1515
Annons

Halvårsrapport januari-juni 2013

Andra kvartalet 2013 – Ytterligare ett starkt kvartal

 • Försäljningen uppgick till 2 060 MSEK (2 121).
 • Rörelseresultatet ökade med 9 procent till 312 MSEK (287).
 • Rörelsemarginalen förbättrades till 15,1 procent (13,5).
 • Resultat efter skatt ökade med 18 procent till 228 MSEK (194).
 • Resultat per aktie ökade med 18 procent till 6,62 SEK (5,63).
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 385 MSEK (351).

Första halvåret 2013 – Fortsatt stark resultatutveckling, vårt bästa resultat hittills

 • Försäljningen uppgick till 4 074 MSEK (4 263).
 • Rörelseresultatet ökade med 9 procent till 610 MSEK (559).
 • Rörelsemarginalen förbättrades till 15,0 procent (13,1).
 • Resultat efter skatt ökade med 18 procent till 444 MSEK (375).
 • Resultat per aktie ökade med 18 procent till 12,90 SEK (10,89).
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 625 MSEK (591).
 • Det i november 2012 förvärvade amerikanska gummiblandningsbolaget Robbins har integrerats framgångsrikt.

VD-kommentar

"Även andra kvartalet 2013 var ett starkt kvartal för HEXPOL-koncernen, resultatmässigt vårt bästa kvartal hittills. Vårt resultat per aktie förbättrades kraftigt till 6,62 SEK (5,63), en ökning med 18 procent. Rörelsemarginalen förbättrades ytterligare till 15,1 procent (13,5) och vårt rörelseresultat ökade med 9 procent till 312 MSEK (287). Volymerna förbättrades men försäljningen påverkades av negativa valutaeffekter och att vi återigen såg en prisnedgång på våra huvudsakliga råmaterial. Försäljningen under andra kvartalet 2013 var högre än under första kvartalet. Det operativa kassaflödet var återigen starkt och uppgick till 385 MSEK (351).

Första halvåret 2013 var en period med stark resultatutveckling. Vårt resultat per aktie ökade med 18 procent till 12,90 SEK (10,89). Under halvåret har det amerikanska gummiblandningsbolaget Robbins framgångsrikt integrerats med en bättre resultatutveckling än plan. Vår balansräkning är stark och med en nettoskulds-sättningsgrad på 0,3 ggr (0,4) är vi väl rustade för fortsatt expansion."

Georg Brunstam, VD och Koncernchef

För mer information kontakta:

Georg Brunstam, VD och koncernchef
Tel: 46 (0)708 55 12 51

Karin Gunnarsson, CFO/IR
Tel: 46 (0)705 55 47 32

 

 

HEXPOL är en världsledande polymerkoncern med starka globala positioner inom avancerade polymera blandningar (Compounding), packningar för plattvärmeväxlare (Gaskets) samt hjul i plast och gummimaterial för truck- och länkhjulsapplikationer (Wheels). Kunderna är i huvudsak OEM-tillverkare av plattvärmeväxlare och truckar, den globala fordonsindustrins- och verkstadsindustrins systemleverantörer, energisektorn samt tillverkare av medicinteknik. Koncernen är organiserad i två affärsområden, HEXPOL Compounding och HEXPOL Engineered Products. HEXPOL-koncernens försäljning 2012 uppgick till 8 007 MSEK. HEXPOL-koncernen har cirka 3 400 anställda i tio länder. Ytterligare information finns på www.hexpol.com.

Denna rapport kan innehålla framåtblickande uttalanden. När ord som t.ex. "förutser", "tror", "beräknar", "förväntar", "avser", "planerar" och "projicerar" förekommer i denna rapport är avsikten att de skall utvisa framåtblickande uttalanden. Dessa uttalanden kan innefatta risker och osäkerheter beträffande t.ex. produktefterfrågan, marknadsacceptans, effekter av ekonomiska förhållanden, påverkan från konkurrerande produkter och prissättning, valutakurseffekter samt andra risker. Dessa framåtblickande uttalanden avspeglar HEXPOL-ledningens syn på framtida händelser vid den tidpunkt uttalandena görs, men görs med förbehåll för olika risker och osäkerheter. Samtliga dessa framåtblickande uttalanden är baserade på HEXPOL-ledningens uppskattningar och antaganden och bedöms vara rimliga, men är i sig osäkra och svåra att förutse. Faktiska utfall och erfarenheter kan avvika väsentligt från de framåtblickande uttalandena. HEXPOL har inte någon avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtblickande uttalanden.

Informationen är sådan som HEXPOL AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 juli 2013 kl. 12:00.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Halvårsrapport januari-juni 2013

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på CisionWire
Vill du också synas med dina nyheter på DI.se? Läs mer om publicering på DI.se


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?