Annons

Delårsrapport för REHACT AB (publ) januari – juni 2014

Andra kvartalet 2014 i sammandrag

 • Rörelsens intäkter uppgick till 152 260 SEK (107 410 SEK)
 • Rörelseresultat efter avskrivningar -2 435 345 SEK (-1 218 693 SEK)
 • Rörelseresultat efter finansiella poster -2 720 293 SEK (-1 574 327 SEK)
 • Resultat per aktie vid full konvertering och teckning -0,52 SEK (-0,02*)

Januari – juni 2014 i sammandrag

 • Rörelsens intäkter uppgick till 304 522 SEK (172 465 SEK)
 • Rörelseresultat efter finansiella poster -4 314 549 SEK (-2 598 292 SEK)
 • Resultat per aktie vid full konvertering och teckning -0,83 SEK (-0,04*)

* Antalet aktier i REHACT reducerades under oktober 2013 genom en omvänd split där tjugo (20) gamla aktier blev en (1) ny. Jämförelsesiffran är baserad på det antal aktier som fanns 2013-06-30, dvs före denna omvända split.

Andra kvartalet 2014 i sammandrag

 • Rörelsens intäkter uppgick till 152 260 SEK (107 410 SEK)
 • Rörelseresultat efter avskrivningar -2 435 345 SEK (-1 218 693 SEK)
 • Rörelseresultat efter finansiella poster -2 720 293 SEK (-1 574 327 SEK)
 • Resultat per aktie vid full konvertering och teckning -0,52 SEK (-0,02*)

Januari – juni 2014 i sammandrag

 • Rörelsens intäkter uppgick till 304 522 SEK (172 465 SEK)
 • Rörelseresultat efter finansiella poster -4 314 549 SEK (-2 598 292 SEK)
 • Resultat per aktie vid full konvertering och teckning -0,83 SEK (-0,04*)

* Antalet aktier i REHACT reducerades under oktober 2013 genom en omvänd split där tjugo (20) gamla aktier blev en (1) ny. Jämförelsesiffran är baserad på det antal aktier som fanns 2013-06-30, dvs före denna omvända split.

VD-kommentar till perioden

Andra kvartalet har kännetecknats av intensivt arbete med att vidta de åtgärder som krävs för att få bygglov för första huset i Dalaröprojektet. Projektet följer planen och det är glädjande att Haninge kommun beviljade bygglov utan några invändningar mot projektet. Inga grannar hade heller några invändningar och de samtal som förts visar på ett positivt intresse för projektet.

Det har varit min personliga övertygelse att en oberoende mätning av tekniken är mycket värdefullt för att stärka de beräkningar på energimässiga och ekonomiska fördelar som RVU har. REHACT har därför under flera år fört samtal med Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) och det är glädjande att det projekt vi deltar i gemensamt med flera andra aktörer nu fått stöd från Energimyndigheten. Det innebär att SP under ca tre år nu har möjlighet att följa och utvärdera RVU i den installation som förbereds på Dalarö.

För att stärka projektgruppen har REHACT anställt ytterligare en tekniker som kommer arbeta parallellt med bolagets CTO för att marknadsanpassa RVU ytterligare.

Bolagets CTO, Jerzy Hawranek, är fortfarande tungt engagerad i projektet Natura Centrum där arbetet med att få bygglov för det utökade hotellprojektet fortskrider. Eftersom projektet svällt har det krävt nya dokument från bland annat el- och vattenleverantörer vilket har gjort att bygglov ännu inte kunnat lämnas in.

Vad gäller REHACTs finansiella ställning så är den god. Teckningsoptionerna inbringade ytterligare dryga 6,5 miljoner och för Dalaröprojektet finns nu lånelöfte från Handelsbanken. Kassan är idag på över 16 miljoner kronor och bolaget har därmed den handlingsfrihet som eftersträvats under många år.

Med vänlig hälsning,

Svante Bengtsson, VD REHACT

Väsentliga händelser under rapportperioden april – juni 2014

 • Förhandlingarna mellan ägaren till Natura Centrum och det polska bolag som säljer REHACTs produkter i Polen, iNergy sp. z o.o., har resulterat i ett avtal mellan iNergy och Natura Centrum. Nu har arbetet med att lämna in ett bygglov för den första etappen påbörjats. Jerzy Hawranek har skött förhandlingarna för iNergy och REHACTs räkning. Natura Centrum skall byggas i flera etapper och initiala uppskattningar har angett att iNergys del av projektet kommer att motsvara ett ordervärde på mellan 42 – 63 miljoner kronor. Parterna arbetar nu med bygglovsansökan för det utökade hotellprojektet.
 • Ritningarna för villa Dalarö är redo och bygglovsansökan har både blivit godkänd och vunnit laga kraft.
 • Styrelsemedlemmarna Ola Alterå, Erik Branting, Johan Gorecki och Nicole Norrestad har i april köpt aktier i REHACT. Sammanlagt köptes 100 000 aktier.
 • Årsstämma hölls den 7 april och omval skedde av samtliga sittande styrelsemedlemmar. Nyval skedde av Jerzy Hawranek.
 • VD talade på ansedda Cleantech Forum i Stockholm i maj 2014. Cleantech Forum arrangerades i Stockholm av Cleantech Group i samarbete med Energimyndigheten och Stockholms stad. Cleantech Group är en av de mest etablerade arrangörerna av högnivåkonferenser där miljöteknikbolag möter internationella investerare.
 • Teckningsperioden för de teckningsoptioner som gavs ut hösten 2013 inföll mellan den 12 och 30 maj 2014 och totalt tecknades 638 230 aktier för 6 829 061 kr.
 • Lånelöfte för Dalaröprojektet har getts av Handelsbanken.
 • Registreringen av aktierna från teckningsoptionerna skedde i slutet av juli.
 • Energimyndigheten meddelar att man beviljat medel till Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) för att bland annat utvärdera Dalaröprojektet och möjligheterna för att med effektivare ventilation minskas luftflöden med bibehållen komfort för att sänka energibehovet.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Betydelsefulla extraordinära intäkter och kostnader

Inga att rapportera.

