om 37 500 kvadratmeter uthyrningsbar yta som kommer att hyras av Åhléns på ett längre hyresavtal.

Fastigheten kommer att vara klar för inflyttning i slutet av nästa år. Åhléns investerar betydande belopp i en modern automationslösning som kommer att effektivisera logistikhanteringen i denna nya byggnad.  

JV bolaget uppför också ett nytt logistikcenter i Rosersberg om 18 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta som beräknas vara inflyttningsklar under våren nästa år. Bygget sker på spekulation.

Med en växande e-handel ser Bockasjö ett stort fortsatt behov för logistikbyggnader många år framöver. 

– Att vara privatägd och agera med egna medel i en mindre organisation ger möjlighet till snabba beslut och flexibilitet vilket ibland kan vara en fördel i olika affärsuppgörelser, menar Joakim Hedin.

Om Bockasjö 

Bockasjökoncernen bygger, äger och förvaltar fastigheter med inriktning mot logistik i Sverige. Med säte i Borås verkar koncernen inom förvaltning och fastighetsutveckling på strategiska logistikorter. Bockasjö ägs av Joakim Hedin, Paul Frankenius och ett antal nyckelpersoner i ledningen. Bolaget är medlem i Sweden Green Building Council.

www.bockasjo.se

 

Mer från Bockasjö Logistic AB

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Bockasjö Logistic AB och ej en artikel av Dagens industri

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?