1515

Acando Delårsrapport 1 JANUARI – 30 JUNI 2014

ANDRA KVARTALET 1 APRIL – 30 JUNI 2014

 • Nettoomsättning 388 MSEK (371)
 • Rörelseresultat 6 MSEK (11). Exklusive extraordinära kostnader utgör rörelseresultatet 12,6 MSEK med en rörelsemarginal om 3,3 %
 • Rörelsemarginal 1,6 % (3,0 %)
 • Resultat efter skatt 5 MSEK (8)
 • Resultat per aktie 0,07 SEK (0,12)

ACKUMULERAT 1 JANUARI – 30 JUNI 2014

 • Nettoomsättning 789 MSEK (737)
 • Rörelseresultat 33 MSEK (29). Exklusive   extraordinära kostnader utgör rörelseresultatet 39,6 MSEK med en rörelsemarginal om 5,0 %
 • Rörelsemarginal 4,2 % (4,0 %)
 • Resultat efter skatt 26 MSEK (22)
 • Resultat per aktie 0,36 SEK (0,31)
 • Likvida medel 44 MSEK (53)

ANDRA KVARTALET 1 APRIL – 30 JUNI 2014

 • Nettoomsättning 388 MSEK (371)
 • Rörelseresultat 6 MSEK (11). Exklusive extraordinära kostnader utgör rörelseresultatet 12,6 MSEK med en rörelsemarginal om 3,3 %
 • Rörelsemarginal 1,6 % (3,0 %)
 • Resultat efter skatt 5 MSEK (8)
 • Resultat per aktie 0,07 SEK (0,12)

ACKUMULERAT 1 JANUARI – 30 JUNI 2014

 • Nettoomsättning 789 MSEK (737)
 • Rörelseresultat 33 MSEK (29). Exklusive   extraordinära kostnader utgör rörelseresultatet 39,6 MSEK med en rörelsemarginal om 5,0 %
 • Rörelsemarginal 4,2 % (4,0 %)
 • Resultat efter skatt 26 MSEK (22)
 • Resultat per aktie 0,36 SEK (0,31)
 • Likvida medel 44 MSEK (53)

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Den 11 juli offentliggjordes att Acando och Connecta går samman. Samgåendet med Connecta gör oss till det ledande management- och IT-konsultbolaget i norra Europa. Det sammanslagna bolaget får en viktig position på den svenska marknaden. Vi får ett tydligt ledarskap inom områdena Management Consulting, Strategisk IT, Affärssystem, både SAP och Microsoft Dynamics samt en helt ny möjlighet att ta ansvar för kunders digitala transformering, från strategi till lösningsutveckling. Sammanslagningen medför även ytterligare fördjupad kompetens inom flera branscher och lösningsområden samt tillgång till ny kompetens inom flera nya teknikplattformar såsom Google och Oracle vilket skapar nya expansionsmöjligheter.  Vi får även möjlighet till leveranser från Baltikum och Indien samt tillgång till infrastrukturnära tjänster. Sammantaget blir vi en mer komplett leverantör med ytterligare djup och spets inom våra tre huvudområden Management Consulting, Enterprise Solutions och Digital Solutions, men också med ett mer komplett innehåll. Integrationen fortskrider enligt plan, med primärt fokus på gemensam kundbearbetning och samordning av tjänsteerbjudanden samt realisering av övriga synergier. De besparingar som indikerats i prospektet har validerats och realiseras till stora delar under andra halvåret med struktureringskostnader som följd.

Under andra kvartalet har den svenska och tyska verksamheten förbättrats resultatmässigt i samma takt som under första kvartalet. Marknaden i dessa länder är oförändrad med viss osäkerhet kring större investeringar. I Norge har marknaden kring generella teknologitjänster försvagats och under kvartalet belastas resultatet av genomförda effektiviseringar. i samband med den slutliga integrationen av E-vita. I Finland upplever vi en svag marknad med långa beslutscykler, vilket påverkar beläggningen negativt under kvartalet, medan verksamheten i Storbritannien fortsätter utvecklas väl med stärkt lönsamhet.

Allt större projekt med allt högre krav på både verksamhets- och teknologiinsikt präglar marknaden för våra tjänster och därmed ökar kraven på oss att lyhört driva förändringar tillsammans med våra kunder. Tillgång till ny teknologi skapar nya lösningsmöjligheter och helt nya möjligheter i affärsmodellering och processutveckling. Ett sådant exempel är vårt samarbete med NetOnNet kring avancerade beslutsstöd för att i realtid visualisera nyckeltal kring prisbild och lönsamhet.

För att nå framgång måste vi ha förståelse för våra kunders egna förutsättningar och strategier, den industri de verkar i och teknologins möjligheter att accelerera förändringsprocesser. För att klara detta behöver vi fortsätta skapa en tydlig position där vi kombinerar genomförandefokus med strategisk insikt. Samtidigt behöver vi fortsätta växa för att möta allt större kunder med krav på mer komplexa projekt och samarbete över en hel livscykel, från strategidefinition till applikationsförvaltning. Det förtroende vi fått från Orkla att gemensamt genomföra en SAP-implementation i flera delar av koncernen är ett exempel på detta. Ett annat exempel som visar på vikten av att ha kunskap och insikt i en specifik industri eller bransch är den framgång vi har med vår satsning på medlemsbaserade organisationer, där ytterligare ett stort fackförbund beslutat sig för att använda vårt ramverk ”Medlem 2020” för att modernisera sina stödsystem och effektivisera sina processer.

Jag ser med stor tillförsikt fram emot hösten, inte minst den kraft som uppstår när Sveriges bästa konsulter nu möts och utmanas i både pågående och nya uppdrag. Vi har nu tagit en ny position i ambitionen att ge våra kunder en än snabbare väg till framgång.

Detta är information som Acando AB (publ.) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 juli 2014.

För mer information vänligen kontakta: 
Carl-Magnus Månsson, VD och koncernchef, Acando, 08 699 73 77.
Anneli Lindblom, CFO, 0765 93 84 00 

Acando är ett management- och IT-konsultbolag som tillsammans med sina uppdragsgivare skapar affärsnytta genom att förbättra och effektivisera processer, organisation och IT. Bolaget har 1100 medarbetare fördelade på 19 kontor i Sverige, Tyskland, Norge, Finland och England. Med våra kärnvärden – laganda, passion och resultatskapande – ser vi till helheten och förstår sambandet mellan verksamhet och IT. Acando omsätter cirka 1,5 miljarder kronor per år och är noterat på NASDAQ OMX Nordic. www.acando.se

Följande bilagor finns för nedladdning:
Läs hela kvartalsrapporten.

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News
Vill du också synas med dina nyheter på DI.se? Läs mer om publicering på DI.se


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?