1515

ReadSoft tecknar flerårigt avtal med DISC Corporation för att hantera fler än 50 miljoner dokument per år

ReadSoft har tecknat sitt första XBOUND-avtal på den nordamerikanska kontinenten med DISC Corporation, en ledande tjänsteleverantör av dokumenthantering inom vårdsektorn, med bas i Missouri, USA. Avtalets uppskattade årliga intäkter från detta BPO (Business Process Outsourcing)-/servicebyråkontrakt beräknas bli cirka en miljon US-dollar (1 MUSD) per år. Avtalet tecknades under det andra kvartalet 2013 och avser storskalig automationslösning.

ReadSoft har tecknat sitt första XBOUND-avtal på den nordamerikanska kontinenten med DISC Corporation, en ledande tjänsteleverantör av dokumenthantering inom vårdsektorn, med bas i Missouri, USA. Avtalets uppskattade årliga intäkter från detta BPO (Business Process Outsourcing)-/servicebyråkontrakt beräknas bli cirka en miljon US-dollar (1 MUSD) per år. Avtalet tecknades under det andra kvartalet 2013 och avser storskalig automationslösning.

DISC Corporation har mer än 55 års erfarenhet som leverantör till hälsovårdssektorn och har specialiserat sig på digitalisering av patientjournaler för ambulatoriska vårdgivare. För att kunden ska kunna leverera sin ”BetterChart”-lösning så automatiserar organisationen hela sin processhantering från klassificering av dokumenttyper till datafångsten av sina kunders patientjournaler. Detta ger DISCs kunder ovärderlig extratid samt de nödvändiga verktyg som de behöver för att kunna fortsätta att växa. Tidigare knappade DISC in denna information för hand för att vara säkra på att allt hanterades på rätt sätt och i tid, samt för att kunna leva upp till de befintliga serviceavtalen med sina kunder.

Tillsammans med ReadSoft har DISC eliminerat behovet av att manuellt knappa in affärskritisk data och kan därför kontinuerligt öka sina dokumentvolymer med bibehållen personalstyrka. Som en stabil och central plattform utnyttjar XBOUND automatisk klassificering och indexering för att standardisera inkommande information och för att initiera dokumentdrivna processer. ReadSofts lösning tillåter DISC att snabbt introducera nya ”BetterChart”-kunder via ett flexibelt och förkonfigurerat designverktyg (Process Designer), som är inbyggt i XBOUND.

-ReadSofts nyförvärvade XBOUND-teknologi kommer att visa sig vara en vinnare i BPO-världen med sin förmåga att snabbt hantera nya kunder samtidigt som stora dokumentvolymer och multipla dokumenttyper kan hanteras, säger Patrick Karpen, VD för DISC Corporation. Vi är mycket angelägna att utnyttja denna teknik i vårt befintliga tjänsteerbjudande samt att ta tillvara på de påtagliga fördelarna med en lösning som stödjer vår långsiktiga tillväxt, avslutar Karpen.

-Vi är väldigt glada över hur den nordamerikanska marknaden har mottagit XBOUND, en beprövad lösning som europeiska tjänsteleverantörer har använt under många år, säger Per Åkerberg, VD och koncernchef för ReadSoft. Genom att tillhandahålla applikationer för processdesign och övervakning så erbjuder ReadSoft en tydlig konkurrensfördel till nordamerikanska tjänsteleverantörer, avslutar Åkerberg.


Denna information är sådan som ReadSoft AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2013-06-20 kl 09:15.För mer information vänligen kontakta:

ReadSoft AB                                                                                                        
Johan Holmqvist, Vice President Corporate Communications 
Tel: 042 - 490 21 98, alt. 0708 - 37 66 77
E-mail: johan.holmqvist@readsoft.com Om ReadSoft
ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för automatisk dokumenthantering i molnet eller på plats. ReadSofts lösningar gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som fakturahantering, automatiserad posthantering, formulärhantering, e-fakturering mm. Resultaten är snabbare, billigare processer och förbättrad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande leverantör av automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft vuxit till en världsledande koncern med verksamhet i 17 länder på sex kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholms Small Cap lista. För mer information, besök http://se.readsoft.com


About DISC Corporation
DISC Corporation is a leading provider of solutions in the ambulatory healthcare market.  DISC’s solutions focus on improving the processes surrounding the electronic medical record including digitization, data extraction and data conversions. DISC partners with leading ambulatory EMR systems to allow their mutual clients the ability to optimize their software investment while improving patient care.  DISC has clients throughout the United States and is headquartered in St. Louis, Missouri.  For more information about DISC please visit www.disccorporation.com.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Pressrelease i PDF

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på CisionWire
Vill du också synas med dina nyheter på DI.se? Läs mer om publicering på DI.se


Innehåll från ENFOAnnons

Därför hamnar beteenderisker i fokus efter pandemin

Under mars månad 2020 förändrades världen nästintill över en natt. Pandemin massförflyttade människor från deras arbetsplatser och säkra nät till köksbordet, med rejält ökade säkerhetsrisker som följd. Detta har ökat kraven på medarbetarnas säkerhetsmedvetenhet, såväl som på säkra accesstjänster. Men hur gör man för att hänga med på tåget?

Säkerhet, som alltid har varit en angelägen fråga, har sedermera blivit en topprioritet i fråga om IT-investeringar. En säker arbetsplats handlar dock inte uteslutande om teknik. 

– Digitalisering är en förändringsresa som kräver kontinuerlig utveckling och lärande. Det första steget handlar emellertid om människan snarare än tekniken. Det nya normala kräver ett helt annat beteende och en personlig säkerhetsmedvetenhet, på en djupare nivå än tidigare, konstaterar Sarvi Glemfors, ansvarig för affärsenheten User Engagement inom affärsområdet Digital Trust på  Enfo.

Läs om Enfos tjänster inom cybersäkerhet  

Enfo har lång erfarenhet inom framtagande av såväl strategier och arkitektur, som planering baserad på de krav som ligger till grund för den digitala förändringsresan. Enfos tjänster inom området User Engagement fokuserar specifikt på slutanvändarens beteende och hantering av data, där kärnan är en säker och trygg digital transformationsresa med användarens behov i fokus. Sarvi betonar dock att en och samma strategi inte är applicerbar hos alla företag.

– Det är viktigt att utgå från sin egen verksamhet och kartlägga var man befinner sig i sin utveckling nu, kontra innan pandemin. Vari ligger förändringsbehovet och vad behöver man göra för att verkligen förändra sina medarbetares beteenden i grunden?

Gör inte allting själv

För att nå svaren på dessa frågor krävs en hel del research och långt ifrån alltid besitter man rätt kompetens in-house. Det är därför viktigt att inte sträva efter att göra allting själv. Då behov uppstår bör man istället anlita experter som kan rita de stora dragen på en övergripande nivå och lägga grunden för eventuella förändringar. 

– Användaren behöver alltid vara i fokus. Vilka ska använda de lösningar eller den teknik som ska implementeras? Hur beter de sig och hur tänker de kring säkerhet? Finns det några beteenderisker?

Läs mer om Enfos identitetslösningar  

Dataklassificering är en grundsten

Vikten av säkra lösningar och dito teknik kan emellertid inte underskattas. Ökande mobilitet medför många komplexa utmaningar. Patrik Duckert, ansvarig för området Digital Identity, betonar därför vikten av att skapa trygg och säker åtkomst till data, för att säkerställa att rätt person når rätt information. Liksom Sarvi konstaterar han att en teknisk lösning inte passar alla – eller gör allt. 

– Att klassificera och skatta sina data är därför en absolut grundsten i säkerhetsarbetet och för att åstadkomma en datadriven transformation. Vet man vilka data som behöver skyddas och hur, är det betydligt lättare att bygga tekniska lösningar som lägger på ett lock av ID-skydd eller åtkomstskydd. Samspelet mellan agil teknik och medvetna medarbetare är därmed en förutsättning för en lyckad verksamhetsdigitalisering, avslutar han.

Läs mer om Enfos Modern Workplace  

Mer från ENFO

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med ENFO och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?