1515

Delårsrapport januari–juni 2014

Positiv utveckling i Asia Pacific och Americas

Kvartal 2

 • Orderingången var 704,3 Mkr (659,0), vilket justerat är en ökning med 5,8%* jämfört med samma period föregående år.
 • Omsättningen var 663,8 Mkr (706,2), vilket justerat är en minskning med 7,5%* jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet exklusive förvärvskostnader och omstrukturerings-kostnader var 38,1 Mkr (44,6), vilket gav en justerad rörelsemarginal på 5,7% (6,3).
 • Rörelseresultatet var 28,1 Mkr (44,5), vilket gav en rörelsemarginal på 4,2% (6,3).
 • Resultat efter skatt var 17,1 Mkr (31,1).
 • Resultat per aktie var 1,46 kr (2,65).

Januari-juni

 • Orderingången var 1 324,6 Mkr (1 347,6), vilket justerat är en minskning med 2,6 %* jämfört med samma period föregående år.
 • Omsättningen var 1 287,0 Mkr (1 326,1), vilket justerat är en minskning med 4,0%* jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet exklusive förvärvskostnader och omstrukturerings-kostnader var 56,7 Mkr (61,3), vilket gav en justerad rörelsemarginal på 4,4% (4,6).
 • Rörelseresultatet var 36,7 Mkr (40,7), vilket gav en rörelsemarginal på 2,9% (3,1).
 • Rörelseresultatet har belastats med 20,0 Mkr i omstruktureringskostnader (20,0), inga förvärv har gjorts (0,6).
 • Resultat efter skatt var 18,6 Mkr (22,9).
 • Resultat per aktie var 1,59 kr (1,95).

*) justerat för valutaeffekter och förvärv


VD-ord
Nedermans orderingång har utvecklats positivt i kvartalet med en organisk tillväxt på 5,8 %. Asia Pacific har sett en mycket stark orderingång i kvartalet där vi vunnit ett antal betydelsefulla order i Kina och i Sydostasien. I Americas fortsatte den stabila utvecklingen under kvartalet där både Nord- och Sydamerika bidrar till denna bild. Den svaga efterfrågan i Europa kvarstår och är, som tidigare kommunicerats, huvudsakligen relaterat till försäljningen av större systemlösningar. Denna utveckling drivs av det faktum att nivån på industriinvesteringar överlag är låg i Europa.

Lönsamheten har förbättrats jämfört med årets första kvartal, huvudsakligen beroende på ökad försäljningsvolym. Rörelsemarginalen ligger efter årets första sex månader i paritet med föregående år.

Det kommunicerade effektiviseringsprogrammet avseende verksamheten i EMEA fortlöper enligt plan och resultatet har belastats med ytterligare 10 MSEK i engångskostnader i kvartalet vilket betyder att 20 MSEK av de totala engångskostnaderna på 35 MSEK nu är bokade.

Sven Kristensson, CEO
 

Denna rapport innehåller framtidsinriktad information som baseras på Nederman-ledningens nuvarande förväntningar. Även om ledningen bedömer att förväntningarna som framgår av sådan framtidsinriktad information är rimliga kan ingen garanti lämnas för att dessa förväntningar kommer att visa sig vara korrekta. Följaktligen kan faktiskt framtida utfall variera väsentligt jämfört med vad som framgår i den framtidsinriktade informationen beroende på bl.a. förändrade förutsättningar avseende ekonomi, marknad och konkurrens, förändringar i lagkrav och andra politiska åtgärder, variationer i valutakurser och andra faktorer.

Denna information är sådan som Nederman ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 juli 2014 kl 12.00.

