Annons

Delårsrapport januari–juni 2014

Positiv utveckling i Asia Pacific och Americas

Kvartal 2

 • Orderingången var 704,3 Mkr (659,0), vilket justerat är en ökning med 5,8%* jämfört med samma period föregående år.
 • Omsättningen var 663,8 Mkr (706,2), vilket justerat är en minskning med 7,5%* jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet exklusive förvärvskostnader och omstrukturerings-kostnader var 38,1 Mkr (44,6), vilket gav en justerad rörelsemarginal på 5,7% (6,3).
 • Rörelseresultatet var 28,1 Mkr (44,5), vilket gav en rörelsemarginal på 4,2% (6,3).
 • Resultat efter skatt var 17,1 Mkr (31,1).
 • Resultat per aktie var 1,46 kr (2,65).

Januari-juni

 • Orderingången var 1 324,6 Mkr (1 347,6), vilket justerat är en minskning med 2,6 %* jämfört med samma period föregående år.
 • Omsättningen var 1 287,0 Mkr (1 326,1), vilket justerat är en minskning med 4,0%* jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet exklusive förvärvskostnader och omstrukturerings-kostnader var 56,7 Mkr (61,3), vilket gav en justerad rörelsemarginal på 4,4% (4,6).
 • Rörelseresultatet var 36,7 Mkr (40,7), vilket gav en rörelsemarginal på 2,9% (3,1).
 • Rörelseresultatet har belastats med 20,0 Mkr i omstruktureringskostnader (20,0), inga förvärv har gjorts (0,6).
 • Resultat efter skatt var 18,6 Mkr (22,9).
 • Resultat per aktie var 1,59 kr (1,95).

*) justerat för valutaeffekter och förvärv


VD-ord
Nedermans orderingång har utvecklats positivt i kvartalet med en organisk tillväxt på 5,8 %. Asia Pacific har sett en mycket stark orderingång i kvartalet där vi vunnit ett antal betydelsefulla order i Kina och i Sydostasien. I Americas fortsatte den stabila utvecklingen under kvartalet där både Nord- och Sydamerika bidrar till denna bild. Den svaga efterfrågan i Europa kvarstår och är, som tidigare kommunicerats, huvudsakligen relaterat till försäljningen av större systemlösningar. Denna utveckling drivs av det faktum att nivån på industriinvesteringar överlag är låg i Europa.

Lönsamheten har förbättrats jämfört med årets första kvartal, huvudsakligen beroende på ökad försäljningsvolym. Rörelsemarginalen ligger efter årets första sex månader i paritet med föregående år.

Det kommunicerade effektiviseringsprogrammet avseende verksamheten i EMEA fortlöper enligt plan och resultatet har belastats med ytterligare 10 MSEK i engångskostnader i kvartalet vilket betyder att 20 MSEK av de totala engångskostnaderna på 35 MSEK nu är bokade.

Sven Kristensson, CEO
 

Denna rapport innehåller framtidsinriktad information som baseras på Nederman-ledningens nuvarande förväntningar. Även om ledningen bedömer att förväntningarna som framgår av sådan framtidsinriktad information är rimliga kan ingen garanti lämnas för att dessa förväntningar kommer att visa sig vara korrekta. Följaktligen kan faktiskt framtida utfall variera väsentligt jämfört med vad som framgår i den framtidsinriktade informationen beroende på bl.a. förändrade förutsättningar avseende ekonomi, marknad och konkurrens, förändringar i lagkrav och andra politiska åtgärder, variationer i valutakurser och andra faktorer.

Denna information är sådan som Nederman ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 juli 2014 kl 12.00.

Närmare upplysningar lämnas av
Sven Kristensson, CEO                                           
Telefon 042-18 87 00                                               
e-mail: sven.kristensson@nederman.com                 

Stefan Fristedt, CFO
Telefon 042-18 87 00
e-mail: stefan.fristedt@nederman.com

För mer information se även Nedermans hemsida: www.nederman.com
Nederman Holding AB (publ),
Box 602, 251 06 Helsingborg
Telefon 042-18 87 00, Telefax 042-18 77 11
Organisationsnummer: 556576-4205

Fakta om Nederman
Nederman är en världsledande leverantör av produkter och system inom området miljöteknik med fokus på luftfiltrering och återvinning. Våra lösningar bidrar till att minska miljöpåverkan från industriproduktion, skapa ren och säker arbetsmiljö samt öka produktionseffektivitet.

Nedermans erbjudande omfattar allt från projektering till installation, driftsättning och service. Försäljning sker via dotterbolag i 25 länder och distributörer i ett 30-tal länder. Nederman utvecklar och producerar vid egna tillverknings- och sammansättningsenheter i Europa, Nordamerika och Asien.

Koncernen är noterad på Nasdaq OMX Mid Caplista, har cirka 1 900 anställda och omsätter cirka 2,7 miljarder kr.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Hela rapporten

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News
Vill du också synas med dina nyheter på DI.se? Läs mer om publicering på DI.se


Innehåll från Euro AccidentAnnons

Ohälsa – påtaglig risk för företag

Långtidsfrånvarande medarbetare är en påtaglig hållbarhetsrisk för de flesta företag. Därför erbjuder försäkringsbolaget Euro Accident även ett rehabiliteringsstöd i sin företagsbetalda sjukförsäkring. Ett stöd som hjälper åtta av tio att kunna fortsätta arbeta.

Hållbarhetsfrågan med sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter spelar en allt större roll för företag. Därmed har det också blivit viktigt för företag att förstå, identifiera och hantera sådana risker, vid sidan om till exempel affärsrisker och finansiella risker.

En av de viktigaste, men ofta förbisedda, hållbarhetsfrågorna handlar om hållbara medarbetare, alltså de egna medarbetarnas hälsa och välmående. Förutom de mänskliga sidorna så är kostnaderna för ohälsa höga i form av ökad sjukfrånvaro, högre personalomsättning och lägre produktivitet.

En modern sjukförsäkring

Att en medarbetare blir långtidsfrånvarande är emellertid en risk som du till viss del kan försäkra dig mot. Några som erbjuder en sådan försäkring är försäkringsbolaget Euro Accident Livförsäkring.

- Risken för sjukskrivning är högst påtaglig i dagens arbetsliv med många som blir långtidssjuka av stress och utmattning. Därför har vi skapat en modern sjukförsäkring som är bra både för medarbetaren som är försäkrad och för arbetsgivaren som betalar försäkringen, säger Jörgen Örnebrand, produktchef Tjänstepension, på Euro Accident Livförsäkring AB.

Vid risk för sjukskrivning

Förutom den ekonomiska ersättningen vid långtidsfrånvaro så ingår även ett rehabiliteringsstöd i Euro Accidents försäkring.

Rehabiliteringsstödet kan aktiveras redan vid första tecken på att en medarbetare riskerar att bli långtidssjukskriven eller för att hjälpa medarbetare att komma tillbaka i arbete igen. Efter en webbanmälan från närmaste chef samordnar en av Euro Accidents egna rehabiliteringskoordinatorer hela ärendet och ser till att rätt insatser kopplas in.

Goda chanser att hjälpa

Åtta av tio försäkrade som kommer in i Euro Accidents rehabiliteringsprocess genom sin sjukförsäkring blir inte långtidsfrånvarande.

- Om vi bara får möjlighet att starta processen tidigt så har vi en bra chans att komma in med rätt åtgärder innan det går för långt, säger Jörgen Örnebrand.

Det är inte alltid som rehabiliteringsstödet i försäkringen behöver aktiveras. Ibland kan det räcka långt med att medarbetaren själv tar ett eller flera samtal med psykolog, ekonom, jurist, ergonom eller hälsocoach genom samtalsstödet som också är en del av försäkringen.

- Samtalsstödet kan ge rådgivning och hjälp att komma vidare oavsett om det gäller privata eller arbetsrelaterade frågor. Det viktiga är att ta hjälp innan små problem växer sig stora, säger Jörgen Örnebrand.

Helförsäkring för trygga och friska medarbetare

Det här ingår i Euro Accidents Sjukförsäkring PlanSjuk som tecknas av företag för deras medarbetare:

- Samtalsstöd av psykolog, ekonom, jurist, ergonom och hälsocoach

- Chefs- och HR-stöd

- Rehabiliteringsstöd

- Ekonomisk ersättning för inkomstbortfall

Läs mer om Sjukförsäkring PlanSjuk  

Läs mer om Euro Accident

 

Mer från Euro Accident

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Euro Accident och ej en artikel av Dagens industri

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?