START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Pressreleaser

Senaste

Förberedelse inför ytterligare expansion samt lägesuppdatering av verksamheten.

Sammanfattande inledning Även om den befintliga verksamheten har god intjäning och enligt prognos även framöver, har styrelsen beslutat att växa ytterligare genom förvärv av bolag/projekt inom transport och lagring av bränslen, som redan är en väsentlig del av koncernen. Ledningen har analyserat de bränslebolag som man velat förvärva, men kommit fram till att de begärda köpeskillingarna är alltför höga i nuläget vilket inte skulle gagna bolaget och aktieägarna om Smart förvärvade dessa bränslebolag.

Av: Smart Energy,

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies