Byråkrati och pappersarbete hindrar småföretag att växa

En småföretagare i Sverige lägger en dryg arbetsvecka, drygt 44 timmar, i månaden på administration och ekonomi. Nästan hälften av småföretagen i tillväxtfas upplever att administrationen hindrar deras tillväxt och utveckling. Det visar en färsk telefonundersökning om hinder för tillväxt som Marginalen Bank gjort bland 1000 slumpvis utvalda småföretagare.

En småföretagare i Sverige lägger en dryg arbetsvecka, drygt 44 timmar i månaden på administration och ekonomi. Nästan hälften av småföretagen i tillväxtfas upplever att administrationen hindrar deras tillväxt och utveckling. Och det är framför allt juridiska frågeställningar och myndighetskontakter som upplevs som de största hindren. Det visar en färsk telefonundersökning om hinder för tillväxt som Marginalen Bank gjort bland 1000 slumpvis utvalda småföretagare.

-  Det är väldigt tydligt i undersökningen att för varje nyanställd så ökar den administrativa bördan för företagaren. Tillväxten kostar i form av ökad arbetstid och mindre fokus på kärnverksamheten, säger Anders Karlström informationschef på Marginalen Bank.

Småföretagare är som bekant ett arbetsamt släkte. Marginalens undersökning visar att nästan två av tre (64 procent) arbetar mer än 40 timmar i veckan och att 17 procent har en arbetsvecka som överstiger 60 timmar. Det är framför allt i tillväxtbolagen som arbetsinsatserna är så omfattande viket delvis beror på att de tvingas lägga mest tid på ekonomi och administration. 42 procent av dem upplever att detta arbete bromsar företagets utveckling.

Det finns även regionala skillnader. De norrländska företagarna arbetar mest och administrerar minst. Hela 71 procent har en arbetstid som överstiger 40 timmar samtidigt som de lägger 37 timmar i månaden på administration. Minst arbetar de västsvenska företagen där 62 procent arbetar mer än 40 timmar, medan de skånska småföretagen administrerar mest med 48 timmar i månaden. Stockholmsföretagarna hamnar i mitten. 63 procent arbetar mer än 40 timmar en genomsnittlig vecka och man lägger cirka 44 timmar i månaden på administration.

 -  Sverige behöver företag som kan och vill växa. Vår undersökning visar att de småföretagare som verkligen tar steget och expanderar sin verksamhet också är de mest optimistiska inför framtiden. Därför är det frustrerande att de upp­lever att den stora mängden pappersarbete och byråkrati hindrar deras utveckling och tillväxt, säger Anders Karlström.

I undersökningen listades 13 olika typer av administrativa arbetsuppgifter. Före­tagarna fick bedöma vilka av dessa som i störst utsträckning begränsar deras ut­veckling och tillväxt. De fem mest problematiska områdena/arbetsuppgifterna är:

1. Juridik, d v s lagar, regler och olika avtal

2. Myndighetskontakter, t ex kommunen och Skatteverket

3. Bokslut och deklaration

4. Hantering av skatter och moms

5. Kvitton, bokföring och redovisning

Av Sveriges samtliga privata företag så är cirka 93 procent småföretag (0-9 anställda). Av dessa bedömer cirka 70 procent att de är väletablerade eller under avveckling medan endast 24 procent svarar att de är i tillväxtfas.

Fakta om undersökningen:

1 000 småföretagare intervjuades under perioden 2-16 september 2011 på telefon om deras syn på ut­veckling och tillväxt. Det urval av småföretagare som användes i undersökningen beställdes av SCB och var slumpmässigt och riksrepresentativt. Endast AB, HB/KB och enskilda firmor med 0-9 anställ­da (utöver företagaren själv) ingick i urvalet. Det fanns också en nedre omsättningsgräns för att und­vika passiva företag och renodlade hobbyföretag. Analysföretaget Argument AB ansvarade för under­sökningen och telefonintervjuerna genomfördes av PFM Research AB.

 

För frågor kontakta Anders Karlström på anders.karlstrom@marginalen.se, 070-735 36 77 alt.

Charlotte Strandberg vVD på charlotte.Strandberg@marginalen.se, 070-211 45 60


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk

Om Marginalen Bank

Marginalen Bank är en ny bank på den svenska marknaden som erbjuder bland annat privatpersoner och företag enkla och tydliga banktjänster. Banken, som ingår i Marginalen Group (koncernen), bildades i augusti 2010 genom att Finans AB Marginalen gick samman med systerbolaget Bank2 (förvärvades 2008) och delar av Citibanks svenska konsumentbank som förvärvades under 2010. I Marginalen Group ingår även Marginalen Core, som erbjuder företag och myndigheter tjänster inom Juridik, Inkasso, Ekonomiadministration och HR. Marginalen grundades ursprungligen 1979 och har cirka 330 medarbetare i Stockholm, Borås, Gävle, Kalix, Hudiksvall, Härnösand, Åre och Söderhamn samt i Nederländerna, Lettland och Litauen. För mer information om företaget se www.marginalen.se.

 


Innehåll från EnergiEngagemangAnnons

Så kan företag säkra el till ett stabilt pris på lång sikt – och samtidigt bidra till ett mer hållbart samhälle

Priset på solcellsanläggningar har sjunkit kraftigt. Nu öppnas en möjlighet för företag att enkelt investera i solcellsparker.
Priset på solcellsanläggningar har sjunkit kraftigt. Nu öppnas en möjlighet för företag att enkelt investera i solcellsparker.

Genom att investera i en solcellspark kan företag framtidssäkra sin el-leverans till ett stabilt pris, bidra till samhällets energiomställning och signalera till kunder att man aktivt arbetar för ökad hållbarhet.

– Företag har länge varit frikostiga med att sätta sitt namn på arenor och idrottslag. Här öppnar sig en ny möjlighet att kunna visa sitt miljöengagemang och hållbarhetstänk. Det har ett enormt marknadsföringsvärde som kan gynna företagets affärer, säger Jonas Helander, tf VD på solcellsföretaget EnergiEngagemang.

Utbyggnaden av solenergi i Sverige och framförallt i världen går fort. Det gör att priserna på solceller kraftigt har sjunkit samtidigt som forskning och utveckling har gett högre effekt.

IEA, Internationella Energimyndigheten, utnämnde nyligen solenergi som den nya kungen av den globala elmarknaden i sin senaste rapport, vilket är inte är förvånande då solceller har många fördelar jämfört med andra metoder att producera el. 

Den tar inte slut, till skillnad från kol, olja och naturgas. Solel har minimal miljöpåverkan efter uppbyggnadsfasen, driften är tyst, panelerna är diskreta och en färdig solcellsanläggning är näst intill underhållsfri, vilket håller driftskostnaderna nere.

Solceller - framtidens energilösning

Hittills har diskussioner om solpaneler oftast handlat om mindre anläggningar som villaägare eller företag monterar på sitt tak. Nu öppnas en möjlighet för företag att på ett enklare sätt helt eller som delägare investera i större solcellsparker.

– Att ett företag bygger en egen solcellspark visar att man är en del av någonting nytt och tar en aktiv del i energiomställningen. Det finns också konkreta fördelar som att solenergi är det snabbaste och billigaste kraftslaget när det kommer till att bygga ny energiproduktion. Solenergi är ett bra komplement till det svenska elsystemet som till stor del består av vind-, vatten-, och kärnkraft, säger Jonas Helander.

Elpriset i Sverige kan variera väldigt mycket och bestäms av tillgång och efterfrågan på en marknad med flera hundra aktörer. Denna osäkerhetsfaktor kan bli kostsam för företag.

Med en egen solcellspark blir priset betydligt mer stabilt. 

– Många är oroliga över att el-priset går upp och ner. Det är oförutsägbart och det blir svårt att planera sin verksamhet. Med en egen solcellspark säkrar man alltså upp en del av sin förbrukning till ett långsiktigt fastställt elpris eftersom man vet vad anläggningen kostar över tid, säger han och fortsätter:

– Genom ett upplägg med en solcellsentreprenör som oss tillsammans med ett elhandelsbolag, kan vi erbjuda ett långsiktigt stabilt elpris. Det kommer att gynna företagets verksamhet.

EnergiEngagemang har stor kunskap och erfarenhet av att bygga större solcellsparker. Bland annat har företaget byggt Sveriges största solcellspark längs E20 utanför Strängnäs. Den består av 41600 solpaneler och levererar el åt bostadsrättsföreningar inom HSB Södermanland.

– Det här upplägget är speciellt lämpligt till företag med många mindre filialer eller som har verksamhet där det helt enkelt inte lämpar sig att bygga solcellsanläggningar på befintligt tak. Det finns gott om lågproduktiv jordbruksmark som ligger i träda och som med fördel kan användas för att bygga en större solcellspark, säger han.

Stort PR-värde med solcellspark

För ett företag har en solcellspark ett stort marknadsföringsvärde som kan gynna affärerna.

– Bygger man en solcellspark längs en motorväg skapas ett visuellt intryck för förbipasserande. Det blir som en stor reklamskylt som visar att företaget är en del av energiomställningen till ett mer hållbart samhälle och att man jobbar för framtiden, säger Jonas Helander.

Även om en solcellsanläggning kräver en hög initial investeringskostnad räknar man med att få tillbaka kostnaden på betydligt kortare tid än solcellsparkens livslängd.

– Återbetalningstiden på en solcellspark är drygt 10 år, men parken är gångbar i minst 35 år. Det man bör tänka på är att om man inte gör något alls har man samma osäkra elkostnader kvar. Passivitet har ett pris även det. En solcellsanläggning kan skapa trygghet för ett företag, avslutar han.

Fakta EnergiEngagemang 

EnergiEngagemang har sina rötter i Sörmland men installerar solcellsanläggningar i hela Sverige. Sedan starten 2012 har de varit en av Sveriges ledande solcellsinstallatörer för lantbruk, industri, fastighetsbolag och BRFer. EnergiEngagemang är en Certifierad installatör av solel enligt krav från Energimyndigheten, är registrerade hos Elsäkerhetsverket och Di Gasell för andra året i rad.

Läs mer på www.energiengagemang.se

 

Mer från EnergiEngagemang

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med EnergiEngagemang och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?