1515

Halvårsrapport januari-juni 2014

Andra kvartalet 2014 – Ytterligare ett starkt kvartal

 • Försäljningen ökade med 4 procent till 2 145 MSEK (2 060).
 • Rörelseresultatet ökade med 15 procent till 360 MSEK (312).
 • Rörelsemarginalen förbättrades till 16,8 procent (15,1).
 • Resultat efter skatt ökade med 13 procent till 258 MSEK (228).
 • Resultat per aktie ökade med 13 procent till 7,50 SEK (6,62).
 • Det operativa kassaflödet ökade till 412 MSEK (385).
 • Den 11 juli tecknades avtal om att förvärva verksamheten i Kardoes Rubber Co., en välkänd tillverkare av gummiblandningar på den amerikanska marknaden.

Första halvåret 2014 – Volymökningar på samtliga regioner

 • Försäljningen ökade med 5 procent till 4 276 MSEK (4 074).     
 • Rörelseresultatet ökade med 19 procent till 724 MSEK (610).
 • Rörelsemarginalen förbättrades till 16,9 procent (15,0).
 • Resultat efter skatt ökade med 17 procent till 520 MSEK (444).
 • Resultat per aktie ökade med 17 procent till 15,11 SEK (12,90).
 • Det operativa kassaflödet ökade till 699 MSEK (625).

VD-kommentar

”Även andra kvartalet 2014 var ett starkt kvartal för HEXPOL-koncernen. Vår volymutveckling var positiv och volymerna förbättrades i samtliga geografiska regioner jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Glädjande är att volymerna i Europa fortsatte att återhämta sig. Försäljningen ökade med 4 procent trots en negativ påverkan av lägre priser på våra huvudsakliga råmaterial, vilka dock har stabiliserats under de senaste tre kvartalen. Vårt resultat per aktie förbättrades till 7,50 SEK (6,62), en ökning med 13 procent. Rörelsemarginalen förbättrades till 16,8 procent (15,1) och vårt rörelseresultat ökade med 15 procent till 360 MSEK (312). Det operativa kassaflödet var återigen starkt och ökade till 412 MSEK (385).

Första halvåret 2014 var en period med volymökningar på samtliga geografiska regioner och med stark resultatutveckling. Vårt resultat per aktie ökade med 17 procent till 15,11 SEK (12,90). Avkastningen på sysselsatt kapital ökade till 30,7 procent (25,3). Vår balansräkning är stark och med en nettoskuld på 175 MSEK (985) är vi väl rustade för fortsatt expansion.

Den 11 juli tecknade vi avtal om att förvärva verksamheten i Kardoes Rubber i Alabama, USA. Förvärvet är ett mycket bra komplement till HEXPOL Compounding i USA och breddar och stärker vår närvaro med gummiblandningar i slutkundssegment som industriell materialhantering, jordbruksutrustning och terrängdäck.”

Georg Brunstam, VD och Koncernchef

För mer information kontakta:

Georg Brunstam, VD och Koncernchef
Tel: 46 708 55 12 51

Karin Gunnarsson, Ekonomi- och finanschef/ IR-ansvarig
Tel: 46 705 55 47 32

HEXPOL är en världsledande polymerkoncern med starka globala positioner inom avancerade polymera blandningar (Compounding), packningar för plattvärmeväxlare (Gaskets) samt hjul i plast och gummimaterial för truck- och länkhjulsapplikationer (Wheels). Kunderna är i huvudsak OEM-tillverkare av plattvärmeväxlare och truckar, den globala fordonsindustrins- och verkstadsindustrins systemleverantörer, energisektorn samt tillverkare av medicinteknik. Koncernen är organiserad i två affärsområden, HEXPOL Compounding och HEXPOL Engineered Products. HEXPOL-koncernens försäljning 2013 uppgick till 8 036 MSEK. HEXPOL-koncernen har cirka 3 500 anställda i tio länder. Ytterligare information finns på www.hexpol.com.

Denna rapport kan innehålla framåtblickande uttalanden. När ord som t.ex. "förutser", "tror", "beräknar", "förväntar", "avser", "planerar" och "projicerar" förekommer i denna rapport är avsikten att de skall utvisa framåtblickande uttalanden. Dessa uttalanden kan innefatta risker och osäkerheter beträffande t.ex. produktefterfrågan, marknadsacceptans, effekter av ekonomiska förhållanden, påverkan från konkurrerande produkter och prissättning, valutakurseffekter samt andra risker. Dessa framåtblickande uttalanden avspeglar HEXPOL-ledningens syn på framtida händelser vid den tidpunkt uttalandena görs, men görs med förbehåll för olika risker och osäkerheter. Samtliga dessa framåtblickande uttalanden är baserade på HEXPOL-ledningens uppskattningar och antaganden och bedöms vara rimliga, men är i sig osäkra och svåra att förutse. Faktiska utfall och erfarenheter kan avvika väsentligt från de framåtblickande uttalandena. HEXPOL har inte någon avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtblickande uttalanden.

Informationen är sådan som HEXPOL AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 juli 2014 kl. 12:00.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Halvårsrapport januari-juni 2014

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News
Vill du också synas med dina nyheter på DI.se? Läs mer om publicering på DI.se


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?