1515

Tilläggsinformation angående förvärvet av läkemedlet Temodex

2015-10-12 förvärvade DBP den färdigutvecklade läkemedelsprodukten Temodex som baseras på substansen temozolomide. Temodex är en läkemedelsprodukt för lokal behandling av hjärntumörer.

DBP betalar förvärvet genom erlägga en ensiffrig differentierad royalty baserad på framtida nettoförsäljning till Research Institute of Physical and Chemical Problems i Vitryssland och ingen förskottsbetalning är erlagd eller kommer att erläggas.

DPB avser nu att registrera läkemedlet Temodex på de marknader man har för avsikt att verka på. Att registrera ett läkemedel på en ny marknad beräknas ta i genomsnitt 18 månader.

Förvärvet innebär att DBP erhåller det världsomspännande rättigheterna för Temodex (exklusive Ryssland, Vitryssland, Kazakstan, Armenien, Kirgizistan och Ukraina). Den årliga marknaden beräknades 2013 enligt Transparency Market Research till 0,34 miljarder USD och beräknas växa till 0,91 miljarder USD 2022 vilket ger en årlig tillväxt på 11,40 %.

För mer information om marknaden se: http://www.transparencymarketresearch.com/pressrelease/pipeline-review-of-glioblastoma-treatment-market.htm

Läkemedsprodukten Temodex är färdigutvecklad och används sedan 2014 som förstavalsbehandling av glioblastoma multiforme i Vitryssland. Substansen temozolomide är redan godkänd i Europa och USA som en förstavalsbehandling av glioblastoma multiforme och som andravalsbehandling av astrocytom.

Information om temozolomide
Temozolomide är ett oralt kemoterapeutiskt läkemedel i form av en prodrug och är ett imidazotetrazine-derivat av den alkylerande substansen dacarbazine. Temozolomide används vid behandling av specifika hjärntumörformer som t.ex. andravalsbehandling av astrocytom och förstavalsbehandling av glioblastoma multiforme. Den terapeutiska effekten beror på läkemedlets förmåga att alkylera/metylera DNA. Denna alkylering/metylering förstör DNA:t och utlöser celldöd bland tumörcellerna. Temozolomide utvecklades av Malcolm Stevens och hans grupp vid Aston University in Birmingham i UK och har varit tillgängligt i USA sedan 1999 och i många andra länder sedan början av tjugohundratalet.

Information om Temodex
Temodex, som är en lokalt verkande formulering av temozolomide, utvecklades av RI PCP i Minsk i Vitryssland och är kliniskt prövat. Temodex är registrerat som förstavalsbehandling av gliobalstoma multiforme i Vitryssland år 2014. För mer information, se www.doublebp.com

Information om Glioblastoma Multiforme
Glioblastoma multiforme, också känd som glioblastom och fjärde gradens IV astrocytom, är den mest vanligt förekommande och mest aggressiva formen av primär hjärntumör. Den drabbar gliaceller och står för 52% av alla fall av hjärntumör och 20% av alla fall av tumör innanför skallbenet. Omkring 50% av de patienter som diagnostiserats med glioblastom dör inom ett år på grund av sjukdomen och 90% inom tre år.

Fullständigt bolagsnamn:    Double Bond Pharmaceutical International AB
Organisationsnummer:        556991-6082
Aktiens kortnamn:               DBP B
Aktiens ISIN-kod:                 SE0007185525 

//

        
För mer information, kontakta:  
Igor Lokot, VD
Hemsida: http://www.doublebp.com/
Maila till: info@doublebp.com
Följ oss på LinkedIn!


Information om Double Bond Pharmaceutical International AB:

DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför allt på behandling av cancersjukdomar genom en egenutvecklad drug-delivery-technologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats Orphan Drug-status av European Medicines Agency (EMA) för sin första produkt, SA033 för behandling av hepatoblastom.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Se nyheten

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News
Vill du också synas med dina nyheter på DI.se? Läs mer om publicering på DI.se


Innehåll från Tele2Annons

Hållbarhet allt mer avgörande i valet av leverantör

Till höger: Erik Wottrich, global hållbarhetschef på Tele2.
Till höger: Erik Wottrich, global hållbarhetschef på Tele2.

