Annons

Delårsrapport januari–september 2013

Förbättrat kvartalsresultat

  • Nettoomsättningen blev 753 Mkr (652) under tredje kvartalet och 2 293 Mkr (2 101) för januari–september.
  • Resultatet efter finansnetto uppgick till 100,3 Mkr (76,1) för tredje kvartalet och 288,3 Mkr (266,8) för januari–september.
  • Vinsten per aktie uppgick till 2,55 kr (1,84) under tredje kvartalet och 7,32 kr (6,46) under januari–september.
  • Kassaflödet exklusive företagsförvärv uppgick till 80 Mkr (91) under tredje kvartalet och 209 Mkr (222) under januari–september.
  • Fortsatt stark balansräkning, nettoskuldsättningsgraden uppgick till 11,6 procent (8,8).

VDs kommentar

Den återhämtning som inleddes under andra kvartalet fortsatte och förstärktes under tredje kvartalet. Förbättringen är speciellt tydlig i Lesjöfors som framför allt gynnas av en stark efterfrågan inom Chassifjädrar. Även Habia visar tillväxt medan Beijer Tech har haft en något svagare försäljning än föregående år. Koncernens totala fakturering uppgick till 753 Mkr, vilket var 15 procent högre än föregående år. I jämförbara enheter ökade faktureringen med 8 procent. Den högre faktureringsvolymen har bidragit till en stark resultat- och marginalutveckling. Resultat efter finansnetto uppgick till 100 Mkr, vilket var 32 procent högre än motsvarande period föregående år. Rörelsemarginalen ökade från 12,2 till 13,7 procent. Både Lesjöfors och Habia har bidragit till den positiva marginalutvecklingen. Kassaflödet är fortsatt starkt och uppgick i kvartalet till 80 Mkr, vilket innebär att nettoskulden sjunkit till 178 Mkr. Balansräkningsstyrkan ger goda möjligheter att växa koncernen såväl organiskt som via förvärv.

Lesjöfors utvecklades starkt under kvartalet. Orderstockarna ökade och faktureringen växte med 28 procent till 423 Mkr. I jämförbara enheter var ökningstakten 20 procent. Högsta tillväxten hade Lesjöfors inom affärsområdet Chassifjädrar som växte med 56 procent under kvartalet. Ackumulerat sedan årets början har försäljningen av chassifjädrar ökat med 31 procent. Alla marknader utvecklas väl och högsta tillväxten har den tyska marknaden. Även inom Industrifjädrar och Banddetaljer ökade försäljningen under tredje kvartalet. Den höga tillväxten inom framför allt Chassifjädrar gynnar Lesjöfors resultat- och marginalutveckling. Rörelseresultatet ökade under tredje kvartalet med 42 procent till 83 Mkr.

Habias fakturering växte under tredje kvartalet med 4 procent till 151 Mkr. Både Telekom och övriga produktområden hade högre fakturering än motsvarande period föregående år. Orderstockarna sjönk under kvartalet beroende på lägre orderingång från industrikunder samt försenade beställningar från kärnkraftkunder. Affärsaktiviteten inom kärnkraftsområdet är dock hög vilket bör leda till förbättrad orderingång under kommande kvartal. Efterfrågan från telekomkunder fortsätter att utvecklas väl. Habias globala marknadsposition inom kabel för basstationsantenner är stark och utbyggnaden av mobilnät, inte minst i Kina, gynnar efterfrågan på företagets produkter. Förbättrade försäljningsvolymer bidrog till att Habias rörelseresultat steg från 13 till 15 Mkr.

Beijer Techs fakturering steg med 1 procent till 178 Mkr under tredje kvartalet. I jämförbara enheter sjönk dock faktureringen med 9 procent. Takten i nedgången var lägre än under tidigare månader. Under det senaste kvartalet är det framför allt Flödesteknik som haft svagare fakturering, medan försäljningen inom Industriprodukter varit relativt oförändrad. Rörelseresultatet sjönk från 12 till 10 Mkr. Nedgången förklaras huvudsakligen av engångskostnader inom affärsområdet Industri. Justerat för dessa kostnader var såväl resultat som rörelsemarginal i nivå med föregående år.

Bertil Persson
VD och koncernchef

  
Eventuella frågor besvaras av
:
Bertil Persson, VD och koncernchef, telefon 08-506 427 50, bertil.persson@beijeralma.se
Jan Blomén, ekonomichef, telefon 018-15 71 60, jan.blomen@beijeralma.se

Följande bilagor finns för nedladdning:
Hela rapporten

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News
Vill du också synas med dina nyheter på DI.se? Läs mer om publicering på DI.se


Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?