1515
Annons

SEKABs etanolbaserade biodrivmedel får Sveriges första hållbarhetsbesked från Energimyndigheten

SEKAB är ett av fyra företag som har tilldelats Energimyndighetens hållbarhetsbesked för biodrivmedel och flytande biobränsle. Hållbarhetsbeskedet är det första som delas ut i Sverige och är ett bevis på att SEKABs bränslen är garanterat hållbara vilket från och med 1 februari 2012 är en förutsättning för att få skattebefrielse för förnybara bränslen.

SEKAB är ett av fyra företag som har tilldelats Energimyndighetens hållbarhetsbesked för biodrivmedel och flytande biobränsle. Hållbarhetsbeskedet är det första som delas ut i Sverige och är ett bevis på att SEKABs bränslen är garanterat hållbara vilket från och med 1 februari 2012 är en förutsättning för att få skattebefrielse för förnybara bränslen.

Vår satsning på hållbarhet har fram till nu varit ett eget initiativ, bland annat genom Verifierat Hållbar Etanol, men sedan 2011 är det ett lagkrav och det ser vi som mycket positivt. Vi är naturligtvis mycket nöjda över att ha deltagit i processen för att driva fram hållbarhetskriterier för biodrivmedel i svensk lagstiftning, säger Maria Kristoffersson, miljöingenjör på SEKAB.

För att bränslen ska betraktas som hållbara måste ett antal hållbarhetskriterier uppfyllas och styrkas. Det gäller för hela produktionskedjan, från råvara till slutprodukt. Hållbara mängder ska årligen rapporteras till Energimyndigheten.

– Vi tog tidigt fram ett ramverk som kvalitetssäkrar etanolen ur ett miljö- och klimatperspektiv samt ur ett socialt perspektiv som täcker etanolens hela livscykel fram till slutanvändning i exempelvis ett fordon. SEKAB var 2008 först i världen med att leverera verifierbart hållbar etanol och vi är mycket stolta över att ha drivit och förverkligat utvecklingen framåt. Det känns bra att instanser i EU och Sveriges regering idag har tagit ansvar för detta, säger Maria Kristoffersson, miljöingenjör på SEKAB.

Etanol är det äldsta, det överlägset största och det snabbast växande biodrivmedlet i världen samt ett realistiskt alternativ till en stor del av den fossila oljan. Volymmässigt är etanol det största biodrivmedlet i världen och står för cirka 90 procent av den globala förbrukningen. SEKABs etanolbaserade drivmedel inkluderar:

ED95 - ett förnybart drivmedel utvecklat för dieselmotorer. Det är baserat på bioetanol och redan ett väl etablerat grönt alternativ för tunga transporter. SEKAB har utvecklat ED95 i syfte att minska beroendet av fossila drivmedel i transportbranschen och erbjuda ett väl beprövat grönt alternativ till diesel.

ED95 är utvecklat för modifierade dieselmotorer i lastbilar, bussar samt andra tunga fordon och har en lika hög verkningsgrad som diesel. Samtidigt gör den rena förbränningen av etanol i anpassade dieselmotorer att fordonen klarar de högsta utsläppskraven till och med utan partikelfilter.  Förutom hållbar bioetanol innehåller ED95 även tillsatser av vatten, tändförbättrare samt denaturerings- och korrosionsskyddsmedel.

ETANOL - för låginblandning i bensin. Att blanda låga halter av etanol i bensinen är ett snabbt och effektivt sätt att i någon mån begränsa trafikens miljöpåverkan. I dagsläget innehåller all bensin som säljs i Sverige fem procent etanol, men enligt nya EU-regler är den tillåtna halten i bensin tio procent.

All etanol som SEKAB levererar uppfyller alltid Energimyndighetens och EU:s hållbarhetsregler, men lever nästan alltid upp till väsentligt högre krav.

Beslutet från Energimyndigheten gäller tillsvidare för samtliga företag men det kommer återprövas vid en framtida tidpunkt.

Kontakt:            

Kristina Nilsson, kommunikationsansvarig SEKAB, tel: +46 (0) 660 751 20 


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk

SEKAB BioFuels & Chemicals AB är ett av Sveriges största cleantech-företag och tillhör Europas ledande etanolaktörer. Vi importerar, tillverkar och förädlar bioetanol till fossilfria gröna kemikalier och biodrivmedel. Vi tror att vägen till en hållbar framtid går via gröna alternativ. För mer information, besök www.sekab.se


Innehåll från VerizonAnnons

Fem nyckelfaktorer för att förverkliga planerna på det uppkopplade företaget

Ett uppkopplat företag kan förbättra sin konkurrenskraft betydligt. Men för vissa chefer kan digitaliseringsresan verka komplicerad och svår att få grepp om. Här är fem nyckelfaktorer för att kunna utveckla de mest innovativa lösningarna, samarbeta sömlöst med partners och samtidigt vara finansiellt framgångsrik.

