Annons

Bokslutskommuniké 2012

SUBSTANSVÄRDET
• Substansvärdet uppgick per den 31 december till 162 kronor per aktie jämfört med 142 kronor per aktie vid ingången av året. Detta motsvarar en ökning med 19,1 procent justerat för utdelning i relation till jämförbart index (SIXRX) som ökade med 16,6 procent. Substansvärdet per den 19 februari uppgick till 169 kronor per aktie.1)

INDUSTRIRÖRELSEN
Fjärde kvartalet
• Industriföretagens orderingång minskade till 1 612 (1 726) Mkr, en minskning för jämförbara enheter med 8 procent justerat för valuta­effekter.
• Industriföretagens nettoomsättning uppgick till 1 697 (1 846) Mkr, en minskning för jämförbara enheter med 8 procent justerat för valutaeffekter.
• Rörelseresultatet före strukturkostnader3) uppgick till 153 (180) Mkr, motsvarande en justerad rörelsemarginal på 9,0 (9,8) procent, för kvarvarande verksamheter.
• Inom industrirörelsen genomfördes fem förvärv, vilka tillsammans omsätter 250 Mkr på årsbasis. Kabona AB, som blir en ny enhet inom Latour Industries, Norlub Scandinavia AB till Specma Group, Westlings Industri AB och Vistträsk Slipservice AB till LSAB samt offentliggörandet om förvärv av MBL/ABU till REAC inom Latour Industries.
• Under kvartalet avyttrades Pressmaster AB, med en årsomsättning på cirka 100 Mkr, till Phoenix GmbH & Co KG.
Helåret
• Industriföretagens orderingång minskade till 6 787 (6 950) Mkr, en minskning för jämförbara enheter med 3 procent justerat för valuta­effekter.
• Industriföretagens nettoomsättning uppgick till 6 788 (6 831) Mkr, en minskning för jämförbara enheter med 2 procent justerat för valutaeffekter.
• Rörelseresultatet före strukturkostnader3) uppgick till 652 (790) Mkr motsvarande en justerad rörelsemarginal på 9,6 (11,6) procent, för kvarvarande verksamheter.

KONCERNEN
• Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 1 493 (2 230) Mkr.
• Koncernens resultat efter skatt uppgick till 1 347 (2 048) Mkr, vilket motsvarar 8,45 (14,13) kronor per aktie.2)
• Nettolåneskulden uppgick till 1 538 Mkr vid utgången av året, jämfört med 1 140 Mkr vid utgången av före­gående år, och motsvarar 5,6 procent av de totala tillgångarnas bedömda marknadsvärde.
• Ökat innehav i Diamorph AB (publ) till 21,9 procent.
• Styrelsen föreslår en höjd ordinarie utdelning till 5,00 (4,50) kronor per aktie.

BÖRSPORTFÖLJEN
• Börsportföljens värde ökade under året med 28,1 procent justerat för utdelningar. Jämförbart index (SIXRX) ökade med 16,6 procent.
• I börsportföljen har ägandet ökat i Tomra till 18,9 procent och i HMS till 25,0 procent.

EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG
• Swegon stärker sina positioner i England genom förvärv av Coolmation Ltd.

1) Substansvärdet den 19 februari 2013 har beräknats på börsportföljens värde kl. 13.00 den 19 februari, och med samma värden som 31 december för den helägda industrirörelsen. 
2) Vinst per aktie sjunker då antalet aktier ökade till följd av fusionen med SäkI i juli 2011. Föregående år ingick vidare realisationsresultat med 3,35 SEK per aktie.
3) Redovisat rörelseresultat efter strukturkostnader uppgår under fjärde kvartalet till 113 Mkr och för helåret till 595 Mkr.

VD-ord
Långsiktiga åtgärder genom lågkonjunkturen
”Utvecklingen under fjärde kvartalet utvisar en fortsatt svag försäljning. Detta blev särskilt påtagligt i december, då den svaga utvecklingen förstärktes av väsentligt färre arbetsdagar i december. Samtliga affärsområden har negativ tillväxt under fjärde kvartalet, där nedgången för Specma Group är särskilt kännbar med en nedgång på nära 28 procent organiskt. Totalt sjönk orderingången i kvartalet med 8 procent organiskt och justerat för valuta. Motsvarande siffra för helåret innebär en nedgång med 3 procent i orderingången.
Det svaga marknadsläget har framtvingat relativt kraftiga anpassningar av våra resurser samt beslut om strukturella åtgärder. Åtgärdsprogrammen innefattar såväl uppsägning av personal som flytt av betydande verksamheter till lågkostnadsmiljöer. Åtgärdsprogrammen belastar det sista kvartalet med 40 Mkr och helåret med 57 Mkr.
Utsikterna för tillväxt under de närmaste kvartalen är svaga, främst med tanke på att merparten av industrirörelsens omsättning kommer från den europeiska marknaden.
I våra planer räknar vi kortsiktigt inte med att konjunkturen kommer att hjälpa oss. Trots marknadsläget väljer vi att fullfölja de strategiska initiativ som startades under 2011 och 2012. Ett antal produktlanseringar har gjorts under 2012 och kommer att göras inom industrirörelsen 2013. Vi har etablerat oss på nya marknader och betydande insatser har gjorts för fortsatt organisk tillväxt på befintliga marknader. I rådande marknadsläge är det kännbart att ta dessa kostnader, men jag står fast vid min uppfattning att det på längre sikt är dessa satsningar som gör att vi kan växa och ta marknadsandelar. Resultatet under sista kvartalet och helåret skall ses i skenet av både våra framåtriktade satsningar och genomförda strukturåtgärder.
Utvecklingen för våra börsnoterade innehav har i stora drag varit positiv. Börsportföljens värde har utvecklats väsentligt bättre än marknaden som helhet.
Jag vill slutligen poängtera att vi fortsätter att investera trots den osäkra situationen i vår omvärld och framhärdar därmed i vår långsiktighet. Vi genomförde fem förvärv i vår industrirörelse under fjärde kvartalet och totalt sju förvärv under 2012. Vi har ökat vårt innehav i börsnoterade Tomra Systems och HMS Networks, samt i Diamorph. Till sist är det glädjande att kunna konstatera att styrelsen föreslår en höjning av den ordinarie utdelningen, trots en svagare marknad och betydande satsningar.”
Jan Svensson
Verkställande direktör och koncernchef

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jan Svensson, VD och koncernchef, tel. 0705-77 16 40.
Anders Mörck, ekonomi- och finansdirektör, tel. 0706-46 52 11, alternativt 031-89 17 90.
Telefonkonferens
Investment AB Latour bjuder in till telefonkonferens med Jan Svensson och Anders Mörck idag klockan 11.00.
Nummer för att ringa in är +46 (8) 505 598 53. Konferensen kommer att webbsändas.
För att följa presentationen besök vår hemsida www.latour.se

Följande bilagor finns för nedladdning:
Release

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på CisionWire
Vill du också synas med dina nyheter på DI.se? Läs mer om publicering på DI.se


Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?