1515
Annons

Europas företag kan spara 20 procent av årsomsättningen genom att ta itu med ”bigger data”

Ricoh, Stockholm, 10 oktober 2013 – En ny undersökning som Ricoh Europe[1] har beställt visar vilka fördelar Europas näringsliv kan få genom att agera på möjligheterna med ”bigger data” – digitaliseringen av affärskritiska pappersdokument. 88 procent av Europas företagsledare anser att en digitalisering av dessa dokument skulle underlätta och förbättra beslutsprocessen. Dessutom tror 70 procent att en digitalisering av pappersdokumenten skulle kunna sänka företagens kostnader med fem till tjugo procent av årsomsättningen. Hälften anser att det är möjligt att få tillbaka en avkastning på fem till tio procent, de övriga mellan 11 och 20 procent.

Ricoh, Stockholm, 10 oktober 2013 – En ny undersökning som Ricoh Europe[1] har beställt visar vilka fördelar Europas näringsliv kan få genom att agera på möjligheterna med ”bigger data” – digitaliseringen av affärskritiska pappersdokument. 88 procent av Europas företagsledare anser att en digitalisering av dessa dokument skulle underlätta och förbättra beslutsprocessen. Dessutom tror 70 procent att en digitalisering av pappersdokumenten skulle kunna sänka företagens kostnader med fem till tjugo procent av årsomsättningen. Hälften anser att det är möjligt att få tillbaka en avkastning på fem till tio procent, de övriga mellan 11 och 20 procent.

– Företagsledare vet att om affärsmöjligheterna kring ”big data” ska realiseras måste man göra mer än att digitalisera stora informationsmängder. Även fysiska dokument med affärskritisk information och affärskritiska insikter måste hanteras. De allra flesta företagsledare som är pressade att ta rätt beslut för att styra sina bolag ut ur den ekonomiska krisen anser att en digitalisering av fysiska dokument skulle förbättra beslutsprocessen. Förvisso tror företagsledare att papperskopior fortfarande kommer att finnas och bli fler på arbetsplatserna, men det är tydligt att vi befinner oss i informationsåldern och att enkel tillgång till information - digital eller fysisk - är avgörande när organisationer driver på sin digitala förändring och affärstillväxt, säger Patrik Holmström, Försäljningsdirektör, Ricoh Sverige AB.

Undersökningen visar att över 50 procent av alla organisationer fortfarande har mellan fem och tio års information lagrad endast i pappersform. Det påverkar inte bara beslutsfattandet utan också produktiviteten och företagens resultat. Majoriteten av alla företagsledare (63 procent) anser att det tar för lång tid att hitta den information de behöver när de söker bland papperskopiorna. Information som ligger utspridd i dokumentskåp, pappersarkiv, förråd, källare eller hos någon kollega kostar mycket pengar. Förrådsutrymmen är som dyrast i London[1].

Initialt låg fokus på digitala informationskällor när man pratade om ”big data” men nu inser allt fler företagsledare att det ligger stora tillgångar vilande i det fysiska informationskapitalet. 76 procent anser att de kunde ha lärt sig av den tidigare lågkonjunkturen och minskat påverkan i den nu aktuella om de hade haft bättre tillgång till historiken. Det har resulterat i att över tre fjärdedelar av de tillfrågade i undersökningen lagt ner tid på att digitalisera historiska dokument under den ekonomiska nedgången. HR, ekonomiavdelning och upphandlingsfunktioner fortsätter på många platser att förlita sig på pappersbaserade processer, och det är ofta juridiska regler och föreskrifter som avgör hur viss information, till exempel sjukjournaler, måste förvaras. Men nu anses det att digitalisering av pappersdokument måste prioriteras. Sex av tio tillfrågade (57 procent) anser att de ska ha lyckats med detta inom tre år.

– Det första man måste göra för att hantera ”big data” är att slå hål på myten som omger den. Det är resultatet som är viktigt. Inhämtning, analysering av och ett agerande på den kvalitetsinformation som finns tillgänglig, och använda den för att ge kunderna bättre service. Värdefulla affärsinsikter fanns långt innan hysterin kring ”big data”, och det är viktigt att man ser ett steg längre än till digital information. Betydelsefulla trender och historiska affärsinsikter, som finns bevarade i pappersarkiven kan hjälpa till att få fram en fullständig bild, och det är viktig för framtida affärer. Den ekonomiska krisen har framhävt vikten av att organisationer har en helhetssyn på affärsklimatet som omger dem, både historiskt sett och i dag. Det är viktigt att företag drar nytta av all affärskritisk information för att vara så konkurrenskraftiga som möjligt och för att förbättra beslutsprocessen i framtiden, avslutar Patrik.

Mer information om hur teknikdrivna förändringar påverkar finns här.


[1] Undersökning utförd av Coleman Parkes Research, maj-juni 2013
[2] Undersökning utförd av Cushman & Wakefield, 2013: http://www.cushmanwakefield.com/en/research-and-insight/2013/office-space-across-the-world-2013/

För ytterligare information, kontakta:
Ricoh Sverige AB
Patrik Holmström 
Tel: 08-734 33 32
E-post: patrik.holmstrom@ricoh.se
www.ricoh.se

Ricoh Sverige AB
Magnus Christerson
Marketing Director
Tel: 08-734 33 00
E-post: magnus.christerson@ricoh.se
www.ricoh.se

Följ oss på Facebook: https://www.facebook.com/Ricoh.Sverige.AB http://www.facebook.com/RicohEurope 
Följ oss på Twitter: www.twitter.com/ricoheurope 
Registrera dig på Ricohs mediacenter på: www.ricoh-europe.com/press

| About Ricoh |
Ricoh is a global technology company specialising in office imaging equipment, production print solutions, document management systems and IT services. Headquartered in Tokyo, Ricoh Group operates in about 200 countries and regions. In the financial year ending March 2013, Ricoh Group had worldwide sales of 1,924 billion yen (approx. 20 billion USD).

The majority of the company's revenue comes from products, solutions and services that improve the interaction between people and information. Ricoh also produces award-winning digital cameras and specialised industrial products. It is known for the quality of its technology, the exceptional standard of its customer service and sustainability initiatives.

Under its corporate tagline, imagine. change. Ricoh helps companies transform the way they work and harness the collective imagination of their employees. For further information, please visit  www.ricoh.se

| About the Research |
The study was conducted during May and June 2013 by Coleman Parkes Research and commissioned by Ricoh Europe PLC.  The online survey consisted of 735 senior business and IT decision makers across 8 vertical sectors, education, legal, utilities/energy, healthcare, public sector, retail, manufacturing and financial services sectors.  Participating respondents were from the UK, Ireland, France, Germany, Spain, Italy, Netherlands, Belgium, the Nordics (Sweden, Finland, Norway and Denmark), Switzerland and Russia. 

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News
Vill du också synas med dina nyheter på DI.se? Läs mer om publicering på DI.se


Innehåll från Energy Sourcing TechnologyAnnons

Sänkta elkostnader för industrin – med digital lösning

Ökade elpriser, rekordstora prisskillnader och en alltmer oförutsägbar elmarknad gör att elinköpet i dag är ett av de allra viktigaste inköpen att hålla koll på – och regelbundet se över för industri och offentlig sektor.

– Nu finns det en ny modern och digitaliserad lösning för att hantera situationen. Vinnaren, eller kanske minst smärtsamt, blir det för den som kan hantera kort- och långsiktiga strategier samtidigt, säger Magnus Kjellin, vd på Energy Sourcing Technology som har specialiserat sig på systemstöd för upphandling, styrning och uppföljning av elinköp.

Ta kontroll över din elaffär

Samhället står inför en av sina största förändringar inom energiområdet sedan elektrifieringens intåg för mer än hundra år sedan. Förnyelsebarhetsresan i samhället kanaliseras till att den befintliga elproduktionsapparaten delvis behöver ställas om, och att elproduktionen behöver dubbleras. Utöver det ska elnät förstärkas och helt nya tekniska lösningar uppfinnas, testas och kommersialiseras.

– Det är ingen liten utmaning eller omställning vi står inför, säger Magnus Kjellin.

Detta innebär att elinköpare måste kunna hantera både kortsiktiga strategier för inköp och riskhantering samt långsiktiga strategier för hur man vill vara med och påverka samhällets utveckling. Förutom påverkan handlar det också om olika typer av investeringar i exempelvis vindkraft, solceller eller annan teknik.

Tekniken hittar en miljard

I dag arbetar Energy Sourcing Technology med sin SaaS-lösning mot industri och offentlig sektor, där elinköp är en stor del av affären. Men fungerar elmarknaden i dag optimalt för att alla Sveriges elinköpare ska kunna hantera sitt elinköp på ett kostnadseffektivt och tryggt sätt? Enligt Magnus Kjellin är svaret nästan.

– Det finns en både fungerande börsmarknad och en OTC-marknad för elkontrakt och gröna certifikat. Det är kanske den viktigaste förutsättningen. De handlade volymerna hade gärna fått vara större men den viktigaste förutsättningen är ändå att marknadsplatsen finns, säger han och fortsätter:

– Genom att prissäkra lite av sitt framtida elbehov successivt undviker elköpare att exponera sig fullt ut mot det rörliga kontraktspriset. Det viktigaste är att göra ett medvetet och genomtänkt val. Det vi kan göra nu med hjälp av tekniken som ger helt nya insikter och affärsmöjligheter, säger han.

Magnus Kjellin är vd på Energy Sourcing Technology.
Magnus Kjellin är vd på Energy Sourcing Technology.

Industri och offentlig sektor, som kommuner, landsting och statliga myndigheter förbrukar el, för uppskattningsvis 15-25 miljarder kronor varje år. Magnus Kjellin förklarar att tidigare avsaknaden av professionella verktyg för att hantera styrning och uppföljning av elinköpet  har inneburit att kostnaderna varit 5-10 procent för höga för elinköparna. Det motsvarar någon miljard per år.

– Som elköpare måste man engagera sig i styrning av elinköpet och i avtalstecknandet. Den som skriver på ett standardavtal från en elleverantör är nästan alltid en ekonomisk förlorare. Det handlar exempelvis om hur prissättningen av elkontrakt sker och det handlar om helt obalanserade bestämmelser kring skyldigheter och rättigheter, säger han.

– Dels så rapporteras ofta genomförda prissäkringar en gång i månaden vilket gör det väldigt svårt och tidsödande att kontrollera i efterhand, dels är avtalen formulerade på ett sätt som ger elleverantören i princip helt fria händer att sätta vilket pris som helst, säger han.

Omställningen en stor utmaning för alla som handlar med el

Leif Borgstedt är ansvarig för elhandeln på Scania, vars mål är att vara helt fossilfria till år 2025. Han konstaterar att omställningen till ett hållbart samhälle med fossilfria produkter är en stor utmaning för alla som handlar med el.

– Att kunna hantera flera olika typer av gröna energiprodukter, finansiella lösningar i kombination med hög rörlighet på priserna kommer att bli vardag för de energiansvariga. Det kräver en bredare kompetens i hanteringen av energiaffären och ställer även högre krav på ett flexibelt och bra systemstöd, säger han.

Det har inte funnits någon enkel lösning på problemet tidigare, varken för offentlig eller privat sektor. Men med hjälp av Energy Sourcing Technology’s IT-verktyg kan en stor del av handeln automatiseras och det är enkelt att hålla koll på att villkor och avtal följs och säkerställa att det inte finns några dolda marginaler i priset. Men framför allt har det inneburit en tidsvinst i det dagliga arbetet.

– Jag har fått en extra halvtid som jag kan lägga på att jobba med elinköps- och hållbarhetsfrågorna, säger han.

Hitta kostnadsbesparingar för era elinköp – läs mer om Energy Sourcing Technology 

 

Mer från Energy Sourcing Technology

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Energy Sourcing Technology och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?