1515
Annons

Modern kriskommunikation - Bryt invanda mönster

Boken ”Modern kriskommunikation – Din guide för framgångsrik kommunikation i krissituationer!” baseras på sju års forskning kring kriskommunikation och vänder sig särskilt till företagsledare, styrelser, chefer och PR-konsulter som vill stärka och utveckla sin kompetens i kriskommunikation, både i proaktivt och reaktivt syfte.

Arbetet med kriskommunikation är viktigare än någonsin, inte minst med tanke på hur snabbt åsikter och spekulationer sprids i sociala medier. På väldigt kort tid kan ett gott rykte skadas i grunden. Boken ”Modern kriskommunikation – Din guide för framgångsrik kommunikation i krissituationer!” av Jeanette Fors-Andrée baseras på sju års forskning kring kriskommunikation och vänder sig särskilt till företagsledare, styrelser, chefer och PR-konsulter som vill stärka och utveckla sin kompetens i kriskommunikation, både i proaktivt och reaktivt syfte.

Boken diskuterar bland annat vilka attityder som alltför ofta motverkar ett framgångsrikt krisarbete och erbjuder ett nytt förhållningsätt för effektiv kriskommunikation. Boken beskriver också den nya arenan för kriskommunikation där sociala medier påverkat krisarbetet i grunden.

– För att hänga med i utvecklingen, och fortsätta vara framgångsrika, behöver företag nu implementera ett helt nytt förhållningssätt till hur man agerar – och reagerar – på kriser. Sociala medier har en inverkan på antalet kriser som uppstår, hur snabbt krisen sprids, hur många som involveras och hur företaget eller organisationen agerar, säger Jeanette Fors-Andrée, författare till Modern kriskommunikation.

Jeanette menar att de riktlinjer och den attityd som de flesta ledare har idag speglar ett naturligt beteende, människans naturliga beteende. Ett invant mönster som vi inte reflekterar över och inte ifrågasätter. Det ligger i människans natur att dra sig tillbaka i kristider och bli mer introvert. Man vill vänta och bilda sig en helhetsbild innan man uttalar sig. Man vill undvika konfrontationer och situationer där utfallet eller resultatet är okänt och osäkert, trots att det är då det är som viktigast att snabbt använda verktyg för att påverka andras åsikter och attityder. Men vi blir rädda för att säga fel saker vid fel tillfällen och därför väntar vi med att kommunicera tills vi tror att vi har kontroll över läget.

– Nyckeln till framgång är att bryta invanda mönster! Det är viktigt att förstå att ditt naturliga beteende som ledare, chef eller kommunikatör måste förändras i proaktiv och reaktiv kriskommunikation. Den här boken beskriver hur du bryter ditt invanda mönster så att du aldrig ska behöva hamna i en situation där både du och ditt företags rykte riskerar att sättas ur spel, säger Jeanette.

Om författaren

Jeanette Fors-Andrée är expert på kriskommunikation och konsult på en den globala byrån Hill+Knowlton Strategies. Efter sju års forskning hjälper hon företagsledare, styrelser och chefer med strategisk rådgivning och operativa insatser. Jeanette bloggar på jeanettefors.se, föreläser, kommenterar dagsaktuella händelser och citeras i media som kommunikationsexpert. Följ henne på Twitter (@jeanettefors) eller adda henne på Facebook!


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk

För mer information om boken och dess innehåll besök www.modernkriskommunikation.se eller kontakta jeanette på jeanette.forsandree [at] gmail.com

Innehåll från AteaAnnons

Så sätts säkerhet och sekretess i fokus när välfärden digitaliseras

Digitala lösningar skapar bättre och mer effektiv vård och omsorg inom välfärdssektorn – men det finns utmaningar som måste hanteras.

Säkerheten och sekretessen får inte glömmas bort när den nya tekniken introduceras. 

– Det är viktigt att se över helheten och väga vinsterna mot riskerna. Säkerheten måste utvärderas löpande för att se till så att säkerhetsfunktionerna används rätt, säger Carl-Johan Ekelund, informationssäkerhetsexpert på Atea. 

Den nya digitala välfärdstekniken kan göra stor skillnad för brukare, personal och anhöriga. Tekniken kan verkligen revolutionera hur hela verksamheten inom välfärdssektorn bedrivs. Samtidigt som vården och omsorgen blir bättre finns också besparingar att göra.

Exemplen är många. En enda medicinrobot som placeras ut hos en äldre kan exempelvis frigöra 300 timmar för personalen som då kan läggas på andra brukare. Tekniska lösningar som gör det möjligt att skriva journaler direkt på plats eller hålla digitala möten kan också effektivisera arbetet.

Hemmonitorering, som innebär tillsyn och vård i hemmet via digitala möten och teknik som brukarna själva kan använda för att mäta sitt hälsotillstånd, är ytterligare ett exempel. 

– Man ser redan nu att hemmonitorering ger stora vinster. Prover följs upp digitalt och vårdtagaren får snabb återkoppling och vet direkt om något inte stämmer. Det ger bättre koll på den egna hälsan och minskar oron. Hemmonitorering avlastar samtidigt vården och minskar risken för smittspridning, säger Malin Sölsnaes, chef för fokusområdet äldreomsorg på Atea.

Många utmaningar med ny teknik inom välfärden

Men innan vård- och omsorgsgivare investerar i ny teknik måste man säkerställa att alla regulatoriska krav är uppfyllda. 

Hur ska behörigheter regleras och av vem? På vilka servrar lagras patientdata? Uppfyller datalagringen GDPR och andra krav? Hur tar man backup på data och var lagras den? Används rätt säkerhetsnivå när det gäller kryptering? Hur ska personalen veta vilka patientuppgifter som får delas i chattar? Fungerar trygghetslarmen på de nätverk som finns och uppfyller de kraven hos SOS Alarm? Vad händer med inloggningsuppgifter när någon slutar?

– Innan man tar in nya, digitala lösningar för välfärdstekniken är det viktigt att göra ett grundligt förarbete tillsammans med verksamheten, it-avdelningen och andra experter. Annars kanske man sitter där med något som inte uppfyller säkerhetskraven. Ska man bygga på säkerhet i efterhand kan det bli mycket dyrare och sämre. Hela besparingen som den nya välfärdstekniken skulle medföra bara försvinner, säger Carl-Johan Ekelund. 

Atea kan hjälpa till att introducera välfärdsteknik säkert

Atea har lång och bred erfarenhet av att hjälpa kommuner och andra omsorgsoperatörer att bättre dra nytta av den välfärdsteknik och de digitala lösningar som marknaden erbjuder – på ett tryggt, säkert och effektivt sätt. 

– Det råder inga tvivel om att välfärdsteknik är en förutsättning för högkvalitativ vård och omsorg – och för att äldre ska kunna leva självständigt och bo kvar hemma så länge de själva vill och kan. Men fällorna är många när det gäller tekniken. Det gäller att tänka sig för både en och två gånger innan man släpper in en ny, glimrande attraktiv lösning i verksamheten. Här kan vi på Atea hjälpa till, avslutar Carl-Johan Ekelund.

Om Atea

Genom att skapa en it-infrastruktur i världsklass är Atea med och lägger grunden till ett smartare och mer innovativt Sverige.

Läs mer om Atea här! 

 

Mer från Atea

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Atea och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera