1515

North Investment Group AB fullföljer Erbjudandet. Acceptfristen förlängs till och med den 26 augusti 2014.

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till (och accepter godkänns inte från) personer i dessa länder eller personer i något annat land där accept av erbjudandet skulle kräva ytterligare dokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt.

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till (och accepter godkänns inte från) personer i dessa länder eller personer i något annat land där accept av erbjudandet skulle kräva ytterligare dokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt.

North Investment Group AB, org. nr. 556972-0468, (”North Investment Group”) offentliggjorde genom pressmeddelande den 26 juni 2014 ett kontanterbjudande till aktieägarna och innehavarna av konvertibler i ACAP Invest AB (publ) att överlåta samtliga aktier och konvertibler i ACAP Invest till North Investment Group (”Erbjudandet”). Villkoren för Erbjudandet framgår av en erbjudandehandling som offentliggjordes samma dag (”Erbjudandehandlingen”). Acceptfristen löpte under perioden 30 juni – 28 juli 2014. Ett tillägg till Erbjudandehandlingen godkändes och registrerades av Finansinspektionen samt offentliggjordes på North Investment Group:s hemsida www.northinvestmentgroup.se den 17 juli 2014.

Erbjudandet har accepterats av aktieägare och konvertibelinnehavare motsvarande 78,7 procent av rösterna och 73,4 procent av aktiekapitalet i ACAP Invest och 75,6 procent av det sammanlagda antalet konvertibler i ACAP Invest. North Investment Group ägde inte några aktier eller konvertibler i ACAP Invest före Erbjudandets offentliggörande och har inte förvärvat några aktier eller konvertibler utanför Erbjudandet.

Trots att samtliga villkor för Erbjudandets fullföljande inte är uppfyllda har North Investment Group beslutat att fullfölja Erbjudandet med en efterföljande avnotering av aktierna från NASDAQ OMX Stockholm. För de aktieägare och konvertibelinnehavare i ACAP Invest som accepterat Erbjudandet under den ordinarie acceptfristen förväntas redovisning av likvid att påbörjas den 5 augusti 2014.

I syfte att ge kvarvarande aktie- och konvertibelinnehavare i ACAP Invest möjlighet att sälja och erhålla betalning för sina aktier och/eller konvertibler redan nu och inte behöva invänta tvångsinlösen, förlängs acceptfristen till och med den 26 augusti 2014. Någon ytterligare förlängning av acceptfristen kommer därefter inte att ske. Redovisning av likvid till de aktieägare som accepterar Erbjudandet under den nu förlängda acceptfristen beräknas kunna påbörjas omkring den 3 september 2014. Eftersom Erbjudandet nu är ovillkorat har de aktieägare som accepterat Erbjudandet inte rätt att återkalla sina accepter. North Investment Goup kan komma att förvärva aktier i ACAP Invest i marknaden under den förlängda acceptfristen.

Ytterligare information

Trond Frigaard, tel. +47 951 33 616.

Ellen Hanetho, tel. +47 482 20 750.

Informationen i detta pressmeddelande lämnades för publicering den 29 juli 2014 kl. 15.00 (CET).

Följande bilagor finns för nedladdning:
Pressmeddelande (PDF)

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News
Vill du också synas med dina nyheter på DI.se? Läs mer om publicering på DI.se


Innehåll från KardexAnnons

Lagerhantering och logistik – är ditt företag tillräckligt konkurrenskraftigt?

Kardex hjälper företag att bättre utnyttja sina lagerlokaler och intralogistiska processer.
Kardex hjälper företag att bättre utnyttja sina lagerlokaler och intralogistiska processer.

Den utökning av näthandel som vi har sett under senare år tillsammans med ett förändrat kundbeteende driver nu på utvecklingen av nya, automatiserade lösningar. Inom lager ser vi nu förbättrad lagerhantering med hjälp av smarta lagerautomater. Automater som leder till förbättrad logistikhantering, bättre utnyttjande av yta och resurser samt förbättrad service. 

Den snabba digitalisering i samhället som vi har sett under de senaste åren gör nu att dagens kunder ställer helt andra krav på effektivitet och snabbhet när de beställer produkter, detta oavsett om det gäller privatmarknad eller B2B. 

– Det krävs att tillverkande och distribuerande företag verkligen ser över sin lagerhantering för att möta kundernas nya krav. Det är inte längre effektivt att ha helt manuella lösningar på lager, utan företagen behöver skynda på sin automatisering för att vara konkurrenskraftiga, säger Nicklas Lövqvist, Area Sales Manager New Business på Kardex.

Bättre utnyttjande av lageryta

Kardex, en av världens ledande tillverkare av lagerautomater och skräddarsydda lagerlösningar, hjälper sina kunder att effektivisera sin lagerhantering. 

– Många företag arbetar idag med manuell lagerhantering, vi hjälper dem att bättre utnyttja sina lagerlokaler. Det här gör att våra kunder vid exempelvis stark tillväxt eller högre krav på snabbare hantering av varor, inte behöver bygga till eller flytta till större lokaler. Våra lagerautomater ger 80 till 90 procent bättre nyttjande av den yta man har. 

Effektivare, säkrare plock

Många företag har fortfarande manuell hantering på lager med traditionella plockhyllor som är cirka två meter höga, berättar Nicklas Lövqvist. Detta trots att de kanske har en takhöjd på 8-12 meter. 

– Våra automatiserade lagerautomater bygger på höjden, vi kan bygga dem så att hela höjden upp till tak nyttjas. Maskinerna är kompakta, yteffektiva och gör att hanteringen av varor går 3 till 4 gånger snabbare än med manuell hantering. Lagerautomater ger minskad golvyta, renare lager, mindre felplock, minskade arbetskostnader och optimerad inventering. Dessutom skapas bättre ergonomi då varan levereras i rätt höjd för medarbetaren, med minimal belastningspåverkan.

Skalbara system underlättar tillväxt

Med flexibla skräddarsydda system hjälper Kardex idag kunder i så vitt skilda branscher som handel, elektronik, medtech, vård, fordon och livsmedelsindustri där det många gånger finns mycket specifika krav för hantering av varorna. 

– Vi jobbar nära våra kunder, med personlig rådgivning i ett långsiktigt samarbete. Våra lösningar gör att du kan börja med en mindre lösning och sedan allt eftersom att behovet ökar, skala upp automationen på ett enkelt sätt utan att den dagliga verksamheten påverkas. Det medför också en lägre investeringskostnad för att komma igång. Många av våra lösningar skräddarsys helt efter våra kunder behov och vår smarta mjukvara går enkelt att integrera med befintliga VMS- eller kundspecifikasystem. Vi skapar även lösningar ihop med partners där vi exempelvis integrerar robotplock och automatiserade flöden längs hela lagerkedjan, säger Nicklas Lövqvist. 

Om Kardex

Vi har funnits sedan 1880 och är idag en av världens ledande tillverkare av lagerautomater och skräddarsydda lagerlösningar. Vi har 1 650 anställda i 30 länder, i Sverige 30 anställda och kontor i Göteborg. 

Läs mer om Kardex och våra lösningar

Se våra 3D demonstrationer i vår virtuella utställningslokal 

 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Kardex och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?