Annons

Halvårsrapport januari-juni 2014

Andra kvartalet 2014 – Ytterligare ett starkt kvartal

 • Försäljningen ökade med 4 procent till 2 145 MSEK (2 060).
 • Rörelseresultatet ökade med 15 procent till 360 MSEK (312).
 • Rörelsemarginalen förbättrades till 16,8 procent (15,1).
 • Resultat efter skatt ökade med 13 procent till 258 MSEK (228).
 • Resultat per aktie ökade med 13 procent till 7,50 SEK (6,62).
 • Det operativa kassaflödet ökade till 412 MSEK (385).
 • Den 11 juli tecknades avtal om att förvärva verksamheten i Kardoes Rubber Co., en välkänd tillverkare av gummiblandningar på den amerikanska marknaden.

Första halvåret 2014 – Volymökningar på samtliga regioner

 • Försäljningen ökade med 5 procent till 4 276 MSEK (4 074).     
 • Rörelseresultatet ökade med 19 procent till 724 MSEK (610).
 • Rörelsemarginalen förbättrades till 16,9 procent (15,0).
 • Resultat efter skatt ökade med 17 procent till 520 MSEK (444).
 • Resultat per aktie ökade med 17 procent till 15,11 SEK (12,90).
 • Det operativa kassaflödet ökade till 699 MSEK (625).

VD-kommentar

”Även andra kvartalet 2014 var ett starkt kvartal för HEXPOL-koncernen. Vår volymutveckling var positiv och volymerna förbättrades i samtliga geografiska regioner jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Glädjande är att volymerna i Europa fortsatte att återhämta sig. Försäljningen ökade med 4 procent trots en negativ påverkan av lägre priser på våra huvudsakliga råmaterial, vilka dock har stabiliserats under de senaste tre kvartalen. Vårt resultat per aktie förbättrades till 7,50 SEK (6,62), en ökning med 13 procent. Rörelsemarginalen förbättrades till 16,8 procent (15,1) och vårt rörelseresultat ökade med 15 procent till 360 MSEK (312). Det operativa kassaflödet var återigen starkt och ökade till 412 MSEK (385).

Första halvåret 2014 var en period med volymökningar på samtliga geografiska regioner och med stark resultatutveckling. Vårt resultat per aktie ökade med 17 procent till 15,11 SEK (12,90). Avkastningen på sysselsatt kapital ökade till 30,7 procent (25,3). Vår balansräkning är stark och med en nettoskuld på 175 MSEK (985) är vi väl rustade för fortsatt expansion.

Den 11 juli tecknade vi avtal om att förvärva verksamheten i Kardoes Rubber i Alabama, USA. Förvärvet är ett mycket bra komplement till HEXPOL Compounding i USA och breddar och stärker vår närvaro med gummiblandningar i slutkundssegment som industriell materialhantering, jordbruksutrustning och terrängdäck.”

Georg Brunstam, VD och Koncernchef

För mer information kontakta:

Georg Brunstam, VD och Koncernchef
Tel: 46 708 55 12 51

Karin Gunnarsson, Ekonomi- och finanschef/ IR-ansvarig
Tel: 46 705 55 47 32

HEXPOL är en världsledande polymerkoncern med starka globala positioner inom avancerade polymera blandningar (Compounding), packningar för plattvärmeväxlare (Gaskets) samt hjul i plast och gummimaterial för truck- och länkhjulsapplikationer (Wheels). Kunderna är i huvudsak OEM-tillverkare av plattvärmeväxlare och truckar, den globala fordonsindustrins- och verkstadsindustrins systemleverantörer, energisektorn samt tillverkare av medicinteknik. Koncernen är organiserad i två affärsområden, HEXPOL Compounding och HEXPOL Engineered Products. HEXPOL-koncernens försäljning 2013 uppgick till 8 036 MSEK. HEXPOL-koncernen har cirka 3 500 anställda i tio länder. Ytterligare information finns på www.hexpol.com.

