1515

Fortsatt resultatförbättring

Den positiva utvecklingen i Lesjöfors och Habia bidrog till förbättrat resultat under tredje kvartalet. 

Den positiva utvecklingen i Lesjöfors och Habia bidrog till förbättrat resultat under tredje kvartalet. 

VD kommenterar
Den positiva utvecklingen i Lesjöfors och Habia bidrog till förbättrat resultat under tredje kvartalet. Resultatet efter finansnetto uppgick till 116 Mkr vilket var 19 Mkr högre än motsvarande period föregående år. Gynnsamma valutakurseffekter svarade för 5 Mkr av resultatökningen. Rörelsemarginalen ökade till 14 procent (13).

Faktureringen ökade med 9 procent. Justerat för förvärv och valutakurser var faktureringen i stort sett oförändrad.  Liksom under tidigare kvartal är det chassifjäderverksamheten i Lesjöfors och Habias försäljning till kärnkraftindustrin som visar tillväxt, medan verksamheter som är beroende av industrikonjunkturen är stabila eller något svagare än förra året.

Kassaflödet påverkades positivt av minskad rörelsekapitalbindning och uppgick till 115 Mkr (74) under kvartalet. Nettoskuldsättningen var 287 Mkr (180) vid periodens utgång.

Lesjöfors fortsätter att utvecklas väl. Rensat för förvärv och valutakurseffekter ökade faktureringen med 8 procent. Rörelseresultatet ökade från 66 Mkr till 89 Mkr och rörelsemarginalen förbättrades. Det var framför allt Chassifjäderverksamheten som bidrog till den goda utvecklingen. Faktureringen inom detta affärsområde ökade med 34 procent justerad för valutaeffekter. Alla regioner visade tillväxt. Försäljningen ligger på historiskt höga nivåer och för årets första nio månader är tillväxten justerat för valutaeffekter cirka 20 procent. Starkast utveckling har den engelska marknaden. Faktureringsökningen inom Chassifjädrar gav en kraftigt positiv påverkan på rörelseresultatet. Även Industrifjäderverk-samheten hade ett något högre resultat. Efterfrågan pressas dock av den svaga industrikonjunkturen och faktureringen sjönk med 1 procent rensat för valutakurseffekter och förvärv.


Habias
tredje kvartal blev det resultatmässigt bästa hittills. Justerat för valutakurseffekter var faktureringen 7 procent lägre än föregående år, men produktmixen var gynnsam, vilket ledde till en positiv utveckling i resultat och rörelsemarginal. Rörelseresultatet steg till 30 Mkr (24).  Försäljningen till kärnkraftkunder ökade och svarade för en större andel av faktureringen jämfört med föregående år. Ackumulerat sedan årets början har faktureringen till detta kundsegment ökat med 50 procent. Orderingången har ökat med nära 200 procent, vilket bidrar till god produktionsbeläggning och fakturering också under kommande kvartal. Även försäljningen till telekomkunder utvecklades tillfredsställande. Faktureringen var något lägre än föregående år, men det bör noteras att jämförelsetalen för 2014 var höga.

Beijer Tech har utvecklats svagt under 2015. Faktureringen sjönk 6 procent under tredje kvartalet. Lönsamheten har påverkats negativt av den svaga försäljningsutvecklingen. Det är framför allt affärsområdet Industriprodukter som pressas av låg efterfrågan. Försäljningsnedgången är särskilt stor för kunder inom offshore i Norge. Flödesteknik har haft något bättre fakturerings- och resultatutveckling. Nya företagsledningar har anställts såväl för Beijer Tech-koncernen som för flera av dess dotterbolag och det pågår ett aktivt arbete med att öka försäljningen och förbättra lönsamheten i de olika verksamheterna.

Utsikter
Den stabila eller något svagare utvecklingen i de delar av verksamheten som är beroende av industrikonjunkturen kommer sannolikt att bestå även under fjärde kvartalet. De positiva effekterna från förbättrad chassifjäderförsäljning väntas fortsätta, om än i något lägre takt.  I Habia förväntas hög leveranstakt till kunder inom kärnkraftindustrin även under fjärde kvartalet, medan försäljningen till telekomkunder sannolikt kommer att bli svagare än föregående år. Sammantaget ser förutsättningarna relativt gynnsamma ut för fjärde kvartalet.

Bertil Persson
vd och koncernchef

Eventuella frågor besvaras av:
Bertil Persson, vd och koncernchef, telefon 08-506 427 50, bertil.persson@beijeralma.se
Jan Blomén, ekonomichef, telefon 018-15 71 60, jan.blomen@beijeralma.se

Beijer Alma AB (publ) är en internationell industrigrupp med fokus på komponenttillverkning och industrihandel. I koncernen ingår Lesjöfors som är en av Europas största fjädertillverkare, Habia Cable – en av Europas största tillverkare av specialkabel samt Beijer Tech med starka positioner inom industrihandel i Norden. Beijer Alma är noterat på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap-lista.

Dragarbrunnsgatan 45, Box 1747, 751 47 Uppsala. Telefon 018-15 71 60. Telefax 018-15 89 87.
Styrelsens säte Uppsala. Organisationsnummer 556229-7480. www.beijeralma.se

Följande bilagor finns för nedladdning:
Release

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News
Vill du också synas med dina nyheter på DI.se? Läs mer om publicering på DI.se


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?