Delårsrapport januari - mars 2012

Deltaco fortsätter sin tillväxtstrategi och tar marknadsandelar i en svag marknad.

Nettoomsättning uppgick till 113,8 (103,4) MSEK, en ökning med 10,0 procent.

Rörelseresultat uppgick till 5,4 (6,1) MSEK.

Rörelsemarginal uppgick till 4,7 (5,9) procent.

Resultat per aktie efter betald skatt uppgick till 0,41 (0,50) SEK.

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -3,8 (10,4) MSEK.

Deltaco fortsätter sin tillväxtstrategi och tar marknadsandelar i en svag marknad.

Nettoomsättning uppgick till 113,8 (103,4) MSEK, en ökning med 10,0 procent.

Rörelseresultat uppgick till 5,4 (6,1) MSEK.

Rörelsemarginal uppgick till 4,7 (5,9) procent.

Resultat per aktie efter betald skatt uppgick till 0,41 (0,50) SEK.

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -3,8 (10,4) MSEK.

Väsentliga händelser under perioden

• Jan Ednertz tillträdde som verkställande direktör för SweDeltaco AB den 1 februari 2012. Jan Ednertz har en lång och bred erfarenhet av arbete med IT-produkter från bland annat Dustin, D-Link, Intel och Tech Data. Jan kommer närmast från Djurgården Hockey AB där han varit VD sedan våren 2009.

• I samband med Jan Ednertz tillträde som VD utsågs tidigare VD Ali Motazedi till vice verkställande direktör och försäljningschef i SweDeltaco AB.

• I tvisten med Peter Enström har Svea Hovrätt den 29 mars 2012 fastställt att Solna tingsrätts tidigare dom från den 25 november 2011 vunnit laga kraft. Tingsrättens tidigare dom innebar att det saknas grund för Peter Enströms yrkanden om ytterligare provisionsersättning utöver det belopp som tidigare betalats. Domen innebar även att Peter Enström har att ersätta Deltaco AB för samtliga rättegångskostnader samt att Deltaco AB till Enström skall utbetala dröjsmålsränta med anledning av sen utbetalning av medgivet belopp.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

• Årsstämma den 4 maj 2012 beslutade bland annat att;

- utdela 1,00 SEK per aktie för verksamhetsåret 2011.

- till ordinarie styrelseledamöter omvälja Arne Myhrman, Björn Abild och Jonas Mårtensson samt nyvälja Charlotte Hansson.

- styrelsearvode utgår med en årlig ersättning till styrelseordförande om 300 000 kronor och till övriga ledamöter ej anställda i bolaget med 120 000 kronor per person.

- till ny revisor utse revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB med auktoriserade revisorn Mats Fridblom som huvudansvarig revisor.

- inrätta en valberedning.

- bemyndigade styrelsen att under tiden fram till och med nästa årsstämma i samband med företagsförvärv kunna fatta beslut om nyemission av maximalt 1 105 000 aktier.

Kommentarer från VD

Marknaden för hemelektronik, telekom, foto och IT minskade med 5,6 procent i Q1 2012 enligt analysföretaget GfK. Deltacos nettoomsättningen ökade med 10 procent till 113,8 (103,4) MSEK. Deltacos historia visar att företaget lyckas växa med lönsamhet även i en svag marknad.

Rörelseresultat uppgick till 5,4 (6,1) MSEK.

Minskning i rörelseresultat beror på en fortsatt prispress på marknaden och en medveten och vald strategi att ta marknadsdelar.

Våra dotterbolag i Finland och Danmark visar positiv utveckling. Finlands omsättning ökade till 18,6 (17,9) MSEK och Danmarks omsättning ökade till 7,7 (5,7) MSEK. Båda bolagen visar vinst och det är speciellt glädjande i Danmark där merparten av svenska IT-distributörer har stora problem med lönsamhet. I Norge är vi fortfarande i etableringsfasen. Omsättningen i Norge uppgick till 1,2 (0,0) MSEK.

Vår marknadsanalys visar att i dagens marknad kan en satsning på företagsmarknad (SMB) vara mer fördelaktig jämfört med konsumentmarknad. Deltacos sälj- och marknadsaktiviteter under första kvartalet har varit mer fokuserade på företagsmarknaden. Även under kommande månader ska ökat fokus läggas på företagsmarknaden. För konsumentprodukter kommer vårt fokus att ligga på DeltacoTM, produkter under eget varumärke.

Omsättningen av Deltaco TM-produkter var nästan oförändrad under första kvartalet vilket representerande ca 27 procent av koncernens totala omsättning.

Det finns tiotals medelstora IT-distributörer i Norden. En svag marknadstillväxt och dålig lönsamhet tvingar fram strukturaffärer inom branschen. Deltacos position och starka kassa ger oss möjlighet att aktivt delta i en eventuell strukturaffär. Vi följer marknadsutvecklingen noga och vi tittar regelbundet på förvärvsmöjligheter på marknaden.

