1515

Delårsrapport för Duni AB (publ) 1 januari – 30 juni 2014

Historiskt starkt andra kvartal och strategiskt viktigt förvärv av Paper+Design Group

Historiskt starkt andra kvartal och strategiskt viktigt förvärv av Paper+Design Group

1 april – 30 juni 2014

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 017 (914) MSEK. Justerat för valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 7,1 %.
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,54 (1,41) SEK.
 • Tillväxt i alla prioriterade affärsområden.
 • Förvärvet av Paper+Design rapporteras inom affärsområde Consumer från mitten av juni.

1 januari – 30 juni 2014

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 937 (1 766) MSEK. Justerat för valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 6,2 %.
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,64 (2,18) SEK.
 • Efterfrågan stärks något i takt med bättre konjunktur.

Nyckeltal

MSEK 3 mån
april-       juni
2014
3 mån
april-
 juni
2013
6 mån
januari-
juni
2014
6 mån
januari-
 juni
2013
12 mån
juli-
juni
2013/2014
12 mån
januari-december
 2013
Nettoomsättning 1 017 914 1 937 1 766 3 975 3 803
Operativt resultat 1) 101 91 174 146 414 385
Operativ rörelsemarginal 1) 10,0 % 10,0 % 9,0 % 8,3 % 10,4 % 10,1 %
Resultat efter finansiella poster 99 88 168 137 381 350
Resultat efter skatt 73 66 124 103 288 267

1) För brygga till rörelseresultat (EBIT), se avsnittet ”Operativt resultat - jämförelsestörande poster”.

VD’s kommentar

”Tillväxten i kvartalet är 11 % där samtliga affärsområden, förutom Materials & Services, ökar sin försäljning i förhållande till föregående år. Nettofaktureringen som uppgår till 1 017 (914) MSEK drivs av ökade marknadsandelar, en försvagad svensk krona och till viss del även från förvärvet av Paper+Design. Det är värt att notera att rensat för förvärv och hygien-verksamheten, som är under avveckling, når vi tillväxtmålet på 5 %, i fasta växelkurser.

Det operativa resultatet uppgår till 101 (91) MSEK med en oförändrad rörelsemarginal om 10,0 %. Interna effektiviseringsåtgärder fortsätter att bidra till ett starkare rörelseresultat. Kvartalet belastas dock av engångskostnader relaterade till förvärv och marknadsaktiviteter, samt en något lägre effektivitet inom logistik till följd av att full produktivitet ännu inte uppnåtts efter det senaste årets system- och strukturförändringar. Nettoskulden ökar till 1 164 (793) MSEK. Skuldökningen beror fullt ut på förvärvet av Paper+Design.  

Den 11 juni 2014 förvärvade Duni samtliga aktier i Paper+Design. Företaget har sin verksamhet i Wolkenstein, i östra Tyskland, och har en ledande position inom designtryckta servetter mot fackhandeln. Marknadspositionen kompletterar, på ett bra sätt, Dunis starka närvaro inom dagligvaruhandeln. Ett samgående skapar därför förutsättningar för både produkt- och effektiviseringsinitiativ då bolagen agerar gentemot två separata distributionskanaler. Paper+Design har försäljning i cirka 80 länder och ungefär hälften av totalförsäljningen återfinns i centrala Europa. Extern försäljning uppgick föregående år till 38 MEUR med en rörelsemarginal på cirka 20 %.  

Utvecklingen i vårt största affärsområde Table Top förbättras successivt. Marknaden för fullservicerestauranger har en svagare utveckling än marknaden i stort vilket innebär att försäljningsökningen på 7 % i kvartalet genererats dels från valutaeffekter, men också av högre marknadsandelar. Vissa störningar i leveransförmågan och kostnader för tillväxtinitiativ gör att lönsamheten inte fullt ut når upp till föregående år.

Affärsområde Meal Service agerar i ett mer positivt marknadsklimat. Tillväxten uppgår till 8 % och bedömningen är att ökningen är väl i linje med marknaden som helhet. Meal Service har en stark utveckling i Centraleuropa men en tuffare utmaning på den nordiska hemmamarknaden.

Affärsområde Consumer har sedan 2012 förstärkt sina positioner betydligt. Under de senaste två åren har flera viktiga kontrakt vunnits och strategiförändringen har lett till ett mer attraktivt marknadserbjudande. Bland annat har initiativen inom ”Designs for Duni”® blivit allt mer centrala och det är glädjande att konceptet fortsätter växa med stark lönsamhet. I kvartalet ökar Consumer omsättningen med 36 % i förhållande till föregående år. Paper+Design representerar då cirka en tredjedel av tillväxten. Lönsamheten i kvartalet är svagt bättre än föregående år.

Som en konsekvens av föregående års förvärv av Duni Song Seng fortsätter New Markets att växa med mycket höga tal. I kvartalet är försäljningsökningen 85 %. Rensat för Ryssland och Singapore växer övriga exportmarknader med cirka 10 %. Fortsatt har vi utmaningar på den ryska marknaden där en kraftig valutaförsvagning tillsammans med den politiska utvecklingen reducerat den inhemska efterfrågan. I övriga prioriterade marknader ser vi en stabil tillväxt.

Materials & Service har en avtagande försäljning men en stabilare lönsamhet. Utvecklingen är helt i linje med den utfasningsmodell som beslutats för hygien-verksamheten.

Dunis övergripande ambition är att växa med lönsamhet på prioriterade marknader. Tillväxt ska ske organiskt genom att successivt förstärka effektivitet och marknadserbjudande kompletterat med förvärv. Under 2014 görs ytterligare ett förvärv samtidigt som initiativen mot marknaden intensifieras. Höjd kundservice, förstärkt attraktivitet i varumärket och bättre samverkan mellan marknad, logistik och försäljning är mycket högt prioriterat i det fortsatta arbetet.    

När vi nu går in i den andra halvan av året gör vi det med en underliggande tillväxt och med förvärvet av Paper+Design i ryggen. Det är självfallet mycket tillfredställande och full prioritet ställs nu till genomförandet av ett effektivt och värdedrivande integrationsarbete”, säger Thomas Gustafsson, VD och koncernchef, Duni.

För ytterligare information kontakta:
Thomas Gustafsson, VD och koncernchef, 040-10 62 00
Mats Lindroth, Finanschef, 040-10 62 00
Tina Andersson, Marknads- och kommunikationsdirektör, 0734-19 62 24

Duni är en ledande leverantör av attraktiva och funktionella produkter för dukning och take-away. Varumärket Duni marknadsförs på över 40 marknader och är marknadsledande i centrala och norra Europa. Duni har cirka 2 100 anställda fördelat på 18 länder, huvudkontor i Malmö och produktion i Sverige, Tyskland och Polen. Duni är noterat på NASDAQ OMX Stockholm under kortnamnet ”DUNI”. ISIN –kod är SE0000616716.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Delårsrapport för Duni AB (publ) 1 januari – 30 juni 2014

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News
Vill du också synas med dina nyheter på DI.se? Läs mer om publicering på DI.se


Innehåll från NTEXAnnons

Flexibilitet och lyhörd personal är nyckeln till transportföretagets framgångssaga

NTEX är med sina drygt 2,5 miljarder i omsättning och 600 anställda en av de största privata transport- och logistikaktörerna i Sverige med hela världen som sitt arbetsområde. Överst: Grundare och vd Thomas Ström och försäljningschef Tobias Rindevall.
NTEX är med sina drygt 2,5 miljarder i omsättning och 600 anställda en av de största privata transport- och logistikaktörerna i Sverige med hela världen som sitt arbetsområde. Överst: Grundare och vd Thomas Ström och försäljningschef Tobias Rindevall.

För 18 år sedan startade Thomas Ström transport- och logistikföretaget NTEX.

Efter att mer eller mindre fötts in i denna bransch hade han identifierat ett behov som saknades på marknaden: en aktör som anpassar transporterna efter kunden och inte tvärtom. 

– Vår filosofi har alltid varit att vi ska göra det där lilla extra för våra kunder, att NTEX gör det lite bättre, berättar grundaren och vd:n Thomas Ström.

I dag är NTEX med sina drygt 2,5 miljarder i omsättning och 600 anställda en av de största privata transport- och logistikaktörerna i Sverige med hela världen som sitt arbetsområde. Företaget har i dag kontor i tio länder i Europa och har tack vare det helhetstäckning för alla typer av uppdrag över hela kontinentens nationer. Majoriteten av godset fraktas med bolagets egna över 1 000 trailers. En stor del transporteras också med tåg, flyg och fraktfartyg till och från världens alla hörn. Det kunderna uppskattar är bolagets förmåga att ha en helhetssyn över vad som behöver göras och snabbt lämna förslag på hur det ska genomföras.  

En stor del av det gods som NTEX fraktar är bidragande till att svensk handel fungerar, att det fylls på med varor i butikernas hyllor och i e-handelsföretagens lager. Faktum är att alla delar av samhället kräver fungerande transporter. Men det skapar utmaningar att möta de allt större kraven. Ett aktuellt exempel är pandemins positiva påverkan på e-handeln, som i sin tur ställer högre krav på transporterna.

NTEX erbjuder helhetslösningar

Tack var sin ursprungliga filosofi har NTEX som transportföretag på senare tid tagit sina tjänster ytterligare ett steg. Numera erbjuder man inte enbart transport, utan även helhetslösningar där man tar ansvar för hela kedjan, allt från lagerhållning till distribution.

– I dag fraktas fler produkter än någonsin över hela världen och därför är det viktigt att man som företag kan anpassa sig. Det går inte att utgå ifrån att allt gods som ska transporteras passar in i en redan existerande mall, förklarar försäljningsdirektör Tobias Rindevall.

Den stora förklaringen till att NTEX haft en så stark och imponerande tillväxt är personalen och att man lyckats knyta till sig väldigt bra medarbetare på alla tänkbara positioner över hela Europa. Det medför att bolaget har en genomgående hög servicenivå och kvalitet.

– Vi försöker hela tiden vara tillgängliga och med flera av våra kunder har vi därför en daglig kontakt. På så sätt har vi koll på deras behov och kan snabbt agera, även vid akuta situationer där kunden behöver hjälp med exempelvis en komplicerad transport, säger Tobias Rindevall.

NTEX vill minska sin miljöpåverkan. Det gör man bland annat genom att använda mer klimatsmarta drivmedel. Bolagets lastbilar körs sedan ett antal år med HVO-diesel och man tittar även på alternativ som vätgas och elektrifiering. Det är också anledningen till att företaget under 2021 investerat i en av landets första ellastbilar. Lastbilen från Volvo Lastvagnar beräknas minska avgasutsläppen med närmare 20 ton per år.

Om NTEX

Ett av Sveriges största privata transport- och logistikföretag och erbjuder flexibla transporter på väg, järnväg, flyg och till sjöss.

Kundnytta: Skräddarsydda lösningar, mervärden och rådgivning samt total kontroll från bokning till leverans.
Unikitet: Engagerad och personlig service.
Omsättning: 2,5 miljarder.
Antal anställda: 600.
Huvudkontor: Göteborg.
Grundat: 2003.

www.ntex.se 

 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med NTEX och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?