1515
Annons

AMFs delårsrapport januari-september 2013: Hög solvensgrad allt viktigare för trygg pension

För perioden januari-september 2013 rapporterar AMF en totalavkastning på 5,9 (6,1) procent och en solvensgrad på 221 (183) procent. Den genomsnittliga årsavkastningen under de senaste fem åren har varit 7,8 procent och för de senaste tio åren 7,4 procent, mätt på rullande 12 månader.

För perioden januari-september 2013 rapporterar AMF en totalavkastning på 5,9 (6,1) procent och en solvensgrad på 221 (183) procent. Den genomsnittliga årsavkastningen under de senaste fem åren har varit 7,8 procent och för de senaste tio åren 7,4 procent, mätt på rullande 12 månader.

–      Kombinationen av värdeökning och trygghet är prioriterat av de flesta spararna enligt en undersökning vi nyligen gjort. Det är därför glädjande att konstatera hur väl vår traditionella försäkring uppfyller de behoven genom kombinationen av god avkastning och garantiförstärkning vid pensionering. Samtidigt ser jag att handlingsutrymmet som hög solvensgrad medför kommer att bli alltmer betydelsefullt framöver. Vårt fokus ligger på att ytterligare förbättra för våra sparare och fortsätta att sänka avgifterna när det är möjligt, säger Johan Sidenmark, vd AMF.

–    Vi har levererat en stabil avkastning under årets första nio månader. Det senaste kvartalet präglades av en fortsatt stark global börsutveckling. Den politiska turbulensen kring USAs budget, och de finansiella marknadernas fortsatta beroende av centralbankernas likviditetstillförsel, vittnar dock om att utmaningarna kring västvärldens skuldsättning kvarstår. Vårt grundscenario är därför fortfarande att vi är kvar i en lågavkastande miljö, säger Peder Hasslev, vice vd och kapitalförvaltningschef AMF.

Under niomånadersperioden uppgick förvaltningskostnaden för traditionell försäkring till 0,16 (0,15) procent, vilket är fortsatt bland de lägsta kostnaderna i branschen. Premieinkomsten för traditionell försäkring ökade med 4,3 procent jämfört med motsvarande period ifjol och uppgick till 15,9 (15,2) miljarder kronor. Premier för fondförsäkring, redovisat som insättningar till investeringsavtal, uppgick till 2,6 (2,7) miljarder kronor.

Inom AMF Fonder steg det förvaltade kapitalet till 80,9 (66,5) miljarder kronor. Värdetillväxt och inflöde av kapital från sparare bidrog till uppgången. Fondernas genomsnittliga rating hos Morningstar var 4,1 av 5 stjärnor vid periodens utgång.

Koncernen AMF, som består av moderbolaget AMF, AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB, förvaltar totalt 436 (399) miljarder kronor.

Nyckeltal Jan-sept 2013 Jan-sept 2012
Totalavkastning (%) 5,9 6,1
Förvaltningskostnadsprocent, trad försäkring (%) 0,16 0,15
Kapitalförvaltningskostnadsprocent (%) 0,03 0,04
Premieinkomst (Mkr)* 15 853 15 204
Solvensgrad (%)** *** 221 183
Koncernens totalresultat (Mkr)**** 43 512 15 059
Förvaltat kapital, trad försäkring (Mkr)*** 354 776 331 795
Av AMF Fonder AB förvaltade fonder (Mkr)*** 80 891 66 504
Totalt förvaltat kapital (Mkr)*** 436 143 398 739

* Premieinkomsten inkluderar inte insättningar till investeringsavtal (fondförsäkring). Insättningar till investeringsavtal uppgår till 2,6 (2,7) miljarder kronor.
** Solvensgraden visar marknadsvärdet på bolagets tillgångar i förhållande till de garanterade åtagandena gentemot spararna.
*** Per den 30 september 2013 respektive 2012.
**** Förändringar av diskonteringsräntan (omvärdering av åtagandena) bidrog med 19,9 (-7,4) miljarder kronor till periodens resultat.

Läs tidigare hel- och delårsrapporter på: www.amf.se/Om-AMF/Finansiell-information/

För frågor och ytterligare information, kontakta:
Stina Sandell, informationschef AMF, 073-986 51 12, stina.sandell@amf.se
Mikael Lindh Hök, Information AMF, 070-942 88 97, mikael.lindh-hok@amf.se

AMF är pensionsbolaget för alla som söker enkla och trygga pensionslösningar med hög avkastning till låg kostnad. Svenskt Näringsliv och LO äger till lika delar aktiebolaget AMF som drivs enligt ömsesidiga principer där vinsten i sin helhet tillfaller spararna. Koncernen AMF förvaltar totalt cirka 435 miljarder kronor i aktier, fastigheter och räntebärande papper åt cirka 3,8 miljoner sparare. AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB är helägda dotterbolag till AMF.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Release

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News
Vill du också synas med dina nyheter på DI.se? Läs mer om publicering på DI.se


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?