Närmare upplysningar lämnas av
Sven Kristensson, CEO                                           
Telefon 042-18 87 00                                               
e-mail: sven.kristensson@nederman.com                 

Stefan Fristedt, CFO
Telefon 042-18 87 00
e-mail: stefan.fristedt@nederman.com

För mer information se även Nedermans hemsida: www.nederman.com
Nederman Holding AB (publ),
Box 602, 251 06 Helsingborg
Telefon 042-18 87 00, Telefax 042-18 77 11
Organisationsnummer: 556576-4205

Fakta om Nederman
Nederman är en världsledande leverantör av produkter och system inom området miljöteknik med fokus på luftfiltrering och återvinning. Våra lösningar bidrar till att minska miljöpåverkan från industriproduktion, skapa ren och säker arbetsmiljö samt öka produktionseffektivitet.

Nedermans erbjudande omfattar allt från projektering till installation, driftsättning och service. Försäljning sker via dotterbolag i 25 länder och distributörer i ett 30-tal länder. Nederman utvecklar och producerar vid egna tillverknings- och sammansättningsenheter i Europa, Nordamerika och Asien.

Koncernen är noterad på Nasdaq OMX Mid Caplista, har cirka 1 900 anställda och omsätter cirka 2,7 miljarder kr.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Hela rapporten

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News
Vill du också synas med dina nyheter på DI.se? Läs mer om publicering på DI.se


Innehåll från AccountorAnnons

Automatisering frigör tid, höjer kvaliteten och skapar kundvärde

Magnus Högvall och Cecilia Drugge på Accountor
Magnus Högvall och Cecilia Drugge på Accountor

Redovisningsbranschen består av tusentals små företag och några större aktörer, varav Accountor är en. Deras fokus de senaste åren har varit att investera i att digitalisera verksamheten för att leda branschen i rätt riktning samt skapa en jämn och hög kvalitet för sina kunder.
– Jobbar man med redovisning och lön kan det bara bli rätt eller fel. Och det måste vara konstant rätt, säger Magnus Högvall, vd Accountor.

Inne på Accountors kontor får man leta länge och väl för att hitta några pärmar. Digitaliseringsresan har pågått i ett par år och övergått till att successivt bli en naturlig del av verksamheten.

– Våra systemleverantörer och våra kunder blir mer och mer digitala och som tjänsteleverantör är det viktigt att vi responderar på den förändringsprocessen. Vi måste jobba digitalt och hjälpa till att driva utvecklingen, säger Magnus.

– För oss innebär digitaliseringen också en kulturförändring i företaget, vi jobbar tillsammans på ett helt annat sätt än tidigare; robotiseringen och digitaliseringen har resulterat i helt nya arbetsformer. Historiskt har man som konsult ofta suttit ensam och haft hela ansvaret på sina axlar, men med det nya arbetssättet blir man en del av ett team som tillsammans stöttar varandra och delar både framgångar och utmaningar, säger Cecilia Drugge, Head of process improvement.

Accountor har en global koncern i ryggen, och en stor bredd bland sina nästan 300 konsulter. En del av arbetet går ut på att stötta kunden i att använda dagens digitala teknik för sin redovisning, lönehantering och HR.

– Vi vill att det ska vara enkelt att driva företag i Sverige. Bokföring och löner blir hack i skivan för många bolag idag, då kan det vara en stor hjälp att ha en kunnig och pålitlig byrå bakom sig, säger Magnus.

Digitaliseringen – en win-win

Att digitalisera och automatisera vissa processer minskar risken för att det blir fel och skapar därmed en förutsägbarhet, vilket i sin tur blir en stor trygghet för kunden. När enkla – men tidskrävande – arbetsuppgifter automatiseras kan konsulterna dessutom fokusera på att stötta kunden och skapa det värde som kunden efterfrågar.

– Det är en modell som är mycket mer uthållig, trygg och framför allt innebär den en stabil leverans och mindre personberoende, säger Magnus.

– Vi kommer nog aldrig nå vägs ände med den digitala utvecklingen och automatiseringen men vi har kommit en bra bit på väg. Genom att skapa tydliga processer och strukturerade arbetssätt kan vi omfördela tiden och låta de monotona uppgifterna robotiseras. På så vis frigör vi mer tid att göra de roliga arbetsuppgifterna – de som skapar kundvärde. Det är en win-win-situation, avslutar Cecilia.

 

Mer från Accountor

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Accountor och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?