Denna rapport kan innehålla framåtblickande uttalanden. När ord som t.ex. "förutser", "tror", "beräknar", "förväntar", "avser", "planerar" och "projicerar" förekommer i denna rapport är avsikten att de skall utvisa framåtblickande uttalanden. Dessa uttalanden kan innefatta risker och osäkerheter beträffande t.ex. produktefterfrågan, marknadsacceptans, effekter av ekonomiska förhållanden, påverkan från konkurrerande produkter och prissättning, valutakurseffekter samt andra risker. Dessa framåtblickande uttalanden avspeglar HEXPOL-ledningens syn på framtida händelser vid den tidpunkt uttalandena görs, men görs med förbehåll för olika risker och osäkerheter. Samtliga dessa framåtblickande uttalanden är baserade på HEXPOL-ledningens uppskattningar och antaganden och bedöms vara rimliga, men är i sig osäkra och svåra att förutse. Faktiska utfall och erfarenheter kan avvika väsentligt från de framåtblickande uttalandena. HEXPOL har inte någon avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtblickande uttalanden.

Informationen är sådan som HEXPOL AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 juli 2014 kl. 12:00.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Halvårsrapport januari-juni 2014

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News
Vill du också synas med dina nyheter på DI.se? Läs mer om publicering på DI.se


Innehåll från Euro AccidentAnnons

Ohälsa – påtaglig risk för företag

Långtidsfrånvarande medarbetare är en påtaglig hållbarhetsrisk för de flesta företag. Därför erbjuder försäkringsbolaget Euro Accident även ett rehabiliteringsstöd i sin företagsbetalda sjukförsäkring. Ett stöd som hjälper åtta av tio att kunna fortsätta arbeta.

Hållbarhetsfrågan med sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter spelar en allt större roll för företag. Därmed har det också blivit viktigt för företag att förstå, identifiera och hantera sådana risker, vid sidan om till exempel affärsrisker och finansiella risker.

En av de viktigaste, men ofta förbisedda, hållbarhetsfrågorna handlar om hållbara medarbetare, alltså de egna medarbetarnas hälsa och välmående. Förutom de mänskliga sidorna så är kostnaderna för ohälsa höga i form av ökad sjukfrånvaro, högre personalomsättning och lägre produktivitet.

En modern sjukförsäkring

Att en medarbetare blir långtidsfrånvarande är emellertid en risk som du till viss del kan försäkra dig mot. Några som erbjuder en sådan försäkring är försäkringsbolaget Euro Accident Livförsäkring.

- Risken för sjukskrivning är högst påtaglig i dagens arbetsliv med många som blir långtidssjuka av stress och utmattning. Därför har vi skapat en modern sjukförsäkring som är bra både för medarbetaren som är försäkrad och för arbetsgivaren som betalar försäkringen, säger Jörgen Örnebrand, produktchef Tjänstepension, på Euro Accident Livförsäkring AB.

Vid risk för sjukskrivning

Förutom den ekonomiska ersättningen vid långtidsfrånvaro så ingår även ett rehabiliteringsstöd i Euro Accidents försäkring.

Rehabiliteringsstödet kan aktiveras redan vid första tecken på att en medarbetare riskerar att bli långtidssjukskriven eller för att hjälpa medarbetare att komma tillbaka i arbete igen. Efter en webbanmälan från närmaste chef samordnar en av Euro Accidents egna rehabiliteringskoordinatorer hela ärendet och ser till att rätt insatser kopplas in.

Goda chanser att hjälpa

Åtta av tio försäkrade som kommer in i Euro Accidents rehabiliteringsprocess genom sin sjukförsäkring blir inte långtidsfrånvarande.

- Om vi bara får möjlighet att starta processen tidigt så har vi en bra chans att komma in med rätt åtgärder innan det går för långt, säger Jörgen Örnebrand.

Det är inte alltid som rehabiliteringsstödet i försäkringen behöver aktiveras. Ibland kan det räcka långt med att medarbetaren själv tar ett eller flera samtal med psykolog, ekonom, jurist, ergonom eller hälsocoach genom samtalsstödet som också är en del av försäkringen.

- Samtalsstödet kan ge rådgivning och hjälp att komma vidare oavsett om det gäller privata eller arbetsrelaterade frågor. Det viktiga är att ta hjälp innan små problem växer sig stora, säger Jörgen Örnebrand.

Helförsäkring för trygga och friska medarbetare

Det här ingår i Euro Accidents Sjukförsäkring PlanSjuk som tecknas av företag för deras medarbetare:

- Samtalsstöd av psykolog, ekonom, jurist, ergonom och hälsocoach

- Chefs- och HR-stöd

- Rehabiliteringsstöd

- Ekonomisk ersättning för inkomstbortfall

Läs mer om Sjukförsäkring PlanSjuk  

Läs mer om Euro Accident

 

Mer från Euro Accident

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Euro Accident och ej en artikel av Dagens industri

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?