1515

Pressmeddelande - Fondmarknaden.se utser Årets fonder 2013

Efter en noggrann sammanvägning presenterar Fondmarknaden.se nu Årets fonder 2013 inom tolv fondkategorier. Bästa fond alla kategorier tilldelas JPMorgan JPM Global Healthcare som de tre senaste åren haft en mycket hög avkastning och som 2013 levererat 60,79 %. 2013 präglas av att småbolagsfonder haft ett mycket bra år i alla marknader.

2013 kom att bli ett år då den amerikanska ekonomin vände tydligt uppåt och att Europa som tidigare fungerat som ett sänke i världsekonomin följde i dess fotspår, dock från låga nivåer. En kategori som inte alls har haft samma utveckling är tillväxtmarknader som i många fall tyngts av minskade stödåtgärder från den amerikanska centralbankens sida och många länder har haft stora bekymmer med svag ekonomi. Japan är det stora utropstecknet inför 2014. Kommer den japanska centralbanken att lyckas vända den negativa trenden med fallande priser? Initialt ser det ut som om man kan lyckas med detta.

Årets fonder 2013 på Fondmarknaden.se

Bästa fond alla kategorier – JPMorgan JPM Global Healthcare      
Bästa fond i kategorin Räntefonder – Nordea Fonder European High Yield Bond Fund
Bästa fond i kategorin Globalfonder – Sparinvest Global Small Cap Value
Bästa fond i kategorin Tillväxtmarknadsfonder – BankInvest BI SICAV New Emerging Markets Equities R
Bästa fond i kategorin Sverigefonder – Strand Kapitalförvaltning AB Strand Småbolagsfond    
Bästa fond i kategorin Europafonder – Franklin Templeton European Small-MidCap Growth Fund A (acc)
Bästa fond i kategorin Nordamerikafonder – T.Rowe Price Global Investment US Large Cap Growth Fund
Bästa fond i kategorin Japanfonder – INVESCO Nippon Small/Mid Cap Equity Fund (a)
Bästa fond i kategorin Nordenfonder – Fidelity Nordic Fund
Bästa fond i kategorin Etikfonder – Öhman Fonder Etisk Indexfond USA
Bästa fond i kategorin Branschfonder – JPMorgan JPM Global Healthcare
Bästa fond i kategorin Hedgefonder – Atlant Fonder Stability              

På Fondmarknaden.se har följande kriterier granskats för årets vinnare i olika fondkategorier 2013:

  • Avkastning under 2013
  • Genomsnittsavkastning de senaste 36 månaderna
  • Risknivå
  • Avkastning i förhållande till risk (Sharpekvot)

Årets fonder 2013 har utsetts bland de 1525 fonder som handlas på Fondmarknaden.se.

Motiveringar

Bästa fond alla kategorierJPMorgan JPM Global Healthcare
2013: 60,79 %

Vi har utsett JPMorgan JPM Global Healthcare till årets fond alla kategorier. Under 2013 gick fonden upp med 60,79 %. Fondens mål är att skapa avkastning genom att främst investera i bolag inom läkemedel, bioteknik, hälsovårdstjänster, medicinteknik och livsvetenskaper (hälsovårdsbolag) över hela världen. De senaste åren har fonden avkastat 28,58 % i genomsnitt till en standardavvikelse om 12,12 % vilket ger den en Sharpekvot om 2,02.  

Teknisk data 36 månader
Genomsnittsavkastning: 28,58 %, Standardavvikelse: 12,12 %, Sharpekvot: 2,02


Bästa fond i kategorin RäntefonderNordea European High Yield Bond Fund
2013: 11,92 %

Vi har utsett Nordea European High Yield Bond Fund till årets räntefond. Fonden har under 2013 gått upp med 11,92 %. Fondens målsättning är att bevara andelsägarnas kapital och ge avkastning på lång sikt genom att placera i europeiska högriskobligationer. Minst 2/3 av fondens medel placeras i obligationer som är utgivna av företag som är verksamma i Europa och som betalar högre ränta som kompensation för att kreditrisken är högre. Högst 1/3 av fondens medel kan placeras i andra värdepapper. De senaste tre åren har fonden avkastat 10,12 % i genomsnitt till en standardavvikelse om 10,79 % vilket ger den en Sharpekvot om 0,79.

Teknisk data 36 månader
Genomsnittsavkastning: 10,12 %, Standardavvikelse: 10,79 %, Sharpekvot: 0,79


Bästa fond i kategorin GlobalfonderSparinvest Global Small Cap Value
2013: 35,30 %

Vi har utsett Sparinvest Global Small Cap Value till årets globalfond. Fonden har under 2013 gått upp med 35,30 %. Fonden investerar långsiktigt minst 75 procent av sina nettotillgångar i aktier i små företag på utvecklade marknader i industriländer. Strategin är att investera i undervärderade aktier med en tillfredsställande långsiktig avkastningspotential under tre till fem år. Det finns inga begränsningar när det gäller bransch eller sektor. De senaste tre åren har fonden avkastat 9,46 % i genomsnitt till en standardavvikelse om 10,39 % vilket ger den en Sharpekvot om 0,88.

Teknisk data 36 månader
Genomsnittsavkastning: 9,46 %, Standardavvikelse: 10,39 %, Sharpekvot: 0,88


Bästa fond i kategorin TillväxtmarknadsfonderBankInvest BI SICAV New Emerging Markets Equities R
2013: 28,66 %

Vi har utsett BankInvest – BI SICAV New Emerging Markets Equities R till årets tillväxtmarknadsfond. Under 2013 gick fonden upp med 28,66 % vilket var cirka 31 procentenheter bättre än tillväxtmarknadsindex (MSCI Em). Fonden investerar i företag på så kallade frontier-marknader, t.ex. Kazakstan och Nigeria. Dessa är länder som är i början av sin ekonomiska utveckling men som kännetecknas av en snabb ekonomisk tillväxt. De senaste tre åren har fonden avkastat 12,00 % i genomsnitt till en standardavvikelse om 11,82 % vilket ger en Sharpekvot om 0,87.

Teknisk data 36 månader
Genomsnittsavkastning: 12,00 %, Standardavvikelse: 11,82 %, Sharpekvot: 0,87


Bästa fond i kategorin SverigefonderStrand Kapitalförvaltning AB Strand Småbolagsfond
2013: 31,01 %

Vi har utsett Strand Småbolagsfond till årets Sverigefond. Under 2013 gick fonden upp med 31,01 %. I kategorin Sverigefonder finns ett flertal fonder som uppvisat en något högre avkastning över jämförelseperioden men Strand Småbolagsfond har en standardavvikelse som är betydligt lägre än sina konkurrenter, vilket förklaras av att fonden har en relativt stor andel likvider i portföljen över tid som förvaltaren utnyttjar till köp vid tillfälliga marknadsnedgångar. Strand Småbolagsfond är en specialfond som i huvudsak investerar i noterade små och medelstora bolag med stabil vinstutveckling och starka balansräkningar. Kapitalet investeras i huvudsak i aktier och i normalfallet varierar aktievikten mellan 70 och 100 procent. De senaste tre åren har fonden avkastat 11,46 % i genomsnitt till en standardavvikelse om 14,00 % vilket ger den en Sharpekvot om 0,89.

Teknisk data 36 månader
Genomsnittsavkastning: 11,46 %, Standardavvikelse: 14,00 %, Sharpekvot: 0,89


Bästa fond i kategorin EuropafonderFranklin Templeton European Small-MidCap Growth Fund A (acc)
2013: 40,27 %

Vi har utsett Franklin Templeton European Small-MidCap Growth Fund A (acc) till årets Europafond 2013. Under 2013 gick fonden upp med 40,27 %. Fonden investerar huvudsakligen i aktier och aktierelaterade värdepapper emitterade av små och medelstora företag (som har ett börsvärde från 100 miljoner euro till 8 miljarder euro) som är belägna eller bedriver en väsentlig del av sin verksamhet i Europa. De senaste tre åren har fonden avkastat 30,06 % i genomsnitt till en standardavvikelse om 11,94 % vilket ger den en Sharpekvot om 1,01.

Teknisk data 36 månader
Genomsnittsavkastning: 30,06 %, Standardavvikelse: 11,94 %, Sharpekvot: 1,01


Bästa fond i kategorin NordamerikafonderT. Rowe Price Global Investment US Large Cap Growth Fund
2013: 43,84 %

Vi har utsett T. Rowe Price Global Investment US Large Cap Growth Fund till årets Nordamerikafond. Under 2013 gick fonden upp med 43,84 % vilket var cirka 11 procentenheter bättre än Nordamerikaindex (MSCI USA). Fonden investerar främst i aktier och aktierelaterade värdepapper i stora amerikanska företag med en normalt sett måttlig risk och avkastning och med ett totaltmarknadsvärde inom eller över det intervall som täcks av Russell 1000 Index. Fonden inriktar sig främst på investeringar i företag som visar potential för hållbar vinsttillväxt över genomsnittet. De senaste tre åren har fonden avkastat 15,68 % i genomsnitt till en standardavvikelse om 11,40 % vilket ger den en Sharpekvot om 1,17.

Teknisk data 36 månader
Genomsnittsavkastning: 15,68 %, Standardavvikelse: 11,40 %, Sharpekvot: 1,17


Bästa fond i kategorin JapanfonderINVESCO Nippon Small/Mid Cap Equity Fund (a)
2013: 63,18 %

Vi har utsett INVESCO Nippon Small/Mid Cap Equity Fund (a) till årets Japanfond. Under 2013 gick fonden upp med 63,18 %. Fonden investerar i små till medelstora japanska bolag och har som syfte att uppnå en långsiktig avkastning. Japanfonder har generellt haft ett bra år men denna fond överträffar vad gäller avkastningen i år. De senaste tre åren har fonden avkastat 10,24 % i genomsnitt till en standardavvikelse om 18,27 % vilket ger den en Sharpekvot om 0,56.

