Kopparberg Invest - storsatsning 2015.

  • Samarbete med Serendipity Professionals
  • Per Eklund, Senior Manager Global Pricing, Sandvik Coromant, ny styrelseledamot 2015.
  • Under 3-17 december 2014 riktas en apportemission till aktieägare i MaxEquity. Samtidigt erbjuds såväl ägare i MaxEquity som allmänhet att teckna konvertibla skuldebrev till förmånliga villkor. Erbjudandehandling samt konvertibelvillkor, se www.kopparberginvest.se
  • Innehavet Sensavis, Heltäckande distributionsavtal för USA & Kanada
    Sensavis har i slutet av november signerat ett distributionsavtal som möjliggör att Sensavis produkt når skolor över hela den nordamerikanska marknaden. Avtalet förväntas redan 2015 ge Sensavis en ökad intäkt på 16-24 MSEK och framledes generera betydligt högre intäkter.
  • I början av 2015 kommer en omfattande affärsplan att presenteras där fokus är att bygga ett investmentbolag med innovation och vision som ledord. I samband med detta kommer ett större kapital att anskaffas.

För att säkerställa att Kopparberg Invest får rätt VD representerar Serendipity Professionals KIAB i rekryteringsprocessen av ny VD. VD skall ha egenskaper som högpresterande, pragmatisk visionär, dvs. kunna tänka stort och ha en vilja att förändra världen samt kunna tänka i innovativa banor.
”Vi är glada över att få vara del i att bygga morgondagens Kopparberg Invest. Bolaget befinner sig i   en mycket spännande fas och vi ser fram emot att hjälpa Kopparberg Invest med att hitta en VD som skall axla en viktig roll och leda bolaget i det fortsatta arbetet” kommenterar Kamjar Hajabdolahi, Managing Director på Serendipity Professionals.

Under året har Kopparberg Invest primärt fokuserat på innehaven Sensavis och by Crowd.

Sensavis AB
Sensavis är ett svenskt utbildningsföretag som utvecklar marknadsledande interaktiva 3D-visualiseringar för i ett första steg skolor/utbildningsföretag och hälsovårdsinstitutioner.
Produkten, som är en svensk innovation, är unik på många sätt och fungerar för elever i alla åldrar – från förskola till högskola/universitet. Genom att den förstärker lärarens pedagogiska budskap ökar intresset, motivation och i slutändan även inlärningen i klassrummet. Bl.a. bedöms det finnas 5 000 000 grund - och gymnasieskolor i världen. Inom högre utbildning bedöms det finnas mer än 40 000 Universitet och Högskolor. Till detta tillkommer professionella utbildningsföretag samt sjukhus och läkemedelsföretag som framtida kundmarknader för Sensavis. Ytterligare unikt med Sensavis plattform är att den per definition är global. Således krävs inga eller marginella anpassningar för en ny marknad.

Sensavis genomför nu en teknisk utveckling av sin unika programvara så att den blir tillgänglig för fler kunder bl.a. genom anpassning till försäljning i Microsoft Store. Sensavis har alla förutsättningar att bli ett framtida miljardföretag.            

by Crowd AB
by Crowd har tecknat Letter of Intent med ett bolag som kommer att ge plattformen Investor by Crowd de förutsättningar som behövs för att skapa en komplett investeringsplattform. Enkelhet, kvalitet och resultat är honnörsord.

Sales by Crowd Inc. är nu, inför sin USA lansering, i full färd med att fylla upp plattformen med erbjudanden, dvs. nya annonsörer som söker kunder och partnerskap. Hemsidan salesbycrowd.com är färdigjusterad, sluttestad och redo för lansering så fort tillräckligt många intressanta erbjudanden kommit upp. Press- och kommunikationssatsningar är redo att initieras med full kraft under första kvartalet 2015.

by Crowd är inne i en mycket intensiv och spännande fas och Kopparberg Invests bedömning är att 2015 kommer innebära det absoluta genombrottet för verksamheten.

Under året har Kopparberg Invest allt mer ökat sitt innehav i by Crowd och är idag näst störst ägare i bolaget. Förutom en intressant investering utvecklas by Crowd till att bli ett fantastiskt verktyg för att kunna bygga ett Kopparberg Invest till ett investmentbolag som har förutsättning att sticka ut!

I och med förvärvet av MaxEquity tillförs ytterligare ett bolag, WizzCom 3D Productions, som är specialister på produktion av "verklig” 3D film där budskapet kan ses i 3D – utan glasögon.
WizzCom och Eventbyrån Initiativ kommer under våren 2015, tillsammans med en ännu inte namngiven festivalsponsor, att för första gången i Melodifestivalens historia använda 3D skärmar som inte kräver några speciella 3D glasögon i sponsoraktiviteterna kring evenemanget runt om i Sverige.

Kopparberg 12 december 2014

Anna-May Wester

VD

Mobil:                0708- 491439

E-post:              anna-may@kopparberginvest.se


Följande bilagor finns för nedladdning:
Pressmeddelande (PDF)

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News
Vill du också synas med dina nyheter på DI.se? Läs mer om publicering på DI.se


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?