ANNONS:
Till Di.se
MÅNDAG 23 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Pressrelease

Fingerprint Cards har ingått ett placeringsavtal med Carnegie avseende nyemitterade B-aktier

I syfte att finansiera en accelererad tillväxt och intensifiera deltagandet i pågående marknadsexpansion har Fingerprint Cards AB (”FPC” eller ”Bolaget”) ingått ett placeringsavtal med Carnegie Investment Bank (”Carnegie”). Bolagets avsikt är att genomföra en eller flera nyemissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, motsvarande sammanlagt högst 3 miljoner B-aktier till marknadspris.

I syfte att finansiera en accelererad tillväxt och intensifiera deltagandet i pågående marknadsexpansion har Fingerprint Cards AB (”FPC” eller ”Bolaget”) ingått ett placeringsavtal med Carnegie Investment Bank (”Carnegie”). Bolagets avsikt är att genomföra en eller flera nyemissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, motsvarande sammanlagt högst 3 miljoner B-aktier till marknadspris.

FPC har ingått ett placeringsavtal med Carnegie avseende nyemitterade aktier av serie B i Bolaget. Placeringsavtalet innebär i korthet att Carnegie har åtagit sig att efter bästa förmåga och efter instruktion från Bolaget, vid ett eller flera tillfällen placera eller sälja sammanlagt högst 3 miljoner nyemitterade B-aktier i Bolaget. Eventuella nyemissioner kommer att riktas till Carnegie eller till investerare som Carnegie anvisar. I förhållande till det aktuella antalet utestående B-aktier respektive totalt antal utestående aktier i Bolaget motsvarar det högsta antalet B-aktier som kan tillkomma genom placeringsavtalet 6,4% respektive 6,3%. Teckningskurserna i nyemissionerna kommer att avspegla den volymvägda genomsnittskursen till vilken Carnegie placerat eller sålt aktier under relevant dag.

Beslutet att ingå ett placeringsavtal med Carnegie har fattats av styrelsen i FPC mot bakgrund av det nyemissionsbemyndigande om totalt 9 000 000 B-aktier som beslutades av årsstämman 2012, där utestående ännu ej använd del av nyemissionsbemyndigandet uppgår till 4 801 451 B-aktier.

Eventuella nyemissioner kommer stärka Bolagets finansiella förutsättningar att ta en aktiv roll i den kraftiga marknadsexpansionen för fingeravtryckssensorer som pågår. Eventuella emissionslikvider avses användas till främst investeringar i och kostnader för rekrytering av personal, konsulter, utvecklingsprojekt och förvärv av teknikbolag.

“ Detta placeringsavtal möjliggör att FPC erhåller en ökad finansiell flexibilitet och vid utnyttjande stärker bolagets finansiella ställning ytterligare för att på ett optimalt sätt kunna tillvarata de mycket intressanta tillväxtmöjligheterna som vi ser framför oss. Vi är för närvarande involverade i ett antal upphandlingar med en handfull större aktörer inom konsumentelektronik sektorn och har nyligen erhållit ett stort antal Design Wins hos mobiltillverkare världen över. Därtill ser vi intressanta möjligheter att göra mindre teknikförvärv för att säkerställa en konkurrenskraftig produkt- och patentportfölj även i framtiden”, säger Johan Carlström, VD för Fingerprint Cards AB.

För ytterligare information kontakta:
Johan Carlström, VD Fingerprint Cards AB (publ), +46 31 60 78 20, investrel@fingerprints.com

Om Fingerprint Cards AB (publ)
Fingerprint Cards AB (FPC) utvecklar, producerar och marknadsför biometriska komponenter som genom analys och matchning av individers unika fingermönster fastställer den personliga identiteten. Tekniken utgörs av biometriska sensorer, processorer, algoritmer och moduler som kan användas separat eller i kombination med varandra. De konkurrensfördelar som FPCs teknik erbjuder är bland annat unik bildkvalitet, extrem robusthet, låg strömförbrukning och kompletta biometriska system. Med dessa fördelar och möjlighet till mycket låga tillverkningskostnader kan tekniken implementeras i volymprodukter som smarta kort och mobiltelefoner, där kraven på sådana egenskaper är extremt höga. FPCs teknik används även i produkter för IT och internetsäkerhet, passerkontroll etc. Fingerprint Cards AB (FPC) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm (FING B) och har sitt huvudkontor i Göteborg.

Fingerprint Cards AB (FPC) offentliggör denna information enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 mars 2013 klockan 08.00.

Viktig information
Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i Fingerprint Cards i någon jurisdiktion, varken från Fingerprint Cards, Carnegie eller någon annan.

Följande bilagor finns för nedladdning:
PDF

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på CisionWire
Vill du också synas med dina nyheter på DI.se? Läs mer om publicering på DI.se
Tyck till