Hållbarhet har blivit en viktig faktor när företag väljer leverantörer. För en del bolag är den till och med avgörande. En av dem är Tele2 som nu jobbar för att klimatsäkra hela sin värdekedja från leverantörer till slutkund.

Tele2 har ambitiösa miljömål och vill genom innovativ teknik bidra till omställningen till en smartare värld. Företaget vill dessutom vara ledande inom hållbarhet och bli den första telekomoperatören som lyckas uppnå en klimatneutral värdekedja.

Bland annat har Tele2 under flera år arbetat hårt för att minska koldioxidutsläppen i den egna verksamheten, vilket också har gett resultat. I Sverige uppnåddes klimatneutralitet i den egna verksamheten 2018. I april 2020 blev företaget, som första telekomkoncern i Norden och Baltikum, klimatneutralt i sin egen verksamhet.

Det innebär att all el som används i verksamheten – från kontor till basstationer – kommer från förnybara energikällor, och att företagets totala koldioxidutsläpp minskat med 90 procent sedan 2018.

Skruvar upp kraven

Nästa steg på Tele2:s resa mot att bli bäst i klassen är att rikta strålkastaren mot leverantörerna och hela värdekedjan.

– Eftersom utsläppen från vår egen verksamhet nu är så låga ser vi att vår största klimatpåverkan numera kommer från underleverantörsledet i vår värdekedja. Till exempel från hårdvaran som vi köper in och säljer till kunder, samt den utrustning som vi använder eller förbrukar själva, säger Erik Wottrich, global hållbarhetschef på Tele2.

Därför har företaget gjort en omfattande kartläggning av sina underleverantörer ur ett klimat- och hållbarhetsperspektiv. Kartläggningen mynnade ut i en konkret plan som innebär att Tele2 undan för undan kommer att ställa ökade hållbarhetskrav på leverantörerna och att klimatpåverkan blir en del av uppförandekoden som alla företagets underleverantörer måste skriva under.

Målet är att börja med de 40 största leverantörerna.

– Vi har förbundit oss till det globala initiativet Science Based Targets, där vi kommer att genomföra klimatåtgärder som stöttar Parisavtalet och målet om max 1,5 graders uppvärmning. Men eftersom vi strävar efter att klimatsäkra hela vår värdekedja betyder det också att vi kräver att våra leverantörer ska ha samma mål. Till 2023–2024 vill vi att de ska ha satt mål som är i linje med våra ambitioner, säger Erik Wottrich.

Klimat och affärer går hand i hand

Att hållbarhet och klimatarbete blir allt viktigare i valet av leverantörer för it- och kommunikationstjänster är också något som bekräftas i en färsk undersökning som Tele2 låtit göra. Av 400 befattningshavare i små, medelstora och stora företag svarade 70 procent att de helt eller delvis väljer leverantör utifrån deras hållbarhetsarbete. Dessutom säger var femte att hållbarhet inte bara har påverkat, utan varit avgörande i valet av företagets viktigaste leverantörer.

Undersökningen visar också att många företag ser kopplingen mellan klimat och it och telekom. Mer än åtta av tio svarar att de ser möjligheter till ökad hållbarhet inom något av dessa områden. Främst när det gäller att minska resor och att distansarbeta, men också för att effektivisera arbetsprocesser med digital teknik.

Däremot viktar företagen inte it och telekom lika högt som mer traditionella hållbarhetssatsningar som återvinning, resor eller val av energibolag.

– Uppsidan av detta är att det finns en stor potential för oss som telekomoperatör att visa våra kunder den enorma betydelse som IoT- och 5G-lösningar kan ha för deras omställning till att bli mer hållbara, resurssnåla och långsiktigt lönsamma, säger Erik Wottrich.

Läs hela artikeln här 

Läs mer om hur våra lösningar kan hjälpa er att nå era hållbarhetsmål 

Mer från Tele2

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Tele2 och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?