1515
Annons

Tung M-trio: Regeringens satsning på entreprenörer är otillräcklig

REPLIK. I Di den 19 december presenterade regeringen sitt förslagpå personaloptioner. Förslaget är tyvärr alltför begränsatför att göra skillnad för företag som behöver växa och attrahera spetskompetens.

Ulf Kristersson, Maria Malmer Stenergard och Lars Hjälmered.
Ulf Kristersson, Maria Malmer Stenergard och Lars Hjälmered.

Vi måste ta svenskt entreprenörskap på allvar, och ge svenska bolag konkurrenskraftiga villkor för att växa i Sverige. Därförpresenterade vi redan i höstas vårt förslag till betydligt bättre regler för personaloptioner.

Det utredningsförslag som regeringen tog emot i våras fick genomgående kritik av remissinstanserna för att vara allt för snävt, både för antal anställda och balansomslutning eller nettoomsättning. Vi lyssnade till kritiken och därför är vårt förslag betydligt mer generöst än det som regeringen nu presenterar.

Regeringens förslag är ett exempel på att regeringen säger sig se behovet av fler jobb och växande företag, men i aktiv handling gör motsatsen. Regeringen har redan höjt skatterna med 40 miljarder kronor. Med ambitioner om kilometerskatt, höjd entreprenörsskatt, flygskatt och skatt på bank och försäkring riskerar summan att växa till 60 miljarder kronor. Det vore dåligt för Sverige.

Sverige har länge varit en av de mest konkurrenskraftiga ekonomierna i världen. Men ökad konkurrens i omvärlden och försämrade förutsättningar på hemmaplan gör oss mycket mer sårbara. En förklaring är att andra länder blivit bättre på att konkurrera. En annan förklaring är att det blir svårare och mindre fördelaktigt att driva företag i Sverige.

Vi har lyssnat på många företagare och delar deras oro. Höga inkomstskatter och svårigheter att locka hit rätt kompetens omöjliggör många nödvändiga rekryteringar. Regeringens skattehöjningar på jobb och företagande har inte bara negativa effekter här och nu, utan även på längre sikt när mångaöverväger att flytta produktion och verksamhet utomlands. Vi tar den oron på allvar.

Redan i vår budget i höstas satsade vi 600 miljoner kronor för att förbättra för svenska tillväxtföretag att attrahera rätt personal genom att erbjuda personaloptioner. Det är tre gånger så mycket som regeringen, som begränsar sin satsning till 210 miljoner kronor. Vårt förslag tar avstamp i att svenskaentreprenörer konkurrerar på en global marknad från första dagen, och vi har därför utgått från Storbritanniens motsvarande regler:

1. Regeringen föreslår en begränsning på 50 anställda. Det är alltför snävt. Startups växer mycket snabbare i dag, men de har trots det stort behov av att kunna attrahera de bästa. Vi föreslår därför en betydligt mer generös begränsning på 250 anställda.

2. Även taket på 80 miljoner kronor för nettoomsättning eller balansomslutning är alltför begränsat. Vi föreslår 350 miljoner kronor.

3. Regeringens förslag riktar sig enbart till företag som är yngre än tio år. Efter att ha lyssnat till företagen har vi insett att en sådan gräns skulle utgöra ett alltför stort hinder. Vi sätter därför ingen bortre tidsgräns.

Samtidigt är vi ödmjuka inför att fler steg kan behöva tas och att det krävs en rad andra reformer: En fungerande bostadsmarknad och större satsningar på forskning. Det arbetet kommer att ha högsta prioritet när vi nu utvecklar Moderaternas politik för starkare konkurrenskraft.

De som bygger företag ska vilja flytta hit, inte härifrån. Ökad tillväxt kräver ett klimat som gör att idéer, forskning, innovation och investeringar stimuleras. Att värna villkoren för entreprenörer som väljer att starta, driva och utveckla företag är dessutom själva förutsättningen för en stark och trygg välfärd i Sverige. Förstår man inte det första kommer man förlora det andra.

Ulf Kristersson, ekonomisk-politisk talesperson (M)
Maria Malmer Stenergard, skattepolitisk talesperson (M)
Lars Hjälmered, näringspolitisk talesperson (M)

Läs regeringens debattartikel här.

Läs kritik från börsnoterade Sectras vd här.


Innehåll från Karolinska UniversitetsjukhusetAnnons

Samverkan är nyckeln till framtidens cancervård

Anna Martling, professor i kirurgi vid Karolinska Institutet, och Hans-Gustaf Ljunggren, professor vid Karolinska Institutet.
Anna Martling, professor i kirurgi vid Karolinska Institutet, och Hans-Gustaf Ljunggren, professor vid Karolinska Institutet.Foto:Andrea Björsell & Ulf Sirborn

I takt med att fler tekniker utvecklas och ser dagens ljus talas det alltmer om ett paradigmskifte inom cancervården. Några som är måna om att driva forskningen framåt genom samverkan är Karolinska Institutet. Med en gemensam satsning på precisionsmedicin med Karolinska Universitetssjukhuset och cellterapier för cancerpatienter vill de sätta patienten i första rummet. 

Forskning, innovation och utbildning inom bland annat cancer står högt i kurs hos Karolinska Institutet. I februari 2021 etablerades Precisionsmedicinskt centrum Karolinska (PMCK) – ett virtuellt centrum med syfte att skapa förutsättningar för att ta precisionsmedicin hela vägen från forskning in i hälso- och sjukvårdens vardag. Anna Martling, professor i kirurgi vid Karolinska Institutet, menar att precisionsmedicin är den enda – och rätta – vägen att gå. 

– Begreppet precisionsmedicin är på fleras läppar. Anledningen till att det är så aktuellt är att vi ser en utveckling som är remarkabel. Vi har en fantastisk utökning av nya kunskaper, tekniker och diagnostiska verktyg där vi också genererar mer och mer data på varje patient. Cancerområdet är ett av de områden som har kommit längst inom utvecklingen av precisionsmedicin, drivet av utvecklingen av ny kunskap och nya tekniker, målstyrda mer precisa läkemedel samt nya biomarkörer, säger hon. 

Läs mer om precisionsmedicin här

Unikt samarbete

Precisionsmedicin syftar till att ge patienter behandling och vård som är skräddarsydd utifrån patientens behov och förutsättningar. Fördelarna är många och ger vinster för både individ och samhälle. Bland annat möjlighet till tidig diagnostik och effektivare behandlingar. 

– Vi måste rigga sjukvården så att vi kan nå vårt mål – att kunna erbjuda rätt behandling i rätt tid till varje enskild patient. PMCK är ett unikt samarbete mellan Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset som hoppas göra det här möjligt, säger Anna Martling. 

Ett annat centrum där samverkan står i fokus är NextGenNK. Centrumet är Vinnova-finansierat och syftar till utvecklingen av nästa generations cellterapier mot cancersjukdomar. Företrädare är aktörer inom akademin, hälso- och sjukvården och industrin. 

–  Centrumet koordineras av Karolinska Institutet och samarbetar med Karolinska Universitetssjukhuset och ett tiotal framstående nationella och internationella industripartners. Mycket av den utveckling som sker inom cellterapier sker i synergier mellan dessa områden, säger Hans-Gustaf Ljunggren, professor vid Karolinska Institutet. 

Här läser du mer om NextGenNK

”Ett spännande fält”

Han förklarar att många industrier och företag ser fördelaktigt på samarbete med universiteten där man kan få del av ny kunskap. Samtidigt får universiteten ta del av nyttiggörande upptäckter i praktiken. 

Sedan centrumet startades upp i början av januari 2020 har forskningen gått snabbt framåt. 

– Vi har nya läkemedelskandidater, i form av tumörspecifika immunceller, i klinisk prövning. Det är ett spännande fält med stor utvecklingspotential där vi hoppas kunna göra stor skillnad i framtidens cancerbehandling. Dock är det inte enkelt med terapier. Det handlar om levande läkemedel som ska fungera som mini-missiler för att eliminera tumörceller hos den cancersjuka patienten. Men, genom samarbete mellan de olika parter tror och hoppas vi att vi kan driva vården framåt och göra skillnad, säger Hans-Gustaf Ljunggren. 

Fakta: Cancer Research  
Cancer Research KI är en paraplyorganisation för cancerforskningen vid KI med över 300 forskningsgrupper. Genom kombinationen av cancerforskning - med forskare inom ett flertal olika discipliner - och klinisk onkologi, verkar organisationen för att främja nya upptäckter som kan hjälpa patienter och gynna samhället. Till organisationens uppdrag hör även att synliggöra spetsforskningen inom cancerområdet vid KI. Här kan du läsa mer om Cancer Reseach KI.  

 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Karolinska Universitetsjukhuset och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?