START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Pressreleaser

Senaste

OrganoClick offentliggör årsredovisning med nya långsiktiga mål

"Under den kommande treårsperioden är målet att vi fördubblar omsättningen från 2018 års nivå och att vi ackumulerat under perioden har ett positivt nettoresultat. Vi har även satt upp målen att vi inom fem år ska ha 100 % biobaserade produkter och vara en klimatneutral koncern. Med detta ska vi gå i frontlinjen för utvecklingen av grön kemi och gröna material som ersätter plast och även ta vårt ansvar för våra globala klimatutmaningar."

Av: OrganoClick AB,

Förberedelse inför ytterligare expansion samt lägesuppdatering av verksamheten.

Sammanfattande inledning Även om den befintliga verksamheten har god intjäning och enligt prognos även framöver, har styrelsen beslutat att växa ytterligare genom förvärv av bolag/projekt inom transport och lagring av bränslen, som redan är en väsentlig del av koncernen. Ledningen har analyserat de bränslebolag som man velat förvärva, men kommit fram till att de begärda köpeskillingarna är alltför höga i nuläget vilket inte skulle gagna bolaget och aktieägarna om Smart förvärvade dessa bränslebolag.

Av: Smart Energy,

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies