1515
Annons

Tobias Wikström: Nu har han chansen att stödja företagen

LEDARE. Det kokar bland Sveriges företagare. Utredningsförslaget om skärpta 3:12-regler har gett starka reaktioner.

NYCKELSPELARE. Finansmarknadsminister Per Bolund (MP) var under förra mandatperioden emot skärpningar av entreprenörsskatten. Han skulle också kunna bli den som stoppar det nya förslaget.
NYCKELSPELARE. Finansmarknadsminister Per Bolund (MP) var under förra mandatperioden emot skärpningar av entreprenörsskatten. Han skulle också kunna bli den som stoppar det nya förslaget.Bild:Pontus Lundahl

Det är inte konstigt – förslagets utgångspunkt är att företagare betalar för lite skatt, något som näringslivet knappast känner igen sig i. Dessutom har finansminister Magdalena Andersson (S) gjort uttalanden som kan tolkas som att hon anser att merparten av företagarna får offra sig för att stoppa några få från att ”missbruka” reglerna.

I veckan tog den politiska debatten en ny riktning när Miljöpartiets Rasmus Ling krävde ändringar av utredningsförslaget. Han vände sig mot att förenklingsregeln skulle begränsas från 160.000 kronor till 100.000 kronor. Likaså mot att skattesatsen på den del som får tas ut som utdelning skulle höjas från 20 till 25 procent.

Rasmus Ling är partiets ledamot i Skatteutskottet, och därför har hans invändning en helt annan tyngd än när miljöpartistiska riksdagsledamöter tidigare har revolterat på områden som inte hör hemma i deras utskott.

Magdalena Andersson avfärdade Rasmus Lings synpunkt direkt och ifrågasatte att detta skulle vara Miljöpartiets ståndpunkt: ”Det här är diskussioner som förs på finansdepartementet och det är jag och Per Bolund som arbetar fram hur vi ska gå vidare.”

Magdalena Andersson har å ena sidan rätt. Hennes miljöpartistiske departementskollega Per Bolund har naturligtvis godkänt de utredningsdirektiv som har lett fram till det kritiserade 3:12-förslaget.

Å andra sidan kan hon också få fel. Miljöpartisterna kan sätta kraft bakom orden när förslaget ska beredas i regeringskansliet. Per Bolund kan hänvisa till remisskritiken och kräva att regeringen inte går vidare med vissa delar.

Miljöpartiet borde se en chans att visa sin företagarvänliga sida. 3:12 är ett bra sådant tillfälle eftersom Vänsterpartiet har legat lågt i den frågan. Miljöpartiet behöver dessutom få åtminstone någon etappseger att hänvisa till när de fyra åren i regeringen ska summeras.

Miljöpartiet kan finna inspiration genom att gå tillbaka till våren 2013. Då spelade Centern en motsvarande roll.

Det började med att finansminister Anders Borg (M) och näringsminister Annie Lööf (C) gick ut i en debattartikel i Di och förklarade att 3:12-reglerna skulle skärpas för att förhindra att stora konsultfirmor använde systemet för att omvandla löneinkomst till kapitalinkomst.

Förslaget fick massiv kritik och inte ens två månader senare kom en ny debattartikel signerad de två statsråden. Då hade förändringar gjorts i förslaget som gjorde att det inte längre var fullt så drakoniskt.

När sedan det färdigbearbetade förslaget presenterades efter sommaren samma år fanns inte Annie Lööf med på presskonferensen. Gissningsvis ville hon inte längre förknippas med ett förslag som försämrar för företagare.

Det var av allt att döma Centerns agerande som förbättrade förslaget. Den gången fick partiet erfara att det som låter som en byråkratisk detalj handlar om livskraften för växande företag. Det som framställs som ett sätt att täppa till hål för skatteflykt kan i själva verket vara en entreprenörsfientlig åtgärd.

Nu kan Miljöpartiet göra samma resa, utan att behöva göra bort sig på vägen – som Annie Lööf tvingades till.

Den som har varit på en MP-kongress vet att partiet inte är företagarfientligt. Det finns en frihetlig tradition i partiet som gör det väsensskilt från Vänsterpartiet.

Finansmarknadsminister Per Bolund kan agera för att två delar av 3:12-utredningen genomförs, nämligen att den så kallade 4-procentsregeln tas bort och att förslaget som ska underlätta generationsskiften genomförs. I övrigt kan förslaget skrotas.

MP kan få igenom dessa krav. Denna fråga är av en helt annan karaktär än andra MP-frågor där partiet har fått vika sig, som asylpolitiken och vägbyggen, där positionerna är mer digitala (antingen bygger man en väg eller inte).

I det här fallet finns många kompromissmöjligheter, och Rasmus Ling har lanserat en klok avvägning.

