Pressrelease

Northmill Bank breddar sitt sparerbjudande

- Lanserar fasträntekonto med statlig insättningsgaranti

Av: Northmill,

Pressrelease

LightAir har beviljats nytt patent

Ett nytt patent har godkänts av Patent- och registreringsverket, PRV, vilket har kungjorts och publicerats i Svensk Patenttidning 2020/24.

Av: LightAir,

Pressrelease

2cureX har genomfört en riktad nyemission om cirka 40 MSEK som blev kraftigt övertecknad

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL AUSTRALIEN, HONG…

Av: 2cureX,

Pressrelease

A3s nya försäljningsstruktur inom affärsområdet Telekom avslutar första halvåret 2020 med stora framgångar!

Trots rådande Covid-19 situation, har A3 sett positiva resultat inom flera affärssegment, och slagit rekord i orderingångsvärde för en…

Av: A3,

Pressrelease

Sensec kommenterar status kring arbetet med förvärv

Se hela intervjun här Need Help? - We Unite Companies & Investors Corfind.com Om du vill veta mer om bolaget eller önskar mer information…

Av: Corfind,

Pressrelease

Ecoclime – vann ärende i Spotlights Stockmarkets disciplinnämnd

Spotlight Stockmarkets Disciplinnämnd har via Spotlight meddelat att ”Disciplinnämnden lämnar Spotlight Stockmarkets hemställan utan bifall…

Av: Ecoclime,

Pressrelease

Prebona: Diesel köper teknologi från Prebona genom samarbetspartnern Polygiene

Prebona AB (publ) meddelar idag att samarbetet med Polygiene AB nu resulterat i en försäljning till Diesel där teknologi från Prebona…

Av: Prebona,

Pressrelease

The car carrier Höegh Xiamen declared a constructive total loss after fire

Höegh Xiamen is a car carrier owned by Ocean Yield ASA (“Ocean Yield”) and employed on a bareboat contract to Höegh Autoliners.

Av: Ocean Yield,

Pressrelease

Clas Ohlson and tretton37 collaborate on the next generation of retail services.

Retail company Clas Ohlson and software specialist company tretton37 have joined forces to work together on Clas Ohlson’s digital…

Av: tretton37,

Pressrelease

Köp en julklapp till din mamma

Din mamma bara måste få den bästa presenten – julklappar till mamma är antagligen det viktigaste att köpa inför julafton.

Av: Julklappar-till-henne.se,