1515

2014 Årsredovisning

Under året har fokus lagts på att öka volymerna i JSM  Capital AB med varumärket Cashbuddy. Detta har skett genom en massiv bearbetning av marknaden genom både internet och radio. Den 4 december 2014 fick dotterbolagen tillstånd av Finansinspektionen att lämna krediter till konsumenter och är numera konsumentkreditinstitut.

Under året har fokus lagts på att öka volymerna i JSM  Capital AB med varumärket Cashbuddy. Detta har skett genom en massiv bearbetning av marknaden genom både internet och radio. Den 4 december 2014 fick dotterbolagen tillstånd av Finansinspektionen att lämna krediter till konsumenter och är numera konsumentkreditinstitut.

Sammanfattning av helåret 2014

- Nettoomsättningen uppgick till 181,6 MSEK (12 månader).

- Rörelseresultatet uppgick till 82,4 MSEK (12 månader).

- Rörelsemarginalen uppgick till 45,4%.

- Resultat efter skatt uppgick till 1,4 MSEK (12 månader). I detta belopp ingår ett avlämnat

koncernbidrag om 35 MSEK.

- Den 5 mars noterades obligationen på NASDAQ OMX Nordic, Stockholmsbörsen under

namnet JSM2017.

- Dotterbolagen till JSM Financial Group AB (publ), JSM Capital AB och Cash2you Nordic

AB, har under Q2 ingått ett nytt långsiktigt avtal med Intrum Justitia Debt Finance AG om

löpande överlåtelser av förfallna fordringar.

- Lagen om viss verksamhet med konsumentkrediter (SFS 2014:275) trädde i kraft den 1 juli

2014. Dotterbolagen i koncernen är enligt denna lag tillståndspliktiga för den verksamhet

som bedrivs och bolagen lämnade den 1 september 2014 in ansökan om tillstånd. Den 4

december 2014 fick dotterbolagen tillstånd av Finansinspektionen att lämna krediter till

konsumenter och är numera konsumentkreditinstitut

JSM Financial Group AB (publ)

Martin Jönsson

070-56 56 550

martin@jsmgruppen.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------

JSM Financial Group AB (publ) är ett holdingbolag som äger bolagen JSM Capital AB, Cashbuddy Oy och Cash2you Nordic AB.

Dotterbolagen bedriver utlåning till allmänheten. Krediterna utgörs av blancokrediter med löptider mellan ett och fem år. De svenska dotterbolagen är konsumentkreditinstitut med tillstånd av Finansinspektionen och står under dess tillsyn. Det finländska dotterbolaget är registrerat i Kreditgivarregistret. Bolagen marknadsför sig under varumärkena Cashbuddy och Cash2you. Mer information finns på respektive bolags hemsida.

www.cashbuddy.se

www.cashbuddy.fi

www.cash2you.se

Följande bilagor finns för nedladdning:
Release

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News
Vill du också synas med dina nyheter på DI.se? Läs mer om publicering på DI.se


Innehåll från MedicagoAnnons

Lektiner i kampen mot covid-19

Anton Edling, delägare och utvecklingschef.
Anton Edling, delägare och utvecklingschef.Foto:Patrik Lundin

Uppsalabaserade Medicagos tillverkning av lektin åt läkemedelsindustrin går just nu på högvarv. ”Vi expanderar både vår maskinpark och våra lokaler för att kunna möta vaccinbolagens efterfrågan”, säger Anton Edling, delägare och utvecklingschef.

När Medicago, som är ett familjeägt bolag verksamt inom bio- och medicinteknik, grundades 1995 var bolagets huvudverksamhet tillverkning av lektiner. Lektiner är kolhydratbindande proteiner med egenskaper som gör att de kan fästa till glykosylerade proteiner, till exempel från virus. En av bolagets produkter, ett lektin framrenat från linser, har visat sig fästa till covid-19-viruset och är därför mycket eftertraktat av vaccinbolag idag.

– Vi är en mindre aktör med cirka 50 anställda vilket bidrar till att vi också kan fatta beslut med väldigt kort varsel. Nu har vi till exempel snabbt ställt om vår produktion av lektiner för att kunna möta pandemins utmaningar. Detta eftersom flera stora vaccinbolag runt om i världen använder en teknik där våra lektiner är en del i processen för att framställa vaccin, säger Anton Edling och tillägger:

– Våra lektiner har tidigare använts vid till exempel tillverkning av ebola- och SARS-vaccin, men vi har inte haft tillverkning i sådan här stor skala tidigare. Nu utökar vi produktionen och befinner oss i en uppskalningsfas där vi expanderar vår maskinpark och våra lokaler och är i behov av att anställa ny kompetent personal.

Under årens lopp har produktportföljen utökats och i dag tillverkar Medicago även torra buffertar i tablett- och pulverform samt diagnostiska kit. Anton Edling berättar att även dessa produkter är bidragande i arbetet med att bekämpa pandemin. Medicagos buffertar används vid diagnostik av covid-19, och inom kontraktstillverkning – som är bolagets andra ben – har flera kunder valt att förlägga sin frystorkning av komponenter relaterade till covid-19 hos Medicago.

– Det är såklart oerhört motiverande att kunna vara en del i arbetet med att bekämpa pandemin. Jag känner en sådan anda genom hela företaget – att vi arbetar mot ett och samma mål som alla våra anställda kan ställa sig bakom, avslutar Anton Edling.

Fakta:
Medicago är ett familjeägt företag som grundades 1995, beläget i Uppsala och verksamt inom bio- och medicinteknik. Företaget är en väletablerad kontraktstillverkare enligt ISO9001 och ISO13485 åt både stora och små kunder. Medicago har också ett eget produktsortiment, med tillverkning av bland annat buffertar (SmartBuffers®), immunologiska reagenser och kit samt lektiner och bioaktiva proteiner, som marknadsförs och säljs över hela världen.

 

Mer från Medicago

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Medicago och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?