En av de skarpaste kritikerna av Anders Borgs skärpning av 3:12-reglerna skrev en kraftfull artikel på Di Debatt den 30 maj 2013. Han var miljöpartist och hette Per Bolund.

Detta är en text från Dagens industris ledarredaktion. Dagens industri är oberoende.
Innehåll från HuaweiAnnons

Så ska samverkan och innovation lösa klimatutmaningen

Drygt 98 procent av den el som produceras i Sverige är fossilfri. Men i takt med klimatomställningen ökar också vårt energibehov kraftigt. Det innebär en stor utmaning – men också en möjlighet att tänka nytt och innovativt.

Teknik kan förändra världen och driva den gröna omställningen framåt. Men då behövs fler samarbeten och möjligheter att diskutera och utväxla erfarenheter. Därför arrangerade Huawei ”Green Summit 2022” i Stockholm i början av juni. Målet var att i en svensk kontext skapa långsiktiga möjligheter till nya innovativa lösningar på miljöproblemen.

Under en förmiddag diskuterade representanter från politik, myndigheter, näringsliv och akademi klimatutmaningarna ur olika perspektiv. Tekniska lösningar och innovationer från flera branscher lyftes fram och representanter från solenergibranschen berättade om hur utvecklingen där går i rasande takt med hjälp av ny smart teknik. 

Debatter och diskussioner

Publiken fick också höra om gröna startups vars syfte är att genom innovation bidra till minskade utsläpp. Ett exempel är Plaant, som har utvecklat ett smart växthus för inomhusbruk – utan jord. Därtill fanns myndighetssverige representerat genom Energimyndigheten som berättade om det växande elbehovet och vad som behövs för att Sverige ska klara den nya elektrifieringsvågens behov. 

Under ett panelsamtal enades representanter från Energimyndigheten, Huawei och Plaant att Sverige generellt sett har ett bra utgångsläge för att nå våra gemensamma hållbarhetsmål. Vi behöver dock rikta blicken mot framtiden. Att Sverige i dag ligger i framkant ska inte tas för givet. Det paneldeltagarna önskade från regeringen var att digitalisering ska bli en topprioritet eftersom en ökad digitalisering kan bidra till att bemöta många av de utmaningar vi står inför. Därtill önskades tydligare mål och ett skiftat fokus, bort från samhällets intressekonflikter till ett ökat samarbete vad gäller behovet av olika typer av energislag.

Sätter bollen i rullning 

Målet med dagen var att skapa förståelse för hur teknik och innovationer kan bidra till att lösa många av de utmaningar som finns för att Sverige ska nå de högt uppsatta klimatmål som regeringen beslutat om. 

Under Green Summit diskuterade talarna också hur vi tillsammans kan driva på hållbar innovation från den snabbt växande solenergisektorns perspektiv. Talare från Soltech Energy Solutions, branschorganisationen Svensk Solenergi, CheckWatt och hållbarhetskonsultbyrån Ethos berömde Sveriges goda klimat för entreprenörer. 

Dock framfördes synpunkter på politikens beslutsförmåga när det kommer till prioriteringar av miljöfrågor och det är ett hinder för nya innovativa företag. Ett exempel som lyftes var trubbiga miljöprövningar som istället för att se till energibehovet på systemnivå begränsar de aktörer som har gröna och innovativa lösningar för att bidra till att skapa en grön och hållbar energiproduktion.

 

Världsledande inom teknik för solenergi 

Det var första gången Huawei arrangerade Green Summit i Sverige och tanken är att plattformen ska växa till att bli en allt större arena för samarbeten. Planen är att arrangera motsvarande konferenser i Norge och Finland senare i år. 

– Den här typen av arena saknas i dag, så det var väldigt värdefullt. Här träffades myndigheter, politiker, näringsliv, innovatörer och entreprenörer – vi delade åsikter och erfarenheter och diskuterade de hinder som finns på ett öppet sätt. Jag fick flera nya insikter och är mycket nöjd, säger Christoffer Caesar, CEO på Soltech Energy Solutions. 

De flesta kanske förknippar Huawei med mobiltelefoner och nätverksutrusning, men företaget är också ett av världens ledande inom teknik för solenergi. Huawei driver redan i dag flera olika innovationsprojekt tillsammans med Soltech Energy Solutions. Bland annat har Soltech tagit hjälp av Huaweis lösning för batterilagring av energi på sin laddstation för Scanias ellastbilar. Laddplatsen ska minska de långa laddningstider som hittills bromsat en ökad användning av elektrifierade fordon.  

Öppnar för fler samarbeten

Under eventet presenterades dessutom Soltech Energy Solutions som Huaweis strategiska partner inom affärsområdet Digital Power. De två företagen har nyligen påbörjat ett ytterligare samarbete för att fortsätta driva utvecklingen inom solenergi och smarta energilösningar.