Teknisk data 36 månader
Genomsnittsavkastning: 10,24 %, Standardavvikelse: 18,27 %, Sharpekvot: 0,56


Bästa fond i kategorin NordenfonderFidelity Nordic Fund
2013: 37,33 %

För andra året i rad har vi utsett Fidelity Nordic Fund till årets Nordenfond. Under 2013 gick fonden upp med 37,33 %. Fonden strävar efter att uppnå en långsiktig avkastning genom att primärt investera i bolag noterade på börserna i Norge, Sverige, Danmark och Finland. Riskjusterat redovisar fonden en god avkastning och visar på en framgångsrik stockpicking-strategi. De senaste tre åren har fonden avkastat 11,92 % i genomsnitt till en standardavvikelse om 13,71 % vilket ger den en Sharpekvot om 0,86.

Teknisk data 36 månader
Genomsnittsavkastning: 11,92 %, Standardavvikelse: 13,71 %, Sharpekvot: 0,86


Bästa fond i kategorin EtikfonderÖhman Fonder Etisk Indexfond USA
2013: 32,22 %

Vi har utsett Öhman Fonder Etisk Indexfond USA till årets etikfond. Under 2013 gick fonden upp med 32,22 %. Fonden är en aktieindexfond med inriktning på den amerikanska marknaden med målsättningen att efterlikna sammansättningen hos aktieindexet MSCI USA och därmed även återspegla den avkastning som indexet genererar. Fonden utesluter bolag som har mer än 5 procent av sin verksamhet inom alkohol, tobak, vapen eller pornografi. Dessutom utesluts företag som inte lever upp till intentionerna i internationella konventioner och normer avseende mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och miljöhänsyn. De senaste tre åren har fonden avkastat 13,16 % i genomsnitt till en standardavvikelse om 8,88 % vilket ger den en Sharpekvot om 1,29.

Teknisk data 36 månader
Genomsnittsavkastning: 13,16 %, Standardavvikelse: 8,88 %, Sharpekvot: 1,29


Bästa fond i kategorin BranschfonderJPMorgan JPM Global Healthcare
2013: 60,79 %

Vi har utsett JPMorgan JPM Global Healthcare till årets branschfond. Under 2013 gick fonden upp med 60,79 %. Fondens mål är att skapa avkastning genom att främst investera i bolag inom läkemedel, bioteknik, hälsovårdstjänster, medicinteknik och livsvetenskaper (hälsovårdsbolag) över hela världen. De senaste tre åren har fonden avkastat 28,58 % i genomsnitt till en standardavvikelse om 12,12 % vilket ger den en Sharpekvot om 2,02.  

Teknisk data 36 månader
Genomsnittsavkastning: 28,58 %, Standardavvikelse: 12,12 %, Sharpekvot: 2,02


Bästa fond i kategorin HedgefonderAtlant Fonder Stability
2013: 4,68 %

Vi har utsett Atlant Fonder Stability till årets hedgefond. Under 2013 gick fonden upp med 4,68 %. Fonden är en specialfond som kombinerar aktierelaterade derivatstrategier med ränteförvaltning. Derivatstrategierna är inriktade på att skapa avkastning de kalendermånader börsen stiger eller faller mindre än tio procent och att samtidigt skapa ett skydd mot nedgångar. De senaste tre åren har fonden avkastat 5,03 % i genomsnitt till en standardavvikelse om 1,29 % vilket ger den en Sharpekvot om 2,91.

Teknisk data 36 månader
Genomsnittsavkastning: 5,03 %, Standardavvikelse: 1,29 %, Sharpekvot: 2,91För ytterligare information, vänligen kontakta:

Thomas Holmström
Kapitalförvaltare Fondmarknaden.se
Tel: 08-545 186 17
thomas.holmstrom@fondmarknaden.se

Marcus Ehrenpreis
VD Fondmarknaden.se
Tel: 08-545 186 18
marcus.ehrenpreis@fondmarknaden.se

Fondmarknaden.se är Sveriges största handelsplats för fonder. Med ett utbud på över 1500 fonder hjälper vi våra kunder med analys, rådgivning och förvaltning inom både fond- och pensionssparande, för såväl privatpersoner som företag. Med vårt oberoende och vår erfarenhet som grund sätter vi samman det bästa sparalternativet utifrån våra kunders personliga förutsättningar. Alla våra rådgivare är Swedsec-licensierade och Fondmarknaden.se står under Finansinspektionens tillsyn.

Årets fond är ingen köprekommendation från våra rådgivare. Investeringar i fonder innebär alltid en risk. Utvecklingen kan gå både upp och ner och historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Pressmeddelande Fondmarknaden.se utser Årets Fonder 2013
Bästa fond CMYK

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News
Vill du också synas med dina nyheter på DI.se? Läs mer om publicering på DI.se


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?