Det uppkopplade företaget består av ett ekosystem där varje del av företaget är digitaliserat, inklusive försäljning, kundservice, ekonomi, HR, tillverkning, FoU, teknik, logistik och marknadsföring. 

– När dessa funktioner hanteras virtuellt, kan företag dra fördel av smarta processer som baseras på dataanalys och som möjliggör en säker och sömlös koppling mellan människor, processer och produkter, säger Fredrik Hallenborg, Associated Director, Verizon Business.

1. Digitala arbetsflöden måste baseras på robusta och säkra uppkopplingar 

En robust, säker och skalbar nätverksinfrastruktur utgör grunden för framgångsrika verksamheter. Det är därför viktigt att ta hänsyn till nätverket i beslutsprocessen redan från början och sedan bygga vidare på det. För att kunna dra nytta av teknik som 5G, MEC, artificiell intelligens och AR/VR behövs en plattform som levererar nätverkstjänster på ett smidigare, mer motståndskraftigt och mer molncentrerat sätt än vad traditionella nätverksinfrastrukturer gör. Detta kallas Network as a Service (NaaS) och i kombination med digitala möjligheter kommer det att vara nyckeln till framgång. 

2. Differentiera it-lösningar för specifika branscher

Standardlösningar för dagliga processer ligger fortfarande till grund för it-infrastrukturen som är tillgänglig för alla. Den stora skillnaden är införandet av differentierade it-lösningar. I den virtuella världen kan specifika applikationer snabbt rullas ut baserat på individuella behov. Dessa applikationer sitter närmare platsen där själva kundtransaktionen äger rum. Det innebär smidigare driftsättning och snabbare svarstider, samt specifika it-lösningar för enskilda avdelningar som stödjer innovativ utveckling.

3. Skapa ett starkt partnerekosystem

Digitalisering av processer och arbetsflöden gör det möjligt att samarbeta på nya sätt och med ett större partnerekosystem. Många företag har arbetat i silos, med isolerade it-system och begränsad leverantörskontrakt som innebär att det inte varit möjligt att samverka kring nya idéer. Genom att välja it-partners som fungerar bra ihop och som satsar på digitalisering kan företag påskynda innovation och bli mer träffsäkra. Därigenom har de möjlighet att dra nytta av expertis hos branschpartners och tillsammans skapa de bästa produkterna och tjänsterna.

4. Kom ihåg den mänskliga upplevelsen inom den digitala första arbetsplatsen

Den traditionella arbetsplatsen har förändrats under pandemin, och många företag går över till hybrida arbetsmiljöer med fler samarbetslösningar. Automatisering kommer inte att ersätta arbetskraften, utan snarare omdefiniera roller utifrån nya möjligheter. På den digitala arbetsplatsen måste företag vara noggranna med varje anställds arbetsmiljö och ta hänsyn till varje individs utbildning, trivsel och erfarenhet när de interagerar med de tekniska lösningar som företaget använder. Att förstå dessa miljöer i förhållande till de anställdas upplevelser kommer att bli avgörande för det uppkopplade företagets framgång.

5. Säkra den dynamiska världen

Varje företag behöver förstå att förmågan att skapa en säker och effektiv cyberverksamhet är detsamma som att skapa en säker och effektiv drift, vilket i sin tur är detsamma som att skapa en säker och effektiv affärsverksamhet.  Säkerhet kommer att ses som en affärskritisk tjänst, snarare än som en isolerad aktivitet, inom det uppkopplade företaget. Säkerhetstjänsterna bör vara inbyggda i den grundläggande infrastrukturen så att de möjliggör den flexibilitet som användare och data måste ha när det gäller tid och plats. Dessutom måste säkerhetstjänsterna vara kopplade till identitetslösningar som skyddar det uppkopplade företaget och dess data, varumärke, och människor.

– Min utmaning till företag runt om i världen är se till att 2022 blir det år som planerna på det uppkopplade företaget förverkligas – tekniken och expertisen finns redan. Det är viktigt att företag arbetar med globala partners som kan stödja dem under hela resan och erbjuda den flexibilitet, skalbarhet och anpassningsförmåga som varje företag behöver, säger Fredrik Hallenborg, Associated Director, Verizon Business.

Ta reda på mer om hur Verizon kan hjälpa dig på din resa mot att bli ett uppkopplat företag.  

Mer från Verizon

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Verizon och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?