1515
Annons

Delårsrapport januari–september 2013

Förbättrat kvartalsresultat

  • Nettoomsättningen blev 753 Mkr (652) under tredje kvartalet och 2 293 Mkr (2 101) för januari–september.
  • Resultatet efter finansnetto uppgick till 100,3 Mkr (76,1) för tredje kvartalet och 288,3 Mkr (266,8) för januari–september.
  • Vinsten per aktie uppgick till 2,55 kr (1,84) under tredje kvartalet och 7,32 kr (6,46) under januari–september.
  • Kassaflödet exklusive företagsförvärv uppgick till 80 Mkr (91) under tredje kvartalet och 209 Mkr (222) under januari–september.
  • Fortsatt stark balansräkning, nettoskuldsättningsgraden uppgick till 11,6 procent (8,8).

VDs kommentar

Den återhämtning som inleddes under andra kvartalet fortsatte och förstärktes under tredje kvartalet. Förbättringen är speciellt tydlig i Lesjöfors som framför allt gynnas av en stark efterfrågan inom Chassifjädrar. Även Habia visar tillväxt medan Beijer Tech har haft en något svagare försäljning än föregående år. Koncernens totala fakturering uppgick till 753 Mkr, vilket var 15 procent högre än föregående år. I jämförbara enheter ökade faktureringen med 8 procent. Den högre faktureringsvolymen har bidragit till en stark resultat- och marginalutveckling. Resultat efter finansnetto uppgick till 100 Mkr, vilket var 32 procent högre än motsvarande period föregående år. Rörelsemarginalen ökade från 12,2 till 13,7 procent. Både Lesjöfors och Habia har bidragit till den positiva marginalutvecklingen. Kassaflödet är fortsatt starkt och uppgick i kvartalet till 80 Mkr, vilket innebär att nettoskulden sjunkit till 178 Mkr. Balansräkningsstyrkan ger goda möjligheter att växa koncernen såväl organiskt som via förvärv.

Lesjöfors utvecklades starkt under kvartalet. Orderstockarna ökade och faktureringen växte med 28 procent till 423 Mkr. I jämförbara enheter var ökningstakten 20 procent. Högsta tillväxten hade Lesjöfors inom affärsområdet Chassifjädrar som växte med 56 procent under kvartalet. Ackumulerat sedan årets början har försäljningen av chassifjädrar ökat med 31 procent. Alla marknader utvecklas väl och högsta tillväxten har den tyska marknaden. Även inom Industrifjädrar och Banddetaljer ökade försäljningen under tredje kvartalet. Den höga tillväxten inom framför allt Chassifjädrar gynnar Lesjöfors resultat- och marginalutveckling. Rörelseresultatet ökade under tredje kvartalet med 42 procent till 83 Mkr.

Habias fakturering växte under tredje kvartalet med 4 procent till 151 Mkr. Både Telekom och övriga produktområden hade högre fakturering än motsvarande period föregående år. Orderstockarna sjönk under kvartalet beroende på lägre orderingång från industrikunder samt försenade beställningar från kärnkraftkunder. Affärsaktiviteten inom kärnkraftsområdet är dock hög vilket bör leda till förbättrad orderingång under kommande kvartal. Efterfrågan från telekomkunder fortsätter att utvecklas väl. Habias globala marknadsposition inom kabel för basstationsantenner är stark och utbyggnaden av mobilnät, inte minst i Kina, gynnar efterfrågan på företagets produkter. Förbättrade försäljningsvolymer bidrog till att Habias rörelseresultat steg från 13 till 15 Mkr.

Beijer Techs fakturering steg med 1 procent till 178 Mkr under tredje kvartalet. I jämförbara enheter sjönk dock faktureringen med 9 procent. Takten i nedgången var lägre än under tidigare månader. Under det senaste kvartalet är det framför allt Flödesteknik som haft svagare fakturering, medan försäljningen inom Industriprodukter varit relativt oförändrad. Rörelseresultatet sjönk från 12 till 10 Mkr. Nedgången förklaras huvudsakligen av engångskostnader inom affärsområdet Industri. Justerat för dessa kostnader var såväl resultat som rörelsemarginal i nivå med föregående år.

Bertil Persson
VD och koncernchef

  
Eventuella frågor besvaras av
:
Bertil Persson, VD och koncernchef, telefon 08-506 427 50, bertil.persson@beijeralma.se
Jan Blomén, ekonomichef, telefon 018-15 71 60, jan.blomen@beijeralma.se

Följande bilagor finns för nedladdning:
Hela rapporten

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News
Vill du också synas med dina nyheter på DI.se? Läs mer om publicering på DI.se


Innehåll från Prostatype GenomicsAnnons

Gentest och AI ger bättre beslutsunderlag vid prostatacancer

Varje år får ungefär 1,3 miljoner män jorden runt diagnosen Prostatacancer, i Sverige drabbas årligen ca 10.000 män. Hittills har det saknats exakta metoder för att avgöra hur farlig cancern är och hur den bäst behandlas. Prostatype är ett nytt genetiskt test som använder artificiell intelligens för att bättre bedöma vilken behandling som passar den enskilda patienten.

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män i västvärlden och en växande sjukdom i många länder. I de fall initiala tester visar på att patienten har en mindre aggressiv cancer räcker det ofta med regelbundna kontroller. Tumören finns där, men utvecklas så långsamt att den inte kommer att påverka patientens livskvalitet i någon större utsträckning under dennes livstid. De patienter som lider av ett mer aggressivt sjukdomsförlopp får ofta behandling i form av operation eller strålning, med tillhörande biverkningar och kraftigt sänkt livskvalitet.

Gentestet Prostatype finns tillgängligt för patienter och läkare, läs mer här.  

– Svårigheten idag är att välja rätt behandling för alla de som ligger i gråzonen. Ungefär 70 procent av alla patienter ligger i låg- och mellanrisksegmentet, och där kan testet Prostatype ge en objektiv bedömning av hur aggressiv cancern är, och därmed ett individanpassat beslutsunderlag avseende vilken behandling som ska väljas, säger Fredrik Persson, VD på Prostatype Genomics.

Prostatype är ett marknadsgodkänt gentest som identifierar patientens genetiska fingeravtryck genom att via vävnadsprov mäta information från cancerstamcellens gener. Resultatet ger en unik bild av hur aggressiv cancern är vilket minskar risken för över- eller underbehandling. Externa valideringar visar att Prostatype omklassificerar cancerns aggressivitet i hela 35 procent av alla granskade sjukdomsfall.

Prostatype Genomics noterades i November 2020 på Nasdaq First North Growth Market, och marknadsför idag testet i Norden och på ett antal nyckelmarknader i Europa.

 – Under första halvåret 2022 kommer vi att intensifiera marknadsbearbetningen i Storbritannien, Tyskland, Spanien och Italien. Vi har nu också kommit en bra bit på vägen med att förbereda vår kommande lansering i USA. Den affärsmodell vi erbjuder är mycket lönsam för både Prostatype Genomics och våra samarbetspartners, men också för vården som helhet då besparingarna för minskad överbehandling är avsevärda, det är en verklig win-win, avslutar Fredrik Persson.

Läs mer om varför Prostatype Genomics är ett spännade företag att investera i här. 

Om Prostatype Genomics  
Prostatype Genomics grundades 2007 och har utvecklat Prostatype, en färdig gentestprodukt som finns tillgänglig för patienter och behandlande urologer som ett kompletterande beslutsunderlag inför frågeställningen behandling eller inte behandling av prostatacancer. Testet är utvecklat av en forskargrupp på Karolinska Institutet och tillhandahålls av Prostatype Genomics AB. Prostatype Genomics är noterat på Nasdaq First North Growth Market, kortnamn PROGEN.

Lär dig mer om Prostatacancer hos Cancerfonden.

 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Prostatype Genomics och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?