Se bifogad Deltaco AB, Delårsrapport januari-mars 2012.

Siamak Alian
VD och Koncernchef
Tel: 08-555 76 241
Mobil: 0707-422193
E-post: siamak.alian@deltaco.se

 

Om Deltaco

Deltaco grundades 1991 och är en av Nordens ledande nischleverantör och distributör av IT-produkter. Bolaget har ett mycket konkurrenskraftigt erbjudande genom effektiva inköp i Asien, ett modernt logistikcenter i Stockholm och bred distribution till de flesta stora nordiska återförsäljarna. Bolaget har visat stabil organisk tillväxt och vinstökning varje år sedan starten för 20 år sedan. Deltaco har 71 medarbetare, huvudkontor i Stockholm och dotterbolag i Finland, Danmark och Norge. Aktierna i Deltaco är listat på First North under kortnamnet DELT och bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB. För mer information se www.deltacoab.se.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Delårsrapport januari-mars 2012

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News
Vill du också synas med dina nyheter på DI.se? Läs mer om publicering på DI.se


Innehåll från Euro AccidentAnnons

Ohälsa – påtaglig risk för företag

Långtidsfrånvarande medarbetare är en påtaglig hållbarhetsrisk för de flesta företag. Därför erbjuder försäkringsbolaget Euro Accident även ett rehabiliteringsstöd i sin företagsbetalda sjukförsäkring. Ett stöd som hjälper åtta av tio att kunna fortsätta arbeta.

Hållbarhetsfrågan med sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter spelar en allt större roll för företag. Därmed har det också blivit viktigt för företag att förstå, identifiera och hantera sådana risker, vid sidan om till exempel affärsrisker och finansiella risker.

En av de viktigaste, men ofta förbisedda, hållbarhetsfrågorna handlar om hållbara medarbetare, alltså de egna medarbetarnas hälsa och välmående. Förutom de mänskliga sidorna så är kostnaderna för ohälsa höga i form av ökad sjukfrånvaro, högre personalomsättning och lägre produktivitet.

En modern sjukförsäkring

Att en medarbetare blir långtidsfrånvarande är emellertid en risk som du till viss del kan försäkra dig mot. Några som erbjuder en sådan försäkring är försäkringsbolaget Euro Accident Livförsäkring.

- Risken för sjukskrivning är högst påtaglig i dagens arbetsliv med många som blir långtidssjuka av stress och utmattning. Därför har vi skapat en modern sjukförsäkring som är bra både för medarbetaren som är försäkrad och för arbetsgivaren som betalar försäkringen, säger Jörgen Örnebrand, produktchef Tjänstepension, på Euro Accident Livförsäkring AB.

Vid risk för sjukskrivning

Förutom den ekonomiska ersättningen vid långtidsfrånvaro så ingår även ett rehabiliteringsstöd i Euro Accidents försäkring.

Rehabiliteringsstödet kan aktiveras redan vid första tecken på att en medarbetare riskerar att bli långtidssjukskriven eller för att hjälpa medarbetare att komma tillbaka i arbete igen. Efter en webbanmälan från närmaste chef samordnar en av Euro Accidents egna rehabiliteringskoordinatorer hela ärendet och ser till att rätt insatser kopplas in.

Goda chanser att hjälpa

Åtta av tio försäkrade som kommer in i Euro Accidents rehabiliteringsprocess genom sin sjukförsäkring blir inte långtidsfrånvarande.

- Om vi bara får möjlighet att starta processen tidigt så har vi en bra chans att komma in med rätt åtgärder innan det går för långt, säger Jörgen Örnebrand.

Det är inte alltid som rehabiliteringsstödet i försäkringen behöver aktiveras. Ibland kan det räcka långt med att medarbetaren själv tar ett eller flera samtal med psykolog, ekonom, jurist, ergonom eller hälsocoach genom samtalsstödet som också är en del av försäkringen.

- Samtalsstödet kan ge rådgivning och hjälp att komma vidare oavsett om det gäller privata eller arbetsrelaterade frågor. Det viktiga är att ta hjälp innan små problem växer sig stora, säger Jörgen Örnebrand.

Helförsäkring för trygga och friska medarbetare

Det här ingår i Euro Accidents Sjukförsäkring PlanSjuk som tecknas av företag för deras medarbetare:

- Samtalsstöd av psykolog, ekonom, jurist, ergonom och hälsocoach

- Chefs- och HR-stöd

- Rehabiliteringsstöd

- Ekonomisk ersättning för inkomstbortfall

Läs mer om Sjukförsäkring PlanSjuk  

Läs mer om Euro Accident

 

Mer från Euro Accident

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Euro Accident och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?