1515
Annons

Allenex jan-jun: 58,6 mkr (44,9) nettoomsättning

Delårsrapport JANUARI – JUNI 2012

Delårsrapport JANUARI – JUNI 2012

För andra kvartalet april - juni

 • Nettoomsättningen för kvartalet blev 28,7 (24,4) Mkr, motsvarande en ökning på 17,6 procent jämfört med motsvarande period föregående år (Olerup GmbH ingår i koncernen fr.o.m. 1 juni 2011).
 • Rörelseresultatet (EBIT) för kvartalet blev 3,1 (-8,7) Mkr.
 • Rörelsemarginalen för kvartalet blev 11 (-35) procent.
 • Resultatet efter skatt uppgick för kvartalet till 1,7 (-127,4) Mkr.
 • Resultatet per aktie för kvartalet såväl före som efter utspädning var 0,01 (-2,04) kr.

För perioden januari - juni

 • Nettoomsättningen för perioden blev 58,6 (44,9) Mkr, motsvarande en ökning på 30,5 procent jämfört med motsvarande period föregående år (Olerup GmbH ingår i koncernen fr.o.m. 1 juni 2011).
 • Rörelseresultatet (EBIT) för perioden blev 6,1 (-11,9) Mkr.
 • Rörelsemarginalen för perioden blev 10 (-26) procent.
 • Resultatet efter skatt för perioden uppgick till 1,2 (-373,6) Mkr.
 • Resultatet per aktie för perioden såväl före som efter utspädning var 0,01 (-6,00) kr.
 • Eget kapital per aktie var 1,86 (11,65) kr.
 • Soliditeten uppgick till 62 (41) procent.

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • Under april har Allenex sålt sitt innehav i intressebolaget Likvor AB mot en köpeskilling om 750 Tkr. Redovisningsmässigt är innehavet upptaget till noll, varför överlåtelsen för Allenex innebar en motsvarande vinst under andra kvartalet 2012.
 • Under april har Allenex därutöver sålt sitt innehav i intressebolaget Pharmacolog i Uppsala AB mot en köpeskilling om 300 Tkr. Även här är innehavet redovisningsmässigt upptaget till noll, varför överlåtelsen för Allenex innebar en motsvarande vinst under andra kvartalet 2012.
 • Från och med den 1 maj säljer Olerup GmbH direkt till slutkunder i Holland och Belgien.
 • Tulane University Hospital, New Orleans, USA, påbörjade i juni en studie av XM-ONE® vid njurtransplantation. Beräknad inklusionstid är ett år, varefter patienterna kommer att följas upp under 6 månader.
 • University of Miami startade i juni en klinisk prövning av XM-ONE ® vid njurtransplantation. Beräknad inklusionstid är två år och patienterna följs upp under 6 månader efter genomförd transplantation.

VD Anders Karlssons kommentar till andra kvartalet 2012:

”Efter renodling av verksamheten visar Allenex även under andra kvartalet 2012 ett positivt rörelseresultat. Såväl volymer som marginaler ökar jämfört med samma period föregående år. Allenex har idag en attraktiv produktportfölj som erbjuder våra kunder bra lösningar för diagnostik innan transplantation. Vi ser även synergieffekter av den nya produktlinjen SBT Resolver från Conexio Genomics. Under kvartalet har vi initierat ytterligare utvärderingar av nya produkter och inlett samarbetsprojekt med ledande transplantationscentra i såväl USA som Europa.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Karlsson, VD tel: 070-91 800 10, e-post: anders.karlsson@allenex.se
Yvonne Axelsson, CFO, tel: 08-508 939 72, e-post: yvonne.axelsson@allenex.se

Allenex AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 Augusti 2012, kl.14:00.

Allenex är ett life science-bolag som utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer produkter för säkrare transplantationer av organ och benmärg på den globala marknaden. Allenex är noterat på NASDAQ OMX Stockholm under Small Cap-bolag (ticker: ALNX). Sammanlagt arbetar 54 personer inom Allenex-koncernen.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Allenex jan-jun 2012 Swe

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på CisionWire
Vill du också synas med dina nyheter på DI.se? Läs mer om publicering på DI.se


Innehåll från MölnlyckeAnnons

Mölnlycke vill utveckla sårvården med ny teknik

Malin Andersson, Global Vice President Wound Care R&D.
Malin Andersson, Global Vice President Wound Care R&D.

Mölnlycke, ett världsledande företag inom medicinteknik, utvecklar lösningar för att förbättra vårdkvaliteten i alla vårdmiljöer. Nu står företaget inför ett kompetensskifte när man vill utveckla nästa generations sårvård med ny teknik.

– Det handlar om att alla sår ska få optimal behandling, genom att rätt diagnos och rätt beslut kring behandling görs vid rätt tidpunkt. Man pratar om ”smarta sårvårdsprodukter”, där digitala lösningar och sensorer kan komma att vara mycket viktiga komponenter. Vi är övertygade om att detta är en del av framtiden inom sårvård, säger Malin Andersson, Global Vice President Wound Care R&D. 

För Investor-ägda Mölnlycke är sårvård (Wound Care) det största av företagets fyra affärsenheter, där Operating Room Solutions, Gloves och Antiseptics är de andra. Det Göteborgs-baserade företaget har en lång och stolt historia inom sårvård. Det var Mölnlycke som förändrade sårbehandlingen i grunden när man i början av 90-talet utvecklade Safetac®-teknologin, en lösning som innebär både mindre smärta och minskade skador på huden för patienten vid förbandsbyten.

– Vi drivs av ett starkt kundfokus och innovationsanda. Det finns en passion och drivkraft att göra skillnad för patienter och sjukvården med våra produkter och lösningar, säger Malin. 

Mölnlycke är ett globalt företag med ungefär 8 000 anställda världen över, en storlek som möjliggör snabba beslut och öppenhet för att testa nya lösningar. Det blev tydligt under pandemins första tid, där företaget var snabbt att ställa om och hitta flexibla lösningar för att stötta sjukvården i en svår situation samtidigt som nya arbetssätt för den egna personalen utvecklades.

Behov av kompetensskifte

Mölnlycke bedömer att sårvårdsbranschen nu står inför ett teknikskifte, där ny teknik skulle kunna innebära digital diagnostisering och övervakning av sårläkningen sker i realtid. Om sådan teknik utvecklas och förfinas skulle läkningstiden av ett sår kunna bli kortare samtidigt som effektiviteten i vården för kroniska och svårläkta sår förbättras.

Mölnlycke ser ett stort behov av en rad olika kompetenser för att kunna driva på teknikskiftet. Det handlar dels om ingenjörer med erfarenhet av att jobba med kundnära produktutveckling av sjukvårdsprodukter med erfarenhet inom nya material, konstruktion och industriell design, men också att knyta till sig personer från andra branscher med kompetens inom t.ex. sensorteknik, elektronik och mjukvara. 

Det handlar om långsiktiga kunskapsinvesteringar, betonar Malin, och menar att det är en trygghet att ha en ägare som Investor, som har ett långsiktigt perspektiv och en stor tro på forskning och utveckling.

– Det är en spännande resa vi har framför oss. Vi vill göra skillnad inom sårvården och söker nya taggade medarbetare som vill vara med oss och förverkliga den här visionen, avslutar hon.

Läs mer om de tjänster inom produktutveckling som finns tillgängliga på Mölnlycke just nu.

Om Mölnlycke:
Mölnlycke är ett världsledande företag inom medicinteknik, som designar och levererar lösningar för att förbättra vårdkvaliteten i alla vårdmiljöer – från sjukhuset till hemmet. Mölnlycke har ungefär 8000 anställda världen över och ägs till 99% av Investor. 

Vill du veta mer om de lösningar som Mölnlycke erbjuder för att förbättra vårdkvaliteten, läs här.

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Mölnlycke och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?