Intellecta AB Delårsrapport Q1, 1 januari - 31mars 2012

Under det första kvartalet 2012 uppgick Intellectas nettoomsättning till 171,4 (183,9) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 13,2 (47,6) MSEK, där poster av engångskaraktär om -2,8 (32,1) MSEK ingår. Rörelseresultatet exklusive dessa poster av engångskaraktär ökade till 16,0 (15,5) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till 9,1 (35,2) MSEK och rörelsemarginalen exklusive engångsposter ökade till 9,3 (8,4) procent. Återbetalda momsbelopp under perioden uppgick till 14,7 MSEK och Intellecta har valt att tills vidare skuldföra beloppet.

Under det första kvartalet 2012 uppgick Intellectas nettoomsättning till 171,4 (183,9) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 13,2 (47,6) MSEK, där poster av engångskaraktär om -2,8 (32,1) MSEK ingår. Rörelseresultatet exklusive dessa poster av engångskaraktär ökade till 16,0 (15,5) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till 9,1 (35,2) MSEK och rörelsemarginalen exklusive engångsposter ökade till 9,3 (8,4) procent. Återbetalda momsbelopp under perioden uppgick till 14,7 MSEK och Intellecta har valt att tills vidare skuldföra beloppet.

-          Den lägre omsättningen är konjunkturbetingad och kan främst hänföras till en minskad volymnedgång om cirka 9 procent inom affärsområde Infolog. Även affärsområde Consulting har påverkats av konjunkturen med en minskning av inköp för kunds räkning med cirka 13 procent. Samtidigt har affärsområde Consultings arvodesintäkter i stort sett varit oförändrade jämfört med föregående år och uppgick till 62,7 (62,9) MSEK. Något som enligt vår bedömning innebär att Intellecta har tagit marknadsandelar inom affärsområdet Consulting, säger Richard Ohlson, vd och koncernchef Intellecta AB.

Affärsområde Intellecta Consulting visade under kvartalet en kraftigt förbättrad rörelsemarginal. Med en rörelsemarginal om 11,6 (5,9) procent ökade det operativa resultatet för affärsområdet med 88 procent till 9,4 (5,0) MSEK. Resultatförbättringen beror främst på omstrukturering av verksamheten B2B-reklam, neddragning av personalkostnader till 38,9 (44,5) MSEK, ökad produktivitet och en stabil nivå för arvodesintäkter. Efter omstruktureringen visar nu tjänsteområdet B2B-reklam ett svagt positivt resultat. Vidtagna åtgärder inom affärsområdet under 2011 beräknas förbättra dess resultat med totalt cirka 20 MSEK från och med innevarande verksamhetsår.

Affärsområde Intellecta Infolog visar god men något försämrad rörelsemarginal exklusive engångsposter om 8,6 (10,3) procent. Rörelseresultatet uppgick i sin tur till 5,4 (42,8) MSEK inklusive engångsposter som utgörs av avvecklingskostnader för uppsagd personal om -2,8 (0) MSEK, återbetalda momsbelopp om 0 (31,7) MSEK och reavinster om 0 (0,4) MSEK.

I den rådande svaga konjunkturen behåller dock affärsområdet sin starka position på marknaden med goda marginaler. Verksamheterna inom Stockholm har sedan föregående år samlokaliserats och konsoliderats under namnet Ineko. Den genomförda effektiviseringen beräknas förbättra resultatet med cirka 11 MSEK på årsbasis, varav cirka 5,3 MSEK avser 2012. Därtill har exempelvis en större volymkund med en årsomsättning om cirka 10 MSEK valt att återkomma efter en kort tids frånvaro.

Väl rustad för att öka marknadsandelarna
Intellectakoncernen arbetar offensivt för att ta tillvara de möjligheter som uppstår på nuvarande marknad. Strategin bygger på kompetensmoduler som både möter och skapar nya kundbehov inom koncernen och syftar till att ge bättre utväxling på dessa oavsett bolag inom Intellectakoncernen. Något som redan har resulterat i flertalet säljaktiviteter över bolagsgränserna inom koncernen med nya kunduppdrag som följd.

-          Vi är öppna för nya förvärv under förutsättning att de bidrar till att utveckla Intellectas marknadsposition och stärker kassaflöde och resultatutveckling. En av de viktigaste långsiktiga trenderna vi ser är en successiv förflyttning av en allt större del av kommunikationen till digitala miljöer och Intellectas förvärvsintresse ligger därför i första hand inom den digitala sfären, säger Richard Ohlson.

FÖRSTA KVARTALET, JANUARI - MARS 2012, I SAMMANDRAG

-   Nettoomsättningen uppgick till 171,4 (183,9) MSEK.
-   Rörelseresultatet uppgick till 13,2 (47,6) MSEK.
-   Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär om -2,8 (32,1) MSEK uppgick till 16,0 (15,5) MSEK.
-   Rörelsemarginalen exklusive engångsposter ökade till 9,3 (8,4) procent.
-   Resultatet efter skatt uppgick till 9,1 (35,2) MSEK.
-   Resultatet per aktie blev 2,15 (8,25) SEK.
-   Återbetalda momsbelopp under perioden uppgick till 14,7 MSEK. Beloppet har skuldförts.
-   Rewir blev årets vinnare i kategorin event Business-to-Business.
-   Bysted kom på andra plats i Årets Byrå.

För bokslutskommunikén i sin helhet, vänligen besök:
www.intellecta.se

Se Richard Ohlson, vd och koncernchef, och Lotta Boman, informations- och kommunikationschef, kommentera delårsrapporten på:
www.intellecta.se/Start/Investerare/Rapporter/VD-kommenterar-Q1-2012

    

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Richard Ohlson, vd och koncernchef Intellecta AB
010-21 22 005, 0709-75 99 11, richard.ohlson@intellecta.se

Zofia Hansson, ekonomidirektör
010-21 22 001, 0709-48 05 50, zofia.hansson@intellecta.se

Intellectas affärsidé är att erbjuda de vassaste spjutspetskompetenserna och den mest relevanta helheten inom affärsdrivande och affärsstödjande kommunikation. Verksamheten bedrivs inom två affärsområden: Intellecta Consulting (byrå- och konsulttjänster) samt Intellecta Infolog (informationslogistik). Vi är cirka 440 medarbetare på nio orter i Sverige, Danmark och Kina. Intellecta ska finnas där våra kunder finns och har behov av våra tjänster. Det är också utgångspunkten för en fortsatt internationalisering. www.intellecta.se

Vision – Att kommunikation är centralt när kunden driver sin affär.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Hela rapporten

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News
Vill du också synas med dina nyheter på DI.se? Läs mer om publicering på DI.se


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?