ANNONS:
Till Di.se
ONSDAG 22 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Opinion Ledare

Tobias Wikström: Vårdkrisen beror inte på besparingar

  • Foto: TT

LEDARE. Högsommar betyder vårdkris. Och en diskussion om var felet ligger. Det är effektiviseringen av offentlig sektor som är orsaken, har det låtit i debatten.

Men det är att göra det enkelt för sig. Sjukvårdens problem är en personalkris. Att de delar av sjukvården som inte kan minska sin verksamhet på sommaren får det extra besvärligt är tyvärr givet. Det finns inte några sjuksköterskor som kan tas in som rena sommarvikarier; det finns i stort sett inga arbetslösa sjuksköterskor.

Inom 34 av 72 yrkesgrupper råder personalbrist. Näst värst är det för sjuksköterskor; det är bara grundskolelärare i matematik och NO som har större brist, enligt SCB:s senaste arbetskraftsbarometer. En speciell omständighet i sjukvården är förstås att det inte går att ta in några ”obehöriga” som vikarier.

Därför kommer sjukvården att gå med neddragen kapacitet på somrarna under överskådlig tid.

Det stora problemet är alltså antalet sjuksköterskor (och andra yrkesgrupper i vården). Sjuksköterskorna blir fler för varje år, men inte i samma takt som befolkningen ökar. Vi får alltså uppleva att fler och fler arbetspass inte blir bemannade.

Fler utbildningsplatser måste till (utbildningarna fylls nämligen, enligt Vårdförbundet). Och framför allt bör åtgärder vidtas för att vårdpersonalen ska stanna kvar. Var tionde sjuksköterska i arbetsför ålder jobbar i andra yrken, enligt en SCB-studie. Det varnligaste skälet att lämna vården var arbetsvillkoren inklusive lön. Den näst vanligaste var arbetsmiljön.

Det här understryker varför det är viktigt att vårdpersonal kan bli anställd av olika slags arbetsgivare. Privata vårdgivare kan ge konkurrens om goda anställningsförhållanden och peppa landstingen till att förbättra sin personalpolitik. Men tyvärr har landstingen fortfarande en tendens att tro att regleringar kan stoppa personalflykt. Förbud mot bemanningsföretag och lönekarteller mellan sjukhus är idéer som tas till för att stoppa anställdas strävan efter bättre villkor.

Flera landsting betalar nu lön under utbildningstiden för de sjuksköterskor som vill vidareutbilda sig, vilket är en god investering. Men krav på att stanna kvar hos arbetsgivaren i två år därefter väcker frågor. Arbetsgivare som måste låsa in sina anställda brukar inte ha en framgångsrik personalpolitik.

Tyck till