1515
Annons

Delårsrapport januari – juni 2012

SUBSTANSVÄRDET
• Substansvärdet uppgick till 146 kronor per aktie jämfört med 142 kronor per aktie vid ingången av året. Detta motsvarar en ökning med 7,3 procent justerat för utdelning jämfört med utdelningsjusterat jämförelseindex (SIXRX) som ökade med 7,0 procent. Substansvärdet per den 20 augusti uppgick till 151 kronor per aktie.1)

INDUSTRIRÖRELSEN
Andra kvartalet
• Industriföretagens orderingång ökade till 1 906 (1 870) Mkr, en organisk tillväxt för jämförbara enheter med
–1 procent justerat för valuta­effekter.
• Industriföretagens nettoomsättning uppgick till 1 785 (1 773) Mkr, en organisk tillväxt för jämförbara enheter
med –2 procent justerat för valutaeffekter.
• Rörelseresultatet uppgick till 173 (221) Mkr, en minskning med 22 procent, motsvarande en rörelsemarginal på
9,7 (12,5) procent, för kvarvarande verksamheter. Ökade satsningar inom marknad och produktutveckling belastar resultatet.

Januari till juni
• Industriföretagens orderingång ökade till 3 710 (3 606) Mkr, en organisk tillväxt för jämförbara enheter med
1 procent justerat för valuta­effekter.
• Industriföretagens nettoomsättning uppgick till 3 520 (3 330) Mkr, en organisk tillväxt för jämförbara enheter
med 3 procent justerat för valutaeffekter.
• Rörelseresultatet uppgick till 322 (391) Mkr, en minskning med 18 procent, motsvarande en rörelsemarginal på
9,2 (11,8) procent, för kvarvarande verksamheter. Ökade satsningar inom marknad och produktutveckling belastar resultatet, med 70 Mkr.

KONCERNEN
• Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 722 (671) Mkr.
• Koncernens resultat efter skatt uppgick till 650 (586) Mkr, vilket motsvarar 4,08 (4,47) kronor per aktie.2)
• Nettolåneskulden uppgick till 1 520 Mkr vid utgången av juni, jämfört med 1 140 Mkr vid utgången av året, och motsvarar 6,1 procent av de totala tillgångarnas marknadsvärde.

BÖRSPORTFÖLJEN
• Börsportföljens värde ökade under halvåret med 13,1 procent justerat för utdelningar. Jämförbart index (SIXRX) ökade med 7,0 procent.

EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG
• Förvärv har skett av 13,4 procent av aktierna i Diamorph.

1) Substansvärdet den 20 augusti 2012 har beräknats på börsportföljens värde kl. 13.00 den 20 augusti, och med samma värden som 30 juni för den helägda industrirörelsen. 
2) Vinst per aktie sjunker då antalet aktier ökade till följd av fusionen med SäkI i juli 2011.

VD-ord
"Den avmattning som vi kände av redan i slutet på första kvartalet 2012 har fortsatt och i viss mån accentuerats. Detta får till följd att vi har negativ organisk tillväxt i samtliga affärsområden utom Swegon. Swegons orderingång ökade med hela 14 procent jämfört med samma kvartal 2011. Den totala tillväxten i kvartalet blev 1 procent, varav organisk tillväxt utgjorde –2 procent. Konjunkturläget är fortsatt svårbedömt. Eftersom merparten av industrirörelsens omsättning kommer från den europeiska marknaden är sannolikheten för en snabb återhämtning inte så hög.

Resultatet under andra kvartalet och första halvåret har påverkats negativt av den svagare marknadssituationen men också av de kraftfulla satsningar som pågår inom såväl produktutveckling för att stärka kunderbjudandet som inom marknadsorganisationerna för ökad organisk tillväxt. Flera produktlanseringar görs inom industrirörelsen under 2012 och 2013, och etableringar görs på nya marknader. Det jämförelsevis svagare resultatet för det första halvåret skall följaktligen ses i skenet av sammantaget 70 Mkr i högre marknads- och produktutvecklingskostnader jämfört med samma period föregående år.

Hittills har dessa satsningar inte givit annat än marginell påverkan på koncernens intäkter. Vi ser ännu ingen anledning att ompröva dessa satsningar. Det är vår bestämda uppfattning att på längre sikt är det dessa satsningar som ger oss potential att fortsätta växa och ta marknadsandelar, främst utanför Norden där våra marknadsandelar fortfarande är relativt små.

