1515
Annons

Maxpeak AB (publ) gör ny noteringsprövning efter bl a förvärvet av Capillum Holding AB.

Maxpeak har successivt omstrukturerats från att ha en verksamhet (signalmätare) till att idag vara en koncern med flera verksamheter och tre affärsområden.

Omstruktureringen inleddes i mars 2012 med att Maxpeak gjorde en första investering i Capillum och idag är Maxpeak majoritetsägare i detsamma. Inom kort räknar styrelsen med att Capillum kommer bli ett helägt dotterbolag. Under perioden har det också gjorts andra förändringar inom affärsområdena, i ledning och i viss utsträckning även ägarkretsen.

Även om uppbygganden av den nya koncernen fortfarande är i sin linda är många av de värden och den framtida potentialen som redan finns i gjorda investeringar inte återspeglade i marknadens värdering av Maxpeak.
Trots om en av investeringarna (Cefour) just nu genomgår en turbulent tid skulle ett ”worst case scenario” inte drabba koncernens långsiktiga mål eller tillväxt nämnvärt.

Visionen för Maxpeak är att genom ett aktivt ägande skall man kunna ge nya och befintliga kunder, hel- och delägda bolag inom Maxpeak, den stöttning i form av finansiering och övrig professionell support som kan komma att behövas för att investeringar skall kunna utvecklas på ett för Maxpeaks aktieägare gynnsamt sätt. Verksamheter som har bäst framtidsutsikter skall bestå och andra verksamheter skall avvecklas.

Maxpeak är i många avseenden en helt ny koncern och med detta och i enlighet med AktieTorgets praxis skall det genomgå en förnyad noteringsprövning. Denna kommer att omfatta sedvanliga genomgång av bolagets verksamhet, ledning och större ägare samt att upprätta ett noteringsmemorandum. I avvaktan på denna prövning placeras Maxpeak på AktieTorgets observationslista. Noteringsprövningen bör bli klar under 2013.

Maxpeaks styrelse ser med det ovan sagda fram emot den genomlysning av företaget som noterings-prövningen medför. I denna genomlysning ges en möjlighet att tydliggöra den nya verksamhets-inriktningen så att marknaden får bättre förutsättningar för att göra en korrekt värdering av nya Maxpeak.

Maxpeak kommer i samband med noteringen också byta namn. En fråga som styrelsen får anledning att återkomma om.

Styrelsen

Genom Jan Nilstadius, styrelseordförande, Maxpeak AB (publ)

  
För ytterligare information vänligen kontakta:

Styrelseordförande Jan Nilstadius, +46 (0)70-300 50 20
E-post: info@capillum.se

Följande bilagor finns för nedladdning:
Pressmeddelande (PDF)

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News
Vill du också synas med dina nyheter på DI.se? Läs mer om publicering på DI.se


Innehåll från VerizonAnnons

Fem nyckelfaktorer för att förverkliga planerna på det uppkopplade företaget

Ett uppkopplat företag kan förbättra sin konkurrenskraft betydligt. Men för vissa chefer kan digitaliseringsresan verka komplicerad och svår att få grepp om. Här är fem nyckelfaktorer för att kunna utveckla de mest innovativa lösningarna, samarbeta sömlöst med partners och samtidigt vara finansiellt framgångsrik.

Det uppkopplade företaget består av ett ekosystem där varje del av företaget är digitaliserat, inklusive försäljning, kundservice, ekonomi, HR, tillverkning, FoU, teknik, logistik och marknadsföring. 

– När dessa funktioner hanteras virtuellt, kan företag dra fördel av smarta processer som baseras på dataanalys och som möjliggör en säker och sömlös koppling mellan människor, processer och produkter, säger Fredrik Hallenborg, Associated Director, Verizon Business.

1. Digitala arbetsflöden måste baseras på robusta och säkra uppkopplingar 

En robust, säker och skalbar nätverksinfrastruktur utgör grunden för framgångsrika verksamheter. Det är därför viktigt att ta hänsyn till nätverket i beslutsprocessen redan från början och sedan bygga vidare på det. För att kunna dra nytta av teknik som 5G, MEC, artificiell intelligens och AR/VR behövs en plattform som levererar nätverkstjänster på ett smidigare, mer motståndskraftigt och mer molncentrerat sätt än vad traditionella nätverksinfrastrukturer gör. Detta kallas Network as a Service (NaaS) och i kombination med digitala möjligheter kommer det att vara nyckeln till framgång. 

2. Differentiera it-lösningar för specifika branscher

Standardlösningar för dagliga processer ligger fortfarande till grund för it-infrastrukturen som är tillgänglig för alla. Den stora skillnaden är införandet av differentierade it-lösningar. I den virtuella världen kan specifika applikationer snabbt rullas ut baserat på individuella behov. Dessa applikationer sitter närmare platsen där själva kundtransaktionen äger rum. Det innebär smidigare driftsättning och snabbare svarstider, samt specifika it-lösningar för enskilda avdelningar som stödjer innovativ utveckling.

3. Skapa ett starkt partnerekosystem

Digitalisering av processer och arbetsflöden gör det möjligt att samarbeta på nya sätt och med ett större partnerekosystem. Många företag har arbetat i silos, med isolerade it-system och begränsad leverantörskontrakt som innebär att det inte varit möjligt att samverka kring nya idéer. Genom att välja it-partners som fungerar bra ihop och som satsar på digitalisering kan företag påskynda innovation och bli mer träffsäkra. Därigenom har de möjlighet att dra nytta av expertis hos branschpartners och tillsammans skapa de bästa produkterna och tjänsterna.

4. Kom ihåg den mänskliga upplevelsen inom den digitala första arbetsplatsen

Den traditionella arbetsplatsen har förändrats under pandemin, och många företag går över till hybrida arbetsmiljöer med fler samarbetslösningar. Automatisering kommer inte att ersätta arbetskraften, utan snarare omdefiniera roller utifrån nya möjligheter. På den digitala arbetsplatsen måste företag vara noggranna med varje anställds arbetsmiljö och ta hänsyn till varje individs utbildning, trivsel och erfarenhet när de interagerar med de tekniska lösningar som företaget använder. Att förstå dessa miljöer i förhållande till de anställdas upplevelser kommer att bli avgörande för det uppkopplade företagets framgång.

5. Säkra den dynamiska världen

Varje företag behöver förstå att förmågan att skapa en säker och effektiv cyberverksamhet är detsamma som att skapa en säker och effektiv drift, vilket i sin tur är detsamma som att skapa en säker och effektiv affärsverksamhet.  Säkerhet kommer att ses som en affärskritisk tjänst, snarare än som en isolerad aktivitet, inom det uppkopplade företaget. Säkerhetstjänsterna bör vara inbyggda i den grundläggande infrastrukturen så att de möjliggör den flexibilitet som användare och data måste ha när det gäller tid och plats. Dessutom måste säkerhetstjänsterna vara kopplade till identitetslösningar som skyddar det uppkopplade företaget och dess data, varumärke, och människor.

– Min utmaning till företag runt om i världen är se till att 2022 blir det år som planerna på det uppkopplade företaget förverkligas – tekniken och expertisen finns redan. Det är viktigt att företag arbetar med globala partners som kan stödja dem under hela resan och erbjuda den flexibilitet, skalbarhet och anpassningsförmåga som varje företag behöver, säger Fredrik Hallenborg, Associated Director, Verizon Business.

Ta reda på mer om hur Verizon kan hjälpa dig på din resa mot att bli ett uppkopplat företag.  

Mer från Verizon

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Verizon och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?