– Vi är imponerade över Huaweis höga innovationsnivå och kvalitén i deras produkter och lösningar. Med detta samarbete kan vi dra nytta av varandras styrkor och skapa ett ännu bättre erbjudande i den svenska solenergibranschen, säger Christoffer Caesar. 

Ytterligare några av Huaweis samarbeten i Norden är bland annat ett med det innovativa solcellsföretaget GruppSol, som bygger VillaZero – Sveriges första koldioxidneutrala villa. 

Med samarbetspartners har Huawei också utvecklat en innovativ AI-lösning för att i norska älvar sortera ut och stoppa invasionen av puckellax som utgör ett stort hot mot den lokala faunan. Förhoppningen är att Green Summit ska bidra till fler samarbeten.  

– Under dagen samlade vi många olika kompetenser och aktörer. Vi hoppas att det kan öppna upp för fler samverkans- och innovationsprojekt. Den kraften är avgörande för att skapa ett hållbart samhälle, säger Kenneth Fredriksen.

Mer från Huawei

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Huawei och ej en artikel av Dagens industri

Revisorer varnar 3:12-utredare för gamla hjulspår: ”Vore ytterst tråkigt”

Inom kort gasar regeringens nytillsatta 3:12-utredning igång. På FAR ser man mest risker med projektet – inte minst med direktivens fokus på förenkling. 

”Det är svårt att förenkla utan att försämra”, kommenterar Hans Peter Larsson, Skatterådgivare FAR. 

Hans Peter Larsson, Skatterådgivare FAR.
Hans Peter Larsson, Skatterådgivare FAR.Foto:Jesper Frisk

Till hösten drar kommittén som nyligen tillsatts att utreda 3:12-reglerna igång sitt arbete. Juristen Linda Haggren, justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen, leder utredningen. Direktiven från regeringen är tydliga: Det komplexa regelverket ska förenklas. 

”Reglerna är snillrikt konstruerade. De ska både stimulera till företagande och förhindra inkomstomvandling. Så det är en ganska komplex uppgift att ge förslag på förenklingar”, säger Linda Haggren. 

Hur svårt blir det att jobba fram bra förenklingsförslag?
”Klart det är en utmaning. Därför är vi tre ledamöter i kommittén och har relativt gott om tid. Men det återstår att se hur mycket förenklingar vi kan komma fram till.”

Till sin hjälp får utredningskommittén en grupp experter, bland annat en representant från FAR, branschorganisationen för revisorer. Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR, är dock tveksam till om utredningen kan leda fram till några förbättringar.

”Jag tror att Företagarsverige har rätt höga förväntningar. Själv har jag inga speciella förväntningar alls. Det är svårt att förenkla utan att försämra. Direktiven är så öppet skriva så att alla kan läsa in vad de önskar”, säger han till Di. 

Vilken blir främsta utmaningen?
”Den del som handlar om inkomstomvandling kommer bli svårast att hantera. Definitionen av kapital och inkomst av tjänst är lite gammeldags.”

Behöver regelverket förenklas?
”Den här sektorn fungerar tio gånger bättre i dag än om vi backar bandet 30 år”, fortsätter Hans Peter Larsson och betonar: 

”Det mest önskvärda vore om man skjuter in de slutsatser som man kommer fram till i en större skatteutredning.”

Vad ser du för risker nu när 3:12 ska utredas igen?
”Risken är att man börjar tänka i gamla banor. Det vore ytterst tråkigt. Vi har ett himla drag i entreprenörskapet i Sverige, som vi alla drar fördel av. Det får inte försämras. Entreprenörer som tar risk måste få en avkastning som känns schysst, relevant och rättvis.”

Han tillägger: 

”Direktiven rymmer mer än bara förenkling. Det är lite av samma frågor som varit upp sedan Silfverbergs utredning 2016. Men nu kallar man det 'förenkling', så att säga.”

Ulrika Lundh Eriksson, skatterådgivare på PwC, ser också utmaningar med uppdraget men pekar på att förenklade regler kan gynna entreprenörer. 

”Syftet är bra. Det ska vara lätt att göra rätt som företagare”, säger hon och fortsätter: 

”I grund och botten är det välkommet med en ny utredning och ett större omtag. Sedan slutsatserna från den förra utredningen drogs tillbaka har det funnits en osäkerhet bland företagare om vad som kommer att gälla framöver.” 

Ser du några risker?
”Att slutresultatet blir mer komplext, trots målet att förenkla, och leder till försämringar jämfört med nuvarande system.”

Ulrika Lundh Eriksson är skatterådgivare på PwC.
Ulrika Lundh Eriksson är skatterådgivare på PwC.Foto:PwC

 

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera