1515

Rekordförsäljning och pole position på en mångmiljardmarknad som nu öppnas

Fingerprint Cards AB (publ), org.nr. 556154-2381, (FPC), Tredje kvartalet 2013:

 • Försäljningen uppgick till 31,6 Mkr (2,6).
 • Bruttoresultatet uppgick till 15,5 Mkr (-0,9).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -1,3 Mkr (-9,7).
 • Bruttomarginalen uppgick till 49 % (-34).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,03 Kr (-0,22).
 • Likvida medel uppgick vid periodens slut till 142,3 Mkr (25,9).
 • Orderstocken uppgick vid periodens slut till 38,9 Mkr (0,0).
 • FPC lämnade ny prognos den 23:e september avseende 2013 samt lämnade prognos för 2014 och 2015.
 • Fujitsu i samarbete med DoCoMo lanserade den första mobilen med FPCs fingeravtrycksteknologi.
 • Konka lanserade sin första smartphone med FPC1080A fingersensor i Kina.
 • WWTT lanserade FingerQ-produkt med FPCs 1080A-sensor.
 • Pantech i Sydkorea lanserade ny mobiltelefon med FPCs fingeravtrycksteknologi.
 • FPC vann ny DW* från en större Tier2–OEM i Kina.
 • FPC vann smartphone DW* från befintlig OEM-kund i Asien tillsammans med ledande amerikansk operatör.
 • FPC vann en ny stor DW* för tre nya smartphones från en befintlig framstående kund i Asien.
 • FPC vann nya DW* för smartphone samt tablet från befintlig Tier2 kund i Asien.
 • FPC fick kinesisk order på areasensorer värd 24 Mkr.
 • FPC erhöll order om drygt 3 miljoner linjesensorer för asiatiska smartphones.
 • FPC annonserade att Mats Svensson går vidare till nya uppdrag.
 • FPC rekryterade Customer Support Director för Asien, landschef i Japan samt Jan Johannesson som VP Strategic Planning and Portfolio Management.
 • FPC valde Precise Biometrics fingeravtrycksalgoritm som en av flera algoritmer i vår portfölj.
 • FPC förvärvade drygt 100 patent från en globalt ledande patentägare

Delårsperioden januari – september 2013:

 • Försäljningen uppgick till 61,3 Mkr (8,4).
 • Bruttoresultatet uppgick till 24,2 Mkr (-4,2).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -18,2 Mkr (-28,5).
 • Bruttomarginalen uppgick till 40 % (-50).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,35 Kr (-0,65).
 • Likvida medel uppgick vid periodens slut till 142,3 Mkr (25,9).
 • Orderstocken uppgick vid periodens slut till 38,9 Mkr (0,0).

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång:

 • FPC anställde Jonas Spannel som VP Sourcing and Supply.
 • FPC fick order avseende knappt 1 Miljon sensorer för asiatiska smartphones
 • UINT & Mereal Biometrics lanserar biometriskt smartkort med inbyggd fingeravtryckssensor och processor från FPC.
 • Dementi: Fingerprint Cards är EJ förvärvat. FI och EBM utreder.

* FPC definition av Design Win (DW): Beslut av en tillverkare att starta utveckling av en eller flera kommersiella produkter som kommer att innehålla FPC:s teknologi som en integrerad del i tillverkarens produkt(er).

För mer information kontakta: Johan Carlström, VD Fingerprint Cards AB (publ), 031-60 78 20, investrel@fingerprints.com

Fingerprint Cards AB (publ) offentliggör denna information enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 oktober 2013 klockan 08.00.

Viktig information
Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i Fingerprint Cards i någon jurisdiktion.

VDs kommentar – Apple öppnar en gigantisk marknad inom Android och Windows för FPC
Det är nu en ny mycket stor marknad föds där hundratals miljoner sensorer kommer integreras i konsument-elektronik under 2014 och miljarder under 2015. Apples marknadslansering av iPhone 5S med Touch ID fingersensor den 10:e september innebar att marknaden för inbyggda fingersensorer i smartphones och tablets öppnades på vid gavel. Enligt uppgifter i Wall Street Journal sålde Apple nio miljoner nya iPhones under öppningshelgens tre dagar där 88 % uppgavs vara den fingeravtrycksutrustade iPhone 5S. Fingeravtrycksensorn eller Touch ID som Apple valt att kalla den uppgavs enligt flera artiklar vara ett av de primära skälen till att kunderna valde att köpa just iPhone 5S.
Vi har under kvartalet väsentligt stärkt vår IP situation med förvärv av en patentportfölj som omfattar drygt 100 patent i marknader som USA, Europa och Asien, varav flera är standardblockerande inom trådlös kommunikation. Detta förvärv ger oss en mycket stark IP position och som framöver kan användas såväl defensivt som offensivt.
Vi brukar normalt inte tala om konkurrenter då vi föredrar att fokusera på det vi själva kan påverka; nämligen att utveckla vår egen teknologi och organisation till att bli den bästa inom sitt område i världen, men vi gör nu ett undantag då Synaptics nyligen presenterade förvärv av Validity tydliggör ett antal intressanta punkter om framtiden:

Synaptics förvärv av Validity gör det tydligt att en leverantör som Synaptics som är aktiv på Smartphones och Tablets har ett stort behov att kunna erbjuda även fingeravtrycksteknologi. Det är därför troligt att kombinationen touchskärmsteknologi och fingeravtrycksigenkänning kommer att vara en viktig kombination i framtiden inom dessa högvolymsegment. FPC fokuserar på att säkerställa att FPCs fingeravtrycksensorer ständigt är i framkant av utvecklingen, där vi redan idag är en ledare med tre smartphonemodeller lanserade i Asien. De diskussioner vi har med de ledande tillverkarna av smartphones och Tablets rörande krav, behov och anpassningar kring produkter och teknologi ger oss en pole position både nu och för framtiden.

Marknaden för fingeravtrycksensor växer snabbt och kommer att bli mycket stor 2015 och FPC har redan innan Synaptics förvärv en ledande marknadsposition. De avgörande faktorerna för marknadsandelar kommer vara teknologi, patent, pris, produktionsförmåga samt lokal kundsupport hos kunderna framför allt i Asien. FPC bedömer att konkurrensen under det närmaste året kommer vara begränsad vilket gynnar FPC att snabbt kunna bygga en marknadsledande och stark ställning.

Försäljningen under det tredje kvartalet uppgick till 31,6 Mkr vilket är bäst hittills. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1,3 Mkr vilket var bättre än planerat. Vi exekverar f.n. en rekryteringsplan där målet är att bygga ett världsledande företag inom ett marknadssegment som snabbt kommer att bli enormt.

Det tredje kvartalet kan summeras som det bästa i företagets historia med högsta omsättningen hittills samt att Apple nu har öppnat en ny marknad inom Android och Windows på vid gavel för FPC. En teknologi som FPC varit med och uppfunnit samt mer eller mindre dominerat de senaste 5-10 åren är aktiv kapacitiv touch.

Denna teknik kan anses vara den bäst beprövade och genom lanseringen av iPhone 5S, som har just kapacitiv sensor bekräftas detta, vilket har medfört att marknadens intresse för FPCs erbjudande inom mobil touch ökat kraftigt. Även om de riktigt stora intäkterna inträffar under andra halvan 2014 så kommer intäkterna bli högre och FPC:s ledande marknadsposition än starkare. Vi ser därför med mycket stor tillförsikt fram emot de närmaste kvartalen och åren.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Hela rapporten

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News
Vill du också synas med dina nyheter på DI.se? Läs mer om publicering på DI.se


Innehåll från VertivAnnons

Snåla inte på datacentret om ni vill ha flexibelt distansarbete

På många företag kommer de närmaste åren att präglas av distansarbete och av hybridmodeller, med en blandning av närvaro på kontoret och arbete i hemmiljö. Ju mer flexibel individen kan vara, desto hårdare får servrarna i datacentren jobba. Det ställer krav på investeringar av olika slag.

Fördelarna med ökat distansarbete är uppenbara, för att sammanfatta handlar det om att säkra den nödvändiga effektivisering som krävs för att överleva som företag. Ericssons planer är bara ett exempel av många på vad som händer. Ökad lönsamhet kan även komma från lägre kontorshyror, lägre elräkningar och liknande. PwC har undersökt detta fenomen och listar ett flertal aspekter som kanske inte är uppenbara. Även enklare rekrytering bidrar till att minskade utgifter.

Mer distansarbete kräver mer investeringar. Några är uppenbara, till exempel att medarbetarna behöver rejäla och stryktåliga bärbara datorer och tillgång till stabila IT-lösningar för videokonferenser, samarbete med mera. Andra nödvändiga investeringar är svårare att identifiera, som att det krävs nya, och ofta dyra, lösningar för åtkomst och IT-säkerhet.

Så uppgraderar du företagets nätverk

Den typ av investeringar som är lättast att missa är troligtvis det faktum att det krävs mer muskler i våra datacenter. I många fall är det en fråga för tjänsteleverantörer och molnföretag. Men många företag har fortfarande egna datacenter, inte sällan för de mest centrala verksamhetsområdena. Dessa datacenter belastas hårdare idag. Hur mycket varierar, men uppgifter om ökningar på 30 procent är inte ovanliga.

Det kan kanske tyckas konstigt att mer IT-aktivitet långt bort från datacentren innebär att datacentrens kapacitet och driftsäkerhet måste förstärkas. Men utan tillförlitliga knutpunkter i form av datacenter kommer den distribuerade teknikanvändning som är en följd av distansarbetestrenden att fungera sämre och vara mer osäker. 

– Det handlar inte bara om fler servrar för beräkning, fler diskar för lagring av data och större switchar för kommunikation via nätverk och internet. Kraftfullare och mer tillförlitliga lösningar för elförsörjning och stabila lösningar för kylning är lika viktiga säger Daniel Breum, försäljningsansvarig i Norden på Vertiv. 

Förutom traditionella stora datacenter blir det allt vanligare med nya, ofta mindre, anläggningar som byggs ute i kanten av nätverken (det som brukar kallas för edge computing). De knyter samman användare och centrala datacenter. Det ställs ofta speciella krav på den här typen av anläggningar, till exempel på grund av utrymmesbrist. Vertiv som är en ledande leverantör av utrustning för datacenter märker av det här på flera sätt: 

– Många nya datacenter som blir knutpunkter för nätverkstrafik kommer att köras på full kapacitet. All värme som genereras på grund av detta ställer stora krav på kylning, säger Daniel Breum, försäljningsansvarig i Norden på Vertiv.

Det ökade trycket på datacenter är bara ett exempel på indirekta följder vad gäller krav på utrustning till datacenter i pandemins svallvågor. Men den är viktig att ha i bakhuvudet när man planerar nästa års budget. 

Mer information om Vertivs Edge lösningar

Om Vertiv 

Fakta

Vertiv är en ledande leverantör av hårdvara, mjukvara, analyser och tjänster för datacenter. Sortimentet innefattar produkter för energiförsörjning, kylning och IT-infrastruktur, samt tjänster för allt från molnet till ytterkanterna av nätverken. Fokus ligger förutom på kostnadseffektivitet på tillgänglighet och hållbarhet. Vertivs huvudkontor ligger i Columbus, i Ohio i USA. Företaget har cirka 20 000 anställda och bedriver verksamhet i fler än 130 länder däribland Sverige.

 

Mer från Vertiv

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Vertiv och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?