Utvecklingen för våra börsnoterade innehav har varit positiv under första halvåret. Med något undantag uppvisar bolagen såväl stigande omsättning som vinster. Detta har överlag också mottagits positivt och börsportföljens värde har utvecklats bättre än marknaden som helhet."

Jan Svensson
Verkställande direktör och koncernchef

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jan Svensson, VD och koncernchef, tel. 0705-77 16 40.
Anders Mörck, ekonomi- och finansdirektör, tel. 0706-46 52 11, alternativt 031-89 17 90.
Telefonkonferens
Investment AB Latour bjuder in till telefonkonferens med Jan Svensson och Anders Mörck idag klockan 10.00.
Nummer för att ringa in är +46 (8) 505 598 53. Konferensen kommer att webbsändas.
För att följa presentationen besök vår hemsida www.latour.se

Följande bilagor finns för nedladdning:
Delårsrapport januari - juni 2012

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på CisionWire
Vill du också synas med dina nyheter på DI.se? Läs mer om publicering på DI.se


Innehåll från AccountorAnnons

Så hanterar Life Science-bolag sin ekonomi effektivt

Peter Einarsson, Senior Advisor på Accountor.
Peter Einarsson, Senior Advisor på Accountor.

Life Science-bolag genomgår ofta stora förändringar på kort tid vilket också innebär förändringar i krav på legal rapportering. Och rätt ekonomisk information i rätt tid till investerare och marknaden är oerhört viktigt.

Inom Life Science-branschen är bolagen ofta på väg och under förändring. Initialt har bolagen ofta en liten organisation, köper då in olika typer av expertis externt och utvecklar partnerskap. Det är ofta svårt att motivera investeringen i en helt intern ekonomifunktion.

– Att outsourca är en passade och effektiv lösning för denna typ av bolag, säger Peter Einarsson, Senior Advisor på Accountor. 

Peter Einarsson är genuint intresserad av branschen och dess dynamiska bolag. Han har stöttat Life Science-bolag gällande deras ekonomi, redovisning och rapportering i över 20 år. 

– Outsourcing ger företaget snabb tillgång till kunskap och expertis. Vi kan snabbt svara på frågor och vara ett bra bollplank tack vare vår långa erfarenhet från andra liknande bolag, säger Peter Einarsson. 

Läs mer om Accountors samarbeten med Life Science-bolag.

Fokusera på rätt saker

Företagets utveckling handlar mycket om bra strategiska samarbeten och hur man genom partnerskap kan utveckla och leverera läkemedel, produkter och tjänster till marknaden utan att göra allt själv. Redovisning, lönehantering och rapportering tillhör inte bolagets kärnverksamhet och behöver inte göras på företaget. Så att ta hjälp är ett enkelt och effektivt sätt att sköta detta.  

Välj ett bolag att utvecklas med

Det är praktiskt att ta hjälp av ett bolag som kan vara med hela vägen under företagets utvecklingsresa. Som kan stötta under företagets olika faser och vid ändringar i krav på den finansiella rapporteringen. Samt som kan ge den högre kvalitet på rapporteringen som krävs, inklusive rapportering enligt IFRS, om bolaget har en ambition att notera sig. 

– Life Science är en av de mest spännande branscherna att jobba med tycker jag. Kombinationen av intressanta dynamiska bolag där det händer mycket, deras behov av kunskap, ofta snabba puckar och att få följa dem i deras utveckling tilltalar mig. Jag går igång när det kommer utmanande frågor och jag kan hjälpa till, säger Peter Einarsson.

Om Accountor:

Accountor är en del av Accountor Group, en av norra Europas största fullservicebyråer inom ekonomi, lön och HR. Accountor hjälper företag till en mer effektiv ekonomi och effektivare personalprocesser.

I Sverige är de 300 anställda på 8 orter. Accountor Group har över 100 kontor i 7 länder: Sverige, Finland, Norge, Danmark, Nederländerna, Ryssland och Ukraina. De drivs av en passion att uppnå resultat och att sträva mot framgång tillsammans med sina kunder.

Läs mer om Accountor här.

 

Mer från Accountor

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Accountor och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?