1515
Annons

Helgopriset 2013 - Nomineringarna till Sveriges största arkitekturpris klara

Gamla riksarkivet, No Picnic, Bostadsområde Säteriet, Årsta kyrka och Kalmar slott har alla chans att vinna Helgopriset 2013, Sveriges största arkitekturpris. Det står klart sedan Statens fastighetsverk avslutat första delen av sitt juryarbete. Vem som står som segrare avslöjas på Arkitekturgalan den 8 november. 

Gamla riksarkivet, No Picnic, Bostadsområde Säteriet, Årsta kyrka och Kalmar slott har alla chans att vinna Helgopriset 2013, Sveriges största arkitekturpris. Det står klart sedan Statens fastighetsverk avslutat första delen av sitt juryarbete. Vem som står som segrare avslöjas på Arkitekturgalan den 8 november. 

Helgopriset instiftades 1996 för att belöna skickligt genomförda ombyggnader och tillägg till äldre byggnadsverk. Prissumman på 150 000 kronor gör Helgopriset till Sveriges största arkitekturpris. I år fick Statens fastighetsverk ta emot 28 bidrag, alla med mycket hög kvalitet.

-       Det har varit både roligt och spännande att studera de inkomna bidragen, först det material som skickats in och därefter på riktigt under den resa vi gjort till utvalda platser i Sverige. Över lag har kvaliteten på bidragen varit mycket hög. Juryn har fått arbeta hårt för att utse rätt nomineringar, säger Björn Anderson, t f generaldirektör vid Statens fastighetsverk och juryns ordförande.

Spännvidden bland de inlämnade förslagen har varit stor. Allt från små precisa tillägg i en historisk miljö till omfattande restaureringsarbete. En del förslag har varit stora tillbyggnader till befintliga byggnader, andra är betydligt mindre och har genom skickligt arbete gjorts närmast osynliga för ögat. Även geografiskt har spridningen varit stor.

Det är i år femte gången som Helgopriset delas ut. Vinnaren utses på Arkitekturgalan den 8 november 2013.

De nominerade är:

Gamla riksarkivet - Riddarholmen, Stockholm

Byggår: 1887-1890

Arkitekt: Axel Fredrik Nyström

Tillägg/ombyggnad: 2009-2011

Arkitekt: Margareta Källström, AIX Arkitekter AB

Byggherre: Statens fastighetsverk

Motivering: Riksarkivets exceptionella kvaliteter av en till stor del oförändrad institutionsbyggnad från förra sekelskiftet har tagits till vara genom ett omsorgsfullt arbete där de bevarade ytskikten får berätta en vacker och mycket suggestiv historia. Nödvändiga installationer för el, ventilation och sprinkling har tillförts med sträng ordning och diskreta ingrepp. Fönster av stål har renoverats och kompletterats utifrån krav på underhåll och klimat.

Gamla riksarkivet nomineras till Helgopriset 2013 för en mycket skickligt utförd renovering som har lyckats bevara atmosfären i en orörd miljö.


No Picnic - Östermalm, Stockholm

Byggår: 1799
Byggherre: G Snoilsky

Tillägg/ombyggnad: 2010-2011

Arkitekt: Jonas Elding, Johan Oscarson, Gustaf Karlsson, Yuko Maki och Jonas Frick – Elding Oscarson

Byggherre: No Picnic AB

Motivering: Ett äldre stall har byggts om till ett modernt kontor. Utifrån krav på bevarande av äldre byggnadsdelar och verksamhetens program har en häpnadsväckande ny miljö skapats. En fyndig rumsorganisation överlagrar de gamla konstruktionerna till en ny övertygande helhet. Detaljutformningen är precis och välgjord. Ett genomförande in till minsta biutrymme som inte lämnar något till slumpen. Kulörer och materialval spelar ut modernitet och ålder.

No Picnic nomineras till Helgopriset 2013 för mycket väl gestaltade moderna rum i en gammal byggnad.


Bostadsområde Säteriet - Mölnlycke, Härryda

Byggår: 1968-1972 (Råda bostadsområde)

Arkitekt: Göteborgs Förorters Arkitektkontor

Tillägg/ombyggnad: 2009-2013

Arkitekt: Anders Eloff, Petter Lodmark och Nisse Hassellöf – QPG Arkitektur AB

Byggherre: Förbo AB

Motivering: En välbekant typ av bostadsområde från miljonprogrammet har renoverats med en begränsad budget och i nära samarbete med hyresgästerna. Renoveringen tar till vara områdets grundläggande kvaliteter och robusta ordning. Gamla betongelement med frilagd ballast har rengjorts och lyfts fram genom ett kontrasterande spel med nya material. En ny indelning av marken med uteplatser närmast husen har utvecklat utemiljön.

Bostadsområde Säteriet nomineras till Helgopriset 2013 för en renovering som med små medel visar på och utvecklar kvaliteter i ett miljonprogramsområde.


Årsta kyrka - Stockholm

Byggår: 1969

Arkitekt: Göran Dahlstrand

Tillägg/ombyggnad: 2010-2011

Arkitekt: Johan Celsing, Ibb Berglund, Anders Rosenberg, Sven Etzler och Eyvind Bergström – Johan Celsing Arkitektkontor AB

Byggherre: Enskede-Årsta församling, Svenska kyrkan

Motivering: En kyrksal har fogats till ett församlingshem från sextiotalet. Utformningen av kyrkan har utgått från församlingshemmets tidstypiska och lite anonyma byggnad i mörkt tegel och betong. Övergången mellan de två byggnaderna är en intrikat sammanvävning som givit nya tydliga och efterlängtade rumsbildningar. Nybyggnaden är välformad och utförd in i minsta detalj.

Årsta kyrka nomineras till Helgopriset 2013 för en tillbyggnad som utvecklar och skapar en ny mycket välformad helhet.


Kalmar slott - Kalmar

Byggår: från 1553

Arkitekt: Jacob Richter, bröderna Pahr

Tillägg/ombyggnad: 2011

Arkitekt: Erik Wikerstål, Wikerstål Arkitekter AB

Byggherre: Statens fastighetsverk

Motivering: Den grannlaga uppgiften att infoga en hiss för tillgänglighet i den annars till större delen orörda borgen har genomförts med exakthet och skicklighet. Med sitt ljusspel av färgat glas och sina välavvägda detaljer framstår hissen som ett modernt tillskott som berikar den gamla miljön. Läget för hissen i anslutning till huvudtrappan har valts utifrån hierarkin i byggnadens givna rörelsemönster. Den nya hissen är det senaste ledet i en serie av välgjorda mindre tillägg i byggnaden.

Kalmar slotts hiss nomineras till Helgopriset 2013 för en väl gestaltad och genomförd lösning av en mycket svår uppgift.


Jury

Björn Anderson, t f generaldirektör, Statens fastighetsverk (ordförande)

Sven Göthe, arkitekt SAR/MSA, avdelningschef, Riksantikvarieämbetet

Kerstin Barup, arkitekt SAR/MSA, professor, Konsthögskolans restaureringsskola

Carl Wärn, arkitekt SAR/MSA, utsedd i samråd med Sveriges Arkitekter

Marja-Leena Pilvesmaa, enhetschef Kulturarvsenheten, Statens fastighetsverk

Torun Hammar, arkitekt SAR/MSA. gruppchef projektledning, Statens fastighetsverk

Anders Bodin, arkitekt SAR/MSA, specialist kulturarv, Statens fastighetsverk

Fakta Helgopriset

Statens fastighetsverks arkitekturpris Helgopriset ges till en nyligen genomförd arkitektoniskt förtjänstfull restaurering, komplettering, ombyggnad och/eller tillbyggnad av ett äldre byggnadsverk, där bearbetning och tillägg tillvaratar, utvecklar eller tillför arkitektoniska kvaliteter till en god helhet med bevarande av byggnadsverkets kulturhistoriska värde.

Byggnadsverket ska vara uppfört i Sverige och färdigställt under de senaste fem åren. Priset utgörs av en plakett att fästa på byggnadsverket och en prissumma av 150 000 kr. Prissumman fördelas av juryn mellan arkitekt och de företrädare för beställaren som på ett avgörande sätt medverkat vid tillkomsten av kompletteringen.

Tidigare vinnare

1996 Ladugården, Alnarp
2001 Göteborgs konserthus tillbyggnad
2004 Biblioteket KTH, Stockholm
2008 Katrinetorps gård, Malmö

För mer information kontakta:

Anders Bodin, kulturarvsspecialist Statens fastighetsverk, 08 696 70 16, anders.bodin@sfv.se

Åsa Carlberg, pressekreterare Statens fastighetsverk, 08 696 76 00, asa.carlberg@sfv.se

Pressbilder: www.cisionwire.se/statens-fastighetsverk

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News
Vill du också synas med dina nyheter på DI.se? Läs mer om publicering på DI.se


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?