1515

Intellecta Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2014

Fortsatt stark tillväxt och lönsamhet för affärsområde Digital

 • Den starka tillväxten av arvodesintäkterna fortsätter

 • Ökad tillströmning av nya kunder och uppdrag under andra kvartalet

 • Förbättrat operativt kassaflöde

 • Omstruktureringen inom affärsområde Strategic Communications genomförd

Fortsatt stark tillväxt och lönsamhet för affärsområde Digital

 • Den starka tillväxten av arvodesintäkterna fortsätter

 • Ökad tillströmning av nya kunder och uppdrag under andra kvartalet

 • Förbättrat operativt kassaflöde

 • Omstruktureringen inom affärsområde Strategic Communications genomförd

Koncernens nettoomsättning ökade med 65 procent och arvodesintäkterna med 79 procent till följd av ett ökat kundinflöde, ökade kunduppdrag och de senaste förvärven. För affärsområde Digital noterades en organisk nettoomsättningstillväxt med cirka 34 procent, vilket är över Intellectas mål. För jämförbara enheter, omfattande affärsområde Strategic Communications, ökade nettoomsättningen med 14,4 procent varav arvodesintäkterna steg med 2,0 procent jämfört med motsvarande period föregående år. På rullande 12-månaders basis har arvodestillväxttrenden inom Strategic Communications vänts till 4 procent, att jämföra med -24 procent för ett år sedan.

 • Koncernens ompositionering till konsultverksamhet med högre andel av digitala intäkter fortskrider enligt plan, säger Yann Blandy, vd och koncernchef för Intellecta.

Under kvartalet tillkom 49 nya kunder till koncernens bolag, varar 32 inom Strategic Communications och 17 inom Digital. Fyra av dessa nya kunder var ett resultat av samarbete mellan koncernens olika bolag där bolagens respektive kompetens kompletterar varandra på ett dynamiskt sätt. Det är helt i linje med Intellectas vision att erbjuda kunderna styrkan i koncernens nätverk i kombination med respektive bolags spetskompetens.

Rörelseresultatet (EBIT) för koncernen uppgick till -3,2 MSEK jämfört med motsvarande period föregående år om -7,0 MSEK före poster av engångskaraktär om -9,1 (0) MSEK. Rörelsemarginalen (EBIT) för Digital överträffade Intellectas mål och uppgick till 16 procent. Rörelseresultatet (EBIT) före engångsposter var för Strategic Communications i linje med motsvarande kvartal föregående år. Eftersom affärsområdets arvodesintäkter ej ökat tillräckligt,vilket påverkat resultatutvecklingen, har omstruktureringsåtgärder inom affärsområdet initierats och genomförts. Omstruktureringsåtgärderna omfattar främst personalminskningar och en fortsatt kompetensväxling inom affärsområdet. Personalminskningar har genomförts under kvartalet och väntas leda till 9,1 MSEK i minskade årliga personalkostnader från och med det fjärde kvartalet i år. Samtidigt har det operativa kassaflödet förbättrats med cirka 25 MSEK genom en effektivare kapitalanvändning.

 • Under kvartalet har vi fortsatt med att inventera relevanta tillväxtmöjligheter. Vi har kartlagt samt fört diskussioner med lämpliga förvärvsobjekt i första hand inom Digital och mer specifikt inom CMS (Content Management Systems) i USA och Europa, där det bedöms finnas gynnsamma globala framtidsutsikter. Vi har också identifierat andra förvärvskandidater inom PR samt organiska tillväxtmöjligheter via etablering på nya marknader. Vi återkommer senare under året med mer information om dessa satsningar, säger Yann Blandy, vd och koncernchef för Intellecta.

Konjunkturen fortsätter att svaja vilket påverkar kundernas kommunikations- och marknadsföringsinvesteringsvilja. Samtidigt fortsätter den kraftiga digitala tillväxten inom kommunikation och konsumtion vilket är positivt. För Intellectas del gäller det att fortsätta med implementeringen av koncernens strategi med högre andel av digitala och internationella intäkter samt förbättrad effektivitet. Intellectas ambition är att därigenom leverera enligt koncernens fjärde milstolpe: fördubbling av intäkterna på årsbasis under andra halvåret 2015 genom organisk tillväxt samt förvärv inom fokuserade områden.

ANDRA KVARTALET

 • Nettoomsättningen uppgick till 102,0 (61,9) MSEK, en ökning med 64,8 procent.

 • Arvodesintäkterna ökade med 79,4 procent till 66,9 (37,3) MSEK.

 • Rörelseresultatet uppgick till -3,2 (-7,0) MSEK före poster av engångskaraktär om -9,1 (0) MSEK.

 • Resultatet efter skatt uppgick till -9,6 (-4,7) MSEK.

  FÖRSTA HALVÅRET

 • Nettoomsättningen uppgick till 196,8 (129,3) MSEK, en ökning med 52,2 procent.

 • Arvodesintäkterna ökade med 69,8 procent till 146,2 (86,1) MSEK.

 • Rörelseresultatet uppgick till 1,6 (-4,7) MSEK före poster av engångskaraktär om -9,1 (1,2) MSEK.

 • Resultatet efter skatt uppgick till -5,6 (-2,1) MSEK.

  NÄSTA RAPPORTTILLFÄLLE

  Delårsrapport kvartal 3 (juli-september) lämnas den 7 november 2014.

  För delårsrapporten i sin helhet, vänligen besök: http://www.intellecta.se/Materiale/Files/Rapportarkiv/2014/Intellectas+delarsrapport+Q2+2014.pdf

  För ytterligare information, vänligen kontakta:

  Yann Blandy, vd och koncernchef Intellecta AB

  010-212 20 35, 0707-16 17 31, yann.blandy@intellecta.se

  Zofia Hansson, ekonomidirektör Intellecta AB

  010-212 20 01, 0709 - 48 05 50, zofia.hansson@intellecta.se

  Lotta Boman, informations- och kommunikationschef Intellecta AB

  010-212 23 45, 0707-35 07 02, lotta.boman@intellecta.se

  Intellecta AB (publ)

  (org nr 556056-5151)

  Box 19063

  104 32 Stockholm

  Tel: 010-212 20 00

  Informationen är sådan att Intellecta AB (publ) kan vara skyldig att offentliggöra den enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 juli 2014 kl.12:05 (CET).

  Intellecta-koncernen omfattar de ledande konsultbolagen Bysted AB, Bysted A/S, Hil-Anders Advertising Agency AB, Intellecta Corporate AB, Propeople Group ApS, Rewir AB, River Cresco AB och Wow by Rewir AB. Koncernen har ca 420 medarbetare och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Österrike, Bulgarien, Moldavien, Ukraina, Brasilien, USA och Kina.

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News
Vill du också synas med dina nyheter på DI.se? Läs mer om publicering på DI.se


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?