Annons

Delårsrapport januari – juni 2012

SUBSTANSVÄRDET
• Substansvärdet uppgick till 146 kronor per aktie jämfört med 142 kronor per aktie vid ingången av året. Detta motsvarar en ökning med 7,3 procent justerat för utdelning jämfört med utdelningsjusterat jämförelseindex (SIXRX) som ökade med 7,0 procent. Substansvärdet per den 20 augusti uppgick till 151 kronor per aktie.1)

INDUSTRIRÖRELSEN
Andra kvartalet
• Industriföretagens orderingång ökade till 1 906 (1 870) Mkr, en organisk tillväxt för jämförbara enheter med
–1 procent justerat för valuta­effekter.
• Industriföretagens nettoomsättning uppgick till 1 785 (1 773) Mkr, en organisk tillväxt för jämförbara enheter
med –2 procent justerat för valutaeffekter.
• Rörelseresultatet uppgick till 173 (221) Mkr, en minskning med 22 procent, motsvarande en rörelsemarginal på
9,7 (12,5) procent, för kvarvarande verksamheter. Ökade satsningar inom marknad och produktutveckling belastar resultatet.

Januari till juni
• Industriföretagens orderingång ökade till 3 710 (3 606) Mkr, en organisk tillväxt för jämförbara enheter med
1 procent justerat för valuta­effekter.
• Industriföretagens nettoomsättning uppgick till 3 520 (3 330) Mkr, en organisk tillväxt för jämförbara enheter
med 3 procent justerat för valutaeffekter.
• Rörelseresultatet uppgick till 322 (391) Mkr, en minskning med 18 procent, motsvarande en rörelsemarginal på
9,2 (11,8) procent, för kvarvarande verksamheter. Ökade satsningar inom marknad och produktutveckling belastar resultatet, med 70 Mkr.

KONCERNEN
• Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 722 (671) Mkr.
• Koncernens resultat efter skatt uppgick till 650 (586) Mkr, vilket motsvarar 4,08 (4,47) kronor per aktie.2)
• Nettolåneskulden uppgick till 1 520 Mkr vid utgången av juni, jämfört med 1 140 Mkr vid utgången av året, och motsvarar 6,1 procent av de totala tillgångarnas marknadsvärde.

BÖRSPORTFÖLJEN
• Börsportföljens värde ökade under halvåret med 13,1 procent justerat för utdelningar. Jämförbart index (SIXRX) ökade med 7,0 procent.

EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG
• Förvärv har skett av 13,4 procent av aktierna i Diamorph.

1) Substansvärdet den 20 augusti 2012 har beräknats på börsportföljens värde kl. 13.00 den 20 augusti, och med samma värden som 30 juni för den helägda industrirörelsen. 
2) Vinst per aktie sjunker då antalet aktier ökade till följd av fusionen med SäkI i juli 2011.

VD-ord
"Den avmattning som vi kände av redan i slutet på första kvartalet 2012 har fortsatt och i viss mån accentuerats. Detta får till följd att vi har negativ organisk tillväxt i samtliga affärsområden utom Swegon. Swegons orderingång ökade med hela 14 procent jämfört med samma kvartal 2011. Den totala tillväxten i kvartalet blev 1 procent, varav organisk tillväxt utgjorde –2 procent. Konjunkturläget är fortsatt svårbedömt. Eftersom merparten av industrirörelsens omsättning kommer från den europeiska marknaden är sannolikheten för en snabb återhämtning inte så hög.

Resultatet under andra kvartalet och första halvåret har påverkats negativt av den svagare marknadssituationen men också av de kraftfulla satsningar som pågår inom såväl produktutveckling för att stärka kunderbjudandet som inom marknadsorganisationerna för ökad organisk tillväxt. Flera produktlanseringar görs inom industrirörelsen under 2012 och 2013, och etableringar görs på nya marknader. Det jämförelsevis svagare resultatet för det första halvåret skall följaktligen ses i skenet av sammantaget 70 Mkr i högre marknads- och produktutvecklingskostnader jämfört med samma period föregående år.

Hittills har dessa satsningar inte givit annat än marginell påverkan på koncernens intäkter. Vi ser ännu ingen anledning att ompröva dessa satsningar. Det är vår bestämda uppfattning att på längre sikt är det dessa satsningar som ger oss potential att fortsätta växa och ta marknadsandelar, främst utanför Norden där våra marknadsandelar fortfarande är relativt små.

Utvecklingen för våra börsnoterade innehav har varit positiv under första halvåret. Med något undantag uppvisar bolagen såväl stigande omsättning som vinster. Detta har överlag också mottagits positivt och börsportföljens värde har utvecklats bättre än marknaden som helhet."

Jan Svensson
Verkställande direktör och koncernchef

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jan Svensson, VD och koncernchef, tel. 0705-77 16 40.
Anders Mörck, ekonomi- och finansdirektör, tel. 0706-46 52 11, alternativt 031-89 17 90.
Telefonkonferens
Investment AB Latour bjuder in till telefonkonferens med Jan Svensson och Anders Mörck idag klockan 10.00.
Nummer för att ringa in är +46 (8) 505 598 53. Konferensen kommer att webbsändas.
För att följa presentationen besök vår hemsida www.latour.se

Följande bilagor finns för nedladdning:
Delårsrapport januari - juni 2012

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på CisionWire
Vill du också synas med dina nyheter på DI.se? Läs mer om publicering på DI.se


Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?