Transaktioner med närstående

Inga transaktioner med närstående har skett under perioden.

Redovisnings- och värderingsprinciper

Bolaget tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd och uttalanden. När allmänna råd från bokföringsnämnden saknas har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer.

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Kommande rapportdatum

2014-10-31: Delårsrapport Q3 – 2014

2015-02-20: Bokslutskommuniké 2014

Certified Adviser

REHACTs certified adviser är Mangold Fondkommission AB, tel. 08-503 015 50

Övrigt

Denna delårsrapport har inte varit föremål för formell granskning av bolagets revisor.

Stockholm den 15 augusti 2014.

Styrelsen REHACT AB (publ)

Svante Bengtsson, VD
REHACT AB
Tel: 46 (0) 709 566 756
Email: svante@rehact.com
www.rehact.se

REHACT AB (publ) utvecklar och säljer ett prisbelönt klimatsystem, Rehact Energy System, som sänker behovet av extern energi för värme, kyla och ventilation i byggnader med upp till 85 procent. REHACT är ett av Sveriges internationellt mest prisade nya cleantech-företag med ett flertal utmärkelser i Norden, USA och Kuwait. Företaget utsågs 2008 av Världsnaturfonden, WWF, till ett av Sveriges mest lovande miljöteknikföretag. REHACT är medlem i Sweden Green Building Council och Swedish American Green Alliance. År 2011 utsågs REHACTs VD, Svante Bengtsson, till vinnare av Niklas Zennströms Green Mentorship Award. Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Release

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News
Vill du också synas med dina nyheter på DI.se? Läs mer om publicering på DI.se


Innehåll från Moderna FörsäkringarAnnons

Med tillgänglighet och kompetens i första rummet

Moderna Försäkringar har under många år utmärkt sig genom exceptionell service och tillgänglighet i kombination med kompetens inom skadehantering. Nu har kvittot kommit på att det hårda arbetet har gett resultat: bolaget tog hem topplaceringar i Svenska försäkringsförmedlares förenings senaste branschundersökning. 

Moderna Försäkringar knep första- respektive andraplatsen i de två undersökningskategorierna. För Kajsa Peedu, affärsområdeschef Företag och Industri, är det goda resultatet en välkommen bekräftelse på att bolagets strategi lönar sig. 

– Eftersom vi inte har några egna säljare utan enbart sysslar med förmedlade affärer är det kritiskt att ha en god relation med förmedlarna. Medan vi förvisso alltid har fått väldigt positiv feedback är det väldigt roligt att vi placerade oss så bra i branschundersökningen. Det ger oss ett kvitto på att vi gör rätt. 

Kräver gott samarbete

I undersökningen fick försäkringsförmedlarna också uppge vilka faktorer de ansåg vara avgörande för att ett försäkringsbolag ska vara framgångsrikt och ett förstahandsval. I slutänden utkristalliserades tre ord: skadehantering, tillgänglighet och kompetens, varav alla tre har varit ledord hos Moderna Försäkringar sedan många år. 

– Skadehantering är något som alla försäkringsbolag sysslar med, men det är när skadan faktiskt inträffar som bolagen skiljer sig åt – våra allra nöjdaste kunder är de som faktiskt har råkat ut för skador. Det är när skadan inträffar som vår viktigaste leverans sker.

För att leverera en bra lösning till slutkunderna behövs dock ett gott samarbete mellan de som hanterar skadorna och de som säljer och prissätter försäkringarna, det vill säga underwriters.

– Tillgänglighet och kompetens hänger ihop. Idag är förväntningarna på tillgänglighet oerhört stora och för att kunna möta kundernas och förmedlarnas krav arbetar vi ständigt på att öka vår redan höga kompetensnivå.

Handplockad expertis

Under de senaste tio åren har Företag & Industri växt från noll till 75 personer, var och en handplockad för sin expertis och sitt engagemang. Detta har lagt grunden för just det nära och personliga arbetssätt som kännetecknar Moderna Försäkringar. 

– Vi är måna om alla som sitter hos oss och det finns en daglig kontakt mellan förmedlarna, kunderna och oss. Förmedlarna känner oss vid namn och vet att var och en av våra medarbetare har både kompetens och mandat att fatta egna beslut och rätt att teckna försäkring. Du som förmedlare ska veta vem du ska prata med och vi ska vara enkla att komma i kontakt med. Direktkontakten mellan förmedlaren och våra underwriters är extremt viktig för oss. Vi är verksamma i en förtroendebransch där man gör affärer med de man litar på och därför har vi valt att vara det personliga alternativet, avslutar hon.

Läs mer om Moderna Försäkringar här

FAKTA OM MODERNA FÖRSÄKRINGAR

Moderna Försäkringar är en utmanare på den svenska försäkringsmarknaden och erbjuder topprankade försäkringar för det moderna företaget och individen. Moderna i Sverige har idag drygt 470 anställda, med en organisation som är indelad i affärsområdena; Privat, Företag & Industri, Affinity, Operations, Garanti, Djur, Bilsport & Mc samt Atlantica. 

 

Mer från Moderna Försäkringar

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Moderna Försäkringar och ej en artikel av Dagens industri

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?